J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 31.12.2017

Období %
1 měsíc 0.22 %
3 měsíce 0.92 %
6 měsíců 2.55 %
1 rok 4.46 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.35 %
k min. IH (p.a.) 5.54 %
Období %
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.12.2017

Struktura majetku k datu 31.12.2017

Struktura aktiv k datu 31.12.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,254,517.21
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 449,693.60
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 437,693.60
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 12,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,652,215.60
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 44,540.93
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,607,674.67
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 142,379.26
Akcie 0.00
Podílové listy 142,379.26
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 10,228.75
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 4.97 %
JTFIGR 3,00/2019 3.64 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.90 %
TMR 6% 5/2/2021 2.81 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.63 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.16 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.10 %
Eurofins 3,25% perp 1.87 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.85 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.85 %
Banco de Sabadell 6,50% perp 1.69 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.68 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.67 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.66 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.66 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 1.65 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.64 %
Banco Santander 6,25% perp 1.61 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.56 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.56 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.55 %
Digi Communications 5,0% 15/10/2023 1.54 %
ERSTE BANK 8,875% perp 1.53 %
Volkswagen 2,7% perp 1.53 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (US716473AC70) 1.50 %
HCFBRU 9,375% 24/04/2020 1.49 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.48 %
Raiffeisen Bank 6,125% perp 1.47 %
MND VAR 13/11/2022 1.39 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.35 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.32 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.24 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.23 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.14 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 1.13 %
MOL 2,625% 28/4/2023 1.12 %
Altice 7,25% 15/5/2022 1.09 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.09 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.08 %
Argentina 3,375% 15/1/2023 1.07 %
CPI 5,1% 29/3/2021 1.04 %
JBS 6,25% 5/2/2023 0.90 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.88 %
CPI 4,75% 22/08/2042 0.85 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.84 %
Merck 3,375% 12/12/2074 0.83 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 0.81 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.79 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.77 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.74 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.74 %
Fiat 4,75% 15/7/2022 0.71 %
EPH 4.2% 29/6/2018 0.70 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.67 %
UNICREDIT 6,625% perp 0.67 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.66 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.66 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.64 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.63 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.63 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 0.61 %
Garfunkelux VAR 1/9/2023 0.61 %
Erste Group Bank 6,5% PERP 0.58 %
OMV 5,25% perp 0.56 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 0.56 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 0.53 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.50 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.43 %
Solvay 5,118% perp 0.43 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (USG7052TAC56) 0.35 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.34 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180219 - BCZ 0.33 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.29 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.21 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.19 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.19 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
168 329 640 230 721 471,00 6 559 269 8 991 118,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2017

Poslední měsíc roku 2017 zakončil smíšeně napříč dluhopisovým spektrem, když tradičně ovlivnily konec roku technické faktory. Schválení daňové reformy v USA trhy nezaskočilo. Výsledky voleb v Katalánsku, kde získaly převahu separatistické strany, také výrazné změny nepřinesly. Americký Fed zvedl úrokové sazby, čímž si byly trhy téměř jisty. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil v prosinci o 0,2 %, evropský HY index odepsal 0,1%. V prosinci jsme na primárním trhu koupili dluhopisy s proměnlivým kuponem Teplárny Otrokovice a dále fixní eurové bondy sázkařského holdingu Sazka Group. Podíleli jsme se také na navýšení primární emise Alpha Quest 2021. Za část volné hotovosti jsme navýšili investice v dluhopisech CPI, EPH a JTFG. Realizovali jsme zisk částečným prodejem dluhopisů automobilky Fiat Chrysler. Modifikovaná durace portfolia mírně stoupla na 2,61. Výnos do splatnosti portfolia byl na konci roku 3,7%. Na začátku roku budou investoři sledovat, jak bondové trhy reagují na snížené nákupy Evropské centrální banky v rámci politiky QE. Celkově čekáme mírně rostoucí výnosy státních dluhopisů. Kreditní přirážky by se zatím mohly v průměru udržet zhruba na stejné úrovni, i když lze čekat větší diferenciaci mezi emitenty.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 31.12.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 151 010 122,39
Aktuální hodnota PL
1,3736
Změna aktuální hodnoty PL
0,19 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc