J&T PERSPEKTIVA*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.05.2020

Období %
1 měsíc 4.21 %
3 měsíce -1.62 %
6 měsíců 0.93 %
1 rok 0.79 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.07 %
k min. IH (p.a.) 1.70 %
Období %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %
2019 2.11 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020

Struktura majetku k datu 13.05.2020

Struktura aktiv k datu 30.04.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,213,716.71
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 153,539.08
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 96,539.08
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 57,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 929,251.81
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 14,837.86
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 914,413.94
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 129,992.08
Akcie 77,721.99
Podílové listy 52,270.09
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 933.75
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020

Cenný papír %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 10.06 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.64 %
EPH 4,50% 17/3/2025 8.33 %
EPH 3,50% 9/6/2020 6.44 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.76 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 5.14 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.63 %
RMS Mezzanine 3.94 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211202 - PER 3.85 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.45 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 3.19 %
TMR 2.33 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.31 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.28 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.23 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.18 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 2.16 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 1.87 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.76 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.71 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.63 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.55 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.32 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.31 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 1.29 %
MND VAR 13/11/2022 1.26 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.19 %
Chembulk 8% 02/02/2023 0.89 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.79 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.74 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.64 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.51 %
British American Tobacco P.L.C. 0.30 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.17 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
706 4 987,00 6 997 49 464,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020

Po prudkém propadu přišel v dubnu prudký růst. Centrální banky svou masivní podporou společně s vládními fiskálními stimuly dokázaly investorům dodat optimismus. Data o výkonu ekonomik se v prvním kvartálu silně propadla, navíc aktuální průzkumy mnohdy indikují nejnižší sentiment spotřebitelů a firem v historii měření. Přesto investoři hledí do budoucnosti a je pro ně zásadní způsob a doba návratu do normálu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil o 3,5%, obdobný evropský HY index přidal 6,1%. Během dubna jsme měli vyšší potřeby likvidity, což jsme očekávali. Vystoupili jsme z dluhopisu British American Tobacco 4,875% / 2021. Společnost Chembulk se rozhodla s prémií splatit část svých dluhopisů. K větším nákupům na fondu došlo až během května, kdy jsme již byli v komfortnější hotovostní pozici. Modifikovaná durace činila 2,6, výnos do splatnosti portfolia klesl na 4,2%. V dalších týdnech uvidíme mnohdy bezprecedentní zhoršení makrodat. Trhy se však budou dívat dále a hledat náznaky, že se ekonomiky začínají navracet do normálního režimu. Odhodlanost centrálních bank trhům pomáhá, přesto lze očekávat nadále volatilní vývoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.05.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 189 327 872,33
Aktuální hodnota PL
7,4417
Změna aktuální hodnoty PL
0,89 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc