J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 22.03.2018

Období %
1 měsíc 1.30 %
3 měsíce 4.79 %
6 měsíců 9.54 %
1 rok 19.00 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.39 %
k min. IH (p.a.) 6.79 %
Období %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.03.2018

Struktura majetku k datu 14.03.2018

Struktura aktiv k datu 28.02.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 249,495.58
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 88,975.46
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 43,975.46
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 45,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 160,487.38
Akcie 160,487.38
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 32.74
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2018

Cenný papír %
CEZ 19.63 %
MONETA Money Bank, a.s. 15.27 %
RWE AG 5.26 %
CETV 4.80 %
KOMERČNÍ BANKA 3.91 %
ALPHA BANK 3.16 %
Apple Computer Inc 3.13 %
Bayer AG 3.10 %
General Electric Co 2.48 %
Twitter Inc 2.24 %
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 1.55 %
SNAP INC - A 1.52 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
848 183 2 206 420,00 2 861 279 7 433 777,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2018

Únor 2018 přinesl akciovým investorům tvrdé vystřízlivění, když panický výprodej poslal trhy krátkodobě až o 10% dolů. Na trh vstoupila výrazněji obava z růstu úrokových sazeb a inflace, rostly výnosy amerických dluhopisů. Investoři tak mohutně prodávali rizikovější aktiva, jako jsou akcie. Americké trhy odepsaly za únor cca -5%, evropské trhy na tom byly podobně. Naopak česká burza držela jako skála, což nám díky složení portfolia vyhovovalo. Čez tak ubral za únor jen -3% a Moneta ještě méně. Celkově i díky silnější pozici hotovosti na portfoliu a silnému profitu na akciích Twitteru jsme uzavřeli únor se ziskem +0.68%, od začátku roku 2018 pak činí zhodnocení +2.77%. V portfoliu jsme realizovali tyto změny – byla navýšena pozice na Monetě, Alpha Bank a Bayeru, zcela nově jsme do portfolia zařadili akcie General Electric a Snap. Z výrazné části jsme odprodali akcie Twitteru po mohutném růstu po výborných číslech za 2017, se ziskem byla uzavřena i pozice na Innate Pharma. Před poklesem jsme redukovali akcie Freeportu. Pokles trhů v první třetině února jsme využili k dokupům akcií Apple, Intel a BNP Paribas – na dvou posledně zmíněných titulech jsme pobrali rychlé zisky a z pozic jsme raději exitovali. Silně se věnujeme i producentům elektřiny, nově je v portfoliu zařazena německá společnost RWE, která je dle našeho pohledu neadekvátně podhodnocená trhem. Vzhledem k jejímu většinovému podílu v Innogy se domnívám, že může dojít k zajímavé dividendě, případně i snížení podílu v Innogy. Akcie Unipetrolu se finálně vypořádaly v rámci dobrovolného odkupu a tím je tato kapitola pro nás úspěšně dokončena. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, dolarové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Jsme nadále lehce převáženi v měnové pozici short EUR vůči CZK. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činí nad 35% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.03.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
239 575 770,39
Aktuální hodnota PL
2,6502
Změna aktuální hodnoty PL
1,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc