J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 16.01.2018

Období %
1 měsíc 2.89 %
3 měsíce 2.97 %
6 měsíců 6.47 %
1 rok -4.48 %
od zahájení činnosti (p.a.) -9.20 %
k min. IH (p.a.) -9.12 %
Období %
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 16.01.2018

Struktura majetku k datu 31.12.2017

Struktura aktiv k datu 31.12.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 106,836.93
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 2,606.29
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2,606.29
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 103,676.24
Akcie 66,827.40
Podílové listy 36,848.84
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 554.40
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2017

Cenný papír %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 11.68 %
iShares S&P GSCI Commodity 10.74 %
Lyxor ETF Commodities (F) 10.69 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 10.65 %
DB Commodity Index 10.29 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.45 %
CEZ 2.33 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.31 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.98 %
ETFS Nickel 1.69 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.63 %
SPDR Gold Shares 1.48 %
BHP Billiton 1.44 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.37 %
ETFS Corn 1.35 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.33 %
OAO GAZPROM 1.32 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.30 %
Valero Energy Corp 1.29 %
NORILSK NICKEL 1.27 %
CHEVRON 1.25 %
Johnson Matthey Plc 1.25 %
Randgold Resources Ltd 1.20 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.20 %
HeidelbergCement AG 1.19 %
US NATURAL GAS FUND LP 1.17 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.16 %
NUCOR 1.14 %
Powershares DB Agriculture 1.12 %
Ingredion Inc 1.12 %
Exxon Mobil Corp 1.09 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 1.01 %
ETFS Grains GBP 0.98 %
DB Base Metals 0.97 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 0.95 %
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.66 %
iShares Silver Trust 0.64 %
Wood Group (John) PLC 0.53 %
SOUTH32 LTD 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 161 321 1 080 130,00 726 024 365 858,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2017

Komodity si v prosinci zachovaly růstový trend díky dalšímu vzestupu cen ropy a technických kovů. Cenám ropy pomáhá růst globální poptávky i postupný pokles zásob. Z průmyslových kovů si nejlépe vedly nikl, hliník a měď, u kterých přetrvává silná poptávka. Naopak se nedařilo některým zemědělským komoditám jako je káva, kakao a sója, jejichž ceny trpí vysokými přebytky na trhu. V prosinci jsme navýšili pozici v ruské společnosti Norilsk Nickel. Ta momentálně těží z rostoucích cen niklu, mědi a palladia. Kromě toho v menší míře produkuje platinu nebo kobalt v současnosti velmi žádaný pro výrobu baterií. V portfoliu fondu jsme naopak snížili podíl v americké rafinérii Valero Energy. Zastoupení ropného sektoru jsme naopak navýšili nákupem akcií amerického těžaře Exxon Mobil. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu tak vzrostlo na 27,8%. Podíl společně s instrumenty na komodity a širší indexy činil ke konci roku 94,2%. Výhled na nadcházející období je u komodit spíše pozitivní. Týká se to především energetických surovin a technických kovů. Podpůrně na ceny ropy bude kromě silnější poptávky a závazku OPECu působit i zvýšené geopolitické napětí momentálně z Iránu. Na druhou stranu nadále roste její americká produkce ropy z břidlicových polí, což může limitovat současnou rally. V následujícím období plánujeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme rovněž navýšení pozice v těžařích kovů či ropy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 16.01.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
106 526 204,93
Aktuální hodnota PL
0,5134
Změna aktuální hodnoty PL
1,95 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc