J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 07.10.2019

Období %
1 měsíc 0.20 %
3 měsíce 0.81 %
6 měsíců 2.47 %
1 rok 3.88 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.63 %
k min. IH (p.a.) 3.06 %
Období %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 07.10.2019

Struktura majetku k datu 07.10.2019

Struktura aktiv k datu 30.09.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,824,807.80
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 345,817.79
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 293,317.79
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 52,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 250,135.42
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 250,135.42
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,134,349.30
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 53,266.76
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,081,082.54
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 87,737.14
Akcie 0.00
Podílové listy 87,737.14
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 6,768.15
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.09.2019

Cenný papír %
CPI Property Group 4,375% PERP 3.20 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.08 %
TMR 6% 5/2/2021 3.02 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 2.69 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.62 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.56 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 2.54 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.35 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.20 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.17 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.15 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 2.14 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.11 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.09 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 2.03 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.94 %
Rusal Capital 4,85% 1/2/2023 1.83 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.74 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.69 %
Eurofins 3,25% perp 1.63 %
Chembulk 8% 02/02/2023 1.56 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.53 %
Altice Luxembourg SA 8% 15/05/27 1.53 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 1.52 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.52 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.43 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.38 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.29 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - BCZ 1.28 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.27 %
MND VAR 13/11/2022 1.23 %
Casino Giuchard Perracho 5,976% 26/05/2021 1.19 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 1.19 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.17 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - BCZ 1.15 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.12 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.09 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 1.05 %
PAMPA ENERGIA 7,375% 21/07/2023 1.00 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.99 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.97 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.96 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.88 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.85 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.83 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.81 %
Volkswagen 2,7% perp 0.80 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.73 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.71 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 0.70 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.62 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.61 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 0.57 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.57 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.56 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 0.56 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.55 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.54 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.54 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.47 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.47 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.44 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.42 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.40 %
Faroe Petroleum PLC. 0.33 %
Altice 7,25% 15/5/2022 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.25 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.21 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 0.15 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.14 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 9.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
21 736 022 30 988 910,00 31 221 034 44 471 265,00

Komentář portfolio managera k datu 30.09.2019

Září bylo relativně příjemným měsícem. Trhy jsou nadále podporovány očekávanými akcemi centrálních bank, které tak bojují proti oslabování ekonomiky. Výnosy dluhopisů korigovaly svůj propad, přesto se stále drží na nízkých úrovních. Útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii způsobily pouze krátké pozdvižení. Z fronty obchodních válek přichází smíšené signály, což pro investory není nic nového. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,3%, obdobný evropský HY index odepsal 0,2%. Během září jsme navýšili investice do dluhopisu telekomunikačního holdingu PPF 3,125% splatného 2026, bondů Emma Gamma 2024 a na primárním trhu jsme investovali do korunových dluhopisů SAZKA 5,2% 2024. Nově jsme také koupili dluhopis holdingu Altice 8% 2027. Vzali jsme částečně zisk na bondech papírny Sappi a prodali jsme zbytek pozice Nostrum. Obnovili jsme směnku EP Industries. Modifikovaná durace portfolia na konci měsíce byla 2,21. Výnos do splatnosti portfolia zůstal cca 3,7%. Investoři budou sledovat makroekonomický vývoj, který je aktuálně slabší a proto zastáváme opatrný postoj. Výsledková sezóna přinese zpřesnění výhledu na další rok, což považujeme za zásadní. Případné revize odhadu zisků dolů by s sebou přinesly nejspíše další pokles výnosů/růst cen státních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 07.10.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 776 121 391,14
Aktuální hodnota PL
1,4272
Změna aktuální hodnoty PL
-0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc