J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 13.11.2017

Období %
1 měsíc 0.23 %
3 měsíce 1.36 %
6 měsíců 2.25 %
1 rok 5.40 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.43 %
k min. IH (p.a.) 5.26 %
Období %
2011 N/A
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.11.2017

Struktura majetku k datu 13.11.2017

Struktura aktiv k datu 31.10.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 3,858,072.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 682,780.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 670,780.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 12,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,000,972.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,000,972.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 155,916.00
Akcie 0.00
Podílové listy 155,916.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 18,404.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 4.17 %
TMR 6% 5/2/2021 3.06 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.88 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.85 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.29 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.16 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 2.03 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 1.86 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.81 %
Banco Santander 6,25% perp 1.79 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.75 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.71 %
Volkswagen 2,7% perp 1.70 %
ERSTE BANK 8,875% perp 1.69 %
HCFBRU 9,375% 24/04/2020 1.69 %
Digi Communications 5,0% 15/10/2023 1.68 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 1.67 %
Raiffeisen Bank 6,125% perp 1.65 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.61 %
JTFIGR 3,00/2019 1.58 %
Fiat 4,75% 15/7/2022 1.57 %
UNICREDIT 6,625% perp 1.54 %
MND VAR 13/11/2022 1.50 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.49 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.49 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 1.48 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.48 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.40 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.39 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.34 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 1.26 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 1.26 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.25 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.24 %
MOL 2,625% 28/4/2023 1.22 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (US716473AC70) 1.16 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.02 %
Wind Tre VAR 20/1/2024 1.02 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.01 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.95 %
Merck 3,375% 12/12/2074 0.93 %
CPI 4,75% 22/08/2042 0.92 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.91 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 0.91 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.86 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.85 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.81 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.80 %
EPH 4.2% 29/6/2018 0.78 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171120 - BCZ 0.73 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.72 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.72 %
Banco de Sabadell 6,50% perp 0.72 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.71 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.70 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.69 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.69 %
Garfunkelux VAR 1/9/2023 0.68 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 0.68 %
OMV 5,25% perp 0.65 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.54 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.48 %
Solvay 5,118% perp 0.47 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.38 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180219 - BCZ 0.36 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.31 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.23 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.21 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.21 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
147 988 678 201 915 192,00 11 302 399 15 442 383,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2017

V říjnu udávaly tempo centrální banky, když ECB představila plán na pokles nákupů aktiv ze 60 mld. EUR na 30 mld. EUR (do konce září 2018). Trh vyhodnotil zprávu jako relativně opatrnou. V návaznosti na to posílily především evropské státní obligace, nicméně výnosy se dále snížily napříč celým dluhopisovým spektrem. High Yield dluhopisům svědčí ekonomická expanze a prostředí nízkých výnosů. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil v říjnu o 0,3% , evropský HY index vyrostl o 0,9 %. V říjnu jsme prodali podřízený dluhopis španělské BBVA. Částečně jsme tuto investici nahradili bondem Banco de Sabadell. Zúčastnili jsme se primárních emisí variabilních bondů Moravských naftových dolů, WindTre a fixního osmiletého dluhopisu Ineos. Nově jsme do portfolia zařadili dluhopis operátora ropných tankerů Euronav. Mírně jsme navýšili pozici ve fondu lokálních dluhopisů rozvíjejících se trhů. Modifikovaná durace portfolia je 2,37. Výnos do splatnosti portfolia je 3,36%. V listopadu nebudou zasedat centrální banky, nicméně trhy bude hýbat pokračující výsledková sezóna v Evropě a USA. Makroekonomická data ve Spojených státech mohou potvrdit či zvrátit očekávané zvýšení sazeb v prosinci. V neposlední řadě může na trhy dorazit pozitivní impuls v podobě schválení daňové reformy Trumpovy administrativy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.11.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
3 860 019 618,67
Aktuální hodnota PL
1,3702
Změna aktuální hodnoty PL
-0,25 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc