J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 30.05.2017

Období %
1 měsíc -2.58 %
3 měsíce -6.83 %
6 měsíců -5.00 %
1 rok -2.09 %
od zahájení činnosti (p.a.) -10.40 %
k min. IH (p.a.) -9.01 %
Období %
2011 N/A
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 30.05.2017

Struktura majetku k datu 24.05.2017

Struktura aktiv k datu 30.04.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 92,234.76
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 3,495.79
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,495.79
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 86,940.67
Akcie 55,772.63
Podílové listy 31,168.04
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,798.30
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2017

Cenný papír %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 11.89 %
DB Commodity Index 11.41 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 10.07 %
Lyxor ETF Commodities (F) 9.94 %
iShares S&P GSCI Commodity 9.76 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 3.09 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.76 %
CEZ 2.36 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 1.92 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.92 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.63 %
Powershares DB Agriculture 1.60 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.50 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.49 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.49 %
CHEVRON 1.44 %
BHP Billiton 1.44 %
Randgold Resources Ltd 1.43 %
ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT 1.38 %
Ingredion Inc 1.34 %
SPDR Gold Shares 1.31 %
ETFS Nickel 1.28 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.24 %
ETFS Corn 1.18 %
NUCOR 1.16 %
HeidelbergCement AG 1.13 %
Exxon Mobil Corp 1.10 %
Archer-Daniels-Midland 0.99 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 0.98 %
ETFS Grains GBP 0.98 %
iShares Silver Trust 0.88 %
Valero Energy Corp 0.87 %
DB Base Metals 0.86 %
Wood Group (John) PLC 0.80 %
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.73 %
ETFS Gasoline (SP-A) 0.59 %
SOUTH32 LTD 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 562 874 1 332 371,00 632 923 328 239,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2017

Většina komodit měla v dubnu klesající tendenci, když si korekcí prošly především průmyslové kovy a v závěru měsíce i ropa. Oslabily i ceny amerického benzínu po nárůstu zásob i přes začátek automobilové sezóny. Naopak mírně rostly ceny zlata kvůli zvýšenému geopolitickému napětí na Blízkém východě a oslabujícímu dolaru. Další ztráty si připsaly ceny kakaa po nárůst produkce především v zemích západní Afriky. Z technických kovů nejvíce oslabily ceny niklu, olova a zinku. Ze zemědělských komodit posilovaly jen ceny hovězího dobytka a sóji. V dubnu jsme nadále investovali volné finanční prostředky do fondů na široké komoditní indexy. Nakoupili jsme fond na Bloomberg Commodity index ETFS ALL COMMODITIES a ETF na index LYXOR THOMSON -REUTERS Core Commodities Index. Úplně jsme vyprodali ztrátovou investici ve společnosti CF Industries. Naopak jsme přikoupili ETF Corn, sledující ceny na kukuřice. Podíl investic v komoditních akciích ke konci dubna mírně klesl 25,1%. Společně s komoditními fondy činil jejich podíl v portfoliu 91,5%. Ceny ropy může podpořit prodloužení závazku na redukci ze strany zemí OPECu. Naopak stále vysoké zásoby zejména v USA ji mohou srážet i pod hranici 50USD. Každopádně můžeme očekávat, že přebytek na trhu s ropou bude nadále klesat jen velmi pomalu. Naopak pokles rizikových prémií bude tlačit ceny níže. V následujícím období plánujeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Při dalším poklesu zvážíme navýšení podílu energetických komodit pravděpodobně prostřednictvím ETF na Brent nebo americký benzín.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 30.05.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
91 664 368,53
Aktuální hodnota PL
0,5021
Změna aktuální hodnoty PL
0,20 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc