J&T KOMODITNÍ FOND*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 31.03.2020

Období %
1 měsíc -18.17 %
3 měsíce -28.32 %
6 měsíců -26.50 %
1 rok -26.77 %
od zahájení činnosti (p.a.) -10.64 %
k min. IH (p.a.) -10.36 %
Období %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %
2019 8.28 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.03.2020

Struktura majetku k datu 31.03.2020

Struktura aktiv k datu 31.03.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 76,529.65
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 10,016.78
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 5,266.78
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 4,750.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 65,786.92
Akcie 37,427.39
Podílové listy 28,359.52
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 725.95
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2020

Cenný papír %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 12.76 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 11.65 %
iShares S&P GSCI Commodity 10.77 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.49 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 8.15 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 4.69 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 3.72 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 2.95 %
iShares Silver Trust 2.36 %
SPDR Gold Shares 1.88 %
ALBEMARLE 1.73 %
IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) 1.69 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.67 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.59 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.50 %
NORILSK NICKEL 1.44 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.36 %
OAO GAZPROM 1.34 %
CHEVRON 1.31 %
BHP GROUP PLC 1.29 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 1.22 %
ETFS LEAN HOGS 1.22 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 1.09 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.09 %
Vanguard Energy ETF (F) 0.97 %
WISDOMTREE CORN 0.94 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 0.89 %
LUKOIL 0.87 %
WISDOMTREE NICKEL 0.79 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 0.76 %
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (F) 0.61 %
MARATHON PETROLEUM CORP 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 265 573 460 220,00 3 922 680 1 530 563,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2020

Propad na komoditním trhu v březnu akceleroval poté, co sdružení OPEC a Rusko po krachu vzájemných jednání nečekaně oznámily navýšení těžby ropy. Výsledkem v kombinaci s dramatickým výpadkem poptávky bylo, že cena ropy ztratila víc než polovinu své hodnoty a zaznamenala tak nejhorší kalendářní měsíc v historii vůbec. Posílila naopak cena zlata, kterému pomohly centrální banky snížením sazeb a započetím bezprecendtního programu nákup aktiv. V první polovině března jsme reagovali na extrémní volatilitu a generovali hotovostní rezervu na portfoliu fondu. Uprodávali jsme pozice ze všech sektorů včetně technických kovů a zemědělských komodit. Redukovali jsme také váhu nejvíc ohroženého energetického sektoru, když jsme prodali akcie americké společnosti Marathon Petroleum Corp. V závěru měsíce přece jen jsme využili levných cen na trzích a dokupovali některé akciové investice, jako například akcie společnosti Gazprom nebo ETF na těžaře zlata. Další vývoj na trhu s ropou zůstává velmi nejistý vzhledem k dramatickým dopadům šíření viru na poptávku a současné navýšení těžby ze strany Ruska a Sadské Arábie. Propad na straně poptávky se navíc může v případě přetrvávání krizové situace dále prohlubovat. Dalším komoditám zejména cenám zlata může pomáhat monetární stimul ze strany centrální bank. Budeme pravděpodobně dokupovat ETF na některé levné komoditní akcie a vzácné kovy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 31.03.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
68 898 289,52
Aktuální hodnota PL
0,3589
Změna aktuální hodnoty PL
-1,56 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc