J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 17.07.2018

Období %
1 měsíc 2.08 %
3 měsíce 4.90 %
6 měsíců 8.07 %
1 rok 17.16 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.52 %
k min. IH (p.a.) 10.48 %
Období %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.07.2018

Struktura majetku k datu 11.07.2018

Struktura aktiv k datu 30.06.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 257,535.24
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 80,113.52
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 40,113.52
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 40,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 174,946.41
Akcie 174,946.41
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,475.31
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2018

Cenný papír %
CEZ 17.86 %
MONETA Money Bank, a.s. 9.12 %
CETV 7.07 %
ERSTE BANK 6.29 %
RWE AG 4.44 %
BNP Paribas SA 4.41 %
ALPHA BANK 3.97 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 3.64 %
General Electric Co 3.63 %
AVAST PLC-WI 2.49 %
Apple Computer Inc 2.47 %
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 2.24 %
OAO GAZPROM 1.17 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 0.93 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 033 464 2 786 940,00 592 124 1 602 619,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2018

Další měsíc roku 2018 přinesl pokračování větších pohybů na akciovém trhu. Tentokráte po pozitivním startu rozhýbal trhy americký prezident Trump, když vyšvihl výhrůžku na cla pro osobní automobily z Evropy... Podobná „šavlovačka“ s Čínou přinesla nervozitu na trhy, a ty se v druhé půlce června ohnuly dolů. V Evropě odepisuje nejvíce německý DAX, přes -2%, když automobilky a jejich dodavatelé pocítily tvrdě možnou „obchodní válku“. Na meziměsíční bázi jsme udrželi na našem fondu lehké plus… +0.93%, od začátku roku jsme dosáhli kladného zhodnocení +5.98%. Po zmíněných výhrůžkách se zavedením cel jsme s velkou lítostí zavřely na 58Eurech pozici na Daimleru a na 44.50 na Osramu. To se ukázalo jako prozřetelné, když oba tituly pokračovaly dále dolů během června. Na domácím trhu jsme se po poklesu soustředili na navýšení váhy Erste v portfoliu, naopak jsme lehce ponížili Monetu. Čez držíme stále silně zastoupen v našem portfoliu, když rostoucí cena elektřiny podporuje hodnotu Čezu, valuace trhem tomu neodpovídá. Posílili jsme také pozici na Avastu, který nám přijde nedoceněný, a realizovali jsme rychlou otočku na Kofole s velmi dobrým výsledkem. K dalším přírůstkům do portfolia po poklesu na trzích patří Gazprom a Apple. Zcela nově jsme do našeho fondu zařadily akcie německého špičkového producenta tiskáren Heidelberger Druckmaschinen a čínskou společnost zaměřující se na internetový byznys včetně online her Tencent Holdings. Mírně jsme navýšili váhu Alpha Banky, ještě před schválením dalšího postupu financování Řecka, které má tak na nejbližší roky v tomto směru více klidu. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, po oslabení Kč jsme nově otevřely short pozici EUR vůči Kč, když věříme ve fundamentálně silnější pozici české koruny, než je nyní na trhu. Dolarové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění, ale po posílení USD byla váha této měny lehce snížena. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila okolo 30% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.07.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
259 053 502,07
Aktuální hodnota PL
2,7585
Změna aktuální hodnoty PL
1,90 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc