J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 15.10.2019

Období %
1 měsíc -2.43 %
3 měsíce -0.94 %
6 měsíců -0.44 %
1 rok -0.15 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.97 %
k min. IH (p.a.) 9.33 %
Období %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.10.2019

Struktura majetku k datu 09.10.2019

Struktura aktiv k datu 30.09.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 260,450.04
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 70,669.80
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 50,669.80
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 20,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 188,905.99
Akcie 188,905.99
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 874.24
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.09.2019

Cenný papír %
CEZ 19.59 %
CETV 10.00 %
MONETA Money Bank, a.s. 9.93 %
BNP Paribas SA 6.73 %
AVAST PLC-WI 4.40 %
Facebook Inc 3.28 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.08 %
PFNONWOVENS SA 2.68 %
NORBIT ASA 2.23 %
EDF 2.06 %
Bayer AG 1.95 %
Alcoa Corp 1.85 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.76 %
RAIFFEISEN BANK INT 1.50 %
K+S AG-REG 1.28 %
PETROFAC LTD 1.13 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 9.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
321 252 885 757,00 88 596 242 164,00

Komentář portfolio managera k datu 30.09.2019

Akciové trhy v září pokračovaly růstem, tahounem se tentokrát staly evropské akcie. Na ty se investoři zaměřili, když očekávali zásadnější vyjádření ECB. Tak se také stalo, když ECB zveřejnila záměr obnovit nákupy dluhopisů, snížila dále základní sazbu (ale s kompenzací pro komerční banky). Evropské akcie si tak za září připsaly solidní +4%, americké akcie tentokrát přidaly mezi +0,5% až +1,5%. I zde Fed pod tlakem amerického prezidenta snížil základní sazbu. Jednání o clech nadále pokračují, jednou to vypadá, že dohoda je blízko a pak zase na hony daleko. Pražská burza zaostala za světovými trhy a připsala si +0,4%. J&T Opportunity prošla zářím téměř beze změny (-0,07%), od začátku roku činí zhodnocení +13,63%. Naše horší výkonnost v září je dána větší expozicí na domácí trh a také poklesy akcií Moneta a EDF, oba tituly za září odepsaly -4.5% resp. -7.23%.V průběhu měsíce jsme cca o třetinu dále snížili pozici na akciích Bayeru po poměrně silném růstu, vzali jsme profit i na části pozice akcií francouzské BNP Paribas. Ta si za září připsala téměř +9%. Naopak zprávy EDF, že očekávají vyšší náklady na jadernou elektrárnu v UK až o 3mld liber poslal silně dolů kurz jejích akcií (-7%), a tak jsem po této zprávě váhu EDF v portfoliu ponížil. Dolů klesal také producent potashe a průmyslových solí K+S, po oznámeném snížení produkce a snížení výhledu provozního zisku, akcie za září ztratily přes -11%. Vyklesávaly i akcie mediální CETV, kde jsme okolo 104 korun mírně navyšovali pozici, domníváme se, že transakce o převzetí některých aktiv CETV se blíží k finále. V nejbližším období akcie mohou korigovat zářijové plus, nicméně vzhledem k aktivitě centrálních bank je z našeho pohledu dlouhodobý výhled pro akcie nadále mírně pozitivní. Akcie obchodované v EUR a USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila lehce nad 25% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.10.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
250 879 161,54
Aktuální hodnota PL
2,6676
Změna aktuální hodnoty PL
-2,36 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc