J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 22.03.2018

Období %
1 měsíc 0.30 %
3 měsíce 1.49 %
6 měsíců 2.19 %
1 rok 1.66 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.23 %
k min. IH (p.a.) 3.32 %
Období %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.03.2018

Struktura majetku k datu 14.03.2018

Struktura aktiv k datu 28.02.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,221,376.46
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 17,582.17
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 17,582.17
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,028,365.92
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,028,365.92
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 174,819.19
Akcie 166,258.37
Podílové listy 8,560.82
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 609.18
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2018

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.67 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 7.19 %
TMR 6.73 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.11 %
RMS Mezzanine 5.81 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 5.43 %
JTFIGR 3,00/2019 5.03 %
CPI 4,65% 6/11/2022 4.89 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.76 %
TMR 6% 5/2/2021 4.38 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.18 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.08 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.95 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 2.85 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.79 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.21 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 2.07 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.07 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 1.50 %
MND VAR 13/11/2022 1.49 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.44 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.34 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.31 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.18 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.12 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.06 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.06 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.04 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 1.03 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 0.78 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.71 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
KOMERČNÍ BANKA 0.21 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.17 %
British American Tobacco P.L.C. 0.16 %
CEZ 0.15 %
Siemens AG 0.15 %
CVS Health Corp 0.14 %
Evolent Health Inc. 0.13 %
Euronav NV 0.08 %
Bank of America 0.08 %
Bayer AG 0.08 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
207 1 495,00 67 362 487 827,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2018

Investoři se v únoru začali více obávat zrychlující inflace, což přineslo prodejní tlak na trhy obligací. Americké desetileté státní bondy atakovaly hranici výnosu 3,0%, což je nejvíce od roku 2013. V druhé polovině února se ceny dluhopisů stabilizovaly, avšak na trzích stále panovaly obavy z vyšších sazeb. Rétorika nového předsedy Fedu J. Powella potvrdila plán na utažení monetární politiky a nesla se v mírně jestřábím tónu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 0,9%, evropský HY index zaznamenal ztrátu 0,6%. Během února jsme vybudovali pozici v dluhopisech námořního přepravce ropy Euronav 7,5% / 22. Navýšili jsme pozici v dluhopisu Sazka 4% / 22. Dále jsme nakupovali fond EUR konvertibilních dluhopisů. Z akciových titulů jsme do fondu zařadili ve velmi konzervativní míře např. CZK dividendové tituly ČEZ, Komerční banka či Moneta. Modifikovaná durace portfolia činí 2,1, výnos do splatnosti 3,2%. Trhy práce napříč ekonomikami zůstávají silné a komentáře Fedu vyzněly ve prospěch rychlejšího utažení měnové politiky. Výnosy státních dluhopisů by proto měly spíše pokračovat v růstu, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor. Prohlášení ohledně protekcionistických opatření ze strany USA mohou na trhy také přinést nervozitu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.03.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 215 181 337,39
Aktuální hodnota PL
7,2410
Změna aktuální hodnoty PL
0,13 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc