J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 19.02.2020

Období %
1 měsíc 0.27 %
3 měsíce 1.75 %
6 měsíců 3.09 %
1 rok 5.67 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.70 %
k min. IH (p.a.) 3.26 %
Období %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %
2019 6.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.02.2020

Struktura majetku k datu 19.02.2020

Struktura aktiv k datu 31.01.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,964,681.46
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 594,889.51
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 542,389.51
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 52,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,055,966.03
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 25,773.60
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,030,192.42
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 278,432.56
Akcie 0.00
Podílové listy 278,432.56
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 35,393.37
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2020

Cenný papír %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.94 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.83 %
TMR 6% 5/2/2021 2.75 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2.63 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.59 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.55 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.38 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.23 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.22 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 2.15 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.04 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.02 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.01 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.01 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 1.99 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.99 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.89 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.85 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.83 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.76 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.72 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.69 %
Eurofins 3,25% perp 1.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.47 %
Altice Luxembourg SA 8% 15/05/27 1.47 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.44 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 1.41 %
Banco Santander 4,75% perp 1.40 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.32 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - BCZ 1.22 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.22 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.19 %
MND VAR 13/11/2022 1.18 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.12 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.10 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.10 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.07 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.04 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.02 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 1.00 %
Hidrovias 5,95% 24/01/2025 0.96 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.96 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.91 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.91 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.85 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.83 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.79 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.77 %
Volkswagen 2,7% perp 0.75 %
Brazil Food 4,875% 24/01/2030 0.71 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.70 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.61 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.59 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.53 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.52 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.51 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.50 %
JBS 6,25% 5/2/2023 0.48 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.46 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.45 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.44 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.40 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211220 - BCZ 0.40 %
BNP Paribas 5,125% perp 0.39 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.39 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.36 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.31 %
Faroe Petroleum PLC. 0.30 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.28 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.25 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.13 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
49 947 557 72 558 811,00 24 821 955 36 059 370,00

Komentář portfolio managera k datu 31.01.2020

Trhy rizikových aktiv si prošly začátkem roku korekcí v důsledku obav ze šíření nového koronaviru z čínského Wuhanu. Předpokládaný pokles globální ekonomické aktivity se projevil zejména na cenách aktiv na rozvíjejících trzích, evropských akcií a REITs . Posílily naopak ceny státní dluhopisů a zlata v důsledku přesunu prostředků do tzv. bezpečných aktiv. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 0,3%, obdobný evropský HY index zůstal beze změny. V lednu jsme prodali dluhopis Pampa a snížili pozici Chembulk, v obou případech společností, kde vnímáme zvýšené specifické riziko. Po růstu cen jsme snížili úrokové riziko ve fondu. Realizovali jsme zisk na pozici 13-letých českých státních dluhopisů a navýšili jsme dále zajištění prostřednictvím futures kontraktů. Emitent předčasně splatil dluhopis Marfrig 2023. Za část volné hotovosti jsme navýšili dluhopis realitní firmy Eurovea. Modifikovaná durace poklesla na 2,16. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,21%. Investoři se budou snažit odhadnout ekonomické dopady aktuální epidemie koronaviru. Ačkoliv další průběh epidemie samotné lze jen těžko odhadovat, předpokládáme zatím, že většina ekonomických škod bude jen dočasná a trhy se postupně opět soustředí na střednědobý výhled světové ekonomiky. Zatím pracujeme s hypotézou, že ceny bezpečných dluhopisů poklesnou ze současných úrovní.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.02.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 961 228 088,85
Aktuální hodnota PL
1,4594
Změna aktuální hodnoty PL
0,06 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc