J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 12.11.2018

Období %
1 měsíc -0.07 %
3 měsíce 0.37 %
6 měsíců -0.23 %
1 rok 0.10 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.65 %
k min. IH (p.a.) 3.81 %
Období %
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 12.11.2018

Struktura majetku k datu 12.11.2018

Struktura aktiv k datu 31.10.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,971,714.53
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 551,433.43
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 495,683.43
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 55,750.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,169,687.82
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 368,065.58
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,801,622.24
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 229,256.78
Akcie 0.00
Podílové listy 229,256.78
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 21,336.50
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018

Cenný papír %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 3.42 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.42 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 2.68 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.65 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.61 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2.48 %
TMR 6% 5/2/2021 2.40 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.37 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.23 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.16 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.15 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.11 %
CZTB 0% 2/11/2018 2.06 %
CZTB 0% 09/11/2018 2.06 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.99 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.87 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.78 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.65 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 1.65 %
CZTB 0% 23/11/2018 1.65 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.65 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.63 %
Eurofins 3,25% perp 1.56 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.56 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.53 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.41 %
Altice 7,25% 15/5/2022 1.38 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.37 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.36 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 1.35 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.35 %
Banco Santander 6,25% perp 1.34 %
Volkswagen 2,7% perp 1.29 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 1.28 %
KBC GROUP 4,25% PEPR 1.26 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.22 %
MND VAR 13/11/2022 1.16 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.11 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.09 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.09 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.07 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.03 %
Erste Group Bank 6,5% PERP 1.01 %
Veon Holdings 4,95% 16/06/2024 1.00 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.94 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.79 %
Argentina 3,375% 15/1/2023 0.79 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.77 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.76 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.71 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.66 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.65 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.62 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.60 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.58 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.57 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.56 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.54 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.54 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 0.53 %
J&T Energy 5,25% 13/3/2025 0.50 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.45 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.34 %
Faroe Petroleum PLC. 0.30 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.26 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.18 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.16 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
23 973 028 32 923 533,00 71 916 498 98 754 521,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018

V říjnu obcházela akciové trhy značná nervozita a tak se státní dluhopisy, jakožto bezpečný přístav, staly relativním vítězem měsíce. Evropa zažívá zpomalení růstu, což působí jako podpora pro dluhopisové trhy a jako brzda pro budoucí utahování monetární politiky. Pokles cen ropy (-11% m/m) způsobil, že nejvíce ztratil US high yield trh, kde jsou těžaři zastoupeni. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 1,6%, obdobný evropský HY index odepsal 1%. Během října jsme na primárním trhu nakoupili dluhopisy Liberty One Methanol 2023 a provozovatele horských středisek Tatry Mountain Resorts 2024. Navýšili jsme pozice v provozovateli ropných tankerů Euronav, realitní skupině CPI, ruském Home Creditu a v bondech J&T Energy Financing. Nahradili jsme splacený dluhopis J&T Securities a po poklesu akciových trhů jsme dokupovali fond evropských konvertibilních dluhopisů. Byl splacen bond Petrofac a směnka EPH. Část úrokového rizika zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia je 1,62. Výnos do splatnosti portfolia stoupl na 4%. Předstihové indikátory signalizují zpomalení dynamiky světové ekonomiky. Brzkou reakci ze strany centrálních bank však čekat nelze, protože trh práce se zjevně přehřívá v USA a postupně utahuje i v Evropě. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu musí investoři počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 12.11.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 846 011 482,48
Aktuální hodnota PL
1,3716
Změna aktuální hodnoty PL
-0,08 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc