J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 17.02.2019

Období %
1 měsíc 5.74 %
3 měsíce -3.95 %
6 měsíců -6.26 %
1 rok -4.34 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.75 %
k min. IH (p.a.) -8.16 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.02.2019

Struktura majetku k datu 13.02.2019

Struktura aktiv k datu 31.01.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 90,710.91
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 5,365.03
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 1,865.03
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 85,164.46
Akcie 57,665.29
Podílové listy 27,499.17
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 181.43
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2019

Cenný papír %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 12.34 %
iShares S&P GSCI Commodity 12.08 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.31 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.63 %
Lyxor ETF Commodities (F) 10.60 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.99 %
SPDR Gold Shares 2.79 %
ETFS Nickel 2.68 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.17 %
iShares Silver Trust 2.13 %
ETFS Corn 2.00 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.97 %
ETFS Grains GBP 1.55 %
CHEVRON 1.42 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.42 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.42 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.39 %
NUCOR 1.37 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.32 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.26 %
OMV AG 1.24 %
OAO GAZPROM 1.21 %
ALBEMARLE 1.10 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.07 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.04 %
Euronav NV 0.97 %
Valero Energy Corp 0.87 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 0.80 %
LUKOIL 0.60 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
4 226 292 1 937 032,00 1 275 442 582 211,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2018

Komodity pokračovaly v poklesu i v prosinci. I po rozhodnutí organizace OPEC snížit těžbu o 1,2 mil. barelů dále padaly ceny ropy, protože trh považoval tento krok jako nedostatečný. Ceny ropy Brent tak ztratily 35% za poslední kvartál. Kromě rostoucí zásob a produkce v USA přetrvávají obavy z poklesu poptávky. Ceny technických kovů rovněž ztrácely kvůli obavám z čínské ekonomiky. V prosinci tak posílily jen vzácné kovy včele se zlatem ,které investoři používají jako bezpečné uložiště peněz v případě zvýšené nejistoty na trhu. Vzhledem k negativnímu vývoji trhu s ropou jsme snižovali váhu v indexu s převahou energetických komodit. Uprodali jsme proto ETF na index S&P GSCI od společnosti iShares. Snižovali jsme podíl v ETF na americké Utility, které se v prosinci přiblížily svému ročnímu maximu. Rovněž jsme přesunuli část prostředků z ETF na průmyslová kovy do těžařů zlata. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci roku zůstalo pod 17%. Podíl v instrumentech na jednotlivé komodity a širší indexy činil ke konci prosince na 75,9%. Pro další vývoj cen ropy bude důležitá rychlost, jakou OPEC a Rusko dokáže redukcí těžby eliminovat přebytky na trhu. Trh bude sledovat další vývoj obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Zejména v největší světové ekonomice budou sledovány ukazatele zejména z trhu práce a nemovitostí. Ceny zlata mohou těžit ze slabšího dolaru a přetrvávající nejistoty na trhu. Dle vývoje na trhu zvážíme opět navýšení ropných společností v portfoliu fondu popřípadě i zlata.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.02.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
90 230 006,39
Aktuální hodnota PL
0,4810
Změna aktuální hodnoty PL
1,80 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc