J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 22.05.2017

Období %
1 měsíc 0.14 %
3 měsíce 0.65 %
6 měsíců 2.61 %
1 rok 5.98 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.45 %
k min. IH (p.a.) 4.99 %
Období %
2011 N/A
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.05.2017

Struktura majetku k datu 22.05.2017

Struktura aktiv k datu 30.04.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 2,766,435.35
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 710,508.85
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 710,508.85
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,968,649.95
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,968,649.95
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 71,439.71
Akcie 0.00
Podílové listy 71,439.71
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 15,836.83
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.90 %
TMR 6% 5/2/2021 3.82 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 2.63 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.49 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.34 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.32 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.32 %
JTFIGR 3,00/2019 2.20 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 2.17 %
CPI 4,85% 22/8/2042 2.11 %
Banco Santander 6,25% perp 2.03 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.98 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 1.85 %
MOL 2,625% 28/4/2023 1.72 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.69 %
INEOS 4% 1/5/2023 1.68 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.65 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.64 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.61 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 1.46 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.37 %
SANTOS FINANCE 8 1/4 09/22/70 1.33 %
CPI 4,65% 11/12/2022 1.33 %
Merck 3,375% 12/12/2074 1.30 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 1.28 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.27 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.26 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.25 %
CPI 4,75% 22/08/2042 1.23 %
EPH 4.2% 29/6/2018 1.16 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 1.11 %
Loxam 3,50% 3/5/2023 1.05 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 1.04 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 1.03 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.03 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171120 - BCZ 0.99 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.99 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.97 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.95 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZK 0.94 %
OMV 5,25% perp 0.90 %
Altice 5,25% 15/2/2023 0.80 %
Volkswagen 4,625% perp 0.78 %
Solvay 5,118% perp 0.69 %
Nostrum Oil 7,125% 13/11/2019 0.55 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022 0.54 %
Nostrum Oil 6,375% 14/2/2019 0.54 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.52 %
Altice 7,50% 15/5/2026 0.50 %
Rustonka (Gramexo) 0% 13/9/2021 0.49 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180219 - BCZ 0.49 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.43 %
Smenka EPI CZK 5,9 20170908 - BCZ 0.42 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.32 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.31 %
HCFBRU 9,375% 24/04/2020 0.24 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
119 797 538 159 814 559,00 22 882 679 30 512 820,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2017

Přebytek likvidity na trzích nadále pomáhá udržovat ceny dluhopisů vysoko. Měnová politika v Evropě zůstává velmi uvolněná a také v USA se utahuje jen velmi pomalu. Po zveřejnění výsledků voleb ve Francii klesly rizikové přirážky na jihu eurozóny. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1%, evropský HY index vyrostl o 0,9%. V průběhu dubna jsme uzavřeli pozice v některých dluhopisech, které již vyčerpaly svůj výnosový potenciál. Jednalo se o dluhopisy Glencore, Alrosa a Vimpelcom. Částečně jsme zrelizovali zisk na bondech Gramexo 2021. Část volné hotovosti jsme investovali do dluhopisů realitní společnosti CPI a energetického holdingu EPH. Modifikovaná durace portfolia poklesla na 2,05. Výnos do splatnosti portfolia je 3,12%. Podíl hotovosti dosahoval téměř 25%. V portfoliu ponecháváme vyšší zastoupení hotovosti vzhledem k vysokým nákladům na měnové zajištění a také vysokému ocenění podnikových dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.05.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
2 845 010 750,19
Aktuální hodnota PL
1,3373
Změna aktuální hodnoty PL
-0,21 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc