J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 11.11.2019

Období %
1 měsíc 0.24 %
3 měsíce 1.31 %
6 měsíců 2.80 %
1 rok 4.57 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.64 %
k min. IH (p.a.) 3.33 %
Období %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 11.11.2019

Struktura majetku k datu 11.11.2019

Struktura aktiv k datu 31.10.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,826,950.09
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 591,016.99
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 288,326.44
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 302,690.56
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,103,363.69
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 52,711.07
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,050,652.62
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 86,105.40
Akcie 0.00
Podílové listy 86,105.40
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 46,464.01
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2019

Cenný papír %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.01 %
TMR 6% 5/2/2021 2.99 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.85 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2.76 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.64 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.62 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 2.46 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.42 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.31 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.21 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.15 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.14 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.08 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.06 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.03 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.95 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.76 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.73 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.65 %
Eurofins 3,25% perp 1.60 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.51 %
Altice Luxembourg SA 8% 15/05/27 1.51 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.50 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.48 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.47 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.38 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.38 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - BCZ 1.27 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.26 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.20 %
MND VAR 13/11/2022 1.20 %
Casino Giuchard Perracho 5,976% 26/05/2021 1.18 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.17 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.15 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.13 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.10 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.07 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.07 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 1.05 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.02 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 1.02 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.99 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.95 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.95 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.87 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.83 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.81 %
Volkswagen 2,7% perp 0.79 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.78 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.71 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.70 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 0.69 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.62 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.61 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.56 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.56 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.55 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.54 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.53 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.53 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.47 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.46 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.44 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.42 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.39 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.37 %
Faroe Petroleum PLC. 0.32 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.25 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.21 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 0.15 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.14 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
21 310 734 30 466 120,00 19 915 728 28 464 276,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2019

Na začátku října byly trhy nervózní z makroekonomického vývoje. Poté však zazněly pozitivní komentáře z fronty obchodních válek – obě strany jsou ochotny uzavřít omezenou dohodu v rámci „Fáze 1“. Po těchto zprávách se rizikovým aktivům podařilo zakončit říjen s kladným zhodnocením. Americký Fed snížil sazby s doprovodným komentářem o plánované pauze v nastavení monetární politiky. ECB od 1.11. znovu začala s programem nákupu aktiv (QE). Výsledková sezóna překonává nízká očekávání, zisky však meziročně klesají. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, obdobný evropský HY index odepsal 0,2%. V říjnu jsme investovali do dluhopisů těžařské firmy Vale (železná ruda). Na primárním trhu jsme investovali do firmy Norilsk Nickel a do seniorního dluhopisu CPI, jímž jsme v portfoliu částečně nahradili podřízený bond CPI. Byl splacen bond JTFG 3,8%, který jsme nahradili navýšením JTFG 4,75% 2024. Na konci měsíce jsme opět navýšili investice do fondu lokálních EM bondů. Předčasně byl splacen dluhopis Altice. Modifikovaná durace portfolia stoupla na 3,33. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,43%. Náš výhled pro listopad je opatrný vzhledem k relativně vysokým valuacím a malému prostoru pro chybu na geopolitickém poli.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 11.11.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 810 985 440,44
Aktuální hodnota PL
1,4343
Změna aktuální hodnoty PL
0,08 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc