J&T OPPORTUNITY CZK*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 5 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.05.2020

Období %
1 měsíc 7.30 %
3 měsíce -9.73 %
6 měsíců -7.78 %
1 rok -2.05 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.65 %
k min. IH (p.a.) 3.43 %
Období %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %
2019 16.22 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020

Struktura majetku k datu 15.05.2020

Struktura aktiv k datu 30.04.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 261,539.25
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 38,938.40
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 32,438.40
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 221,826.06
Akcie 221,826.06
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 774.80
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020

Cenný papír %
CEZ 17.59 %
Facebook Inc 7.02 %
AVAST PLC-WI 5.62 %
BNP Paribas SA 3.97 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 3.69 %
KOMERČNÍ BANKA 3.09 %
Alibaba Group Holding Ltd 2.98 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 2.70 %
RAIFFEISEN BANK INT 2.52 %
OAO GAZPROM 2.49 %
PFNONWOVENS SA 2.35 %
Abbott Laboratories 2.26 %
MONETA Money Bank, a.s. 2.03 %
Twitter Inc 1.97 %
TELEFÓNICA O2 C.R. 1.94 %
Bayer AG 1.92 %
CETV new 1.91 %
S IMMO AG 1.81 %
OPAP SA 1.75 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.73 %
Alcoa Corp 1.60 %
NORBIT ASA 1.59 %
ALPHA BANK 1.42 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 1.37 %
K+S AG-REG 1.31 %
BT GROUP PLC 1.00 %
SMILEDIRECTCLUB INC 0.38 %
ERSTE BANK 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
5 567 981 13 108 562,00 249 912 567 570,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020

Dubnový vývoj akciových trhů byl ve znamení dohánění ztrát z předchozího měsíce. Akciové trhy opět předbíhaly vývoj událostí, když rostly ještě předtím, než se začala uvolňovat opatření kvůli pandemii koronaviru. Takže zveřejnění konkrétních datumů náběhu prvních továren v Evropě akciím pomohlo, i když všem je jasné, že hospodářské výsledky firem za 2q 2020 budou hrůzostrašné, horší než za q1. Ale také úvěrová podpora ze strany FEDu a ECB pomohla trhu dodáním likvidity, a tak si hlavní indexy v Americe přispaly za duben více než 10%, německé akcie cca +9% a celkově evropské tituly něco přes +5%. Naše portfolio zhodnotilo v průběhu dubna o +12.85%, a snížilo tak ztráty od začátku roku na -11.72% za 2020. Na konci měsíce března jsme byli poměrně dost zainvestovaní, po dobrých číslech Facebooku jsme o něco snížili pozici na tomto titulu, kompletně jsme odprodali pozici na CETV s velmi pěkným ziskem, dále jsme mírně snížili váhu Komerční banky. Naopak jsme posílili trochu pozici na realitním S Immo, a realizovali úspěšnou rychlou spekulaci na akciích Erste bank. K nevýznamnějším pozicím v portfoliu patří Čez, Facebook, Avast, BNP Paribas a Teva. Očekáváme nadále v nejbližším období zvýšenou volatilitu a přechodně může trh opět zasáhnout negativní nálada, spíše jako profit taking rychlého růstu, co přišel od konce měsíce března. Akcie obchodované v EUR a USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila lehce přes 15% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.05.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
264 969 457,54
Aktuální hodnota PL
2,5791
Změna aktuální hodnoty PL
3,93 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc