J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 18.09.2019

Období %
1 měsíc 3.34 %
3 měsíce 4.35 %
6 měsíců 5.53 %
1 rok 2.61 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.18 %
k min. IH (p.a.) 10.40 %
Období %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.09.2019

Struktura majetku k datu 11.09.2019

Struktura aktiv k datu 31.08.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 259,441.04
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 53,960.81
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 33,960.81
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 20,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 205,012.28
Akcie 205,012.28
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 467.95
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019

Cenný papír %
CEZ 19.53 %
MONETA Money Bank, a.s. 10.41 %
CETV 9.27 %
BNP Paribas SA 8.28 %
EDF 4.47 %
AVAST PLC-WI 4.24 %
PFNONWOVENS SA 3.54 %
Facebook Inc 3.40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.20 %
Bayer AG 2.38 %
NORBIT ASA 2.26 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.68 %
Alcoa Corp 1.64 %
Bayerische Motoren Werke AG 1.53 %
K+S AG-REG 1.45 %
RAIFFEISEN BANK INT 1.41 %
PETROFAC LTD 1.17 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
456 723 1 244 037,00 2 010 204 5 459 944,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019

Obchodování v srpnu bylo velmi volatilní, přestože celkové měsíční změny akciových indexů tomu úplně neodpovídají. Burzy v srpnu celkově spíše ztrácely, mezi -1% až -2%, ale v průběhu měsíce ty změny byly výrazně vyšší – trhy oslabovaly i přes 5%, když se vyhrotila situace okolo tarifů ve sporu mezi USA a Čínou. Tento spor byl hlavním hybatelem pohybu akciových trhů, v druhé půlce měsíce evropské akcie doháněly ztráty a věřily v nějakou silnou pomoc od ECB v září (jsem zvědav jakou tedy), americké akcie se pak vymanily mírně z negativní nálady, když prezident Trump opětovně zdůraznil, že bude jednat s Čínou i nadále. Náš fond ztratil v srpnu zanedbatelných -0,084%, tedy méně než jednu desetinu procenta, a překonal tak většinu sledovaných akciových trhů. Od začátku roku činí zhodnocení J&T Opportunity CZK +13.72%. V průběhu měsíce jsme ponížili o půlku pozici na Avastu po výrazném nárůstu kurzu akcie po skvělých výsledcích firmy, mírně jsme poredukovali i akcie Bayeru po růstu nad 66EURo. Naopak ztrácely bankovní tituly, jako BNP Paribas či Moneta (-4.2% za srpen), zde jsme využili nižších cen k navýšení váhy obou titulů. Nejvíce po vyhrocení rétoriky v obchodní válce klesal producent mědi Freeport, ten ztratil přes 16% za srpen, to nám přijde přehnané a akcie nadále držíme. Ztrácela i Alcoa, a tak jsme se pod 18 dolarů do tohoto producenta hliníku opětovně vrátili. Nově naleznete v portfoliu i akcie společnosti K+S, která produkuje zemědělská hnojiva, solné a draselné produkty. Akcie obchodované v EUR a USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění, byly však sníženy po redukci pozice na Avastu. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila lehce nad 20% portfolia fondu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.09.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
259 078 347,59
Aktuální hodnota PL
2,7612
Změna aktuální hodnoty PL
0,99 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc