J&T PERSPEKTIVA*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 31.03.2020

Období %
1 měsíc -6.03 %
3 měsíce -3.77 %
6 měsíců -3.57 %
1 rok -1.08 %
od zahájení činnosti (p.a.) 9.88 %
k min. IH (p.a.) -0.05 %
Období %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %
2019 2.11 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.03.2020

Struktura majetku k datu 31.03.2020

Struktura aktiv k datu 31.03.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,199,051.36
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 108,088.64
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 44,338.64
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 63,750.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 946,318.17
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 29,679.96
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 916,638.20
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 141,899.39
Akcie 91,404.06
Podílové listy 50,495.34
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,745.16
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2020

Cenný papír %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 10.07 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.61 %
EPH 4,50% 17/3/2025 8.36 %
EPH 3,50% 9/6/2020 6.51 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.69 %
RMS Mezzanine 5.52 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.82 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.44 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211202 - PER 3.82 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.48 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 2.86 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.39 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.21 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.18 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.13 %
TMR 2.09 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.07 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.74 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.67 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.64 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.53 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.38 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.32 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 1.31 %
ST.DLUHOPIS CZECH REPUBLIC 0,45% 25/10/2023 1.30 %
MND VAR 13/11/2022 1.29 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.21 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.03 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.78 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.73 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.66 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
British American Tobacco P.L.C. 0.27 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.17 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 252 8 991,00 88 012 659 076,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2020

V březnu pokračoval na trzích negativní vývoj, jak postupně rostla čísla nakažených v Evropě. Odpověď centrálních bank byla razantní a rychlá. Snižování sazeb, masivní dodávání likvidity a kvantitativní uvolňování. Státy také přichází s mohutnými a drahými fiskálními opatřeními – garance půjček, náhrady mezd, různé podpory domácnostem a firmám. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 10,2%, obdobný evropský HY index odepsal 13,2%. Portfolio fondu je sestaveno relativně defenzivně. Kvůli nastalé situaci jsme se rozhodli pracovat na fondu s větší likviditní rezervou, proto jsme byli zejména ve vyčkávacím módu. Považujeme tržní ceny za atraktivní a plánujeme je využít k nákupům. V březnu jsme pouze vyměnili krátký dluhopis EPH 3,5% / 2020 za EPH 4,5% / 2025. Modifikovaná durace činila 2,4, výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 5,1%. Investoři sledují křivky nově nakažených a vyhlíží známky, že dostáváme virus pod kontrolu. Věříme, že nynější ceny poskytují atraktivní vstup do kvalitních firem s nízkým zadlužením a silným obchodním modelem. Vyprodávat do roztřeseného trhu nepovažujeme za dlouhodobě profitabilní strategii.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 31.03.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 136 152 190,19
Aktuální hodnota PL
7,1086
Změna aktuální hodnoty PL
0,37 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc