J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 29.03.2017

Období %
1 měsíc 0.00 %
3 měsíce 3.62 %
6 měsíců 9.93 %
1 rok 14.56 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.61 %
k min. IH (p.a.) 6.65 %
Období %
2011 -25.62 %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 29.03.2017

Struktura majetku k datu 22.03.2017

Struktura aktiv k datu 28.02.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 208,093.32
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 36,996.14
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 36,996.14
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 151,086.91
Akcie 151,086.91
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 20,010.27
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2017

Cenný papír %
CEZ 14.50 %
MONETA Money Bank, a.s. 10.98 %
UNIPETROL 10.50 %
UniCredit SpA II 6.09 %
Bayer AG 4.17 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 3.95 %
Apple Computer Inc 3.46 %
General Motors Co 3.26 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 2.75 %
OAO GAZPROM 2.53 %
ALPHA BANK 2.29 %
Shire PLC 2.28 %
BNP Paribas SA 2.21 %
Twitter Inc 1.99 %
Yandex NV 1.99 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.69 %
JinkoSolar 1.07 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
433 982 952 313,00 99 392 217 041,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2017

Únor 2017 pokračoval pro akciové trhy pozitivním vývojem, když investoři nadále mají silnou víru v daňové reformy nového amerického prezidenta. Také očekávaný růst úrokových sazeb ve Spojených státech přináší přesun peněz z dluhopisů do rizikovějších akcií. Evropské trhy během února také posilovaly, nicméně za americkými trhy zaostávaly. Dařilo se i akciím na pražské burze, +10% si během února připsal Unipetrol a prorazil 200 korunovou hranici, téměř 5%ní růst předvedly i akcie Čezu. Z toho profitovalo i portfolio našeho fondu, které během února přidalo více než +2%, od začátku roku 2017 pak činí zhodnocení majetku fondu +3.10%. V průběhu února jsme přistoupili k těmto změnám v portfoliu. Kompletně jsme odprodali z důvodu realizace zisku akcie Komerční banky, díky rychlému růstu ceny Yandexu jsme snížili pozici na tomto titulu. Zúčastnili jsme se sekundárního úpisu akcií Agrana a realizovali zde rychlý zisk. Neuspokojivé výsledky titulů Kofola, Jinko Solar a Twitter nás vedly k redukci těchto pozic v našem portfoliu. Aktivně jsme přistoupili k pozici v Unicreditu, kde jsme se účastnili navýšení kapitálu a váha této emise u nás dosáhla cca 6% portfolia. Z bankovních titulů jsme se pokusili využít příznivých cen a posílili pozici na řecké Alpha bank a při korekci opětovně pořídili francouzskou BNP Paribas. Nově jsme zařadili do fondu akcie americké automobilky General Motors, kde si myslíme, že jejich valuace je trhem podhodnocená, po oznámení zamýšlené akvizice Opelu skupinou PSA jsme pozici v GM ještě navýšili. Celkově však nadále držíme poměrně dost hotovosti, neboť přeci jen akcie především v zámoří jsou na poměrně vysokých hodnotách, a musíme být připraveni k možným dokupům, pokud by došlo ke korekci. Akcie obchodované v EUR i USD a hotovost v EUR+USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, librové pozice jsou zatím drženy long bez měnového zajištění. Jsme převáženi v měnové pozici short EUR vůči CZK, neboť věříme v posílení kurzu české koruny po ukončení intervencí ze strany ČNB. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila přes 25% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 29.03.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
201 149 739,51
Aktuální hodnota PL
2,2234
Změna aktuální hodnoty PL
-0,16 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
20,00 % z účetního zisku před zdaněním
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc