J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 23.07.2017

Období %
1 měsíc 0.35 %
3 měsíce 3.56 %
6 měsíců 9.31 %
1 rok 18.58 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.87 %
k min. IH (p.a.) 6.74 %
Období %
2011 -25.62 %
2012 12.68 %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 23.07.2017

Struktura majetku k datu 19.07.2017

Struktura aktiv k datu 30.06.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 215,338.63
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 56,250.16
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 26,250.16
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 30,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 155,547.16
Akcie 155,547.16
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,541.30
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2017

Cenný papír %
UNIPETROL 17.79 %
CEZ 17.05 %
MONETA Money Bank, a.s. 8.39 %
ALPHA BANK 6.73 %
Alcoa Corp 4.28 %
ARCELORMITTAL II SA 3.22 %
Shire PLC 3.01 %
Twitter Inc 2.93 %
FREEPORT MCMORAN INC 2.62 %
PETROFAC LTD 2.51 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 2.38 %
Apple Computer Inc 1.57 %
BNP Paribas SA 1.57 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 291 678 3 029 674,00 1 533 051 3 595 783,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017

Červen 2017 přinesl mírné oslabení našeho portfolia (-0.26%), když korekce na pražské burze a mírný pokles evropských akcií posunul ocenění za měsíc červen do mínusu. V plusu z velkých indexů zakončil pouze americký index Dow Jones. Od začátku letošního činí zhodnocení fondu zatím +8.64%. Pražskou burzu v červnu poslali výrazněji do mínusu zahraniční prodejci především na Čezu a Monetě, kde oba tituly odepsaly za tento měsíc okolo 5%. Naopak podobné plus si na domácím trhu připsal za uplynulý měsíc Unipetrol. Čez propadl pod 400Kč po silném prodejním tlaku v průběhu celého měsíce a ani navržená dividenda 33Kč nedokázala přilákat tolik kupců, aby přetlačili silnou prodejní nabídku zřejmě z Polska. Na těchto cenových úrovních nám přijde Čez zajímavě naceněn, proto posilujeme postupně váhu tohoto titulu v portfoliu. V průběhu června jsme odprodali kompletně pozice na US Steel a Unicreditu z důvodu realizace zisků, uzavřeli jsme také pozici v americké automobilce GM, když prodeje tohoto výrobce za rok 2017 nenaplnili naše očekávání… Při korekci komoditního sektoru jsme využili příznivých cen a zvýšili váhu ArcelorMittal v portfoliu, nově pak přibyl titul Petrofac, jehož pokles ceny byl z našeho pohledu neoprávněně vysoký. Posílena byla i váha řecké Alpha Banky, kde vše směřovalo k dohodě o poskytnutí tranže půjček k protočení dluhu řeckého státu. Opětovně jsme nakoupili kvalitní francouzský bankovní titul BNP Paribas jako přípravu na ukončení QE a růst sazeb v Evropě. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, dolarové a librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Jsme nadále mírně převáženi v měnové pozici short EUR vůči CZK, věříme v další posílení české koruny. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce převýšila 25% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 23.07.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
212 204 324,33
Aktuální hodnota PL
2,3545
Změna aktuální hodnoty PL
1,00 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
20,00 % z účetního zisku před zdaněním
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc