J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

 
Do 31.5.2019 je účet pro zasílání investic klientů vedený v CZK u Komerční banky:

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 21.05.2019

Období %
1 měsíc 2.52 %
3 měsíce 3.05 %
6 měsíců 3.27 %
1 rok 0.93 %
od zahájení činnosti (p.a.) 10.60 %
k min. IH (p.a.) 2.01 %
Období %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 21.05.2019

Struktura majetku k datu 15.05.2019

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,242,944.09
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 249,895.52
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 243,395.52
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 814,397.20
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 39,670.78
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 774,726.41
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 178,403.60
Akcie 128,277.26
Podílové listy 50,126.34
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 247.77
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2019

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.35 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 7.21 %
RMS Mezzanine 5.93 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.28 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.85 %
JTFIGR 3,00/2019 4.84 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.68 %
TMR 4.02 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.29 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.73 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.12 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.11 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.08 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 2.05 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.00 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.99 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.95 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.95 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.51 %
MND VAR 13/11/2022 1.49 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.48 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.39 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.33 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.19 %
ST.DLUHOPIS CZECH REPUBLIC 0,45% 25/10/2023 1.16 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.15 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.08 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.08 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.75 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 0.69 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
British American Tobacco P.L.C. 0.26 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.22 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
485 3 493,00 195 464 1 405 410,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2019

V dubnu vládl na trzích stále optimismus. Investoři vnímají pozitivně posun v politice centrálních bank. Ty budou držet sazby na současných úrovních delší dobu a dokonce se v USA začíná ozývat volání po snižování sazeb. Výsledková sezóna byla ke konci dubna za polovinou a firmy překonávají očekávání na úrovni zisků i tržeb. Makrodata jsou nadále ve znamení růstu, přestože pozorujeme znatelné zpomalení. Navíc čínská data indikují minimálně částečný úspěch tamního fiskálního stimulu. To vše dohromady posunulo valuace aktiv v dubnu výše. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,3%, obdobný evropský HY index připsal 1,2%. V dubnu byly splaceny dluhopisy Emma Gamma 5,25% / 22 a Home Credit 10,5% / 21. Po růstu cen ze začátku roku jsme realizovali zisky na akciích evropských bank a námořního přepravce ropy Euronav. Snížili jsme pozici v akciích TMR. Také jsme prodali dluhopis TMR 6% / 21. Držíme mírně dlouhou pozici v CZK vůči EUR. Modifikovaná durace portfolia činí 1,6, výnos do splatnosti činí 2,4%. V květnu bude pokračovat výsledková sezóna, která je zatím cenám podporou. Trvajícím rizikem je nevyřešená obchodní roztržka USA/Čína, případně nová cla na evropské automobilky. Riziko Brexitu je na trzích stále, přestože odchodu bez dohody nepřikládá trh velkou pravděpodobnost.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 21.05.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 186 190 328,77
Aktuální hodnota PL
7,3835
Změna aktuální hodnoty PL
0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc