J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 20.11.2017

Období %
1 měsíc 1.66 %
3 měsíce 3.22 %
6 měsíců 1.48 %
1 rok -2.44 %
od zahájení činnosti (p.a.) -9.57 %
k min. IH (p.a.) -9.43 %
Období %
2011 N/A
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.11.2017

Struktura majetku k datu 15.11.2017

Struktura aktiv k datu 31.10.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 105,934.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,469.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4,469.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 100,863.00
Akcie 65,450.00
Podílové listy 35,413.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 603.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2017

Cenný papír %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 11.60 %
iShares S&P GSCI Commodity 10.73 %
DB Commodity Index 10.43 %
Lyxor ETF Commodities (F) 10.33 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 10.24 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.45 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.34 %
CEZ 2.30 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.94 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.73 %
SPDR Gold Shares 1.52 %
Valero Energy Corp 1.49 %
ETFS Corn 1.45 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.43 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.41 %
OAO GAZPROM 1.35 %
BHP Billiton 1.33 %
ETFS Nickel 1.24 %
Randgold Resources Ltd 1.23 %
Powershares DB Agriculture 1.23 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 1.22 %
CHEVRON 1.22 %
HeidelbergCement AG 1.18 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.18 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.13 %
NUCOR 1.09 %
ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT 1.07 %
ETFS Grains GBP 1.06 %
Ingredion Inc 1.05 %
DB Base Metals 0.99 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 0.98 %
Johnson Matthey Plc 0.94 %
Exxon Mobil Corp 0.88 %
ETFS Gasoline 0.82 %
iShares US Utilities ETF (F) 0.73 %
Archer-Daniels-Midland 0.69 %
iShares Silver Trust 0.66 %
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.65 %
Wood Group (John) PLC 0.59 %
SOUTH32 LTD 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
5 050 565 2 511 844,00 937 613 468 286,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2017

Komodity v říjnu opět posilovaly, když rostly především ceny ropy a technických kovů. Cenám WTI pomohla rychlá obnova rafinérií po hurikánech v USA, pokles zásob a rostoucí odhady poptávky. Průmyslovým kovům vévodil nikl se ziskem 17%, který je kromě kobaltu a lithia rovněž využíván elektrobateriích. Ceny zlata korigovaly s posílením kurzu dolaru. Ceny pšenice se dále propadly s výhledem na vyšší sklizeň. V říjnu jsme navýšili zastoupení v ETF na zlato a také kávu, jejíž cenu považujeme za silně přeprodanou. Volné finanční prostředky jsme investovali do širokých komoditních indexů. Přikoupili jsme indexový fond ETFS ALL COMMODITIES, POWERSHARES DB COMMODITY a iShares S&P GSCI COMMODITY. Do portfolia fondu jsme také dokoupili akcie Gazpromu, a navýšili tak podíl energetického sektoru. Naopak jsme uzavřeli pozici v cukru, jehož cenu tlačí vysoká nabídka na trhu směrem dolů. Do portfolia jsme nově zařadili fond na americké distributory energií ISHARES US UTILITIES ETF. V následujícím období očekáváme, že rally na ropě zvolní. Podpůrně bude na její cenu působit postupný pokles zásob a spekulace na prodloužení závazku redukce těžby ze strany OPECu. Ceny zlata bude nadále oslabovat růst reálných sazeb a posilování dolaru. Pozitivní momentum by mohlo vydržet u cen některý technických kovů. V následujícím období plánujeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme rovněž navýšení pozice v niklu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.11.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
104 088 127,05
Aktuální hodnota PL
0,5069
Změna aktuální hodnoty PL
-2,91 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc