J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 17.07.2017

Období %
1 měsíc 0.19 %
3 měsíce 0.71 %
6 měsíců 1.90 %
1 rok 4.12 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.38 %
k min. IH (p.a.) 4.79 %
Období %
2011 N/A
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.07.2017

Struktura majetku k datu 17.07.2017

Struktura aktiv k datu 30.06.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 3,134,762.96
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 662,974.05
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 362,974.05
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 300,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 2,349,218.58
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 2,349,218.58
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 106,638.70
Akcie 0.00
Podílové listy 106,638.70
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 15,931.63
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.41 %
TMR 6% 5/2/2021 3.31 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.93 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.21 %
Banco Santander 6,25% perp 2.20 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 2.20 %
ERSTE BANK 8,875% perp 2.01 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.01 %
Fiat 4,75% 15/7/2022 1.97 %
JTFIGR 3,00/2019 1.95 %
BBVA 7% perp 1.94 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.92 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 1.89 %
Raiffeisen Bank 6,125% perp 1.87 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.85 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.84 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.82 %
UNICREDIT 6,625% perp 1.71 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.68 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 1.61 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 1.59 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.53 %
MOL 2,625% 28/4/2023 1.50 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.50 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.38 %
Volkswagen 2,7% perp 1.36 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 1.29 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.21 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.20 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 1.15 %
SANTOS FINANCE 8 1/4 09/22/70 1.14 %
Merck 3,375% 12/12/2074 1.13 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.12 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.12 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 1.11 %
CPI 4,75% 22/08/2042 1.11 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.09 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.99 %
EPH 4.2% 29/6/2018 0.98 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.91 %
Loxam 3,50% 3/5/2023 0.91 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171120 - BCZ 0.88 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.88 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.88 %
TMR 4,5% 17/12/2018 0.87 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.86 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.84 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.84 %
OMV 5,25% perp 0.78 %
Altice 5,25% 15/2/2023 0.69 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.68 %
Volkswagen 4,625% perp 0.67 %
Solvay 5,118% perp 0.57 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.47 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022 0.47 %
Nostrum Oil 6,375% 14/2/2019 0.46 %
Nostrum Oil 7,125% 13/11/2019 0.46 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180219 - BCZ 0.43 %
Altice 7,50% 15/5/2026 0.43 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.38 %
Smenka EPI CZK 5,9 20170908 - BCZ 0.37 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.29 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.28 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.26 %
HCFBRU 9,375% 24/04/2020 0.20 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
156 073 643 208 958 657,00 11 576 699 15 508 134,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017

Evropské obligace oslabovaly v očekávání utahování měnové politiky. Trhy takto naladil svými vyjádřeními guvernér ECB Mario Draghi. Americké high yield dluhopisy prokázaly houževnatost, když se na nich výrazně nepodepsala ani klesající cena ropy. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,1%, evropský HY index vyrostl o 0,2%. Během června jsme odprodali zbylé dluhopisy Gramexo a snížili pozici v bondech Passerinvest a fondu amerických high yieldů. Nakoupili jsme podřízenou emisi Raiffeisen, nově vydané dluhopisy Volkswagen a také fond dluhopisů rozvíjejících se trhů. Další investicí se stal eurový dluh italské společnosti Leonardo, která produkuje vrtulníky, letadla a další technologii pro obranný průmysl. Modifikovaná durace portfolia je 2,26. Výnos do splatnosti portfolia stagnoval na 3,42%. Téměř celé portfolio je měnově zajištěno. Investoři budou sledovat, jestli výnos německého desetiletého dluhopisu prolomí důležitou technickou hranici 0,5%. Díky politice ECB je tento trh odtržen od fundamentů a proto lze výsledek těžko předvídat. V portfoliích držíme úrokové riziko snížené, protože proražení hranice 0,5% by mohlo vést k výraznějším výprodejům. Naopak pohyb výnosů na druhou stranu (pokles) by neměl být tak prudký.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.07.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
3 152 398 826,61
Aktuální hodnota PL
1,3429
Změna aktuální hodnoty PL
0,36 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc