J&T OPPORTUNITY CZK*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 5 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 03.04.2020

Období %
1 měsíc -19.65 %
3 měsíce -24.78 %
6 měsíců -20.42 %
1 rok -17.99 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.78 %
k min. IH (p.a.) -0.06 %
Období %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %
2019 16.22 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 03.04.2020

Struktura majetku k datu 03.04.2020

Struktura aktiv k datu 31.03.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 221,342.46
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 36,923.78
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 30,423.78
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 184,418.69
Akcie 179,773.98
Podílové listy 4,644.70
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 0.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2020

Cenný papír %
CEZ 18.54 %
Facebook Inc 10.73 %
AVAST PLC-WI 6.54 %
BNP Paribas SA 4.58 %
KOMERČNÍ BANKA 4.43 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 3.67 %
CETV new 3.66 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.41 %
OAO GAZPROM 2.71 %
PFNONWOVENS SA 2.63 %
RAIFFEISEN BANK INT 2.57 %
MONETA Money Bank, a.s. 2.41 %
TELEFÓNICA O2 C.R. 2.41 %
iShares Core DAX UCITS ETF (F) 2.18 %
ALPHA BANK 1.80 %
NORBIT ASA 1.79 %
OPAP SA 1.78 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.58 %
Alcoa Corp 1.44 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 1.37 %
BT GROUP PLC 1.19 %
S IMMO AG 1.13 %
Twitter Inc 0.86 %
K+S AG-REG 0.68 %
SMILEDIRECTCLUB INC 0.27 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 650 080 3 676 130,00 1 110 641 2 432 072,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2020

Akciové trhy prošly v březnu mohutnými výprodeji v posledních týdnech. Byly tak prudké a rychlé, že si něco podobného nevybavuji ani v letech 2008-9. Měli jsme sice připravenou hotovost, kterou jsme využili k nákupům, ale akcie se prodávali napříč všemi sektory a nebylo kam se schovat. Akciové indexy ztratily 12-19% za březen, naše portfolio kleslo o -14%, od začátku roku pak činí pokles -21.7%. Navýšili jsme pozice na Avastu, Facebooku, zařadili jsme do portfolia opětovně Alibabu, Gazprom, Opap, BT Group, Tevu či CETV. Budovali jsme také při poklesu pozici na Komerční bance, na Monetě jsme snížili váhu o 40% před propadem. Doporučení ČNB komerčním bankám nevyplatit dividendy znamenalo výprodeje na bankovních titulech, následný pokles cen bank tím samozřejmě zasáhl i naše portfolio. Nemáme nakoupené nejvíce ohrožené sektory (aerolinky, cestovky, ropa), nicméně celá řada firem utrpěla ztráty nad 30% i více. Na trhu převládala panika, žádný fundament v tu dobu neměl hodnotu, pokusili jsme se tohoto času využít a výrazně přikoupit. Domnívám se, že tak, jak akciové trhy reagovaly rychleji a prudčeji dolů, než se šíří dopady Covidu-19 na ekonomiku, mohou akcie růst zpět dříve, než pandemie skončí. Zvláště díky podporám centrálních bank a i očekávaným fiskálním stimulům ze strany jednotlivých vlád. Nadále platí, že akcie dlouhodobě rostou, v době nízkých úrokových sazeb to bude platit o to více. Proto jsou tyto poklesy příležitostí přikoupit silné společnosti na příznivých cenách. O to se nyní snažíme, nicméně při tak silných výprodejích jsme se nedokázali propadu portfolia vyhnout. Vnímáme, že nadále bude trhy trápit vysoká volatilita, proto máme rezervu cashe cca 10% portfolia, kterou jsme vytvořili na konci března, když se situace na akciových trzích uklidnila v závěru měsíce, díky silné podpoře centrálních bank, především pak FEDu.J&T Opportunity nevlastní směnky, podílové listy ani dluhopisy. Většinu eurových a dolarových pozic nyní zajišťujeme forwardovými obchody, librové pozice držíme long. K našim nejvýznamnějším pozicím patří akcie Čezu, Facebooku, Avastu, a BNP Paribas. Hotovost činí cca 10 % portfolia

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 03.04.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
208 152 283,24
Aktuální hodnota PL
2,1740
Změna aktuální hodnoty PL
-2,70 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc