J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 20.05.2020

Období %
1 měsíc 1.37 %
3 měsíce 0.15 %
6 měsíců 0.77 %
1 rok 2.81 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.16 %
k min. IH (p.a.) 1.36 %
Období %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020

Struktura majetku k datu 15.05.2020

Struktura aktiv k datu 30.04.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 273,833.02
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 25,427.72
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 18,927.72
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 232,220.41
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 96,778.74
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 135,441.67
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 14,652.76
Akcie 0.00
Podílové listy 14,652.76
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,532.13
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 13.20 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 5.29 %
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (F) 4.90 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.40 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 4.34 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 4.15 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.88 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.83 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.75 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 3.15 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 3.09 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.77 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.69 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.51 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.46 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.31 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.25 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 2.14 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 2.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 2.10 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 2.06 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.03 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.03 %
Orange 0,5% 04/09/2032 2.02 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.98 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.93 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.87 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.13 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.11 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 1.04 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.91 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.68 %
Carrefour VAR 20/4/2021 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
746 233 1 085 393,00 980 079 1 413 367,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020

Po prudkém propadu přišel v dubnu prudký růst. Centrální banky svou masivní podporou společně s vládními fiskálními stimuly dokázaly investorům dodat optimismus. Data o výkonu ekonomik se v prvním kvartálu silně propadla, navíc aktuální průzkumy mnohdy indikují nejnižší sentiment spotřebitelů a firem v historii měření. Přesto investoři hledí do budoucnosti a je pro ně zásadní způsob a doba návratu do normálu. Dluhopisový index EMU státních bondů přidal 0,5%, americké státní bondy přidaly 0,6%. Český index státního dluhu získal 1,5%. Pokračovali jsme v přesunu investic do podnikových dluhopisů s investičním ratingem s cílem zvýšit výnosový potenciál. Na primárním trhu jsme koupili dluhopisy pivovarnické skupiny Heineken a německého pronajímatele rezidenčního bydlení Deutsche Wohnen a také jsme navýšili ETF fond amerických korporátních bondů. Hotovost na nákupy jsme získali prodejem krátkodobého dluhopisu Carrefour a snížením pozice v českém státním dluhopisu splatném 2028. Modifikovaná durace byla 3,2. Výnos do splatnosti portfolia byl 1,6%. V dalších týdnech uvidíme mnohdy bezprecedentní zhoršení makrodat. Trhy se však budou dívat dále a hledat náznaky, že se ekonomiky začínají navracet do normálního režimu. Odhodlanost centrálních bank trhům pomáhá, přesto lze očekávat nadále volatilní vývoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.05.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
263 881 680,98
Aktuální hodnota PL
1,4748
Změna aktuální hodnoty PL
0,30 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny