J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 17.07.2018

Období %
1 měsíc 0.02 %
3 měsíce 0.92 %
6 měsíců 2.44 %
1 rok 2.97 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.07 %
k min. IH (p.a.) 3.02 %
Období %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.07.2018

Struktura majetku k datu 11.07.2018

Struktura aktiv k datu 30.06.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,238,653.22
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 13,877.58
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 13,877.58
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,030,704.65
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,030,704.65
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 193,760.51
Akcie 182,517.55
Podílové listy 11,242.96
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 310.49
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2018

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.51 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 7.26 %
TMR 6.42 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.14 %
RMS Mezzanine 6.11 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 5.63 %
JTFIGR 3,00/2019 4.95 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.91 %
CPI 4,65% 6/11/2022 4.75 %
TMR 6% 5/2/2021 4.55 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.30 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.29 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.93 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.81 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 2.76 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.31 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.10 %
MND VAR 13/11/2022 1.49 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.48 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.33 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.30 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.14 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.12 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.12 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.07 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.06 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 1.02 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.01 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 0.79 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.71 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 0.56 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.49 %
British American Tobacco P.L.C. 0.33 %
Euronav NV 0.30 %
Siemens AG 0.25 %
Bank of America 0.24 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.23 %
ISHARES Euro Stoxx Banks 30 (F) 0.21 %
Philip Morris International Inc. 0.20 %
General Electric Co 0.19 %
AVAST PLC-WI 0.12 %
CEZ 0.12 %
CETV 0.11 %
JP Morgan Chase & Co 0.10 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
205 1 498,00 195 691 1 429 867,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2018

USA pokračují v zavádění protekcionistických opatření a protistrany kontrují adekvátní reakcí. Výnosové křivky v USA i Evropě pokračují ve zplošťování, což je interpretováno jako obavy ze zpomalující ekonomiky. ECB představila relativně opatrný plán na utažení měnové politiky a nálada na italském dluhopisovém trhu se v červnu stabilizovala. Vzniklý sentiment pomohl defenzivním aktivům a vítězem měsíce se staly vládní dluhopisy eurozóny. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, evropský HY index ztratil 0,4%. V červnu jsme prodali část dluhopisů zbrojaře Leonardo 1,5% / 24 a snížili jsme tak jedinou italskou expozici na polovinu. Po oslabení emerging markets jsme do portfolia zařadili brazilského producenta masa Marfrig 8% / 23 a navýšili jsme JBS 6,25% / 23. Inkasovali jsme dividendy z defenzivních titulů jako British American Tobacco, Philip Morris či ČEZ. Držíme mírně dlouhou pozici v CZK vůči EUR. Modifikovaná durace portfolia stagnovala na 1,8, výnos do splatnosti vzrostl na 3,3%. Začíná výsledková sezóna v Evropě i USA. Politická rizika v podobě euroskeptické vlády Itálie přetrvávají, což může pomoci poptávce po bezpečných německých dluhopisech. Vyhlídky evropské ekonomiky by se však mohly během léta opět vylepšit a spolu s rostoucí inflací tak tlačit výnosy delších německých bondů směrem nahoru.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.07.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 223 898 762,06
Aktuální hodnota PL
7,3080
Změna aktuální hodnoty PL
0,33 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc