J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

 
Do 31.5.2019 je účet pro zasílání investic klientů vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 26.04.2019

Období %
1 měsíc 0.00 %
3 měsíce 3.81 %
6 měsíců -5.86 %
1 rok -6.34 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.35 %
k min. IH (p.a.) -8.41 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 26.04.2019

Struktura majetku k datu 24.04.2019

Struktura aktiv k datu 31.03.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 93,452.10
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 7,194.59
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,694.59
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 86,253.57
Akcie 57,955.60
Podílové listy 28,297.97
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3.95
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2019

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 12.78 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 12.74 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.43 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.84 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.47 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 3.08 %
ETFS Nickel 2.85 %
SPDR Gold Shares 2.75 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.28 %
iShares Silver Trust 2.02 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.97 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.92 %
ETFS Corn 1.90 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.58 %
CHEVRON 1.54 %
ETFS Grains GBP 1.45 %
OMV AG 1.36 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.25 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.24 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.20 %
OAO GAZPROM 1.13 %
ALBEMARLE 1.13 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.12 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.11 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.04 %
Euronav NV 1.02 %
Valero Energy Corp 0.85 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 354 654 658 856,00 662 106 322 704,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2019

Jednotlivé sektorové komoditní indexy se v březnu vyvíjely rozdílně. Zatímco ropné kontrakty a průmyslové kovy posilovaly, zemědělské komodity a vzácné kovy včetně zlata oslabily. Ceny ropy rostly kvůli dalšímu snížení produkce ze strany OPECu. Společně s redukcí těžby v Rusku tak země skupiny OPEC plus více než kompenzovaly další nárůst ropné produkce v USA. Z technických kovů posilovaly ceny zinku, zatímco měď a olovo oslabily. Vzácné kovy včetně zlata si prošly korekcí po dalším poklesu rizikových přirážek u akcií a dluhopisů. V březnu jsme v portfoliu fondu nedělali velké změny. Uzavřeli jsme pozici v americké ocelářské společnosti Nucor. Na výnosnosti komoditního fondu se v březnu pozitivně projevily pozice v ropných a rafinérských společnostech, jako je Chevron nebo Valero. Naopak negativní vliv měly pozice v zlatě, stříbře a některých zemědělských komoditách. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci března činilo na 18,3%. V následujícím období očekáváme, že by ceny některých komodit mohly po přechozích růstech lehce zkorigovat. Jedná se zejména o americkou ropu, u které pokračuje růst produkce především na břidlicových polích. Na druhé straně přetrvává napětí ve Venezuele a Libyi a hrozí další pokles těžby u zemí OPECu. Korekce cen zlata pod 1300 USD může představovat nákupní příležitost, když nebudou dále klesat rizikové přirážky. Dle vývoje na trhu zvážíme další realizaci zisku u některých ropných společností.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 26.04.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
92 466 112,84
Aktuální hodnota PL
0,4901
Změna aktuální hodnoty PL
-1,25 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc