J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 17.07.2018

Období %
1 měsíc -4.13 %
3 měsíce 0.10 %
6 měsíců -0.02 %
1 rok 6.41 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.61 %
k min. IH (p.a.) -6.94 %
Období %
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.07.2018

Struktura majetku k datu 11.07.2018

Struktura aktiv k datu 30.06.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 117,910.47
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 5,612.87
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2,112.87
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 112,215.11
Akcie 73,344.42
Podílové listy 38,870.69
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 82.49
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2018

Cenný papír %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 11.85 %
iShares S&P GSCI Commodity 11.66 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.06 %
Lyxor ETF Commodities (F) 11.02 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.79 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.56 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.37 %
ETFS Nickel 1.94 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.52 %
Valero Energy Corp 1.49 %
Exxon Mobil Corp 1.43 %
Johnson Matthey Plc 1.37 %
SPDR Gold Shares 1.36 %
ETFS Corn 1.33 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.31 %
OAO GAZPROM 1.26 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.23 %
CHEVRON 1.21 %
BHP Billiton 1.20 %
NORILSK NICKEL 1.17 %
ETFS Sugar 1.13 %
BASF SE 1.09 %
NUCOR 1.08 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.07 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.04 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.01 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.00 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 0.93 %
ETFS Grains GBP 0.91 %
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities (F) 0.89 %
HeidelbergCement AG 0.88 %
Randgold Resources Ltd 0.88 %
iShares Silver Trust 0.87 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 0.86 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 0.84 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 0.82 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 0.69 %
Reliance Steel & Aluminum Co 0.67 %
ETFS Gasoline 0.51 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 671 704 1 955 129,00 1 121 491 605 716,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2018

Z komodit v červnu posilovaly výrazněji jen ceny WTI zejména kvůli výpadkům produkce a snížení zásob v Severní Americe. Ceny evropské ropy Brent posilovaly jen mírně a tak došlo k výraznému snížení spreadu mezi ropou WTI až na necelých 5USD. Ostatní komodity ovšem oslabovaly. Zejména pak zemědělské plodiny, jako je sója, pšenice nebo kukuřice. Ztrácely také vzácné kovy včele se stříbrem v reakci na sílící dolar i zkorigovaly rovněž ceny technických kovů z obav nad nejistým vývojem v Číně. Posílily naopak ceny vepřového masa a hovězího dobytka s podporou rostoucí poptávky rozvíjejících zemí. Během června jsme opět realizovali zisky v energetickém sektoru. Redukovali jsme zastoupení v ETF na ropné společnosti v USA a Vanguard Energy. Rovněž jsme uprodali část pozice v americkém ropném gigantu Chevron. Po výraznější korekci jsme otevřeli menší pozici v ETF na cukr, jehož cenu by mohla podpořit slabší produkce v Brazílii a rostoucí cena etanolu. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci června kleslo na 25,7%. Podíl v instrumentech na komodity a širší indexy dosáhl ke konci června 70%. V následujícím období budou investoři sledovat začátek výsledkové sezóny za 2. kvartál Ještě více než historická data budou investory zajímat výhledy na zbytek roku a následující účetní období. Zvláště u amerických firme by se mohl negativně projevit sílící dolar a postupující inflace. Zajímat je budou ovšem i zprávy kolem dalšího vývoje obchodní války USA s Čínou. Tyto spory mohou mít nadále velký vliv na ceny zemědělských komodit a technických kovů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.07.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
113 287 473,42
Aktuální hodnota PL
0,5133
Změna aktuální hodnoty PL
-2,82 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc