J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 15.07.2019

Období %
1 měsíc 1.01 %
3 měsíce 1.54 %
6 měsíců 3.06 %
1 rok 3.33 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.67 %
k min. IH (p.a.) 3.17 %
Období %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.07.2019

Struktura majetku k datu 15.07.2019

Struktura aktiv k datu 30.06.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,740,297.82
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 305,580.27
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 269,580.27
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 36,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 200,183.87
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 200,183.87
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,837,366.26
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 51,644.75
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,785,721.51
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 341,193.59
Akcie 0.00
Podílové listy 341,193.59
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 55,973.83
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2019

Cenný papír %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 3.47 %
CPI Property Group 4,375% PERP 3.06 %
TMR 6% 5/2/2021 2.96 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.77 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.75 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.51 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 2.38 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.38 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.22 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.19 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 2.18 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.18 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.15 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.13 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.08 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.06 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.01 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.73 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.73 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.70 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.64 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.55 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 1.52 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.52 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.52 %
Eurofins 3,25% perp 1.51 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 1.49 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.49 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.39 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.38 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.28 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - BCZ 1.25 %
MND VAR 13/11/2022 1.23 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.22 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.18 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.16 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.15 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.13 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.13 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.13 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.97 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.95 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.84 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.82 %
Volkswagen 2,7% perp 0.78 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 0.73 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.72 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.70 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.69 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.66 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.62 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.61 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.58 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.57 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.55 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.55 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.54 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.53 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.42 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 0.40 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.39 %
Altice 7,25% 15/5/2022 0.32 %
Faroe Petroleum PLC. 0.31 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.27 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.19 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 0.15 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
29 325 978 41 176 496,00 28 565 098 40 051 798,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2019

Mohutná červnová rally byla živená očekáváním v obnovení uvolňování monetární politiky USA i eurozóny. Centrálním bankéřům se nedaří probudit inflační tlaky a do popředí se dostávají obchodní nejistoty způsobené geopolitikou. Trhy počítají se snížením sazeb USA v červenci a vidí solidní šanci, že nás letos čeká trojí snížení. V eurozóně je zpět debata o QE, které teprve skončilo s novým rokem. Poslední červnové dny také přinesly příměří na poli tzv. obchodních válek. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 2,5%, obdobný evropský HY index přidal 1,9%. V červnu jsme na primárním trhu navýšili investici do dluhopisů přepravce ropy Euronav a dokupovali jsme také Lukoil. Prolongovali jsme směnku EP Industries a část volné hotovosti jsme uložili do českého státního dluhopisu. Naopak jsme snížili pozici v ropném producentovi Nostrum Oil. Plně zajišťujeme měnové riziko. Modifikovaná durace portfolia je 1,69. Výnos do splatnosti portfolia je 3,52%. Hned z kraje července musí trhy vstřebat výsledky jednání USA a Číny. Zde čekáme minimálně krátkodobý pozitivní impuls, přestože do samotné dohody je ještě dlouhá cesta. Také se bude dále formovat očekávání trhu na nastavení úrokových sazeb. Indikace Fedu, že trh má přehnaná očekávání, by mohly způsobit negativní reakce.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.07.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 748 658 242,67
Aktuální hodnota PL
1,4165
Změna aktuální hodnoty PL
0,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc