J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 18.09.2019

Období %
1 měsíc -1.10 %
3 měsíce -0.56 %
6 měsíců 2.52 %
1 rok 1.49 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.38 %
k min. IH (p.a.) 1.93 %
Období %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.09.2019

Struktura majetku k datu 11.09.2019

Struktura aktiv k datu 31.08.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,191,933.11
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 168,391.32
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 161,891.32
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 874,517.04
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 40,579.86
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 833,937.19
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 149,024.74
Akcie 96,916.59
Podílové listy 52,108.15
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 0.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.61 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 7.69 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.60 %
JTFIGR 3,00/2019 4.89 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.88 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.62 %
RMS Mezzanine 4.60 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.46 %
TMR 3.15 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.80 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.37 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.31 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.21 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.20 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 2.20 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.06 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.06 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.04 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.67 %
MND VAR 13/11/2022 1.62 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.60 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.57 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.49 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.38 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.27 %
ST.DLUHOPIS CZECH REPUBLIC 0,45% 25/10/2023 1.25 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.23 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.19 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.16 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 0.88 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.77 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.73 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.52 %
British American Tobacco P.L.C. 0.25 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.24 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
536 3 991,00 50 202 372 812,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019

Srpen bývá volatitní měsíc a letošek nebyl výjimkou. Na vině byla překvapivá eskalace obchodní války ze strany USA v podobě rozšíření cel na čínské zboží. V tomto prostředí se vedlo lépe dluhopisům. Makrodata, zejména ta evropská, k pozitivnímu obrázku nepřispěla a Evropa tak nyní spoléhá na centrální banku a fiskální stimuly. Výnos německého 10letého státního dluhopisu se dále propadl na 0,7% p.a. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, obdobný evropský HY index přidal 0,6%. V srpnu jsme především drželi stávající pozice fondu. Uprodali jsme část akcií Tatry Mountain Resorts. Modifikovaná durace portfolia činí 1,7, výnos do splatnosti činí 2,9%. Září bude patřit centrálním bankám. Trh si je téměř jist snížením sazeb v USA, nicméně u ECB je situace nejasná. Náš výhled je opatrný vzhledem k velkým tržním očekáváním, kterým musí centrální bankéři dostát.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.09.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 179 299 357,02
Aktuální hodnota PL
7,3579
Změna aktuální hodnoty PL
0,37 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc