J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.11.2017

Období %
1 měsíc 2.37 %
3 měsíce 4.83 %
6 měsíců 5.92 %
1 rok 19.30 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.11 %
k min. IH (p.a.) 9.02 %
Období %
2011 -25.62 %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.11.2017

Struktura majetku k datu 15.11.2017

Struktura aktiv k datu 31.10.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 240,000.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 87,966.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 43,847.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 44,119.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 151,203.00
Akcie 151,203.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 832.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2017

Cenný papír %
CEZ 18.96 %
UNIPETROL 16.41 %
MONETA Money Bank, a.s. 6.57 %
KOMERČNÍ BANKA 4.13 %
Apple Computer Inc 3.25 %
BNP Paribas SA 3.00 %
PETROFAC LTD 2.67 %
Shire PLC 1.90 %
VERBUND 1.64 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.35 %
CETV 1.32 %
Twitter Inc 0.99 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
629 008 1 529 556,00 619 196 1 499 975,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2017

Říjen 2017 byl dalším úspěšným měsícem na akciových trzích, když dobrá čísla z ekonomik doplnila výborná výsledková sezóna – a to především ve Spojených státech. Také na domácím trhu se objevila velká řada nákupních příkazů a to poslalo výše dvě naše nejdůležitější investice – Čez a Unipetrol. Portfolio našeho fondu si připsalo za říjen zhodnocení +3.5% a čistá hodnota majetku si připisuje růst o +17.03% od začátku roku 2017. Pokračoval růst akcií společnosti Čez, další nárůst ceny elektřiny přilákal tentokrát výrazné nákupní příkazy na domácí trh a Čez atakoval letošní maxima na konci října. Výborné výsledky Unipetrolu za 3.kvartál pak katapultovaly akcie Unipetrolu na historická maxima nad 370Kč za jednu akcii. Naopak bankovní tituly Erste a Komerční banka svými výsledky příliš nepřesvědčily a své cenové úrovně tak lehce korigovaly. Na začátku listopadu nás teď čekají výsledky za Čez a Monetu, věřím v potvrzení cílů pro celý rok 2017 a to vytváří předpoklady pro silnou dividendu i pro příští rok 2018. V průběhu měsíce jsme realizovali zisky na akciích Intelu, Twitteru, nově jsme pak do portfolia zařadili akcie rakouského producenta elektrické energie Verbundu, který by díky vysokému podílu výroby elektřiny z vodních elektráren měl nejvíce profitovat z růstu cen elektřiny. Celkově pokračuje nadále na akciových trzích poměrně pozitivní nálada, nicméně ceny akcií jsou opravdu na poměrně vysokých hodnotách a to může spustit korekci kdykoliv, zvláště před koncem roku může dojít k vybírání zisků. Akcie obchodované v EUR a GBP jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, dolarové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Jsme nadále mírně převáženi v měnové pozici short EUR vůči CZK. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce se pohybovala nad 30% portfolia fondu, z již výše zmíněných důvodů z obav o vysoké ceny akcií. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.11.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
229 569 803,82
Aktuální hodnota PL
2,4896
Změna aktuální hodnoty PL
-0,72 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
20,00 % z účetního zisku před zdaněním
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc