J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 19.11.2018

Období %
1 měsíc -6.31 %
3 měsíce -4.77 %
6 měsíců -8.72 %
1 rok -6.42 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.83 %
k min. IH (p.a.) -7.80 %
Období %
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.11.2018

Struktura majetku k datu 14.11.2018

Struktura aktiv k datu 31.10.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 117,736.25
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 12,683.56
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 9,183.56
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 105,046.03
Akcie 70,242.58
Podílové listy 34,803.45
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 6.66
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 11.92 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 10.88 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.86 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 10.24 %
Lyxor ETF Commodities (F) 9.69 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.48 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.46 %
SPDR Gold Shares 2.08 %
ETFS Nickel 2.02 %
ETFS Corn 1.59 %
iShares Silver Trust 1.53 %
ALBEMARLE 1.49 %
OMV AG 1.45 %
Exxon Mobil Corp 1.44 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.43 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.38 %
LUKOIL 1.35 %
ETFS Grains GBP 1.21 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.13 %
CHEVRON 1.12 %
BHP Billiton 1.12 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.11 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.09 %
NUCOR 1.07 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.05 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 1.02 %
NORILSK NICKEL 1.00 %
OAO GAZPROM 0.95 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 0.95 %
Vanguard Energy ETF (F) 0.93 %
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities (F) 0.88 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 0.00 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 0.00 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 0.00 %
VOESTALPINE AG 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 924 666 2 010 709,00 2 701 165 1 400 310,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018

Komodity podlehly v říjnu negativnímu sentimentu akciových trhů a výrazně oslabily. Poklesly ceny především energetických komodit ropy a benzínu kvůli obavám z oslabení poptávky a vyšším zásobám v USA. Ceny technických kovů rovněž ztrácely vzhledem k jejich cyklické povaze. Naproti tomu nejistota na trzích svědčila cenám zlata a některých dalších vzácných kovů. Ze zemědělských komodit oslabovaly ceny pšenice. Naopak výrazně vzrostly ceny cukru a kávy, kterým pomohlo posílení brazilského realu. V první polovině října jsme navýšili podíl ve společnostech zabývající se těžbou ropy. Investovali jsme do ruské společnosti Lukoil kvůli atraktivnímu ocenění a vysokému dividendovému výnosu.. Vzhledem k nízkým cenám jsme přikoupili také ETF na kukuřici a stříbro. V druhé polovině měsíce jsme Snižovali váhu akcií z oboru těžby a zpracování surovin. Prodali jsme například ETF na producenty lithia a elektro baterií GLOBAL X Lithium & Batteries nebo akcie německého koncernu BASF. Saudská Arábie, USA i Rusko dále navyšují svoji produkci poměrně výrazně. Společně s rostoucími zásobami a sezónním oslabením poptávky by mohla být ceny ropy i benzínu nadále pod tlakem. Nejistá je stále velikost výpadku íránských exportů. Na zlato budou působit slabší dolar a ekonomická data a pokračující nejistota na akciových trzích. V následujícím období budeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme realizaci pozice v ETF na kávu, která prozatím pokračuje v silném růstu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.11.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
100 906 051,81
Aktuální hodnota PL
0,4886
Změna aktuální hodnoty PL
-2,44 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc