J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 23.07.2017

Období %
1 měsíc -0.33 %
3 měsíce -8.36 %
6 měsíců -10.70 %
1 rok -9.29 %
od zahájení činnosti (p.a.) -10.73 %
k min. IH (p.a.) -10.19 %
Období %
2011 N/A
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 23.07.2017

Struktura majetku k datu 19.07.2017

Struktura aktiv k datu 30.06.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 90,532.86
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,128.16
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4,128.16
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 84,490.68
Akcie 54,407.14
Podílové listy 30,083.54
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,914.03
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2017

Cenný papír %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 12.42 %
DB Commodity Index 10.56 %
iShares S&P GSCI Commodity 10.06 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 9.93 %
Lyxor ETF Commodities (F) 9.82 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.94 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.64 %
CEZ 2.22 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.72 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.56 %
Powershares DB Agriculture 1.53 %
DB Base Metals 1.47 %
ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT 1.45 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 1.43 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.41 %
BHP Billiton 1.37 %
HeidelbergCement AG 1.37 %
Randgold Resources Ltd 1.36 %
CHEVRON 1.34 %
NUCOR 1.33 %
ETFS Gasoline 1.33 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.31 %
Ingredion Inc 1.22 %
SPDR Gold Shares 1.21 %
ETFS Nickel 1.18 %
ETFS Corn 1.13 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.07 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.04 %
Exxon Mobil Corp 1.03 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 0.98 %
ETFS Grains GBP 0.96 %
Valero Energy Corp 0.86 %
Archer-Daniels-Midland 0.85 %
iShares Silver Trust 0.81 %
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.67 %
Wood Group (John) PLC 0.64 %
SOUTH32 LTD 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 812 467 1 859 199,00 507 324 247 179,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017

V červnu pokračoval cenový propad u většiny energetických komodit včele s ropou a plynem. Mírně ovšem posílily ceny amerického benzínu v souvislosti s vrcholící automobilovou sezónou v USA. Naopak se dařilo průmyslovým kovům, když posíly především zinek a měď v reakci na růst globální poptávky. Solidní růst si připsaly obiloviny, z kterých se vedlo nejlépe pšenici. Teplé a suché počasí zhoršilo vyhlídky na letošní sklizeň a poslalo ceny výrazně výš v závěru měsíce. Korekcí si prošlo zlato a další vzácné kovy kvůli očekávanému utahovaní monetární politiky v letošním i příštím roce. V červnu jsme pokračovali v investování volných finančních prostředků do instrumentů na široké komoditní indexy. Nakoupili jsme fond na Bloomberg Commodity index ETFS ALL COMMODITIES a ETF na index S&P GSCI COMMODITY. Dále jsme navýšili pozici v ETF na index THOMSON-REUTERS CORE Commodity a DB DBLCI OPTIMUM YIELD BALANCED EUR. Do portfolia fondu jsme také přikoupili ETF na americký benzín po výraznějším cenovém poklesu. Podíl investic v komoditních akciích ke konci června klesl 24%. Společně s komoditními fondy činil jejich podíl v portfoliu 91%. Zvýšenou volatilitu budeme zřejmě dale pozorovat na trhu s ropou. Cena americké WTI se jen těsně odrazila od hranice 40 USD za barel, když byla tlačena vysokou produkcí a zásobami především v USA. Redukce těžby ze strany OPECu se ukazuje jako nedostatečný ve snaze vyrovnat přebytek na trhu. Proto převládá názor, že ceny ropy může potlačit vzhůru je další omezení její těžby. Ze zemědělských plodin preferujeme kukuřici, i když kvůli horkému a suchému počasí může tlačit dále výše. Obrat ve vývoji ceny by mohl nastat u cukru, v případě poklesu množství srážek především v Jižní Americe.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 23.07.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
94 358 886,00
Aktuální hodnota PL
0,4824
Změna aktuální hodnoty PL
0,04 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc