J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 17.09.2018

Období %
1 měsíc 0.28 %
3 měsíce 0.20 %
6 měsíců -0.09 %
1 rok 0.83 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.75 %
k min. IH (p.a.) 3.95 %
Období %
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.09.2018

Struktura majetku k datu 17.09.2018

Struktura aktiv k datu 31.08.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 5,008,099.19
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 597,709.65
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 555,209.65
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 42,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,121,413.10
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 514,138.74
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,607,274.36
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 260,879.06
Akcie 0.00
Podílové listy 260,879.06
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 28,097.39
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018

Cenný papír %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.40 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.19 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.40 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.38 %
TMR 6% 5/2/2021 2.32 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.29 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.17 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.07 %
CZTB 0% 07/09/2018 2.01 %
CZTB 0% 2/11/2018 2.01 %
CZTB 0% 09/11/2018 2.01 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.98 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.93 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.78 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.72 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 1.71 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.62 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 1.61 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.61 %
CZTB 0% 23/11/2018 1.61 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.57 %
Eurofins 3,25% perp 1.51 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.44 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.38 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.36 %
Altice 7,25% 15/5/2022 1.36 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.33 %
Banco Santander 6,25% perp 1.32 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (US716473AC70) 1.32 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.30 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 1.29 %
Volkswagen 2,7% perp 1.26 %
KBC GROUP 4,25% PEPR 1.25 %
JTFIGR 3,00/2019 1.22 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.20 %
MND VAR 13/11/2022 1.17 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.10 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.05 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.05 %
Erste Group Bank 6,5% PERP 1.04 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.03 %
CZTB 0% 5/10/2018 1.01 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.00 %
Veon Holdings 4,95% 16/06/2024 0.94 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.92 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.90 %
JTRE Financing 4,5% 24/7/2023 0.79 %
J&T Energy 5,25% 13/3/2025 0.78 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.76 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.75 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.75 %
CPI 4,65% 6/11/2022 0.75 %
Argentina 3,375% 15/1/2023 0.70 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.70 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 0.68 %
CPI 4,75% 22/08/2042 0.68 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.64 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.63 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.62 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.58 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.57 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.55 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.55 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.55 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 0.54 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.54 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.53 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 0.52 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.43 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.34 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (USG7052TAC56) 0.30 %
Faroe Petroleum PLC. 0.28 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.25 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.18 %
EPH 4,2% 30/9/2018 0.17 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.16 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
47 012 398 64 407 966,00 85 302 082 116 750 836,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018

Hrozba obchodních válek nadále obchází finanční trhy, z čehož benefitují americká aktiva na úkor ostatních. Pokračující problémy Argentiny a Turecka a nové sankce na Rusko sentimentu nepomohly. Makroekonomická data jsou nadále pozitivní, přestože evropský růst lze vedle USA označit jako tlumený. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,7%, obdobný evropský HY index zůstal beze změny. V srpnu jsme do portfolia zařadili dluhopis největšího správce pohledávek v Evropě Intrum. Navýšili jsme pozice v dluhopisu Home Credit, kde očekáváme předčasné splacení a dále jsme přikoupili Lukoil, AlphaQuest a JTFG. Byl splacen dluhopis JOJ Media House, snížili jsme Ineos a odprodali ruský státní dluhopis. Část úrokového rizika zajišťujeme nově pomocí futures na francouzské dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia je 1,32. Výnos do splatnosti portfolia stoupl na 3,57%. Na finančních trzích panují poměrně pesimistická očekávání ohledně výhledu pro ceny investičních aktiv. Důvodem jsou specifické problémy zemí jako Turecko či Argentina, zpomalení v Číně, růst úrokových sazeb v USA a Trumpova konfrontační zahraniční politika. V září se začne výrazněji mluvit o amerických parlamentních volbách v listopadu. Obchodní války, problematika italského rozpočtu a turecké potíže zřejmě brzy nezmizí. Z tohoto důvodu zaujímáme spíše defenzivní postoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.09.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 970 269 398,79
Aktuální hodnota PL
1,3711
Změna aktuální hodnoty PL
0,35 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc