J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 18.11.2018

Období %
1 měsíc -1.89 %
3 měsíce -3.82 %
6 měsíců -3.59 %
1 rok 4.53 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.13 %
k min. IH (p.a.) 8.60 %
Období %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.11.2018

Struktura majetku k datu 14.11.2018

Struktura aktiv k datu 31.10.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 251,838.82
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 43,929.83
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 28,929.83
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 15,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 207,612.06
Akcie 207,612.06
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 296.93
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018

Cenný papír %
CEZ 19.86 %
MONETA Money Bank, a.s. 10.15 %
ERSTE BANK 7.29 %
AVAST PLC-WI 7.18 %
CETV 6.59 %
BNP Paribas SA 5.81 %
KOMERČNÍ BANKA 5.65 %
RWE AG 5.42 %
Micron Tech 3.50 %
COVESTRO AG 3.00 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 2.49 %
OAO GAZPROM 2.20 %
Apple Computer Inc 2.03 %
General Electric Co 1.87 %
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 0.96 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 0.82 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
970 491 2 604 082,00 2 341 281 6 134 260,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018

Říjen 2018 patřil k nejhorším měsícům pro akciové trhy za poslední období. Výprodej začal hned na začátku měsíce, kdy se zvedla obava o růst úrokových sazeb v USA, rostl výnos tak 10letých US státní dluhopisů a pokračovala také obava o další eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou. Také silný profit-taking především na technologických titulech vystupňoval prodejní tlak na řadě akciích. Jestliže americký Nasdaq odepsal přes 9% (!!!) ze své hodnoty jen za říjen, německý DAX skončil se ztrátou – 6,5%, pak naše portfolio více zaměřené na střední Evropu a české akcie odepsalo také bohužel -4.15%, nicméně stále to bylo méně, než velká řada akciových indexů. Od začátku roku pak držíme na portfoliu fondu kladné zhodnocení ve výši +1.42%. V průběhu října jsme portfolio doplňovali díky výprodejům za nižší ceny, než jsme vůbec očekávali. Přesto jsme dva tituly z portfolia vyřadili. Pobrali jsme profit na Innate Pharma po prudkém růstu o 30%, naopak po dalším poklesu na řeckých bankách jsme uzavřeli ztrátovou pozici na Alpha bank, aby se ztráta ještě více nenavyšovala. Na domácím trhu jsme doplnili akcie Čezu na téměř maximum toho, co můžeme držet (věříme v lepší předprodané ceny elektřiny na 2019+2020), navýšili jsme bankovní tituly Erste, Moneta, Komerční banka i BNP Paribas. Z průmyslových společností jsme posílili pozici na Covestru, a po prudkém a pro mě až nepochopitelném poklesu (cca -18%!!) i v energetickém gigantu RWE. Pokles RWE byl prudký, způsobený rozhodnutím německého soudu o prozatímním zastavení těžby v klíčovém dolu RWE, kde mělo dojít k odstranění lesa nad další částí tohoto dolu. To, že zatím RWE nemůže uhlí v tomto dole dále těžit pod zmíněným lesem má dopad na provozní zisk v dalších letech o cca 10%, mě se zdá korekce ceny akcií přestřelená, proto jsem pozici posílil. Negativně do října přispělo i CETV díky výraznému poklesu ceny a i Moneta, která se po oznámené transakci s Home Creditem a Air bank dostala pod prodejní tlak. Přesto já vnímám tuto akvizici a vstup Home Creditu mezi akcionáře z dlouhodobého hlediska jako strategicky pozitivní. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, jsme mírně otevřeni short EUR vůči domácí Kč. Dolarové i librové pozice (Avast) jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila okolo 17% portfolia fondu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.11.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
249 910 563,15
Aktuální hodnota PL
2,6211
Změna aktuální hodnoty PL
1,19 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc