J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 24.09.2018

Období %
1 měsíc 0.04 %
3 měsíce -0.67 %
6 měsíců 0.39 %
1 rok 2.59 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.91 %
k min. IH (p.a.) 2.46 %
Období %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.09.2018

Struktura majetku k datu 19.09.2018

Struktura aktiv k datu 31.08.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,226,737.73
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 101,046.83
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 101,046.83
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 923,266.35
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 923,266.35
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 201,928.25
Akcie 167,550.61
Podílové listy 34,377.64
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 496.29
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.64 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.10 %
TMR 5.82 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.31 %
JTFIGR 3,00/2019 5.02 %
RMS Mezzanine 4.86 %
CPI 4,65% 6/11/2022 4.81 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.73 %
TMR 6% 5/2/2021 4.58 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.23 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.23 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.95 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.81 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 2.80 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.27 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.13 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.85 %
MND VAR 13/11/2022 1.51 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.49 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.34 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.31 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.29 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.13 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.11 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.11 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.10 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.07 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.06 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.03 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 1.02 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.71 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
Euronav NV 0.36 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.33 %
British American Tobacco P.L.C. 0.32 %
ISHARES Euro Stoxx Banks 30 (F) 0.28 %
Bank of America 0.27 %
AVAST PLC-WI 0.26 %
Siemens AG 0.25 %
CETV 0.21 %
Philip Morris International Inc. 0.19 %
General Electric Co 0.18 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC. 0.13 %
OAO GAZPROM 0.12 %
KOMERČNÍ BANKA 0.07 %
Micron Tech 0.07 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
480 3 492,00 39 097 284 319,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018

Hrozba obchodních válek nadále obchází finanční trhy, z čehož benefitují americká aktiva na úkor ostatních. Pokračující problémy Argentiny a Turecka a nové sankce na Rusko sentimentu nepomohly. Makroekonomická data jsou nadále pozitivní, přestože evropský růst lze vedle USA označit jako tlumený. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,7%, obdobný evropský HY index zůstal beze změny. V srpnu jsme koupili společnost na vymáhání pohledávek Intrum 3,125% / 24. Navýšili jsme pozici v producentovi masa Marfrig 8% / 23 a dluhopisu Sazka 4% / 22. Po růstu ceny jsme prodali bondy rafinérie Ineos 2,125% / 25. Nastoupili jsme do fondu rozvíjejících se trhů. Také jsme prodali část akciové pozice Tatry Mountain Resorts. Držíme mírně dlouhou pozici v CZK vůči EUR. Modifikovaná durace portfolia stagnovala na 1,7, výnos do splatnosti klesl na 2,9%. Na finančních trzích panují poměrně pesimistická očekávání ohledně výhledu pro ceny investičních aktiv. Důvodem jsou specifické problémy zemí jako Turecko či Argentina, zpomalení v Číně, růst úrokových sazeb v USA a Trumpova konfrontační zahraniční politika. V září se začne výrazněji mluvit o amerických parlamentních volbách v listopadu. Obchodní války, problematika italského rozpočtu a turecké potíže zřejmě brzy nezmizí. Z tohoto důvodu zaujímáme spíše defenzivní postoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.09.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 216 291 609,28
Aktuální hodnota PL
7,2692
Změna aktuální hodnoty PL
0,27 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc