J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 14.05.2018

Období %
1 měsíc -0.01 %
3 měsíce -0.05 %
6 měsíců 0.45 %
1 rok 2.58 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.05 %
k min. IH (p.a.) 4.30 %
Období %
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.05.2018

Struktura majetku k datu 14.05.2018

Struktura aktiv k datu 30.04.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,922,746.53
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 432,474.81
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 413,974.81
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 18,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,123,046.66
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 595,848.10
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,527,198.56
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 351,802.41
Akcie 0.00
Podílové listy 351,802.41
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 15,422.65
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018

Cenný papír %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.62 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.31 %
CZTB 0% 04/05/2018 2.68 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.31 %
TMR 6% 5/2/2021 2.31 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.12 %
CZTB 0% 07/09/2018 2.06 %
CZTB 0% 11/05/2018 1.86 %
Czech Republic T-Bill 0% 25/05/2018 1.86 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.80 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.74 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.64 %
Eurofins 3,25% perp 1.60 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.58 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.52 %
Banco de Sabadell 6,50% perp 1.48 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.45 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.43 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.43 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.39 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.39 %
Altice 7,25% 15/5/2022 1.38 %
Banco Santander 6,25% perp 1.38 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 1.38 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.37 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 1.37 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.35 %
KBC GROUP 4,25% PEPR 1.35 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.34 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.31 %
Volkswagen 2,7% perp 1.31 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.30 %
Digi Communications 5,0% 15/10/2023 1.29 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.28 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (US716473AC70) 1.27 %
Raiffeisen Bank 6,125% perp 1.25 %
JTFIGR 3,00/2019 1.25 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.24 %
MND VAR 13/11/2022 1.19 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.14 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.13 %
Erste Group Bank 6,5% PERP 1.09 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.07 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.05 %
CZTB 0% 5/10/2018 1.03 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.03 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.95 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 0.94 %
Veon Holdings 4,95% 16/06/2024 0.93 %
Argentina 3,375% 15/1/2023 0.90 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 0.89 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.78 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.76 %
CPI 4,65% 6/11/2022 0.76 %
CPI 4,75% 22/08/2042 0.72 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.71 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 0.69 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.67 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.66 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.64 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.64 %
EPH 4.2% 29/6/2018 0.61 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.59 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.57 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.57 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.56 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 0.56 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.55 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.54 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.54 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 0.52 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 0.51 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.43 %
Solvay 5,118% perp 0.37 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.35 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.29 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (USG7052TAC56) 0.29 %
Faroe Petroleum PLC. 0.27 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.25 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.20 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.17 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.16 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
89 333 649 122 683 130,00 21 706 143 29 812 106,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018

Ekonomiky na obou stranách Atlantiku vykazují solidní růst. Vyšší inflační očekávání a víra ve zvyšování sazeb v USA tak postavily státní dluhopisy na stranu poražených. Výnos 10letého vládního amerického dluhopisu znovu atakoval maxima roku 2013 na 3%. Prozatím podařená výsledková sezóna přispěla k odolnosti podnikových dluhopisů. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů vzrosl o 0,9%, evropský HY index zaznamenal zisk 0,5%. V dubnu jsme po výprodeji ruských aktiv investovali do dolarových a eurových dluhopisů Gazprom, Lukoil a Vimpelcom. Navýšili jsme mírně pozice ve společnostech Altice a JBS, na primárním trhu jsme koupili podřízený dluhopis belgické banky KBC a zvýšili jsme podíl konvertibilních dluhopisů prostřednictvím fondů Ellipsis a Parvest. Realizovali jsme zisk na bondu maďarské firmy MOL. Předčasně splacen byl dluhopis ruské pobočky Home Credit. Úrokové riziko částečně zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia je 1,57. Výnos do splatnosti portfolia je 3,40%. V květnu bude pokračovat ostře sledovaná výsledková sezóna, ve které budou investoři hledat pozitivní efekty americké daňové reformy. Makroekonomická data by měla potvrdit pozitivní momentum ekonomik. Proto v základním scénáři a delším horizontu počítáme s rostoucími výnosy státních dluhopisů, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.05.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 900 355 675,97
Aktuální hodnota PL
1,3747
Změna aktuální hodnoty PL
0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc