J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 30.05.2017

Období %
1 měsíc 3.89 %
3 měsíce 5.63 %
6 měsíců 11.09 %
1 rok 18.73 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.90 %
k min. IH (p.a.) 7.31 %
Období %
2011 -25.62 %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 30.05.2017

Struktura majetku k datu 24.05.2017

Struktura aktiv k datu 30.04.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 218,104.32
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 46,886.37
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 46,886.37
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 148,930.61
Akcie 148,930.61
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 22,287.34
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2017

Cenný papír %
CEZ 17.54 %
UNIPETROL 13.17 %
MONETA Money Bank, a.s. 11.45 %
ALPHA BANK 5.54 %
Apple Computer Inc 3.39 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 3.07 %
OPAP SA 2.94 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 2.65 %
Shire PLC 2.08 %
General Motors Co 2.05 %
Alcoa Corp 1.99 %
Twitter Inc 1.95 %
UniCredit SpA II 1.93 %
Bayer AG 1.47 %
ArcelorMittal 1.22 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 553 886 3 489 069,00 2 103 895 4 753 615,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2017

Duben 2017 nám přinesl další pozitivní vývoj pro naše portfolio, a čtvrtý měsíc letošního roku jsme tak zakončili se ziskem +3,35%. Zhodnocení od začátku 2017 pak činí více než +8%. Zásadním důvodem tohoto růstu je naše sázka na akcie Unipetrolu, které dokázaly po výborných výsledcích a navržené dividendě posílit v průběhu dubna o více než 20%!! Duben 2017 přinesl na trhy více nervozity, investoři akcie prodávali před 1.kolem voleb francouzského prezidenta. Nicméně vítězství Macrona před Marine Le Pen ve zmíněném prvním kole vzali investoři jako pozitivní signál, viděli jsme silný růst evropských akcií, především pak bankovních titulů. Důležitým momentem bylo i oznámení ČNB o ukončení kurzového závazku na 27Kč, česká koruna následně posílila k Euru na úroveň 26.50, poté se vrátila a osciluje na cca 26.80-26.90Kč za 1 Euro. Pozitivní sentiment na akciích vydržel v druhé polovině dubna i v zámoří, když se přiblížila vidina zveřejnění daňové reformy Donalda Trumpa a zároveň většina firem reportovala dobré hospodářské výsledky za 1Q 2017. V průběhu dubna jsme provedli následující úpravy v portfoliu – z důvodu realizace zisku jsme snížili pozice na Unicreditu, VIGu a částečně Unipetrolu, kompletně jsme odprodali ruský Yandex a Gazprom z důvodu obavy vyhrocení situace v Sýrii, z portfolia jsme také zcela prodali akcie Freeportu a Petrobrasu, když se nám zdálo, že na komoditním trhu se zhoršil sentiment. Naopak po výborných kvartálních číslech jsme posílili pozici v Daimleru, navýšili jsme váhu řecké Alpha Bank a Opapu, a začali jsme posilovat váhu akcií Čez, které nám přijdou na trhu podhodnocené. Také jsme navýšili v portfoliu váhu Alcoy, která zkorigovala v průběhu dubna, a kde vidíme dlouhodobou investiční příležitost. Konec dubna zastihl akciové trhy na vysokých hodnotách, držíme proto nadále vyšší podíl hotovosti, abychom byli připraveni na dokupy v případě korekce. Akcie obchodované v EUR a hotovost v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, dolarové pozice jsou zajištěny částečně forwardovým prodejem do CZK, librové pozice jsou zatím drženy long bez měnového zajištění. Jsme nadále lehce převáženi v měnové pozici short EUR vůči CZK, neboť věříme v posílení kurzu české koruny. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila okolo 30% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 30.05.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
213 519 523,94
Aktuální hodnota PL
2,3485
Změna aktuální hodnoty PL
0,03 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
20,00 % z účetního zisku před zdaněním
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc