J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 26.03.2019

Období %
1 měsíc 0.18 %
3 měsíce -0.67 %
6 měsíců -1.14 %
1 rok -0.57 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.53 %
k min. IH (p.a.) 1.46 %
Období %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 26.03.2019

Struktura majetku k datu 20.03.2019

Struktura aktiv k datu 28.02.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,203,246.81
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 190,712.34
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 184,212.34
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 851,745.37
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 39,502.20
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 812,243.18
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 156,215.19
Akcie 103,887.09
Podílové listy 52,328.10
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 4,573.91
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.52 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.37 %
JTFIGR 3,00/2019 5.03 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.92 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.76 %
TMR 6% 5/2/2021 4.49 %
TMR 4.40 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.16 %
RMS Mezzanine 3.60 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.94 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.83 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.14 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 2.12 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.12 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.05 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.03 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.98 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.88 %
MND VAR 13/11/2022 1.57 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 1.56 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.54 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.37 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.34 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.33 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.19 %
ST.DLUHOPIS CZECH REPUBLIC 0,45% 25/10/2023 1.18 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.14 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.06 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 0.80 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.76 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.69 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.52 %
ISHARES Euro Stoxx Banks 30 (F) 0.26 %
British American Tobacco P.L.C. 0.25 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.25 %
Euronav NV 0.18 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
478 3 493,00 73 311 533 590,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019

V únoru se trhy dál vezly na optimistické vlně. Sentimentu pomáhají naděje na dohodu mezi Čínou a USA ohledně cel a také pozitivní vyznění výsledkové sezóny. Samotná makrodata pokračují v trendu, který odpovídá zpomalení ekonomického růstu. Zejména některé evropské státy vysílají signály, které lze do budoucna interpretovat jako stagnaci až pokles. V návaznosti na data trhy letos růst sazeb neočekávájí, což v únoru dále napomohlo výkonnosti aktiv.Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,6%, obdobný evropský HY index připsal 1,7%. V únoru jsme prodali dluhopis Intrum 3,125% / 2024 po výraznějším růstu. Nakoupili jsme český státní dluhopis s proměnlivou úrokovou sazbou splatný v roce 2027 a také CZGB 0,45% / 2023. V závěru února jsme koupili bondy největší soukromé argentinské energetiky Pampa Energia 7,375% / 2023. Držíme mírně dlouhou pozici v CZK vůči EUR. Modifikovaná durace portfolia činí 1,5, výnos do splatnosti činí 2,9%. V březnu budou pokračovat jednání USA s Čínou a také o Brexitu. Trh bude citlivý na makrodata, která budou vyjasňovat obrázek ohledně stavu ekonomik. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu by investoři měli počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 26.03.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 199 051 658,25
Aktuální hodnota PL
7,1865
Změna aktuální hodnoty PL
0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc