J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 16.01.2018

Období %
1 měsíc -0.08 %
3 měsíce -1.64 %
6 měsíců 0.53 %
1 rok 2.38 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.26 %
k min. IH (p.a.) 2.78 %
Období %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 16.01.2018

Struktura majetku k datu 31.12.2017

Struktura aktiv k datu 31.12.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,203,805.89
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 60,392.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 60,392.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,006,892.26
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,006,892.26
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 136,029.64
Akcie 136,029.64
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 492.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2017

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.67 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 7.23 %
TMR 6.77 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.27 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 5.47 %
JTFIGR 3,00/2019 5.04 %
CPI 4,65% 6/11/2022 4.92 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.87 %
TMR 6% 5/2/2021 4.68 %
RMS Mezzanine 4.58 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.19 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.20 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.94 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 2.87 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.84 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.30 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 2.16 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.09 %
MND VAR 13/11/2022 1.52 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 1.50 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.44 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.37 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.32 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.25 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.14 %
Volkswagen 2,7% perp 1.10 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.07 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 1.06 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 0.79 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 960 13 994,00 68 536 496 316,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2017

Prosinec zakončil smíšeně napříč dluhopisovým spektrem, když tradičně ovlivnily konec roku technické faktory. Schválení daňové reformy v USA trhy nezaskočilo. Výsledky voleb v Katalánsku, kde získaly převahu separatistické strany, také výrazné změny nepřinesly. Americký Fed zvedl úrokové sazby, čímž si byly trhy téměř jisty. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil v prosinci o 0,2 %, evropský HY index odepsal 0,1%. Během 4Q17 jsme uprodali dluhopisy Eurovea 4%/20 a navýšili bondy CPI 5%/22. Na primárním trhu jsme se účastnili EUR emise Sazka 4%/22 a také energetické společnosti Teplárna Otrokovice s CZK variabilním kupónem. Prodávali jsme pozice EPH 4,2%/18 a navyšovali EPH 3,5%/20 s vyšším výnosem. V malé míře jsme se účastnili primární emise Gazpromu a realitního holdingu NEPI. Obě emise mají rating v investičním pásmu. Další dluhopis, který jsme nakoupili na primárním trhu, byl CZK bond MND VAR splatný v roce 2022. Do portfolia jsme začlenili dluhopisy chemičky Ineos 2,125%/25. Modifikovaná durace fondu činí 2,17, výnos do splatnosti 3,12 %. Měnové riziko fondu zajišťujeme kromě malé dlouhé pozice české koruny vůči euru. Na začátku roku budou investoři sledovat, jak bondové trhy reagují na snížené nákupy Evropské centrální banky v rámci politiky QE. Celkově čekáme mírně rostoucí výnosy státních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 16.01.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Bc. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 198 431 986,68
Aktuální hodnota PL
7,1340
Změna aktuální hodnoty PL
0,08 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc