J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 19.03.2018

Období %
1 měsíc -0.22 %
3 měsíce -0.09 %
6 měsíců 0.85 %
1 rok 3.42 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.15 %
k min. IH (p.a.) 4.72 %
Období %
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.03.2018

Struktura majetku k datu 19.03.2018

Struktura aktiv k datu 28.02.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 4,633,894.20
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 612,192.88
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 600,192.88
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 12,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,711,348.71
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 399,722.87
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,311,625.84
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 286,378.24
Akcie 0.00
Podílové listy 286,378.24
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 23,974.37
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.49 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.47 %
CZTB 0% 04/05/2018 2.86 %
TMR 6% 5/2/2021 2.43 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.41 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.23 %
CZTB 0% 11/05/2018 1.98 %
Czech Republic T-Bill 0% 25/05/2018 1.98 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.89 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.87 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.70 %
Eurofins 3,25% perp 1.69 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.66 %
Banco de Sabadell 6,50% perp 1.57 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.53 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.52 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.50 %
Banco Santander 6,25% perp 1.49 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.48 %
MARFRIG 8% 08/06/2023 1.45 %
Nostrum Oil 8% 25/7/2022 1.44 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.43 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.42 %
Volkswagen 2,7% perp 1.39 %
Digi Communications 5,0% 15/10/2023 1.38 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 1.38 %
Raiffeisen Bank 6,125% perp 1.35 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (US716473AC70) 1.35 %
JTFIGR 3,00/2019 1.34 %
HCFBRU 9,375% 24/04/2020 1.34 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.33 %
MND VAR 13/11/2022 1.26 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.20 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.19 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - BCZK 1.14 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.13 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.05 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 1.04 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.00 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 0.99 %
Argentina 3,375% 15/1/2023 0.95 %
Chembulk 8% 02/02/2023 0.93 %
Altice 7,25% 15/5/2022 0.92 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - BCZ 0.81 %
JBS 6,25% 5/2/2023 0.79 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.77 %
CPI 4,75% 22/08/2042 0.77 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 0.73 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.72 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.72 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190322- BCZ 0.69 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - BCZ 0.68 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.65 %
EPH 4.2% 29/6/2018 0.64 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 0.62 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 0.61 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 0.61 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZ 0.59 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 0.58 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 0.58 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.56 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 0.55 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 0.55 %
Erste Group Bank 6,5% PERP 0.53 %
Garfunkelux VAR 1/9/2023 0.53 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 0.50 %
CPI 5,1% 29/3/2021 0.47 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.46 %
Solvay 5,118% perp 0.39 %
Petrofac 3,4% 10/10/2018 (USG7052TAC56) 0.31 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.31 %
Faroe Petroleum PLC. 0.29 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.27 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 0.22 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.17 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.17 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
167 376 278 230 475 340,00 10 682 404 14 705 761,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2018

Investoři se v únoru začali více obávat zrychlující inflace, což přineslo prodejní tlak na trhy obligací. Americké desetileté státní bondy atakovaly hranici výnosu 3,0%, což je nejvíce od roku 2013. V druhé polovině února se ceny dluhopisů stabilizovaly, avšak na trzích stále panovaly obavy z vyšších sazeb. Rétorika nového předsedy Fedu J. Powella potvrdila plán na utažení monetární politiky a nesla se v mírně jestřábím tónu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 0,9%, evropský HY index zaznamenal ztrátu 0,6%. V únoru jsme vyprodali pozici v dluhopisu OMV a snížili pozici v bondu MOL, které již vyčerpaly růstový potenciál. Koupili jsme ruský státní bond 2020 v rublech a navýšili jsme pozici ve fondu konvertibilních dluhopisů. Část hotovosti jsme umístili do státních pokladničních poukázek. Zajišťujeme část úrokového rizika prostřednictvím futures na německé státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,64. Výnos do splatnosti portfolia je 3,32%. Trhy práce napříč ekonomikami zůstávají silné a komentáře Fedu vyzněly ve prospěch rychlejšího utažení měnové politiky. Výnosy státních dluhopisů by proto měly spíše pokračovat v růstu, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor. Prohlášení ohledně protekcionistických opatření ze strany USA mohou na trhy také přinést nervozitu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.03.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
4 669 497 235,10
Aktuální hodnota PL
1,3724
Změna aktuální hodnoty PL
-0,16 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc