J&T KOMODITNÍ FOND*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 22.01.2020

Období %
1 měsíc 0.86 %
3 měsíce 2.36 %
6 měsíců 1.31 %
1 rok 4.70 %
od zahájení činnosti (p.a.) -7.59 %
k min. IH (p.a.) -4.03 %
Období %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %
2019 8.28 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.01.2020

Struktura majetku k datu 22.01.2020

Struktura aktiv k datu 31.12.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 97,725.48
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,632.32
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4,632.32
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 91,700.08
Akcie 57,370.96
Podílové listy 34,329.12
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,393.07
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 12.03 %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 10.67 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.26 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.15 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 9.25 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 3.68 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 2.98 %
CEZ 2.61 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 2.52 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.38 %
iShares Silver Trust 2.21 %
SPDR Gold Shares 1.99 %
ETFS LEAN HOGS 1.91 %
ALBEMARLE 1.44 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.43 %
CHEVRON 1.40 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.39 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 1.37 %
WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED 1.35 %
WISDOMTREE NICKEL 1.27 %
BHP GROUP PLC 1.25 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.21 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.19 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 1.17 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.15 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.13 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.12 %
WISDOMTREE CORN 1.04 %
Vanguard Energy ETF (F) 0.95 %
NORILSK NICKEL 0.78 %
OAO GAZPROM 0.76 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
739 480 362 294,00 965 340 470 754,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019

Komoditám se v prosinci poměrně dařilo, když posílily všechny hlavní sektory. Cenám většiny komodit pomohl vzhůru zejména pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Nejvíce vyrostly ceny energetických komodit s výjimkou zemního plynu, jehož ceny zkorigovaly v reakci na vysoké zásoby a teplejší počasí v USA. Výrazněji se propadly jen ceny elektřiny. Cenám ropy pomohlo rozhodnutí OPECu ještě více zredukovat těžbu a v závěru roku i pokles zásob. Ze zemědělských plodin si nejlépe vedly soja, káva a vepřové maso, u kterého stále hrozí nedostatek v důsledku afrického moru u prasat. V prosinci jsme měnili část portfolio fondu alokovanou do ETF na širší indexy. Redukovali jsme váhu v ETF na DB Commodity index. Naopak jsme navýšili zastoupení v ETF na speciální strategii aktuální využívající vyšší výnosnost otáčení delších kontraktů. Dokoupili jsme fond L&G Long Dated All Commodity a WISDOMTREE Enhanced Commodity ETF. Navýšili jsme rovněž váhu v ETF na nikl, jehož ceny výrazněji korigovaly. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci prosince činilo 23%. Další vývoj na trhu z ropou se bude odvíjet od úrovně zásob a produkce v USA. Sledované budou I indikátory na straně poptávky. Díky obchodní dohodě a redukci těžby se posunulo cenové rozmezí ropy Brent pro následující týdny výše na 60 a 70USD/b. Slabší dolar a geopolitika by mohl pomoci cenám zlata k úrovni 1600USD. Budeme pravděpodobně dokupovat ETF na do některé technické kovy jako je nikl nebo měď. Volnou cash budeme investovat do instrumentů na širší komoditní indexy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.01.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
95 935 069,43
Aktuální hodnota PL
0,4943
Změna aktuální hodnoty PL
-1,42 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc