J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 21.05.2018

Období %
1 měsíc 1.02 %
3 měsíce 1.33 %
6 měsíců 0.43 %
1 rok 3.40 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.18 %
k min. IH (p.a.) 2.69 %
Období %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 21.05.2018

Struktura majetku k datu 16.05.2018

Struktura aktiv k datu 30.04.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,239,114.18
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 14,274.73
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 14,274.73
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,030,266.54
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,030,266.54
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 194,249.87
Akcie 185,699.10
Podílové listy 8,550.77
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 323.05
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.64 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 7.18 %
TMR 6.56 %
RMS Mezzanine 6.40 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.09 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 5.47 %
JTFIGR 3,00/2019 4.93 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.77 %
CPI 4,65% 6/11/2022 4.71 %
TMR 6% 5/2/2021 4.40 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.20 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.15 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.96 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 2.74 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.74 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.20 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 2.08 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.08 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 1.49 %
MND VAR 13/11/2022 1.49 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.44 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.34 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.28 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.08 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.06 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.04 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.03 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.03 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 1.02 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 0.78 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.70 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
British American Tobacco P.L.C. 0.34 %
CVS Health Corp 0.25 %
Euronav NV 0.25 %
Bank of America 0.24 %
Siemens AG 0.23 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.23 %
Evolent Health Inc. 0.21 %
Philip Morris International Inc. 0.19 %
CEZ 0.16 %
OAO GAZPROM 0.08 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
14 030 101 490,00 63 860 462 010,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018

Ekonomiky na obou stranách Atlantiku vykazují solidní růst. Vyšší inflační očekávání a víra ve zvyšování sazeb v USA tak postavili státní dluhopisy na stranu poražených. Výnos 10letého vládního amerického dluhopisu znovu atakoval maxima roku 2013 na 3%, nicméně na rozdíl od únorové nejistoty trhy přijaly vývoj klidně. Prozatím podařená výsledková sezóna přispěla k odolnosti podnikových dluhopisů. Centrální banky v dubnu k žádné akci nepřistoupily. Geopolitická rizika v podobě vojenské akce v Sýrii se obešla bez výraznější reakce trhu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,8%, evropský HY index zaznamenal zisk 0,5%. V dubnu jsme reagovali na nově zavedené sankce proti Rusku. Nakoupili jsme bond Lukoil 4,6%/23 a realizovali zisk na akciích Gazprom. Obdrželi jsme dividendu z Moneta Money Bank a CVS Health. Před dividendou jsme prodali akcie Komerční banky. V konzervativní míře jsme nakoupili akcie Bank of America. Držíme menší dlouhou pozici v CZK vůči EUR. Modifikovaná durace portfolia zůstala na 2,0, výnos do splatnosti stagnoval na 3,2%. V květnu bude pokračovat ostře sledovaná výsledková sezóna. Makrodata by měla potvrdit pozitivní momentum ekonomik. Proto v základním scénáři a delším horizontu počítáme s rostoucími výnosy státních dluhopisů, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 21.05.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 226 826 765,77
Aktuální hodnota PL
7,3154
Změna aktuální hodnoty PL
0,09 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc