J&T OPPORTUNITY CZK*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 19.02.2020

Období %
1 měsíc -0.08 %
3 měsíce 3.32 %
6 měsíců 6.94 %
1 rok 11.62 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.31 %
k min. IH (p.a.) 9.62 %
Období %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %
2019 16.22 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.02.2020

Struktura majetku k datu 19.02.2020

Struktura aktiv k datu 31.01.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 265,375.53
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 83,315.52
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 47,315.52
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 36,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 181,280.69
Akcie 181,280.69
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 779.32
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2020

Cenný papír %
CEZ 19.79 %
MONETA Money Bank, a.s. 6.30 %
KOMERČNÍ BANKA 5.04 %
TELEFÓNICA O2 C.R. 4.44 %
AVAST PLC-WI 3.85 %
BNP Paribas SA 3.21 %
EDF 3.19 %
Facebook Inc 3.14 %
UBER TECHNOLOGIES INC 3.13 %
RAIFFEISEN BANK INT 2.95 %
FREEPORT MCMORAN INC 2.87 %
ALPHA BANK 2.60 %
PFNONWOVENS SA 2.57 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 2.32 %
NORBIT ASA 2.01 %
Alibaba Group Holding Ltd 1.78 %
Alcoa Corp 1.20 %
CETV 1.15 %
SMILEDIRECTCLUB INC 0.58 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
341 974 987 122,00 1 111 435 3 206 566,00

Komentář portfolio managera k datu 31.01.2020

Začátek roku se nesl ještě ve znamení pokračování euforie na akciových trzích, v průběhu ledna ale nadšení ochladlo, a to díky šíření koronaviru v Číně a i za její hranice. Obavy investorů z důsledku této epidemie ve formě výpadků výroby a nižších tržeb prodejců poslaly akciové trhy do mínusu. Americké akcie díky růstu na začátku roku uzavřely okolo nuly, Nasdaq díky rallye na Applu dokonce v plusu, ale evropské akcie odepsaly skoro -3%, pražská burza pak ještě více. Naše portfolio po dosažení maximální hodnoty 17.1.2020 také ztratilo, a to -2.09% za leden.Na mínusu v našem portfoliu se podepsala korekce na akciích Avastu, a to i přes výrazné snížení pozice na úrovni 4.80GBP. Čez bohužel také uzavíral konec ledna na minimální ceně za poslední rok a to pod 500 korunovou hranicí na 498 korunách. Průmyslové firmy v Německu se ocitly pod tlakem, a tak jsme raději společnosti Covestro a K+S vyprodali z portfolia z důvodu omezení ztráty. Doprodali jsme také akcie společnosti CETV, kde už nevidíme žádný potenciál. Kompletně jsme realizovali profit na Micronu, naopak jsme posílili váhu akcií Facebook, kde vidíme díky růstu hospodaření stále vysoký potenciál. Po korekci na akciích Komerční banky jsme tyto akcie přikoupili, když se blíží rozhodnutí o dividendě, která je z našeho pohledu zajímavá. Prudká korekce na Alcoe až k 15USD za akcii nás zlákala k opětovnému vstupu do těchto akcií, tržní reakce a propad kurzu nám přišel přehnaný. Akcie obchodované v EUR a USD byly ke konci roku 2019 zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Nicméně jsme mírně otevření menší spekulaci na posilování české koruny vůči Euru s cílem kurzu pod 25 Kč za 1EUR. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila cca lehce přes 28% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.02.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
273 424 749,54
Aktuální hodnota PL
2,8897
Změna aktuální hodnoty PL
0,53 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc