J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 20.06.2019

Období %
1 měsíc -2.31 %
3 měsíce -3.52 %
6 měsíců -1.53 %
1 rok -12.49 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.70 %
k min. IH (p.a.) -9.24 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.06.2019

Struktura majetku k datu 12.06.2019

Struktura aktiv k datu 31.05.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 89,776.57
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 5,536.57
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2,036.57
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 84,207.43
Akcie 56,206.22
Podílové listy 28,001.21
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 32.57
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.05.2019

Cenný papír %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 12.60 %
iShares S&P GSCI Commodity 12.50 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.44 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.88 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.39 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 3.28 %
SPDR Gold Shares 2.89 %
ETFS Nickel 2.72 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.42 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.33 %
ETFS Corn 2.29 %
iShares Silver Trust 2.02 %
CEZ 1.82 %
ETFS Grains GBP 1.62 %
CHEVRON 1.48 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.39 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.30 %
OMV AG 1.22 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.21 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.17 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.15 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.13 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.08 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.02 %
MARATHON PETROLEUM CORP 0.96 %
ALBEMARLE 0.91 %
Valero Energy Corp 0.73 %
OAO GAZPROM 0.68 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 5.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 547 047 735 541,00 1 105 618 528 875,00

Komentář portfolio managera k datu 31.05.2019

Komoditní trhy si v květnu prošly výraznou korekcí kvůli propadu cen ropy. Ceny ropy severomořského Brentu klesly o více jak 11% a ceny americké WTI ztratily dokonce 16,4%. Důvodem byly jednak nadále rostoucí zásoby v USA, ale zejména obavy z poklesu poptávky v důsledku obchodních válek. Z podobných důvody se nedařilo ani technickým kovům, které v průměru ztratily více než 7%. Zemědělské komodity naopak posílily díky rostoucím cenám obilovin. Zejména ceny kukuřice a pšenice zaznamenaly silný růst kvůli pomalejšímu osetí v USA způsobenému chladnějším a deštivým počasím. Vzácné kovy mírně posílily díky rostoucí zlata a rostoucí nejistotě na trzích. V dubnu jsme snižovali expozici především na cyklické tituly. Realizovali jsme zisk na akciích společnosti Euronav. Snížili jsme pozici v ETF na technické kovy. Prodali jsme i část pozice v ruské společnosti Gazprom, která výrazně posílila po oznámení plánu na vyšší dividendu. Úplně jsme uzavřeli pozici ve fondu na trendovou strategii DB Platinum Systematic Alpha. Do portfolia fondu jsme naopak nakoupili akcie ropné společnosti Royal Dutch Shell. Po výrazném propadu cen ropy Brent k 60 USD, považujeme tuto úroveň za atraktivní k nákupu, I přes nárůst zásob a produkce v USA. Stále totiž přetrvávají zdroje napětí na straně nabídky, zejména pokud se týká Íránu a Venezuely. Investoři se budou zajímat o další vývoj obchodních jednání mezi USA a Čínou zejména v souvislosti s poptávkou po průmyslových kovech a energetických komoditách. V portfoliu komoditního fondu zvážíme navýšení expozice ropu a energetické společností.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.06.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
87 871 417,69
Aktuální hodnota PL
0,4686
Změna aktuální hodnoty PL
-0,19 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc