J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 15.10.2019

Období %
1 měsíc 1.09 %
3 měsíce -2.48 %
6 měsíců -3.22 %
1 rok -7.90 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.13 %
k min. IH (p.a.) -7.31 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.10.2019

Struktura majetku k datu 09.10.2019

Struktura aktiv k datu 30.09.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 94,384.95
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 10,499.56
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 10,499.56
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 83,866.42
Akcie 56,928.43
Podílové listy 26,937.98
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 18.98
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.09.2019

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 12.52 %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 11.41 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 11.34 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.73 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.36 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 2.62 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 2.51 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 2.46 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.43 %
iShares Silver Trust 2.36 %
SPDR Gold Shares 2.17 %
ETFS LEAN HOGS 2.09 %
CEZ 1.72 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 1.56 %
CHEVRON 1.54 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.34 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.30 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.29 %
BHP GROUP PLC 1.27 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.27 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.26 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 1.26 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.24 %
WISDOMTREE CORN 1.15 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.14 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.01 %
ALBEMARLE 0.99 %
WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED 0.99 %
WISDOMTREE NICKEL 0.89 %
NORILSK NICKEL 0.73 %
OAO GAZPROM 0.72 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 9.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
808 370 391 315,00 208 534 100 005,00

Komentář portfolio managera k datu 30.09.2019

Komodity v září zažily volatilní období, zejména na trhu s ropou. Ceny ropy prudce posílila v polovině září po teroristických útocích na ropná zařízení v Saudské Arábii, vedlo k výpadku vice než 5% světové produkce. Cena severomořského Brentu se tak krátkodobě vyšplhala nad 70USD za barel. Nicméně po ujištění ze strany Saudské Arábie, že výpadek produkce obnoví ještě do konce měsíce, ceny začaly klesat zpět k 61 USD/barel. Výrazně posílily ceny vepřového v důsledku velkého úbytku prasat, které postihl africký prasečí mor především v Číně. Tentokrát se nedařilo vzácným kovům poté, co oslabily ceny zlata, stříbra i platiny. V září jsme po dalším výrazném růstu realizovali zisk na energetických komoditách. Uzavřeli jsme dlouhé pozice v ETF an zemní plyn a ropu Brent. Realizovali jsme zisk u ETF na nikl, jehož cena od začátku roku posílila o vice než 40%. Naopak jsme dokoupili ETF na těžaře zlata po jeho poklesu pod 1480USD. Do portfolia fondu jsme zařadili ETF Lean Hogs na vepřové maso, jehož je v důsledku afrického prasečího moru nedostatek především v Číně. Výhled dalšího vývoje na trhu s ropou zůstává stále nejistý. Roste riziko poklesu cen u ropy v důsledku slábnoucí poptávky a rostoucích zásob. Nedá se očekávat ani výrazný pokles cen a jako pravděpodobný scénář do konce roku se nabízí u kontraktu brent obchodování v pásmu 55 – 65 USD barel, pokud tedy nedojde k další eskalaci geopolitického napětí v podobě válečného konfliktu nebo teroristického útoku. Zlato a vzácné kovy zase omezuje posilování dolaru, nicméně podpůrně bude na jejich ceny působit horší makroekonomická data. V případě jeho poklesu na úroveň 1450USD zvážíme navýšení naši pozice.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.10.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
90 486 189,79
Aktuální hodnota PL
0,4803
Změna aktuální hodnoty PL
-0,68 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc