J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 16.01.2018

Období %
1 měsíc 2.25 %
3 měsíce 4.95 %
6 měsíců 9.49 %
1 rok 19.14 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.22 %
k min. IH (p.a.) 9.86 %
Období %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 16.01.2018

Struktura majetku k datu 31.12.2017

Struktura aktiv k datu 31.12.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 247,189.40
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 62,887.76
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 29,887.76
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 33,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 184,301.64
Akcie 184,301.64
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 0.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2017

Cenný papír %
CEZ 18.99 %
UNIPETROL 17.58 %
MONETA Money Bank, a.s. 12.25 %
KOMERČNÍ BANKA 5.44 %
Apple Computer Inc 4.59 %
CETV 3.20 %
VERBUND 2.19 %
BNP Paribas SA 2.03 %
Shire PLC 1.91 %
PETROFAC LTD 1.87 %
OPAP SA 1.71 %
Yoox Net-A-Porter Group 1.58 %
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 1.49 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.37 %
Twitter Inc 1.09 %
Innate Pharma SA 1.03 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
105 877 265 986,00 200 948 503 549,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2017

Poslední měsíc roku 2017, prosinec, byl na řadě akciových trzích opět pozitivní a završil tak období doslova „investorského jasna“ roku 2017 pro akciové trhy. Americké akcie zakončily měsíc na nových rekordních hodnotách, také pražská burza připisovala v prosinci kladné body, naopak se nedařilo evropským akciovým titulům, především pak kvůli silnějšímu Euru. Investoři také více ocenili daňovou reformu v USA a odlákali tak zájem investorů z evropských titulů. Portfolio našeho fondu vzrostlo v průběhu prosince 2017 o téměř 2% a celý rok 2017 jsme uzavřeli se ziskem více než 19%, což je nejlepší výsledek za mého působení u fondu od roku 2012. V průběhu prosince jsme ponížili váhu akcií Freeportu a Twitteru po velmi rychlém růstu obou titulů, zrealizovali jsme rychlé otočky na BNP Paribas (nejdříve prodej a pak dokup) a na Alcoe (tam naopak nákup/prodej). V průběhu měsíce jsme pod 80 korunovou úrovní výrazně navýšili pozici na Monetě, z našeho pohledu jde o silně podceněný bankovní titul. Po poklesu akcií v Evropě jsme nově zařadili do portfolia tyto evropské tituly: Innate Pharma a Mytilineos holding. Nadále věříme domácím akciím, především energetickému gigantu Čez, po spekulacích okolo CETV jsme zvedli váhu i u tohoto titulu. V polovině prosince přišlo příjemné překvapení v podobě oznámení odkupu akcií Unipetrol majoritním akcionářem na úrovni 380Kč za akcii. Této nabídky hodláme využít a odprodat celou naši pozici v tomto titulu. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, dolarové a librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Jsme nadále lehce převáženi v měnové pozici short EUR vůči CZK. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce se drží okolo 27% portfolia fondu, důvodem je obava z možné korekce některých akcií. Chceme být připraveni si dokoupit za příznivější ceny. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 16.01.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
235 338 113,26
Aktuální hodnota PL
2,5524
Změna aktuální hodnoty PL
-0,07 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc