J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 15.10.2019

Období %
1 měsíc 0.92 %
3 měsíce -0.37 %
6 měsíců 2.73 %
1 rok 1.07 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.37 %
k min. IH (p.a.) 2.64 %
Období %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.10.2019

Struktura majetku k datu 09.10.2019

Struktura aktiv k datu 30.09.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,194,082.09
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 160,493.18
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 153,993.18
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 887,039.44
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 40,349.65
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 846,689.79
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 145,851.86
Akcie 93,377.65
Podílové listy 52,474.21
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 697.61
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.09.2019

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.58 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 7.67 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.56 %
JTFIGR 3,00/2019 4.87 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.85 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.62 %
RMS Mezzanine 4.58 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.52 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.44 %
TMR 2.83 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.76 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.36 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.24 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.20 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 2.18 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.09 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.04 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.01 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.73 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.60 %
MND VAR 13/11/2022 1.56 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.53 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.47 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.37 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.28 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.24 %
ST.DLUHOPIS CZECH REPUBLIC 0,45% 25/10/2023 1.23 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.18 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.18 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.05 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.77 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.72 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.51 %
British American Tobacco P.L.C. 0.27 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.23 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 9.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
545 3 995,00 25 882 189 401,00

Komentář portfolio managera k datu 30.09.2019

Září bylo relativně příjemným měsícem. Trhy jsou nadále podporovány očekávanými akcemi centrálních bank, které tak bojují proti oslabování ekonomiky. Výnosy dluhopisů korigovaly svůj propad, přesto se stále drží na nízkých úrovních. Útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii způsobily pouze krátké pozdvižení. Z fronty obchodních válek přichází smíšené signály, což pro investory není nic nového. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,3%, obdobný evropský HY index odepsal 0,2%. Během září jsme nakoupili dluhopis PPF Arena 1 3,125% / 26. Uprodali jsme také další část pozice akcií TMR. Modifikovaná durace mírně vzrostla na 1,6, výnos do splatnosti portfolia činil 3,0%. Investoři budou sledovat makroekonomický vývoj, který je aktuálně slabší a proto zastáváme opatrný postoj. Výsledková sezóna přinese zpřesnění výhledu na další rok, což považujeme za zásadní. Případné revize odhadu zisků dolů by s sebou přinesly nejspíše další pokles výnosů/růst cen státních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.10.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 185 434 653,48
Aktuální hodnota PL
7,3984
Změna aktuální hodnoty PL
0,29 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc