J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 29.03.2017

Období %
1 měsíc -4.45 %
3 měsíce -3.88 %
6 měsíců 0.35 %
1 rok 4.15 %
od zahájení činnosti (p.a.) -10.30 %
k min. IH (p.a.) -10.26 %
Období %
2011 N/A
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 29.03.2017

Struktura majetku k datu 22.03.2017

Struktura aktiv k datu 28.02.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 94,515.82
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 3,970.70
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,970.70
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 89,903.73
Akcie 57,571.65
Podílové listy 32,332.08
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 641.39
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2017

Cenný papír %
DB Commodity Index 12.35 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 12.05 %
iShares S&P GSCI Commodity 10.01 %
Lyxor ETF Commodities (F) 10.00 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 8.56 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 3.55 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 3.20 %
CEZ 2.44 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 1.84 %
Powershares DB Agriculture 1.67 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.63 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.63 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.58 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.56 %
BHP Billiton 1.56 %
CHEVRON 1.55 %
Randgold Resources Ltd 1.54 %
ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT 1.52 %
ETFS Nickel 1.50 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.50 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 1.49 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.46 %
Ingredion Inc 1.33 %
SPDR Gold Shares 1.32 %
Valero Energy Corp 1.31 %
HeidelbergCement AG 1.16 %
Exxon Mobil Corp 1.12 %
ETFS Grains GBP 1.07 %
Archer-Daniels-Midland 1.04 %
iShares Silver Trust 0.96 %
DB Base Metals 0.91 %
NUCOR 0.86 %
Wood Group (John) PLC 0.78 %
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.77 %
CF Industries Holdings Inc 0.69 %
ETFS Gasoline (SP-A) 0.65 %
SOUTH32 LTD 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
958 020 516 170,00 288 800 156 084,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2017

Ceny komodit v únoru jen stagnovaly, když opět oslabily energetické komodity. Propadly ceny zemního plynu a zejména kvůli vysokým zásobám v USA si připsaly dvouciferné ztráty. To samé se dá říct o americkém benzínu, který oslabil o 3%. Průmyslové kovy pokračovaly v růstovém trendu poté, co nejvíce posílily nikl a hliník. Drahé kovy si polepšily díky zlatu a stříbru. Vůbec se nedařilo tzv. soft komoditám především pak kakau, kávě a cukru, jejichž ceny sráží vyšší očekávaná sklizeň i zásoby. V únoru jsme investovali volné finanční prostředky do fondů ETF na široké komoditní indexy. Nakoupili jsme fond na Bloomberg Commodity index ETFS ALL COMMODITIES a ETF na index DBX DBLCI OY BALANCED EUR. Při poklesu jsme navýšili podíl v ETF na kávu i kakao, které je momentálně nejvíc přeprodanou komoditou. V portfoliu komoditního fondu jsme částečně uprodali akcie fondu PARVEST AQUA-I EUR. Naopak jsme přikoupili ETF na ropu Brent. Saudská Arábie se bude snažit výraznější redukcí těžby i rétorikou tlačit ceny ropy k hranici 60 USD za barel. Naopak růst produkce mimo OPEC zejména v USA ji bude srážet blíž k hranici 50USD. Každopádně můžeme očekávat, že přebytek na trhu s ropou bude nadále klesat jen velmi pomalu. Potenciál růstu zlata s cenami na 1250USD se zdá být krátkodobě vyčerpán vzhledem blížícímu se zvyšování sazeb v USA. V následujícím období plánujeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. V případě dalšího růstu cen zvážíme uzavření pozice v ETF na stříbro.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 29.03.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
91 782 485,10
Aktuální hodnota PL
0,5149
Změna aktuální hodnoty PL
-0,48 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc