J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 21.05.2018

Období %
1 měsíc 5.28 %
3 měsíce 7.57 %
6 měsíců 6.51 %
1 rok 8.09 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.15 %
k min. IH (p.a.) -6.57 %
Období %
2012 -3.41 %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 21.05.2018

Struktura majetku k datu 16.05.2018

Struktura aktiv k datu 30.04.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 117,152.55
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 5,966.23
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,716.23
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 2,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 111,154.80
Akcie 71,721.95
Podílové listy 39,432.85
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 31.52
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018

Cenný papír %
DB Commodity Index 11.55 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 11.23 %
iShares S&P GSCI Commodity 11.13 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.08 %
Lyxor ETF Commodities (F) 10.84 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.54 %
CEZ 2.41 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.30 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.90 %
ETFS Nickel 1.76 %
CHEVRON 1.65 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.47 %
Valero Energy Corp 1.46 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.45 %
SPDR Gold Shares 1.40 %
BHP Billiton 1.39 %
ETFS DAILY LVRG COCOA 1.33 %
Exxon Mobil Corp 1.32 %
OAO GAZPROM 1.30 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.30 %
Johnson Matthey Plc 1.28 %
LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) 1.21 %
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities (F) 1.19 %
BASF SE 1.18 %
NORILSK NICKEL 1.10 %
Powershares DB Agriculture 1.09 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.07 %
ETFS Corn 1.05 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.05 %
NUCOR 1.04 %
ETFS Grains GBP 1.02 %
HeidelbergCement AG 1.01 %
Randgold Resources Ltd 0.91 %
DB Base Metals 0.87 %
iShares Silver Trust 0.87 %
ETFS PHYSICAL PALLADIUM 0.86 %
Reliance Steel & Aluminum Co 0.66 %
US NATURAL GAS FUND LP II 0.53 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 848 072 1 449 450,00 395 552 201 202,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018

Komodity si v dubnu polepšily díky pokračujícímu růstu cen energií a průmyslových kovů. Ceny ropy posilují pod vlivem geopolitického napětí na Blízkém východě. Podpůrně působí i stále silný růst poptávky a snižující se zásoby. Ceny některých technických kovů rostly v reakci na zavedení amerických sankcí na Rusko. Jednalo se o především hliník a nikl, které si v posledních týdnech připsaly největší zisky. Ceny cukru opět oslabily kvůli vysoké produkci především jižní Americe. V růstu pokračovalo naopak kakao, jehož ceny posílají vzhůru zprávy o stagnující produkci a sílící poptávce zejména v jihovýchodní Asii. V dubnu jsme částečně realizovali zisk na zemědělských komoditách, které v posledních týdne zaznamenaly silných růst. Jednalo se o kukuřici a zejména pak kakao, jehož cena od začátku roku posílila o více než 50%. Snížili jsme váhu také v ETF na evropské ropné společnosti Lyxor Oil&Gas. Přikoupili jsme rovněž akcie fondu Pavest Aqua investující do společností, které distribuují vodu nebo se zabývají výrobou technologií na její úpravu a čištění. V následujícím období mohou na ceny ropy podpůrně působit další zprávy o sílící poptávce. Svoji roli bude hrát i rétorika ze strany Saudské Arábie, která se snaží udržet ceny černého zlata vysoko kvůli plánovanému uvedení společnost Saudi Aramco na trh. U průmyslových kovů, jejichž ceny byly ovlivněny sankcemi ze strany USA proti Rusku, může přijít korekce v případě, že dojde k jejich zmírnění nebo zrušení. U niklu proto zvážíme realizaci zisků. V následujícím období budeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy s větší expozicí na energetické komodity. Další růst cen zlata bude omezovat momentálně sílící dolar a růst reálných výnosů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 21.05.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
115 321 381,30
Aktuální hodnota PL
0,5399
Změna aktuální hodnoty PL
0,86 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc