J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 18.11.2018

Období %
1 měsíc -2.13 %
3 měsíce -1.52 %
6 měsíců -1.98 %
1 rok -1.64 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.73 %
k min. IH (p.a.) 1.85 %
Období %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.11.2018

Struktura majetku k datu 14.11.2018

Struktura aktiv k datu 31.10.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,246,870.63
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 231,274.54
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 231,274.54
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 793,970.20
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 793,970.20
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 221,560.05
Akcie 170,281.04
Podílové listy 51,279.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 65.85
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.59 %
RMS Mezzanine 5.73 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.38 %
TMR 5.03 %
JTFIGR 3,00/2019 4.91 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.76 %
TMR 6% 5/2/2021 4.60 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.52 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.24 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.18 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.93 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.79 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.13 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.92 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.90 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.50 %
MND VAR 13/11/2022 1.47 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.37 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.34 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.32 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.31 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.18 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.17 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.12 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.07 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 1.01 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.01 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.68 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
Euronav NV 0.39 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.32 %
British American Tobacco P.L.C. 0.29 %
ISHARES Euro Stoxx Banks 30 (F) 0.26 %
Bank of America 0.24 %
Siemens AG 0.23 %
Philip Morris International Inc. 0.22 %
CETV 0.19 %
CEZ 0.16 %
AVAST PLC-WI 0.15 %
General Electric Co 0.14 %
AXA SA 0.14 %
iShares Russell 2000 ETF (F) 0.14 %
KOMERČNÍ BANKA 0.14 %
RWE AG 0.13 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC. 0.13 %
OAO GAZPROM 0.12 %
Citigroup Inc. 0.11 %
Micron Tech 0.10 %
Bayer AG 0.06 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
476 3 492,00 90 883 663 689,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018

V říjnu obcházela akciové trhy značná nervozita a tak se státní dluhopisy, jakožto bezpečný přístav, staly relativním vítězem měsíce. Evropa zažívá zpomalení růstu, což působí jako podpora pro dluhopisové trhy a jako brzda pro budoucí utahování monetární politiky. Pokles cen ropy (-11% m/m) způsobil, že nejvíce ztratil US high yield trh, kde jsou těžaři zastoupeni. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 1,6%, obdobný evropský HY index odepsal 1%. V říjnu jsme se účastnili primárního úpisu dluhopisů Liberty One Methanol 5,3% / 23. Navýšili jsme pozici v bondu Aquila 5% / 23 a také dluhopisech provozovatele tankerů Euronav 7,5% / 22. Uprodali jsme část akciové pozice Tatry Mountain Resorts a navýšili jsme pozici ve fondu konvertibilních dluhopisů. Držíme mírně dlouhou pozici v CZK vůči EUR. Modifikovaná durace portfolia stagnovala na 1,5, výnos do splatnosti vzrostl na 2,7%. Předstihové indikátory signalizují zpomalení dynamiky světové ekonomiky. Brzkou reakci ze strany centrálních bank však čekat nelze, protože trh práce se zjevně přehřívá v USA a postupně utahuje i v Evropě. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu musí investoři počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.11.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 198 038 835,88
Aktuální hodnota PL
7,1643
Změna aktuální hodnoty PL
-1,70 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc