J&T KOMODITNÍ FOND*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 05.08.2020

Období %
1 měsíc 4.88 %
3 měsíce 15.91 %
6 měsíců -10.47 %
1 rok -13.04 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.69 %
k min. IH (p.a.) -5.86 %
Období %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %
2019 8.28 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 05.08.2020

Struktura majetku k datu 05.08.2020

Struktura aktiv k datu 31.07.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 82,074.83
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 6,643.46
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 6,643.46
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 71,788.75
Akcie 37,587.51
Podílové listy 34,201.24
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,642.62
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2020

Cenný papír %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 9.74 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 9.38 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 9.36 %
iShares S&P GSCI Commodity 8.84 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 5.32 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 3.97 %
IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) 3.34 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 3.19 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF (F) 3.19 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 2.85 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.35 %
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (F) 1.99 %
iShares Silver Trust 1.86 %
SPDR Gold Shares 1.78 %
WISDOMTREE NICKEL 1.44 %
BHP GROUP PLC 1.37 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.35 %
FORTUM OYJ 1.34 %
ETFS LEAN HOGS 1.34 %
ALBEMARLE 1.24 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.24 %
Ingredion Inc 1.19 %
NORILSK NICKEL 1.15 %
CHEVRON 1.15 %
OAO GAZPROM 1.06 %
Vanguard Energy ETF (F) 0.92 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 0.90 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 0.87 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 0.80 %
ETFS PHYSICAL PLATINUM 0.75 %
LUKOIL 0.75 %
Euronav NV 0.69 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 0.66 %
WISDOMTREE CORN 0.64 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 0.58 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 0.48 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 7.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 033 267 422 821,00 104 598 41 648,00

Komentář portfolio managera k datu 31.07.2020

Komodity v červenci posilovaly především díky vzácným kovům, kterým pomáhá oslabující dolar, přebytek likvidity i příliv prostředků do instrumentů ETP. Nejvíce se dařilo stříbru, jehož cena vzrostla za uplynulý měsíc o třetinu navíc kvůli obnovené poptávce po elektronických zařízeních a solárních panelech. Dařilo se i ropě, která posílila v reakci na růst poptávky a klesající zásoby. Solidně posilovaly opět technické kovy, když si dvouciferné zisky připsal zinek. Ztráty zaznamenaly naopak ceny některých zemědělských komodit, jako je kukuřice nebo rýže v reakci na očekávání lepší sklizně. V červenci jsme do portfolia fondu znovu zařadili akcie americké společnosti Ingredion, která se zabývá zpracováním kukuřice a výrobou sladidel a škrobů. Společnost nabízí atraktivní valuace a vysoký dividendový výnos. Rovněž jsme otevřeli pozici v ETF na platinu, která je historicky výrazně podhodnocená vůči zlatu a palladiu. Volnou hotovost jsme investovali do instrumentu ETC na širší komoditní index, jako je iShares Diversified Commodity Swap. Naopak jsme snížili podíl ve společnosti těžící lithium Albemarle, kvůli snížení cílové ceny. Další vývoj cen ropy bude záviset na rychlosti uvolňování těžebních limitů a obnovy poptávky. Ceny zlata a vzácných kovů by si mohly udržet růstový trend zejména díky pokračujícím QE ze strany centrálních bank a obnově spotřebitelské poptávky. V následujícím období budeme pravděpodobně investovat do akcií vybraných těžařů energetických komodit nebo kovů, případně dál dokupovat ETF fondy na širší indexy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 05.08.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
83 100 367,29
Aktuální hodnota PL
0,4233
Změna aktuální hodnoty PL
3,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc