J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 24.09.2018

Období %
1 měsíc 1.91 %
3 měsíce -5.21 %
6 měsíců 0.59 %
1 rok 2.86 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.54 %
k min. IH (p.a.) -7.33 %
Období %
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.09.2018

Struktura majetku k datu 19.09.2018

Struktura aktiv k datu 31.08.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 116,623.44
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 6,681.35
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,181.35
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 108,387.95
Akcie 70,730.92
Podílové listy 37,657.03
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,554.14
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018

Cenný papír %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 11.66 %
iShares S&P GSCI Commodity 11.37 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 10.95 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.87 %
Lyxor ETF Commodities (F) 10.71 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.68 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.39 %
ETFS Nickel 1.67 %
Valero Energy Corp 1.58 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.56 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.41 %
NORILSK NICKEL 1.40 %
Exxon Mobil Corp 1.38 %
ALBEMARLE 1.37 %
SPDR Gold Shares 1.31 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.29 %
ETFS Corn 1.29 %
OAO GAZPROM 1.27 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.18 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.18 %
BHP Billiton 1.15 %
CHEVRON 1.14 %
NUCOR 1.08 %
BASF SE 1.07 %
Vanguard Energy ETF (F) 0.99 %
ETFS Sugar 0.98 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 0.98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 0.94 %
ETFS Grains GBP 0.89 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 0.89 %
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities (F) 0.88 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 0.88 %
HeidelbergCement AG 0.84 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 0.82 %
iShares Silver Trust 0.79 %
OMV AG 0.71 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 0.68 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 0.55 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 959 470 1 523 342,00 471 706 237 731,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018

Komoditní trhy v srpnu podržely v kladných hodnotách rostoucí ceny ropy a plynu. Naproti tomu ceny kovů a zemědělských komodit oslabily. Zlato a ostatní vzácné kovy korigovaly pod vlivem silného dolaru. Dále klesaly ceny některých technických kovů především pak zinku a niklu z důvodu obav z dalšího zpomalení ekonomické aktivity v Číně. Další ztráty si během srpna připsaly cukr a káva po zprávách o nárůstu produkce. Během srpna jsme zařadili do portfolia novou společnost Albemarle mimo jíne produkuje lithium využitelné elektrobateriích. Uzavřeli jsme zbytek pozice ve společnosti Johnson Matthey, realizovali tak zhruba 30% zisk v ročním horizontu. Se ztrátou jsme prodali těžaře zlata Randgold poté, co se nelepší situace okolo jejich nalezišť v Kongu. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci srpna činilo na 25,8%. Podíl v instrumentech na komodity a širší indexy dosáhl ke konci srpna 68,8%. Investoři se budou i v září soustředit na obchodní politiku USA především ve vztahu k Číně a EU. OPEC dále navyšuje těžbu ropy, nicméně potencionální výpadky produkce kvůli chystaným sankcím vůči Íránu budou nadále působit podpůrně na její cenu. Na druhou stranu obavy z poklesu poptávky přetrvávají. V následujícím období budeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme investici do těžaře uhlí a zpracovatele oceli, jejichž ceny prozatím neklesají.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.09.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
115 643 015,48
Aktuální hodnota PL
0,5076
Změna aktuální hodnoty PL
-0,37 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc