J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.01.2019

Období %
1 měsíc -0.04 %
3 měsíce -1.06 %
6 měsíců -0.89 %
1 rok 1.52 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.69 %
k min. IH (p.a.) 2.16 %
Období %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.01.2019

Struktura majetku k datu 16.01.2019

Struktura aktiv k datu 31.12.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,213,235.50
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 188,626.50
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 62,024.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 126,602.50
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 803,400.59
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 803,400.59
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 217,090.65
Akcie 163,738.12
Podílové listy 53,352.52
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 4,117.77
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2018

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.39 %
RMS Mezzanine 5.70 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.41 %
JTFIGR 3,00/2019 4.96 %
TMR 4.85 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.77 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.70 %
TMR 6% 5/2/2021 4.64 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.21 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.92 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.80 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.09 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.07 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.94 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.79 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 1.53 %
MND VAR 13/11/2022 1.53 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.51 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.50 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.32 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.31 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.27 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.14 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.14 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.12 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.02 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.00 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.96 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.75 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.66 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
Euronav NV 0.24 %
ISHARES Euro Stoxx Banks 30 (F) 0.23 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.22 %
Siemens AG 0.22 %
Total SA 0.22 %
Bank of America 0.21 %
British American Tobacco P.L.C. 0.21 %
OAO GAZPROM 0.18 %
Apple Computer Inc 0.18 %
Bayer AG 0.17 %
Philip Morris International Inc. 0.17 %
CETV 0.16 %
KOMERČNÍ BANKA 0.13 %
IShares Core S&P Small - Cap ETF (F) 0.13 %
iShares Russell 2000 ETF (F) 0.12 %
AXA SA 0.12 %
ARCELORMITTAL II SA 0.12 %
INTEL 0.11 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 0.11 %
LUKOIL 0.11 %
AVAST PLC-WI 0.10 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
137 994,00 35 339 254 650,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2018

Místy až panické záchvaty trhu nahnaly investory do státních dluhopisů. Schůzka USA a Číny sice přinesla odložení eskalace cel, zato se investoři obávají o slabý výkon světové ekonomiky v roce 2019. Zasedání Fedu nebylo tak opatrné, jak trh doufal. Základní scénář centrálních bankéřů je zvýšení sazeb v tomto roce o 0,5 %, avšak trh je přesvědčen, že sazby zůstanou na své úrovni. Dále dočasné uzavření úřadů USA z důvodu politických neshod přinesly na trh novou vlnu negativního sentimentu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 2,2%, obdobný evropský HY index odepsal 0,5%. Přelom roku jsme drželi portfolio v defenzivnější pozici s větším podílem hotovosti. Byly splaceny dluhopisy ropného těžaře Point Resources. Inkasovali jsme dividendy například z pozic Lukoil, British American Tobacco či Total. Celkově nadále platí, že akciová složka tvoří pouze zlomek portfolia fondu. Držíme mírně dlouhou pozici v CZK vůči EUR. Modifikovaná durace portfolia stagnovala na 1,6, výnos do splatnosti činí 3,0%. V lednu bude trh vyhodnocovat míru zpomalení světové ekonomiky, kterou lze racionálně očekávat. V centru pozornosti bude Čína, kde jsou rizika pro růst nejvyšší. O kondici reálné ekonomiky hodně napoví výsledková sezóna. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu by investoři měli počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.01.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 210 500 720,71
Aktuální hodnota PL
7,2426
Změna aktuální hodnoty PL
0,11 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc