J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 24.01.2020

Období %
1 měsíc 0.45 %
3 měsíce 1.60 %
6 měsíců 2.59 %
1 rok 5.83 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.72 %
k min. IH (p.a.) 3.37 %
Období %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %
2019 6.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.01.2020

Struktura majetku k datu 24.01.2020

Struktura aktiv k datu 31.12.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,921,195.74
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 369,967.76
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 66,895.89
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 303,071.88
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,221,236.91
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 51,582.05
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,169,654.86
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 278,330.76
Akcie 0.00
Podílové listy 278,330.76
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 51,660.31
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019

Cenný papír %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.98 %
TMR 6% 5/2/2021 2.95 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.85 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2.64 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.61 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.51 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.38 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 2.33 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.28 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.25 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 2.17 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.12 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.03 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.03 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.03 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.03 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.02 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.90 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.86 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.85 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.74 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.71 %
Eurofins 3,25% perp 1.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.49 %
Altice Luxembourg SA 8% 15/05/27 1.48 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.47 %
Banco Santander 4,75% perp 1.40 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.39 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 1.38 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.33 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - BCZ 1.25 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.22 %
MND VAR 13/11/2022 1.19 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.18 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.15 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.12 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.11 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.11 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.10 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.06 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 1.05 %
Hidrovias 5,95% 24/01/2025 0.99 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.97 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.94 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.92 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.86 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.84 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.80 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.76 %
Volkswagen 2,7% perp 0.76 %
Brazil Food 4,875% 24/01/2030 0.73 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.70 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 0.68 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.62 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.60 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.54 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.53 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.53 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.53 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.52 %
JBS 6,25% 5/2/2023 0.48 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.47 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.46 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.44 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211220 - BCZ 0.41 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.41 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.39 %
BNP Paribas 5,125% perp 0.38 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.36 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.30 %
Faroe Petroleum PLC. 0.30 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.28 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.25 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.13 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
30 779 971 44 277 194,00 16 113 528 23 192 133,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019

Na konci roku zavládl na finančních trzích značný optimismus. Podpora centrálních bank, stabilizace ekonomických ukazatelů a signály o blížící se částečné obchodní dohodě USA – Čína pomohly výše akciovým trhům. Dařilo se rovněž rizikovějším podnikovým, konvertibilním a EM dluhopisům. Naopak pro státní dluhopisy prosinec přinesl korekci jinak výnosově úspěšného roku. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,9%, obdobný evropský HY index vzrostl o 1,0%. V prosinci jsme zvýšili zainvestovanost portfolia. Koupili jsme podřízené dluhopisy banky BNP, brazilského přepravce Hidrovias a producenta masa BRF. Navýšili jsme bondy TMR a fondy rozvíjejících se trhů a konvertibilních dluhopisů. Realizovali jsme část profitu na bodech JBS a Sazka Group. Mírně jsme zvýšili zajištění úrokového rizika a modifikovaná durace tak poklesla na 2,31. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,48%. V lednu trhy se čeká uzavření částečné obchodní dohody či spíše dočasného příměří mezi USA a Čínou. Při pokračující stabilizaci makrodat by trhy mohly udržet prosincové zisky a přes vysoké ceny aktiv by mělo prozatím dávat smysl zůstat zainvestovaný na rozvíjejících se trzích i v podnikových bondech.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.01.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 933 546 319,95
Aktuální hodnota PL
1,4561
Změna aktuální hodnoty PL
0,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc