J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 20.05.2020

Období %
1 měsíc 2.28 %
3 měsíce -3.40 %
6 měsíců -1.66 %
1 rok 0.94 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.14 %
k min. IH (p.a.) 1.79 %
Období %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %
2019 6.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020

Struktura majetku k datu 15.05.2020

Struktura aktiv k datu 30.04.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,636,070.20
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 301,653.23
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 169,113.23
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 132,540.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,081,120.58
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,081,120.58
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 231,793.97
Akcie 0.00
Podílové listy 231,793.97
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 21,502.41
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020

Cenný papír %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.13 %
TMR 6% 5/2/2021 3.08 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 3.04 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 3.04 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.77 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2.73 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.72 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.52 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.39 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.38 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.37 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.34 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.21 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 2.21 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.20 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.15 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.12 %
Eurofins 3,25% perp 2.09 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.07 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.07 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.01 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 2.01 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.96 %
JBS 7% 15/1/2026 II 1.94 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.90 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.87 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.81 %
Altice France Holding 8% 15/05/27 (YPSO FINANCE) 1.59 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.46 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.41 %
Banco Santander 4,75% perp 1.35 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.31 %
BNP Paribas 5,125% perp 1.31 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.22 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.22 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.21 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.19 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.10 %
MND VAR 13/11/2022 1.03 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 1.03 %
Hidrovias 5,95% 24/01/2025 1.03 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.00 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.99 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.93 %
Chembulk 8% 02/02/2023 0.88 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.85 %
Volkswagen 2,7% perp 0.82 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.77 %
Brazil Food 4,875% 24/01/2030 0.73 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 0.72 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.68 %
Gazprom 3,25% 25/2/2030 0.63 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.62 %
JBS 6,25% 5/2/2023 0.56 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.55 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.50 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.50 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.47 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211220 - BCZ 0.45 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.45 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.40 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.39 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.38 %
Faroe Petroleum PLC. 0.33 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.32 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.32 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.27 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.15 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
37 698 472 51 595 857,00 36 772 922 49 588 353,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020

Po prudkém propadu přišel v dubnu prudký růst. Centrální banky svou masivní podporou společně s vládními fiskálními stimuly dokázaly investorům dodat optimismus. Data o výkonu ekonomik se v prvním kvartálu silně propadla, navíc aktuální průzkumy mnohdy indikují nejnižší sentiment spotřebitelů a firem v historii měření. Přesto investoři hledí do budoucnosti a je pro ně zásadní způsob a doba návratu do normálu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil o 3,5%, obdobný evropský HY index přidal 6,1%. V dubnu jsme navyšovali zainvestovanost portfolia na atraktivních úrovních. Na primárním trhu jsme nakoupili dluhopis Lukoil a navyšovali jsme pozice v producentu masa JBS a těžaři Vale. Společnost Chembulk se rozhodla s prémií splatit část svých dluhopisů. Modifikovaná durace stoupla na 3. Výnos do splatnosti portfolia dosahoval téměř 6%. V dalších týdnech uvidíme mnohdy bezprecedentní zhoršení makrodat. Trhy se však budou dívat dále a hledat náznaky, že se ekonomiky začínají navracet do normálního režimu. Odhodlanost centrálních bank trhům pomáhá, přesto lze očekávat nadále volatilní vývoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.05.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 585 830 399,73
Aktuální hodnota PL
1,4105
Změna aktuální hodnoty PL
1,00 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc