J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 20.09.2017

Období %
1 měsíc 0.49 %
3 měsíce 1.96 %
6 měsíců -4.62 %
1 rok -1.91 %
od zahájení činnosti (p.a.) -10.17 %
k min. IH (p.a.) -10.86 %
Období %
2011 N/A
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.09.2017

Struktura majetku k datu 13.09.2017

Struktura aktiv k datu 31.07.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 99,836.44
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 8,696.56
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 8,696.56
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 90,412.10
Akcie 58,735.21
Podílové listy 31,676.89
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 727.78
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017

Cenný papír %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 11.56 %
DB Commodity Index 10.18 %
Lyxor ETF Commodities (F) 9.96 %
iShares S&P GSCI Commodity 9.86 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 9.78 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.56 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.37 %
CEZ 2.03 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.64 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.56 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.47 %
BHP Billiton 1.43 %
ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT 1.38 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.37 %
Powershares DB Agriculture 1.35 %
DB Base Metals 1.33 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 1.31 %
ETFS Gasoline 1.31 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.29 %
ETFS Grains GBP 1.26 %
Randgold Resources Ltd 1.25 %
CHEVRON 1.23 %
HeidelbergCement AG 1.22 %
NUCOR 1.17 %
ETFS Nickel 1.15 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.14 %
Ingredion Inc 1.11 %
SPDR Gold Shares 1.09 %
ETFS Corn 0.98 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 0.96 %
Exxon Mobil Corp 0.90 %
Valero Energy Corp 0.78 %
Archer-Daniels-Midland 0.76 %
ETFS Sugar 0.75 %
iShares Silver Trust 0.72 %
Johnson Matthey Plc 0.67 %
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.65 %
Wood Group (John) PLC 0.54 %
SOUTH32 LTD 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
214 324 105 206,00 681 253 331 333,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2017

Komoditní indexy v srpnu mírně ztrácely, když poklesly ceny zemědělských komodit a americké ropy WTI. Nejvíce rostly ceny průmyslových kovů, když posílil především nikl a zinek v reakci na silná čísla z čínského průmyslu a rostoucí poptávku. V reakci na odstávky amerických rafinérií způsobených hurikánem Harvey posílily i ceny benzínu. Slabší poptávka poslala níže ceny americké ropy WTI o 6%, zatímco hodnota severomořské ropy Brent klesla jen nepatrně. Ceny obilovin především pak pšenice zaznamenaly velké ztráty díky vyhlídkám na rekordní sklizně. Vzácných kovům se dařilo s podporou slábnoucího dolaru a sílícího geopolitického napětí na Korejském poloostrově. V srpnu jsme navýšili zastoupení v akciích zpracovatele vzácných kovů Johnson Matthey a americké rafinérské společnosti VALERO ENERGY. Dále jsme přikoupili indexový fond ETFS ALL COMMODITIES a ISHARES S&P GSCI COMMODITY. Do portfolia fondu jsme také po korekci přikoupili ETF na kukuřici. Naopak jsme snížili podíl v ETF na technické kovy POWERSHARES DB BASE METALS, který zaznamenal poměrně silný růst. V následujících dnech očekáváme relativně rychlou normalizaci situace v USA po škodách způsobených hurikánem Harvey. Počítáme s obnovou činností většiny rafinérií v postižené oblasti doprovázenou růstem cen WTI a současným poklesem cen benzínu. Zvyšování cen ze strany Saudi Aramco svým asijským zákazníkům je signálem sílící poptávky v tomto regionu. V následujícím období plánujeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme rovněž navýšení pozice v ETF na cukr.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.09.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
99 040 037,49
Aktuální hodnota PL
0,4935
Změna aktuální hodnoty PL
1,15 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc