J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 10.07.2020

Období %
1 měsíc -0.29 %
3 měsíce 4.70 %
6 měsíců -0.73 %
1 rok 1.83 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.34 %
k min. IH (p.a.) 2.53 %
Období %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %
2019 6.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 10.07.2020

Struktura majetku k datu 10.07.2020

Struktura aktiv k datu 30.06.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,821,583.62
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 271,756.76
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 269,756.76
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 2,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,266,411.96
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,266,411.96
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 236,009.79
Akcie 0.00
Podílové listy 236,009.79
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 47,405.10
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2020

Cenný papír %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.99 %
TMR 6% 5/2/2021 2.97 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.86 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2.72 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.69 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.57 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.53 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.36 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.34 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 2.27 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.26 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.26 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.20 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 2.14 %
Eurofins 3,25% perp 2.06 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.03 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.03 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.02 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.02 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.02 %
EPH 4,50% 17/3/2025 1.97 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.95 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.91 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.84 %
Kedrion 3,0% 12/07/2022 1.83 %
JBS 7% 15/1/2026 II 1.82 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.80 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.62 %
Altice France Holding 8% 15/05/27 (YPSO FINANCE) 1.50 %
Banco Santander 4,75% perp 1.32 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.29 %
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 1.28 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.26 %
BNP Paribas 5,125% perp 1.25 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.16 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.14 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.13 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.03 %
MND VAR 13/11/2022 0.99 %
Hidrovias 5,95% 24/01/2025 0.98 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.97 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.97 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 0.96 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.91 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.88 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.81 %
AJECORP 6,5% 14/5/2022 0.79 %
Volkswagen 2,7% perp 0.78 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.73 %
Brazil Food 4,875% 24/01/2030 0.73 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 0.68 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.65 %
Chembulk 8% 02/02/2023 0.64 %
Gazprom 3,25% 25/2/2030 0.61 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.58 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.52 %
JBS 6,25% 5/2/2023 0.52 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.48 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.47 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.44 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.44 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211220 - BCZ 0.43 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.40 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.37 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.37 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.34 %
Faroe Petroleum PLC. 0.31 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.31 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.30 %
PPF Telecom Group 3,50% 20/05/2024 0.29 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.26 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.14 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
72 581 454 104 800 665,00 15 721 718 22 675 456,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2020

Po předchozím dynamickém růstu trhy hledaly směr. Na jedné straně přicházejí pozitivní zprávy ohledně otevírání ekonomik a skokově lepších makrodat oproti květnu. Centrální banky také podporují trhy masivním dodáváním likvidity. Na druhou stranu zejména v USA se situace ohledně nových případů nelepší, což zvyšuje riziko znovuzavedení omezení. Do úvah investorů se dostávají americké listopadové volby, kde nyní trhům nakloněný D. Trump výrazně ztrácí. Toto téma se bude stále více dostávat do popředí. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil o 0,1%, obdobný evropský HY index přidal 1,8%. Během června jsme investovali do dluhopisů těžaře diamantů Alrosa, zpracovatele krevní plasmy Kedrion a producenta nápojů Atic. Se ziskem jsme odprodali část bondů Rusal a emitent Chembuk se rozhodl splatit další část vydané emise. Splatnosti dosáhla směnka J&T Private Equity. Celkově jsme drželi vysokou míru zainvestovanosti. Modifikovaná durace portfolia stoupla na 3,15. Hrubý výnos do splatnosti portfolia dosahoval 4,7%. Během prázdninových měsíců bývá na trzích zpravidla nižší likvidita, proto vyšší kolísavost trhů zřejmě neřekla poslední slovo. Ve výsledkové sezóně za 2Q bude více než samotný výkon firem důležitý jejich výhled na celý rok. Makrodata jsou nyní složitě predikovatelná, proto více než samotné hodnoty je pro trhy důležitý vzestupný trend.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 10.07.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 782 661 540,48
Aktuální hodnota PL
1,4424
Změna aktuální hodnoty PL
-0,16 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc