J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 19.11.2019

Období %
1 měsíc 4.84 %
3 měsíce 3.50 %
6 měsíců 4.92 %
1 rok 6.85 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.20 %
k min. IH (p.a.) 10.25 %
Období %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.11.2019

Struktura majetku k datu 13.11.2019

Struktura aktiv k datu 31.10.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 259,770.95
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 64,927.08
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 44,927.08
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 20,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 193,130.78
Akcie 193,130.78
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,713.09
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2019

Cenný papír %
CEZ 19.42 %
CETV 11.76 %
MONETA Money Bank, a.s. 8.80 %
BNP Paribas SA 5.53 %
AVAST PLC-WI 4.74 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.12 %
ALPHA BANK 2.82 %
PFNONWOVENS SA 2.75 %
COVESTRO AG 2.54 %
NORBIT ASA 2.15 %
Alcoa Corp 1.83 %
EDF 1.82 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.73 %
RAIFFEISEN BANK INT 1.52 %
SMILEDIRECTCLUB INC 0.52 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
177 462 482 954,00 642 562 1 744 853,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2019

Akciové trhy v říjnu předvedly volatilitu se vší parádou, a investorům občas tuhly vlasy hrůzou. Začátek měsíce přinesl výrazný pokles cen, když opět vše vypadalo na nedohodu mezi USA a Čínou, obavy z poklesu ekonomik ve světě pak zviklaly některé investory k prodejním objednávkám. Nicméně znovu přišla otočka v jednání, USA s Čínou dosáhly pokroku a obě strany potvrdily snahu podepsat alespoň první část dohody. Podpora centrálních bank, a dobré kvartální výsledky nejen za mořem, ale i v Evropě např. od Daimleru posunuly akcie zpět do plusu, evropské akcie si připsaly v říjnu necelé procento. Podobně dopadla Praha, když na začátku října to bylo na marketu skoro na ručník, ale Avast s Monetou i KB zavelely k obratu a růstu. Americký index si připsal skoro +2%. J&T Opportunity si připisuje v říjnu +1,30%, od začátku roku činí zhodnocení více než +15%. V průběhu měsíce jsme dále snížili pozici na akciích Bayeru po obavě z růstu počtu žalob kvůli Roundupu, pokračovali jsme v realizaci profitu na BNP Paribas. Podařila se nám rychlá spekulace na akciích Opapu a části Monety, naopak jsme raději odprodali producenta potashe K+S, kde máme obavu z dalšího vývoje v jejich objednávkách – především snížení z Číny. V závěru měsíce jsme po výborných číslech Facebooku vzali profit nad 195 dolary na celé pozici této sociální sítě. Finálně se rozčíslo převzetí CETV, za 4,58USD na akcii kupuje PPF, očekávání trhu byl o něco vyšší a v říjnu si tak CETV odepisuje okolo -5%. Aktuálně se CETV obchoduje s diskontem k přebírací ceně, očekáváme schválení transakce valnou hromadou a převzetí za cenu 4,58USD, kterou budeme nuceni využít. Na začátku měsíce jsme se vrátili do Covestra, když jsme na vyklesaných cenách chtěli rozšířit portfolio o německou průmyslovou výrobu. V nejbližším období akcie mohou korigovat své vysoké hodnoty, bedlivě budeme sledovat výsledkovou sezónu. Vzhledem k zahájení QE v Evropě je z našeho pohledu dlouhodobý výhled pro akcie nadále mírně pozitivní. Akcie obchodované v EUR a USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila nad 25% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.11.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
261 348 473,66
Aktuální hodnota PL
2,7968
Změna aktuální hodnoty PL
0,10 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc