J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 18.11.2019

Období %
1 měsíc 1.96 %
3 měsíce 5.06 %
6 měsíců 3.07 %
1 rok -2.22 %
od zahájení činnosti (p.a.) -7.84 %
k min. IH (p.a.) -6.60 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.11.2019

Struktura majetku k datu 13.11.2019

Struktura aktiv k datu 31.10.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 91,952.27
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 5,073.03
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 5,073.03
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 86,326.32
Akcie 55,082.20
Podílové listy 31,244.11
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 552.92
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2019

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 12.10 %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 11.11 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 11.08 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.42 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.31 %
CEZ 2.84 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 2.54 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 2.54 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.46 %
iShares Silver Trust 2.40 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 2.40 %
ETFS LEAN HOGS 2.19 %
SPDR Gold Shares 2.13 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.52 %
CHEVRON 1.45 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.45 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 1.36 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.33 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.27 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.23 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 1.22 %
BHP GROUP PLC 1.21 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.21 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.19 %
WISDOMTREE CORN 1.14 %
Vanguard Energy ETF (F) 0.95 %
WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED 0.94 %
ALBEMARLE 0.83 %
WISDOMTREE NICKEL 0.80 %
OAO GAZPROM 0.80 %
NORILSK NICKEL 0.76 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
872 659 419 485,00 572 843 276 982,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2019

Komodity v říjnu posilovaly poté, co se zástupci USA a Číny vrátili k jednacímu stolu ve snaze dojednat obchodní dohodu. Pozitivně na poslední vývoj reagovaly především ceny technických kovů zejména zinku. Výjimku představoval nikl, který korigoval předchozí výrazný nárůst. Dařilo se také vzácným kovům v reakci na QE v Evropě, Japonsku a snižování úrokových sazeb v USA. Naopak oslabily ceny některých zemědělských komodit, jako je vepřové maso, kukuřice nebo cukr. V říjnu jsme částečně zainvestovali volnou hotovost zejména do aktiv, která si prošla korekcí. Navýšili jsme pozici v ETF Lean Hogs na vepřové maso, kde pokračuje napjatá situace na straně nabídky kvůli prasečímu moru. Dokoupili jsme rovněž akcie energetické společnosti ČEZ s vyhlídkou na vyšší dividendu a růst zisku. Navýšili jsme rovněž zastoupení v akciích ropné společnosti Royal Dutch Shell. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci října jsme navýšili na 23,2%. Podíl v instrumentech na jednotlivé komodity a širší indexy činil ke konci srpna 72,2%. Další růst cen ropy bude podmíněn pozitivními faktory na straně poptávky, jako je obchodní dohoda nebo solidní makročísla z USA a Číny. Podpůrnou úlohu sehrává primární emise akcií ropného giganta Saudi Aramco, která má jít na trh v prosinci. Roste riziko poklesu cen u ropy v důsledku rostoucích zásoba produkce. Další růst na zlatě omezuje růst reálných výnosů a pokles rizikových přirážek. V případě jeho poklesu na úroveň 1450USD zvážíme navýšení naši pozice.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.11.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
92 362 996,98
Aktuální hodnota PL
0,4897
Změna aktuální hodnoty PL
-0,93 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc