J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 18.03.2019

Období %
1 měsíc 0.54 %
3 měsíce 1.92 %
6 měsíců 1.05 %
1 rok 1.12 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.59 %
k min. IH (p.a.) 3.71 %
Období %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.03.2019

Struktura majetku k datu 18.03.2019

Struktura aktiv k datu 28.02.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,709,648.75
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 775,814.70
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 766,814.70
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 9,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,529,707.49
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 25,357.22
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,504,350.27
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 297,839.14
Akcie 0.00
Podílové listy 297,839.14
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 106,287.42
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019

Cenný papír %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.52 %
CPI Property Group 4,375% PERP 3.02 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.87 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 2.79 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 2.43 %
TMR 6% 5/2/2021 2.38 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.34 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.20 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.20 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.19 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.15 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.11 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.09 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 2.06 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.04 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.01 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.75 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.70 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.66 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.58 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.51 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.47 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.46 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.44 %
Altice 7,25% 15/5/2022 1.43 %
Eurofins 3,25% perp 1.42 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.39 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.37 %
KBC GROUP 4,25% PEPR 1.35 %
Volkswagen 2,7% perp 1.30 %
MND VAR 13/11/2022 1.27 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.19 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.15 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.13 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.12 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.08 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.99 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 0.99 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.93 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 0.86 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.82 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.81 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.80 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.78 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 0.77 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 0.73 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.73 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.70 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.69 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.67 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.61 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.60 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.58 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.56 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.56 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.54 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.54 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.42 %
Faroe Petroleum PLC. 0.30 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.27 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.19 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
39 429 642 54 376 697,00 51 783 729 71 441 173,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019

V únoru se trhy dál vezly na optimistické vlně. Sentimentu pomáhají naděje na dohodu mezi Čínou a USA ohledně cel a také pozitivní vyznění výsledkové sezóny. Samotná makrodata pokračují v trendu, který odpovídá zpomalení ekonomického růstu. Zejména některé evropské státy vysílají signály, které lze do budoucna interpretovat jako stagnaci až pokles. V návaznosti na data trhy letos růst sazeb neočekávájí, což v únoru dále napomohlo výkonnosti aktiv.Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,6%, obdobný evropský HY index připsal 1,7%. Během února jsme nakoupili dluhopisy argentinské energetické společnosti Pampa Energia, ruského producenta hliníku Rusal a amerického provozovatele datacenter Equinix. Brali jsme část profitu na bondech Intrum, TMR, EPH, Emma Gamma a zcela jsme prodali Garfunkelux. Nakoupili jsme fond dluhopisů rozvíjejících se trhů v lokální měně a vybrali jsme částečně zisky na pozici ve fondu evropských konvertibilních dluhopisů. Modifikovaná durace portfolia je 1,2. Výnos do splatnosti portfolia je 3,74%. V březnu budou pokračovat jednání USA s Čínou a také o Brexitu. Trh bude citlivý na makrodata, která budou vyjasňovat obrázek ohledně stavu ekonomik. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu by investoři měli počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.03.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 680 700 169,73
Aktuální hodnota PL
1,3878
Změna aktuální hodnoty PL
0,40 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc