J&T OPPORTUNITY CZK*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 24.01.2020

Období %
1 měsíc 0.92 %
3 měsíce 4.77 %
6 měsíců 6.32 %
1 rok 15.44 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.32 %
k min. IH (p.a.) 10.23 %
Období %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %
2019 16.22 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.01.2020

Struktura majetku k datu 24.01.2020

Struktura aktiv k datu 31.12.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 272,875.90
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 81,352.20
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 45,352.20
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 36,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 191,111.48
Akcie 191,111.48
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 412.22
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019

Cenný papír %
CEZ 19.28 %
MONETA Money Bank, a.s. 6.25 %
AVAST PLC-WI 4.97 %
TELEFÓNICA O2 C.R. 4.30 %
CETV 3.75 %
BNP Paribas SA 3.45 %
FREEPORT MCMORAN INC 3.27 %
EDF 2.78 %
ALPHA BANK 2.69 %
PFNONWOVENS SA 2.57 %
RAIFFEISEN BANK INT 2.51 %
UBER TECHNOLOGIES INC 2.47 %
COVESTRO AG 2.32 %
NORBIT ASA 2.08 %
Alibaba Group Holding Ltd 1.76 %
KOMERČNÍ BANKA 1.72 %
Micron Tech 1.34 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.30 %
K+S AG-REG 1.04 %
SMILEDIRECTCLUB INC 0.36 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 972 588 5 536 898,00 339 489 956 109,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019

Budu se letos opakovat, ale prosinec byl další pozitivní měsíc pro akciové trhy! Výprodej z roku 2018 se neopakoval, naštěstí!! Opět se dařilo americkým indexům, které se těsně před koncem roku dostaly k novým maximům! Evropské akcie rostly do 1%, výrazně pak vyskočila pražská burza, která si připsala +3%, především díky nádhernému růstu Monety (+10%) a Avastu (+4.5%). Portfolio našeho fondu vzrostlo za prosinec o +1.41% a uzavřelo rok 2019 na kurzu 2.8564Kč. Za celý rok 2019 pak činí zhodnocení našeho portfolia +18.81%.V průběhu prosince jsme po růstu na Monetě cca o třetinu poredukovali naši pozici, když spouštěčem tohoto mohutného růstu bylo oznámení akvizice Wustenrotu, což bylo trhem přijato výrazně pozitivně. Pokračovala i rallye na evropských bankách, kde jsme také o třetinu ponížili váhu BNP Paribas v našem portfoliu. Zisky jsme povybírali částečně i na Alibabě, naopak jsme přikoupili z našeho pohledu podhodnocený Freeport a francouzský EDF. Spekulativně jsme se vrátili do producentu potashe K+S, kde se nám zdá, že cena již byla stlačena opravdu velmi dole. Prodeji ziskových pozic a realizací CETV v listopadu jsme se dostali na příliš mnoho cashe v portfoliu. Vzhledem k vysokým hodnotám řady zahraničních akcií jsme se vrátili do domácích konzervativních titulů jako je O2 CR a Komerční banka, která výrazně za svými konkurenty cenově zaostávala a z našeho pohledu ne úplně oprávněně. Nově jsme těsně před výsledky naskočili znovu do Micronu, kde se zdá, že se prostředí zlepšuje a akcie jsou taženy nahoru i dohodou mezi USA a Čínou. Akcie obchodované v EUR a USD byly ke konci roku 2019 zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Nicméně první obchodní den 2020 jsme otevřeli menší spekulaci na posilování české koruny vůči Euru s cílem kurzu pod 25 Kč za 1EUR. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila mírně pod 30% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.01.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
275 071 634,25
Aktuální hodnota PL
2,8847
Změna aktuální hodnoty PL
-0,25 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc