J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 19.07.2019

Období %
1 měsíc 0.36 %
3 měsíce 3.11 %
6 měsíců 2.53 %
1 rok 1.61 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.54 %
k min. IH (p.a.) 2.62 %
Období %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.07.2019

Struktura majetku k datu 10.07.2019

Struktura aktiv k datu 30.06.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,195,285.53
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 147,731.23
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 141,231.23
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 866,019.21
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 39,962.80
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 826,056.41
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 173,145.40
Akcie 122,459.31
Podílové listy 50,686.09
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 8,389.70
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2019

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.51 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 7.48 %
RMS Mezzanine 5.93 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.40 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 5.00 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.80 %
JTFIGR 3,00/2019 4.78 %
TMR 3.88 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.37 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.74 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.23 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.18 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.16 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 2.14 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.12 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.99 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.97 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.92 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.59 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.55 %
MND VAR 13/11/2022 1.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.53 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.43 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.33 %
ST.DLUHOPIS CZECH REPUBLIC 0,45% 25/10/2023 1.22 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.18 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.18 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.18 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.13 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.13 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.76 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.70 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.24 %
British American Tobacco P.L.C. 0.24 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
541 3 996,00 58 298 430 717,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2019

Mohutná červnová rally byla živená očekáváním v obnovení uvolňování monetární politiky USA i eurozóny. Centrálním bankéřům se nedaří probudit inflační tlaky a do popředí se dostávají obchodní nejistoty způsobené geopolitikou. Trhy počítají se snížením sazeb USA v červenci a vidí solidní šanci, že nás letos čeká trojí snížení. V eurozóně je zpět debata o QE, které teprve skončilo s novým rokem. Poslední červnové dny také přinesly příměří na poli tzv. obchodních válek.Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 2,5%, obdobný evropský HY index přidal 1,9%. V červnu jsme především drželi stávající pozice fondu. Uprodali jsme malou část dluhopisů J&T Finance Group 3% / 19 a také část akcií Tatry Mountain Resorts. Modifikovaná durace portfolia činí 1,7, výnos do splatnosti činí 2,8%. Hned z kraje července musí trhy vstřebat výsledky jednání USA a Číny. Zde čekáme minimálně krátkodobý pozitivní impuls, přestože do samotné dohody je ještě dlouhá cesta. Také se bude dále formovat očekávání trhu na nastavení úrokových sazeb. Indikace Fedu, že trh má přehnaná očekávání, by mohly způsobit negativní reakce.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.07.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 191 143 083,57
Aktuální hodnota PL
7,4257
Změna aktuální hodnoty PL
0,09 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc