J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 18.09.2019

Období %
1 měsíc 3.97 %
3 měsíce 3.41 %
6 měsíců -0.23 %
1 rok -4.89 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.10 %
k min. IH (p.a.) -8.05 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.09.2019

Struktura majetku k datu 11.09.2019

Struktura aktiv k datu 31.08.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 91,936.33
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 6,319.04
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 6,319.04
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 85,591.45
Akcie 60,690.31
Podílové listy 24,901.14
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 25.83
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019

Cenný papír %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 12.48 %
iShares S&P GSCI Commodity 12.47 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.42 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.62 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.59 %
ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT 2.86 %
ETFS Nickel 2.71 %
iShares Silver Trust 2.57 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.46 %
SPDR Gold Shares 2.27 %
US NATURAL GAS FUND LP II 2.08 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.96 %
CEZ 1.75 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 1.57 %
CHEVRON 1.55 %
OMV AG 1.35 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.33 %
BHP GROUP PLC 1.31 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.28 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.25 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.24 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.18 %
ETFS Corn 1.16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.10 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.03 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.00 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 0.92 %
ALBEMARLE 0.89 %
OAO GAZPROM 0.73 %
NORILSK NICKEL 0.70 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 078 775 504 184,00 842 647 401 660,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019

Komoditní trhy pokračovaly v srpnu v korekci a zaznamenaly tak druhý nejhorší měsíc v tomto roce. Oslabovaly všechny komoditní sektory kromě vzácných kovů. Na vině byly obavy z oslabení poptávky v důsledku další eskalace obchodní války mezi USA a Čínou. Ceny severomořského Brentu oslabily o 7,3%, zatímco ceny americké WTI o 6%. Z technických kovů se dařilo opět niklu poté, co Indonésie oznámila zákaz vývozu niklové rudy. Další výrazný růst si připsaly ceny zlata a stříbra. V srpnu jsme po dalším výrazném růstu realizovali zisk na části pozice v ETF na fyzické zlato. Většinu pozice ve zlatě a těžařích zlata nadále držíme. V portfoliu fondu jsme naopak dokoupili akcie 3 komoditních společností. Jedná se zejména o akcie Enterprise Product Partners, která zajišťuje zpracování a přepravu energetických komodit v USA. Vrátili jsme se do akcií ruského těžaře kovů Norilsk Nickel, které nabízejí dvouciferný dividendový výnos. Výhled na ceny ropy zůstává stale nejistý. Na jedné straně klesají zásoby a produkce v rámci zemí OPECu a Ruska, na straně druhé přetrvávají obavy z poklesu poptávky. Očekáváme, že zvýšená kolísavost cen a nejistota na trzích bude přetrvávat i v následujícím období. Další posílení cen zlata a vzácných kovů bude záviset na dalším snížování úrokových sazeb. V portfoliu komoditního fondu zvážíme po dalším poklesu nákup instrumentů s expozicí na ropu a zvážíme realizaci části pozice na stříbro.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.09.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
91 076 801,49
Aktuální hodnota PL
0,4846
Změna aktuální hodnoty PL
2,00 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc