J&T PERSPEKTIVA*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 22.01.2020

Období %
1 měsíc 1.11 %
3 měsíce 0.75 %
6 měsíců 0.38 %
1 rok 2.52 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.27 %
k min. IH (p.a.) 2.31 %
Období %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %
2019 2.11 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.01.2020

Struktura majetku k datu 22.01.2020

Struktura aktiv k datu 31.12.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,191,230.84
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 13,254.06
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 6,754.06
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,025,164.65
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 40,083.24
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 985,081.41
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 143,616.91
Akcie 91,076.19
Podílové listy 52,540.72
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 9,195.22
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019

Cenný papír %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 9.93 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.31 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 7.50 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.46 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.82 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.67 %
EPH 3,50% 9/6/2020 4.64 %
RMS Mezzanine 4.29 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211202 - PER 3.72 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.47 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 3.21 %
TMR 2.82 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.24 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.24 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 2.16 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.11 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.00 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.98 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.97 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.67 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.58 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.56 %
MND VAR 13/11/2022 1.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.53 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.46 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.32 %
ST.DLUHOPIS CZECH REPUBLIC 0,45% 25/10/2023 1.21 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.20 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.19 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.17 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.14 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.07 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.76 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.72 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.63 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.51 %
British American Tobacco P.L.C. 0.29 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.26 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
10 027 73 980,00 50 152 370 018,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019

Na konci roku zavládl na finančních trzích značný optimismus. Podpora centrálních bank, stabilizace ekonomických ukazatelů a signály o blížící se částečné obchodní dohodě USA – Čína pomohly výše akciovým trhům. Dařilo se rovněž rizikovějším podnikovým, konvertibilním a EM dluhopisům. Naopak pro státní dluhopisy prosinec přinesl korekci jinak výnosově úspěšného roku. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,9%, obdobný evropský HY index vzrostl o 1,0%. Během prosince jsme nakoupili směnku EPI, splatnou v roce 2021. Do fondu jsme zařadili zero bond J&T Energy 0% / 2025 atké EPH 3,5% / 2020. Modifikovaná durace vzrostla na 2,1, výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 3,3%. V lednu trhy se čeká uzavření částečné obchodní dohody či spíše dočasného příměří mezi USA a Čínou. Při pokračující stabilizaci makrodat by trhy mohly udržet prosincové zisky a přes vysoké ceny aktiv by mělo prozatím dávat smysl zůstat zainvestovaný na rozvíjejících se trzích i v podnikových bondech.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.01.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 193 828 201,20
Aktuální hodnota PL
7,4618
Změna aktuální hodnoty PL
0,32 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc