J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 18.09.2017

Období %
1 měsíc 0.55 %
3 měsíce 1.45 %
6 měsíců 2.47 %
1 rok 4.56 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.44 %
k min. IH (p.a.) 5.13 %
Období %
2011 N/A
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.09.2017

Struktura majetku k datu 18.09.2017

Struktura aktiv k datu 31.07.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 3,287,362.25
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 336,524.85
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 116,524.85
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 220,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 2,819,747.32
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 2,819,747.32
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 104,788.62
Akcie 0.00
Podílové listy 104,788.62
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 26,301.46
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017

Cenný papír %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 6.25 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.26 %
TMR 6% 5/2/2021 3.16 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.79 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 2.32 %
Banco Santander 6,25% perp 2.13 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.11 %
Digi Communications 5,0% 15/10/2023 2.00 %
ERSTE BANK 8,875% perp 1.95 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 1.93 %
BBVA 7% perp 1.90 %
JTFIGR 3,00/2019 1.86 %
Fiat 4,75% 15/7/2022 1.82 %
Raiffeisen Bank 6,125% perp 1.82 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 1.81 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.80 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.78 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.76 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.75 %
UNICREDIT 6,625% perp 1.70 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.69 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.66 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.60 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 1.50 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 1.48 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.45 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.44 %
MOL 2,625% 28/4/2023 1.43 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (US716473AC70) 1.39 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.32 %
Volkswagen 2,7% perp 1.27 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.21 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.21 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.13 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 1.10 %
SANTOS FINANCE 8 1/4 09/22/70 1.09 %
Merck 3,375% 12/12/2074 1.08 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.08 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 1.07 %
CPI 4,75% 22/08/2042 1.04 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.04 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.94 %
EPH 4.2% 29/6/2018 0.94 %
Loxam 3,50% 3/5/2023 0.87 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171120 - BCZ 0.85 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.85 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.85 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.84 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.82 %
TMR 4,5% 17/12/2018 0.82 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.80 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.80 %
OMV 5,25% perp 0.75 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.64 %
Volkswagen 4,625% perp 0.63 %
Solvay 5,118% perp 0.55 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.44 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022_early_redemption 01/08/2017 0.44 %
Nostrum Oil 7,125% 13/11/2019 0.43 %
Nostrum Oil 6,375% 14/2/2019 0.43 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180219 - BCZ 0.42 %
Altice 7,50% 15/5/2026 0.38 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.36 %
Smenka EPI CZK 5,9 20170908 - BCZ 0.35 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 0.35 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.28 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.25 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.25 %
HCFBRU 9,375% 24/04/2020 0.18 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
140 881 744 190 491 361,00 8 905 181 12 044 603,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2017

V srpnu hýbalo trhy geopolitické riziko v podobě slovní přestřelky mezi USA a Severní Koreou. Zejména se tak dařilo státním obligacím, zatímco high yield dluhopisy si vybraly oddechový čas. Data potvrzují dosavadní trend ekonomické expanze v Evropě i v USA, avšak stále za nízké inflace. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil v srpnu 0,2 %, evropský HY index vyrostl o 0,3 %. V srpnu jsme přikoupili dluhopisy italského zbrojaře Leonardo, automobilky Volkswagen, TMR a J&T Finance Group. Vyměnili jsme kratší dluhopisy ropného těžaře Nostrum za novou emisi na primárním trhu. Realizovali jsme část zisku na Passer Invest a Emma Gamma. Z portfolia jsme prodali telekomunikační společnost Altice, v jejichž dluhopisech splatných v roce 2023 jsme již neviděli přílišný potenciál. Modifikovaná durace portfolia činí 2,50. Výnos do splatnosti portfolia klesl na 3,54%. Téměř celé portfolio je měnově zajištěno. Září bude zřejmě zajímavé na obou stranách Atlantiku. Zasedá jak americká, tak evropská centrální banka. ECB může představit svůj plán na utažení měnové politiky, které je v současném prostředí expanze ospravedlnitelné. Proti unáhleným krokům však bude stát brzda v podobě silného eura. Další posilování společné měny by mohlo značně přitížit exportérům.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.09.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
3 474 571 803,43
Aktuální hodnota PL
1,3598
Změna aktuální hodnoty PL
0,27 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc