J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 19.07.2019

Období %
1 měsíc 1.76 %
3 měsíce 0.51 %
6 měsíců 12.01 %
1 rok -2.38 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.09 %
k min. IH (p.a.) 10.69 %
Období %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.07.2019

Struktura majetku k datu 10.07.2019

Struktura aktiv k datu 30.06.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 255,399.13
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 55,311.31
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 55,311.31
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 198,123.51
Akcie 198,123.51
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,964.31
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2019

Cenný papír %
CEZ 19.40 %
CETV 9.89 %
AVAST PLC-WI 7.70 %
MONETA Money Bank, a.s. 7.53 %
BNP Paribas SA 6.26 %
EDF 4.43 %
Facebook Inc 3.39 %
FREEPORT MCMORAN INC 3.06 %
Bayer AG 3.05 %
Alibaba Group Holding Ltd 2.98 %
PFNONWOVENS SA 2.94 %
RAIFFEISEN BANK INT 2.68 %
NORBIT ASA 2.27 %
Micron Tech 1.36 %
L BRANDS INC 0.92 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
834 995 2 216 891,00 388 704 1 037 377,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2019

Akcie v červnu silně posílily, když obchodní válka byla zapomenuta a trh se soustředil na to, co provede se sazbami americký FED. Ten je pod tlakem amerického prezidenta, a podle mého názoru, i díky tomuto tlaku, připustil množnost snížení úrokových sazeb (pokud se ekonomika USA začne zadrhávat). Investoři také věřili, že meeting G20 v závěru června vrátí k jednacímu stolu USA a Čínu, což se také stalo. V této euforii pak hlavní světové indexy posílily i o více než 5%, nedařilo se evropským bankovním titulům a i pražská burza výrazně zaostala za hlavními trhy, dokonce v červnu klesla o -0,3%. Naše portfolio přidalo +1.89% díky růstu zahraničních titulů v portfoliu a díky posílení akcií CETV, nicméně tento růst byl nižší, než na hlavních akciových indexech díky nižší výkonnosti Prahy. Od začátku roku si pak náš fond připisuje +10.94%.Díky zvýšenému optimismu na trzích jsme zařadili do portfolia opětovně rizikovější tituly s expozicí na Čínu (Alibaba na 160USD, Micron na 34USD), fond jsme doplnili i o akcie Facebooku na začátku června na 166 USD, když nám přišla tato úroveň výrazně přeprodaná. Lehce jsme navýšili váhu mediální CETV a v závěru měsíce po poklesu k 3GBP jsme přikoupili Avast. Negativně nás ovlivnil pokles na akciích EDF, které ztratily za měsíc přes 10%, když se objevily zprávy o potížích nového jaderného bloku Flamanville, s dopadem pro EDF ve stovkách milionech Euro. Odprodali jsme akcie RWE, když se neustále zvyšují ekologické protesty proti některým dolům RWE v Německu. Zúčastnili jsme se valné hromady Čezu, kde management musel čelit stovkám otázek minoritních akcionářů. Pro nás je důležitá cena elektrické energie, a ta se nadále drží na vyšších úrovních oproti roku 2018, někde mezi 45-50EUR/MWh. To bude v přicházejících obdobích Čezu nadále pomáhat v růstu ziskovosti, proto budeme držet váhu této akcie poblíž maximálního limitu. Akcie obchodované v EUR jsou plně zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Dolarové i librové pozice (Avast) jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce klesla k cca 20% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.07.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
256 940 700,83
Aktuální hodnota PL
2,6929
Změna aktuální hodnoty PL
0,96 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc