J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 03.04.2020

Období %
1 měsíc -8.18 %
3 měsíce -8.18 %
6 měsíců -6.52 %
1 rok -4.21 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.52 %
k min. IH (p.a.) -0.01 %
Období %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %
2019 6.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 03.04.2020

Struktura majetku k datu 03.04.2020

Struktura aktiv k datu 31.03.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,643,328.95
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 490,811.17
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 144,821.17
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 345,990.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,916,686.76
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,916,686.76
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 222,286.84
Akcie 0.00
Podílové listy 222,286.84
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 13,544.17
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2020

Cenný papír %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.24 %
TMR 6% 5/2/2021 3.22 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 3.12 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2.91 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.87 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.84 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.67 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.57 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.45 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.43 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.39 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.31 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.20 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 2.19 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.15 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.13 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.12 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.10 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.04 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.96 %
Eurofins 3,25% perp 1.92 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.89 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.86 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.84 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 1.75 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.74 %
Altice Luxembourg SA 8% 15/05/27 (YPSO FINANCE) 1.62 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.51 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.43 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.36 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.34 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.27 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.24 %
Banco Santander 4,75% perp 1.23 %
BNP Paribas 5,125% perp 1.16 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.16 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.13 %
JBS 7% 15/1/2026 II 1.09 %
MND VAR 13/11/2022 1.09 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.04 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.01 %
Hidrovias 5,95% 24/01/2025 1.00 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.99 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.96 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.95 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.91 %
Volkswagen 2,7% perp 0.83 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.82 %
Brazil Food 4,875% 24/01/2030 0.74 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.68 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.65 %
Gazprom 3,25% 25/2/2030 0.65 %
JBS 6,25% 5/2/2023 0.58 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.55 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.51 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.50 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.48 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.47 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211220 - BCZ 0.46 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.43 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.41 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.41 %
Faroe Petroleum PLC. 0.34 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.32 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.28 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.27 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.16 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.01 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
30 047 891 42 099 532,00 212 494 251 287 230 390,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2020

V březnu pokračoval na trzích negativní vývoj, jak postupně rostla čísla nakažených v Evropě. Odpověď centrálních bank byla razantní a rychlá. Snižování sazeb, masivní dodávání likvidity a kvantitativní uvolňování. Státy také přichází s mohutnými a drahými fiskálními opatřeními – garance půjček, náhrady mezd, různé podpory domácnostem a firmám. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 10,2%, obdobný evropský HY index odepsal 13,2%. Během března jsme odprodali státní dluhopisy a některé podnikové dluhopisy s velmi krátkou splatností (např. Anheuser Busch, BAT). Byly splaceny dluhopisy Home Credit a směnky J&T Energy Financing. Za volnou hotovost jsme po propadech cen dokupovali „ve slevách“ dluhopisy laboratoří Eurofins, brazilského těžaře Vale, francouzské banky BNP a na primárním trhu nové bondy holdingu EPH. Modifikovaná durace stoupla na 2,9. Výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 6,4% a oproti předchozím měsícům tak výrazně stoupl střednědobý výnosový potenciál fondu. Investoři sledují křivky nově nakažených a vyhlíží známky, že dostáváme virus pod kontrolu. Věříme, že nynější ceny poskytují atraktivní vstup do kvalitních firem s nízkým zadlužením a silným obchodním modelem. Vyprodávat do roztřeseného trhu nepovažujeme za dlouhodobě profitabilní strategii.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 03.04.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 298 363 787,01
Aktuální hodnota PL
1,3342
Změna aktuální hodnoty PL
-0,30 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc