J&T KOMODITNÍ FOND*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 19.02.2020

Období %
1 měsíc -1.98 %
3 měsíce -1.06 %
6 měsíců 3.09 %
1 rok 1.06 %
od zahájení činnosti (p.a.) -7.74 %
k min. IH (p.a.) -4.98 %
Období %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %
2019 8.28 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.02.2020

Struktura majetku k datu 19.02.2020

Struktura aktiv k datu 31.01.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 92,690.66
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,917.94
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4,917.94
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 87,755.89
Akcie 53,846.62
Podílové listy 33,909.27
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 16.84
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2020

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 11.55 %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 10.60 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.10 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 9.92 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 9.08 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 3.70 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 2.99 %
CEZ 2.72 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 2.67 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.53 %
iShares Silver Trust 2.39 %
SPDR Gold Shares 2.23 %
WISDOMTREE NICKEL 1.83 %
ALBEMARLE 1.70 %
ETFS LEAN HOGS 1.60 %
IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) 1.44 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.43 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.37 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 1.35 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.34 %
CHEVRON 1.33 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.29 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.25 %
BHP GROUP PLC 1.25 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.23 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.17 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 1.15 %
WISDOMTREE CORN 1.10 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.09 %
NORILSK NICKEL 0.89 %
WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED 0.86 %
OAO GAZPROM 0.70 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 741 757 868 867,00 320 363 159 361,00

Komentář portfolio managera k datu 31.01.2020

Komodity inkasovaly v lednu tvrdý direkt v podobě obav ze šíření nového kornaviru z čínského Wuhanu. Zasaženy byly zejména ceny ropy, u které je patrný okamžitý vliv omezení letecké dopravy. Útlum ekonomické aktivity vedl zase k výraznému poklesu cen některých technických kovů zejména pak mědi a niklu. Propad spotřebitelské poptávky se projevil potom v poklesu cen kávy a masných výrobků. Ze zemědělských plodin si nejlépe vedly ceny cukr, u které dochází k poklesu produkce zejména v Indii. V lednu jsme využili korekce na trhu a dokupovali některé komoditní ETF. Investovali do ETF společnosti iShares na index Bloomberg Commodity index v euru. Navýšili váhu v ETF na nikl, kde vidíme potenciál růstu poptávky v souvislosti s dotacemi do elektromobility. Přikoupili jsme rovněž ETF na americké energetické společnosti po výraznější korekci. Další vývoj na trhu z ropou bude nyní záviset na rychlosti, s jakou se Číně podaří vypořádat se s epidiemií koronaviru. Propad na straně poptávky se může v případě přetrvávání krizové situace dále prohlubovat. Na druhé straně uvolněná politika centrálních bank a další redukce těžby ze strany OPECu, by mohla ceny ropy stabilizovat. Velký dopad mají současné problémy Číny i na ceny kovů, ale případný fiskální stimul by mohl růstu jejich cen nahrávat. Současná situace na trzích stale nahrává cenám zlata a případné oslabení dolaru by mohlo pomoci k úrovni 1600USD. Budeme pravděpodobně dokupovat ETF na ropu a některé technické kovy jako je nikl nebo měď.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.02.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
93 951 291,31
Aktuální hodnota PL
0,4845
Změna aktuální hodnoty PL
1,89 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc