J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 24.09.2018

Období %
1 měsíc 1.92 %
3 měsíce -0.09 %
6 měsíců 2.31 %
1 rok 12.06 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.36 %
k min. IH (p.a.) 10.33 %
Období %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.09.2018

Struktura majetku k datu 19.09.2018

Struktura aktiv k datu 31.08.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 261,165.62
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 61,789.29
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 31,789.29
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 30,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 199,376.33
Akcie 199,376.33
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 0.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018

Cenný papír %
CEZ 18.65 %
MONETA Money Bank, a.s. 9.69 %
ERSTE BANK 8.29 %
CETV 7.00 %
AVAST PLC-WI 5.76 %
BNP Paribas SA 5.07 %
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 4.08 %
General Electric Co 3.34 %
RWE AG 3.27 %
ALPHA BANK 3.17 %
Micron Tech 3.16 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 2.35 %
OAO GAZPROM 1.06 %
Innate Pharma SA 0.95 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 0.93 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
390 852 1 069 414,00 317 445 865 051,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018

Srpen 2018 přinesl velmi rozdílný vývoj na jednotlivých akciových trzích. Americké indexy si připisovaly nová maxima, především Nasdaq odpálil“ do výšin díky technologickým titulům. Výborná výsledková sezóna byla důvodem, proč se nejvíce dařilo Nasdaqu. Naopak na zbytek trhů padla negativní nálada, když výrazně posiloval americký dolar, vyhrotila se situace okolo „obchodních válek“ a zřítila se turecká lira vůči americkému dolaru. Právě Turecko hrálo zásadní roli v poklesu evropských akcií a také rozvíjejících se trhů. Mezi nejvíce postižené patřily evropské bankovní tituly, i přesto, že zásadnější expozici vůči Turecku má jen španělská BBVA. Americký Nasdaq si připsal za srpen více než +5%, naopak evropské akcie ztratily téměř 4%. Portfolio našeho fondu tak kleslo za srpen o -1.27% (díky poklesu bankovních titulů, čínskému Tencentu, CETV a Čezu), nicméně za celý rok 2018 zatím držíme solidní zhodnocení +5.87%. V průběhu srpna jsme z portfolia odprodali akcie společnosti Apple (po růstu na 200 dolarů), částečně i Micronu. Naopak jsme využili poklesu cen a posílili váhu BNP Paribas, Erste a CETV. U těchto akcií podle našeho názoru došlo k poklesu cen jen díky negativnímu sentimentu, naopak fundament zůstává nadále dobrý. Také jsme přikupovali akcie antivirové společnosti Avast, jejíž cena se nacházela pod cenou úpisu na londýnském trhu a prezentovala se kvartálními výbornými výsledky. Úspěšně jsme zrealizovali rychlé otočky na akciích Barrick Gold a Bayeru. Nadále zůstáváme převáženi na domácích titulech (Čez, Erste, Moneta, CETV, Avast), kde se nám jeví valuace na daleko příznivějších hodnotách, než na vyspělých trzích. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, jsme mírně otevřeni short EUR vůči domácí Kč, když věříme ve fundamentálně silnější pozici české koruny, než je nyní na trhu. Dolarové i librové pozice (Avast) jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila okolo 24% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.09.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
261 958 297,93
Aktuální hodnota PL
2,7113
Změna aktuální hodnoty PL
0,76 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc