J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.218 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.09.2017

Období %
1 měsíc 1.88 %
3 měsíce 3.12 %
6 měsíců 8.64 %
1 rok 20.02 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.99 %
k min. IH (p.a.) 7.26 %
Období %
2011 -25.62 %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.09.2017

Struktura majetku k datu 13.09.2017

Struktura aktiv k datu 31.07.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 218,920.66
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 56,950.72
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 26,950.72
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 30,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 158,673.64
Akcie 158,673.64
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,296.30
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017

Cenný papír %
UNIPETROL 17.94 %
CEZ 17.83 %
MONETA Money Bank, a.s. 8.57 %
ALPHA BANK 6.71 %
BNP Paribas SA 3.85 %
Twitter Inc 3.36 %
Apple Computer Inc 3.10 %
LUKOIL 2.92 %
Shire PLC 2.92 %
PETROFAC LTD 2.45 %
Banco Santander SA 2.12 %
Alcoa Corp 1.90 %
ARCELORMITTAL II SA 1.63 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.18 %
CETV 0.89 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
253 437 599 523,00 123 247 292 316,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2017

Srpen 2017 přinesl na finančních trzích další posilování Eura vůči americkému dolaru a také zvýšené napětí díky krizi na korejském poloostrově. Právě silné Euro stojí za ztrátami evropských akciových trhů, nicméně nebylo to nic dramatického, cca mezi půl a jedním procentem, zatím. Naopak se dařilo nadále americkým akciím po velmi dobré výsledkové sezóně, lehce přes jedno procento si připsala i pražská burza. Naše portfolio si za srpen připsalo zisk +0.46% a letošní zhodnocení tak přesáhlo hodnotu +10%. Na domácím trhu se dařilo akciím společnosti Čez, když akcie posílila z úrovní pod 400Kč cca o 15 korun. Růst cen elektřiny, velmi solidní výsledky za 2q přilákalo tolik kupujících, že silný prodejce už cenu na původních úrovních neudržel. Nadále platí, že cena Čezu vůči společnostem z okolních zemí v sektoru je výrazně podceněná, díky přítomnosti silného prodejce. Proto máme pozici na tomto titulu velmi silnou. Naopak nás po podle mého názoru dobrých výsledcích zklamala Moneta, když cena padla k 76 korunám. Pozitivním vývojem prošly i komoditní tituly, profitující z oslabujícího dolaru a vysoké poptávky v Číně, dařilo se tak ArcelorMittalu i Freeportu. Zcela jsme odprodali pozici akcií Alcoy těsně pod 40 dolary, růst nám přišel až příliš silný a rychlý. Korekce pak přišla na bankovní tituly v Řecku, zde nadále vidíme Alpha bank jako podhodnocený titul a pozici tak držíme. Nic nyní nebudujeme v evropských exportérech, ani atraktivní nacenění automobilek mě zatím nevyburcovalo k nákupům, posílení Eura vůči americkému dolaru vnímám jako možný potenciální problém, long jsme tak v eurových titulech pouze ve finančních akciích a komoditním sektoru. Zcela nově byly do portfolia zařazeny akcie Intelu, kde vidíme jeho mohutnou aktivitu na poli autonomního řízení pro automobily, což je velmi perspektivní odvětví a i potřebná diferenciace společnosti. Téměř na limit jsme doplnili váhu akcií Unipetrolu, když silné marže a další platby od pojišťoven dělají tuto akcii doslova napěchovanou cashí, očekáváme navýšení cílových cen pro Unipetrol. Největší nebezpečí nyní pro riziková aktiva představuje nepredikovatelný leader KLDR a možný konflikt na tomto území. Provokace ze strany severokorejského režimu mohou skončit až vojenskou akcií Spojených států a to by trhy vrhlo do nejistoty. Také nadále silné euro vůči USD nepůsobí pozitivně na náladu na evropských akciích. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, dolarové a librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Jsme nadále mírně převáženi v měnové pozici short EUR vůči CZK. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce se pohybovala nad 20% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky. Michal Semotan, 4.9.2017

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.09.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
221 070 247,44
Aktuální hodnota PL
2,4195
Změna aktuální hodnoty PL
2,40 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
20,00 % z účetního zisku před zdaněním
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc