J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 09.07.2018

Období %
1 měsíc 0.01 %
3 měsíce -0.24 %
6 měsíců -0.65 %
1 rok 2.32 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.87 %
k min. IH (p.a.) 3.98 %
Období %
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 09.07.2018

Struktura majetku k datu 09.07.2018

Struktura aktiv k datu 30.06.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 5,059,180.13
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 778,785.62
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 701,285.62
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 77,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,009,439.73
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 563,779.59
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,445,660.14
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 251,363.41
Akcie 0.00
Podílové listy 251,363.41
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 19,591.37
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.18 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.43 %
TMR 6% 5/2/2021 2.31 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.29 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.18 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.18 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.11 %
CZTB 0% 07/09/2018 2.01 %
CZTB 0% 2/11/2018 2.00 %
CZTB 0% 09/11/2018 2.00 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.79 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.64 %
CZTB 0% 23/11/2018 1.60 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.60 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.59 %
Eurofins 3,25% perp 1.51 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.49 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.41 %
Altice 7,25% 15/5/2022 1.41 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.40 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 1.38 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.37 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.35 %
Banco Santander 6,25% perp 1.33 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 1.33 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (US716473AC70) 1.32 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.31 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.30 %
Digi Communications 5,0% 15/10/2023 1.27 %
KBC GROUP 4,25% PEPR 1.26 %
Volkswagen 2,7% perp 1.24 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.22 %
JTFIGR 3,00/2019 1.21 %
MND VAR 13/11/2022 1.15 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.12 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.05 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.05 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.04 %
Erste Group Bank 6,5% PERP 1.03 %
CZTB 0% 5/10/2018 1.00 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.00 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.96 %
Veon Holdings 4,95% 16/06/2024 0.93 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 0.90 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.90 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 0.89 %
Argentina 3,375% 15/1/2023 0.82 %
J&T Energy 5,25% 13/3/2025 0.79 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.77 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.74 %
CPI 4,65% 6/11/2022 0.74 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.74 %
CPI 4,75% 22/08/2042 0.70 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.69 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 0.68 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 0.67 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.66 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.64 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.63 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.63 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.57 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.56 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.56 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 0.55 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.55 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.54 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.54 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.53 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 0.53 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 0.50 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.43 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.35 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (USG7052TAC56) 0.30 %
Faroe Petroleum PLC. 0.28 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.25 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.18 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.17 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.16 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
62 489 449 85 459 625,00 38 802 720 53 076 618,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2018

USA pokračují v zavádění protekcionistických opatření a protistrany kontrují adekvátní reakcí. Výnosové křivky v USA i Evropě pokračují ve zplošťování, což je interpretováno jako obavy ze zpomalující ekonomiky. ECB představila relativně opatrný plán na utažení měnové politiky a nálada na italském dluhopisovém trhu se v červnu stabilizovala. Vzniklý sentiment pomohl defenzivním aktivům a vítězem měsíce se staly vládní dluhopisy eurozóny. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, obdobný evropský HY index ztratil 0,4%. V červnu jsme navýšili investici do dluhopisů realitního holdingu CPI, J&T Finance Group a prostřednictvím směnky také do J&T Private Equity. Snížili jsme pozici v bondech italské firmy Leonardo. Emitent předčasně splatil dluhopisy Chemours. Částečně jsme realizovali zisk na fondu konvertibilních dluhopisů. Úrokové riziko limitujeme prostřednictvím futures na německé státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia je 1,38. Výnos do splatnosti portfolia je 3,28%. Začíná výsledková sezóna v Evropě i USA. Politická rizika v podobě euroskeptické vlády Itálie přetrvávají, což může pomoci poptávce po bezpečných německých dluhopisech. Vyhlídky evropské ekonomiky by se však mohly během léta opět vylepšit a spolu s rostoucí inflací tak tlačit výnosy delších německých bondů směrem nahoru.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 09.07.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
5 001 549 760,07
Aktuální hodnota PL
1,3692
Změna aktuální hodnoty PL
0,42 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc