J&T KOMODITNÍ FOND*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 20.05.2020

Období %
1 měsíc 8.39 %
3 měsíce -11.90 %
6 měsíců -21.09 %
1 rok -19.45 %
od zahájení činnosti (p.a.) -9.77 %
k min. IH (p.a.) -9.48 %
Období %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %
2019 8.28 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020

Struktura majetku k datu 13.05.2020

Struktura aktiv k datu 30.04.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 75,493.82
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 10,852.65
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 6,102.65
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 4,750.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 63,657.58
Akcie 35,390.11
Podílové listy 28,267.46
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 983.60
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020

Cenný papír %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 11.17 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 9.80 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 9.70 %
iShares S&P GSCI Commodity 9.02 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 7.73 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 4.61 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 3.66 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 3.24 %
iShares Silver Trust 2.48 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.29 %
SPDR Gold Shares 1.97 %
ALBEMARLE 1.85 %
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (F) 1.72 %
IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) 1.64 %
CHEVRON 1.63 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.59 %
NORILSK NICKEL 1.58 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.52 %
OAO GAZPROM 1.44 %
BHP GROUP PLC 1.36 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.25 %
ETFS LEAN HOGS 1.22 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.22 %
LUKOIL 0.93 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 0.89 %
WISDOMTREE CORN 0.85 %
WISDOMTREE NICKEL 0.83 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 0.82 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 0.73 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 0.62 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 790 461 644 136,00 560 225 204 287,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020

Komodity v dubnu opět poklesly a dramatický vývoj se odehrál především na trhu s ropou. Cena měsíčního kontraktu americké ropy WTI v důsledku obřího přebytku a nedostatku skladovacích kapacit zkolabovala a chvílema se dostala i do záporu. Naopak cena severomořské ropy Brent posílila o 11%, vzhledem k snadnějšímu odbytišti. Vzrostla cena zlata na rekordní úrovně, ke které mu pomohly centrální banky bezprecedentním QE. V první polovině dubna jsme do portfolia přikoupili ETF na těžaře zlata VanEck Vectors Junior Gold Miners a navýšili tak expozici na vzácné kovy. V druhé polovině měsíce jsme dále redukovali váhu energetického sektoru, když jsme prodali akcie americké společnosti Enterprise Products Partners a Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas. Snížili jsme také váhu v ETF iShares S&P GSCI Commodity s vyšším zastoupením ropy kvůli vysokým nákladům na rolování měsíčních kontraktů. Přes rozsáhlé stimuly z fiskální i monetární oblasti je výhled na další týdny a celkový dopad pandemie COVID-19 stále nejasný a nejistota zůstává určujícím faktorem vývoje na komoditních trzích. Propad na straně poptávky a nedostatečné skladovací kapacity může vest k dalším propadu cen nejbližšího kontraktu ropy WTI v USA. Dalším komoditám zejména cenám zlata může pomáhat monetární stimul ze strany centrální bank. V následujícím období budeme pravděpodobně dokupovat akcie podhodnocených společností.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.05.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
74 642 098,75
Aktuální hodnota PL
0,3864
Změna aktuální hodnoty PL
6,07 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc