J&T OPPORTUNITY CZK*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 5 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 05.08.2020

Období %
1 měsíc -1.67 %
3 měsíce 9.25 %
6 měsíců -4.58 %
1 rok -0.39 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.88 %
k min. IH (p.a.) 5.51 %
Období %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %
2019 16.22 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 05.08.2020

Struktura majetku k datu 05.08.2020

Struktura aktiv k datu 31.07.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 287,667.11
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 58,170.99
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 48,170.99
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 10,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 223,315.22
Akcie 223,315.22
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 6,180.90
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2020

Cenný papír %
CEZ 15.70 %
AVAST PLC-WI 5.87 %
Facebook Inc 4.93 %
MONETA Money Bank, a.s. 4.47 %
BNP Paribas SA 4.08 %
KOMERČNÍ BANKA 3.62 %
ERSTE BANK 3.57 %
FOOT LOCKER INC 3.43 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 3.14 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 2.88 %
Twitter Inc 2.83 %
PUBLIC POWER CORP 2.82 %
Bayer AG 2.59 %
ARCELORMITTAL II SA 2.58 %
PFNONWOVENS SA 2.30 %
ROLLS-ROYCE 2.13 %
FREEPORT MCMORAN INC 2.01 %
Alibaba Group Holding Ltd 1.95 %
OAO GAZPROM 1.88 %
VERBUND 1.64 %
CETV new 1.55 %
NORBIT ASA 1.51 %
ALPHA BANK 1.44 %
S IMMO AG 1.36 %
K+S AG-REG 1.03 %
SMILEDIRECTCLUB INC 0.33 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 7.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
940 843 2 603 842,00 335 183 867 354,00

Komentář portfolio managera k datu 31.07.2020

Akciové trhy v první polovině července dále posilovaly, pak se ale jejich vývoj rozešel. Zatímco technologické tituly dále rostly na nové rekordy, zvláště po výborných 2Q výsledcích (především Apple, Amazon, Facebook), evropské akcie naopak v závěru měsíce prudce ztrácely. Kromě nepřesvědčivých výsledků k poklesu zřejmě přispělo i silné posílení evropské měny vůči americkému dolaru. Evropské akcie si tak v červenci připsaly ztrátu -2%, německý Dax byl na nule, Nasdaq přidal skoro +7%! Také pokles domácí burzy (skoro -4%) díky Čezu a bankám přispěl k tomu, že naše portfolio ztratilo v tomto měsíci -1,9%, od začátku roku 2020 jsme pak -7.20%. V průběhu měsíce jsme po silném růstu snížili váhu akcií Alibaba o polovinu, odprodali jsme kompletně akcie producenta hliníku Alcoa. Naopak jsme navýšili váhu bankovních titulů (Erste, Moneta), přikoupili jsme po dalším poklesu producenta a servismena leteckých motorů Rolls-Royce a opětovně jsme zařadili mezi naše titulu rakouského producenta čisté energie společnost Verbund. Ta by měla profitovat z růstu ceny emisních povolenek, také deštivé počasí by mělo podpořit výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách. Akcie obchodované v EUR a USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila okolo 16% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 05.08.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
292 499 243,12
Aktuální hodnota PL
2,7255
Změna aktuální hodnoty PL
2,89 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc