J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 21.05.2018

Období %
1 měsíc 3.89 %
3 měsíce 4.43 %
6 měsíců 9.73 %
1 rok 16.23 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.51 %
k min. IH (p.a.) 7.83 %
Období %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 21.05.2018

Struktura majetku k datu 16.05.2018

Struktura aktiv k datu 30.04.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 266,299.39
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 89,781.74
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 44,781.74
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 45,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 172,611.48
Akcie 172,611.48
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,906.17
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018

Cenný papír %
CEZ 19.32 %
MONETA Money Bank, a.s. 13.89 %
RWE AG 6.13 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 4.15 %
BNP Paribas SA 3.97 %
CETV 3.62 %
General Electric Co 3.61 %
ALPHA BANK 3.40 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 3.37 %
Twitter Inc 2.85 %
Alcoa Corp 2.19 %
Apple Computer Inc 2.12 %
SNAP INC - A 1.23 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 366 177 3 612 848,00 15 484 40 939,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018

Duben 2018 vylepšil alespoň částečně náladu akciových investorů letos, když trhy v první půlce měsíce výrazně doháněly ztráty z předchozího měsíce. Vojenský úder na Sýrii byl spíše demonstračního rázu, investoři se tak uklidnili z obav, že nehrozí výraznější rozšíření konfliktu. Akcie ve světě v první půlce dubna rostly, po obratu na dolaru a jeho posilování se americké akcie zalomily, naopak evropské burzy pokračovaly ve své spanilé jízdě a odmazaly za duben výraznou část svých letošních ztrát. Praha mírně klesla, nicméně po započtení dividend Monety a Komerční banky by zůstala mírně v plusu. Náš fond za duben dále posílil, a to o více než +2.50%, od začátku roku 2018 jsme dosáhli kladného zhodnocení +5.52%. Za výborným dubnem stojí další posílení energetických titulů Čez a RWE, také expozice na řecké banky se vyplatila, Alpha Bank rostla v dubnu o výrazných +25%. V portfoliu jsme realizovali tyto změny – navýšili jsme pozici na RWE a BNP Paribas, opětovně jsme zařadili Alcou po vyprchání euforie ze zavedení cel na hliník. Při poklesu jsme doplnili portoflio i o akcie Applu pod 170 dolarů. Pokusili jsme se odehrát spekulaci na Gazpromu po propadu, pozici jsme nakonec uzavřeli jen s mírným ziskem. Zcela jsme vyprodali akcie řeckého Mytilineosu po jejich silném růstu, před dividendou jsme se zbavili Komerční banky po dosažení našich cílových cen. Nadále držíme v portfoliu výrazný podíl producentů elektřiny, když na německém trhu elektřina sahá na další roční rekordy, Čez pak navrhuje letos solidní dividendu 33Kč na akcii. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, dolarové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činí nadále nad 30% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 21.05.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
251 258 360,48
Aktuální hodnota PL
2,7319
Změna aktuální hodnoty PL
0,48 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc