J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 22.03.2018

Období %
1 měsíc 0.54 %
3 měsíce 0.94 %
6 měsíců 2.25 %
1 rok -2.47 %
od zahájení činnosti (p.a.) -9.20 %
k min. IH (p.a.) -8.93 %
Období %
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.03.2018

Struktura majetku k datu 14.03.2018

Struktura aktiv k datu 28.02.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 109,064.04
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 1,452.84
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 452.84
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 107,582.53
Akcie 69,255.09
Podílové listy 38,327.44
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 28.67
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2018

Cenný papír %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 11.55 %
Lyxor ETF Commodities (F) 11.54 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.33 %
DB Commodity Index 11.29 %
iShares S&P GSCI Commodity 10.44 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.39 %
CEZ 2.36 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.21 %
ETFS Nickel 1.83 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.77 %
CHEVRON 1.52 %
OAO GAZPROM 1.46 %
SPDR Gold Shares 1.46 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.44 %
ETFS Corn 1.41 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.40 %
BHP Billiton 1.39 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.33 %
Exxon Mobil Corp 1.32 %
NORILSK NICKEL 1.32 %
Johnson Matthey Plc 1.26 %
Valero Energy Corp 1.23 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.23 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 1.20 %
NUCOR 1.14 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.13 %
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities (F) 1.12 %
Powershares DB Agriculture 1.12 %
HeidelbergCement AG 1.07 %
ETFS Grains GBP 1.04 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.04 %
Ingredion Inc 1.02 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 0.96 %
Randgold Resources Ltd 0.94 %
DB Base Metals 0.92 %
iShares Silver Trust 0.90 %
BASF SE 0.72 %
US NATURAL GAS FUND LP II 0.54 %
Wood Group (John) PLC 0.49 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 280 612 645 557,00 1 835 318 925 030,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2018

Komodity si v únoru prošly hlubší korekcí, která souvisela s propadem akciových trhů. Korigovaly především ceny ropy, plynu a některých cyklických průmyslových kovů, jako je olovo, měď nebo zinek. Ceny ropy ztratily okolo 5%, zatímco cena plynu se propadla o více než 10%. Může za to kromě zmíněné nejistoty na kapitálových trzích také růst produkce a zásob v USA. Oproti tomu se dařilo většině zemědělských komodit. Ceny pšenice a kukuřice poslaly vzhůru zprávy o suchém počasí na americkém kontinentu v obavě z nižší sklizně. V růstu pokračovaly ceny kakaa, u kterého se očekává pokles produkce rovněž kvůli suchému počasí tentokrát v západní Africe. V únoru jsme využili korekce na trhu s energetickými komoditami k navýšení podílu v ropných těžařích. Dokoupili jsme akcie amerických gigantů Chevron i Exxon Mobile. Do portfolia fondu jsme přikoupili rovněž ETF na evropské utility Lyxor Eurostoxx 600 Utilities a akcie chemického německého koncernu BASF. Z portfolia fondu jsme naopak vyprodali akcie kanadského výrobce hnojiv NUTRIEN. V následujícím období se dá očekávat zvýšená volatilita u cyklických komodit, jako jsou kovy a energie v souvislosti s vývojem na kapitálových trzích. Dynamický růst produkce amerických ropných těžařů bude dělat zemím OPECU nadále starosti, protože ve spojitosti se svým závazkem na redukci těžby mohou dále ztrácet tržní podíl. V následujícím období plánujeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.03.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
106 528 271,37
Aktuální hodnota PL
0,5046
Změna aktuální hodnoty PL
0,08 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc