J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0059590287/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0700 5959 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 27.03.2017

Období %
1 měsíc -0.11 %
3 měsíce 0.93 %
6 měsíců 1.81 %
1 rok 6.59 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.46 %
k min. IH (p.a.) 5.20 %
Období %
2011 N/A
2012 8.12 %
2013 4.71 %
2014 3.19 %
2015 4.77 %
2016 7.44 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 27.03.2017

Struktura majetku k datu 27.03.2017

Struktura aktiv k datu 28.02.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 2,439,655.18
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 422,985.18
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 422,985.18
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,908,221.41
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,908,221.41
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 102,586.72
Akcie 0.00
Podílové listy 102,586.72
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 5,861.87
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2017

Cenný papír %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 4.31 %
TMR 6% 5/2/2021 4.29 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.76 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.66 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.63 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 2.54 %
JTFIGR 3,00/2019 2.53 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.31 %
Banco Santander 6,25% perp 2.27 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 2.05 %
MOL 2,625% 28/4/2023 2.01 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.97 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.94 %
INEOS 4% 1/5/2023 1.92 %
Chemours 6,125% 15/5/2023 1.87 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.82 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022 1.77 %
Glencore 1,25% 17/3/2021 1.76 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 1.65 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.60 %
SANTOS FINANCE 8 1/4 09/22/70 1.58 %
CPI 4,65% 11/12/2022 1.53 %
Rustonka (Gramexo) 0% 13/9/2021 1.49 %
Merck 3,375% 12/12/2074 1.48 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.47 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.46 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 1.44 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 1.39 %
CPI 4,75% 22/08/2042 1.38 %
EPH 4.2% 29/6/2018 1.32 %
Vimpelcom 7,748% 02/02/2021 1.21 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 1.19 %
Hellenic Telecom 3,5% 9/7/2020 1.17 %
TMR 4,5% 17/12/2018 1.17 %
Loxam 3,50% 3/5/2023 1.17 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171120 - BCZ 1.12 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190115 - BCZ 1.12 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190621 - BCZ 1.09 %
Smenka EPH CZK 4,65 20181005 - BCZ 1.07 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191220 - BCZK 1.06 %
OMV 5,25% perp 1.02 %
Altice 5,25% 15/2/2023 0.93 %
Volkswagen 4,625% perp 0.90 %
Solvay 5,118% perp 0.77 %
CABB 6,875% 15/6/2022 0.69 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.65 %
Nostrum Oil 7,125% 13/11/2019 0.64 %
Nostrum Oil 6,375% 14/2/2019 0.63 %
ALRSRU 7,75% 3/11/2020 0.63 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.59 %
Altice 7,50% 15/5/2026 0.58 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180219 - BCZ 0.55 %
Smenka EPI CZK 6,25 20190916 - BCZ 0.48 %
Smenka EPI CZK 5,9 20170908 - BCZ 0.47 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 0.36 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 0.35 %
HCFBRU 9,375% 24/04/2020 0.29 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
105 811 360 140 002 489,00 9 309 369 12 311 662,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2017

Představitelé Evropské centrální banky opakovaně ubezpečovali finanční trhy, že přes krátkodobě rostoucí inflaci se ECB nechystá předčasně ukončit program odkupu aktiv. Ačkoli inflace v Evropě roste, její méně kolísavá část – čistá inflace, nadále zůstává velmi nízká. Rizikové přirážky dluhopisů jihoevropských zemí se dále mírně zvýšily. Dluhopisový index EMU státních bondů posílil o 1,1%, americké státní dluhopisy vzrostly o 0,34%. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů vzrostl o 1,5%, obdobný evropský index přidal 0,7%. V únoru jsme na primárním trhu koupili dluhopisy poskytovatele půjček Home Credit. Realizovali jsme zisk na části dluhopisů J&T Securities a CPI 4,65% 2022. Dále jsme zvýšili měnové zajištění portfolia. Modifikovaná durace portfolia klesla na 2,30. Výnos do splatnosti portfolia je 3,33%. Podíl hotovosti dosahuje na konci února 17,4%. Ačkoli se zdá, že se schyluje ke zvýšení základní dolarové úrokové sazby v březnu, trhy zůstávají díky přebytku hotovosti prozatím v klidu. Logické by však bylo očekávat určitý pokles cen státních dluhopisů a v důsledku toho by mohly být postiženy také akcie a dále měny a bondy rozvíjejících se zemí.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 27.03.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
2 539 228 103,18
Aktuální hodnota PL
1,3272
Změna aktuální hodnoty PL
0,02 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc