J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 24.01.2020

Období %
1 měsíc 0.41 %
3 měsíce 0.27 %
6 měsíců 0.85 %
1 rok 2.92 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.22 %
k min. IH (p.a.) 0.72 %
Období %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.01.2020

Struktura majetku k datu 24.01.2020

Struktura aktiv k datu 31.12.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 274,773.79
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 12,568.46
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 12,568.46
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 258,245.60
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 130,343.93
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 127,901.67
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 1,735.71
Akcie 0.00
Podílové listy 1,735.71
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,224.03
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 14.27 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 7.56 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.95 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 4.46 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.08 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.90 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.89 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.85 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.55 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.35 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.31 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.86 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.81 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.80 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.55 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.52 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.42 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.20 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.19 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.98 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 1.97 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 1.95 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.87 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.69 %
MND VAR 13/11/2022 1.11 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.11 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.10 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.09 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.00 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.95 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.63 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
316 440 463 330,00 1 065 165 1 559 334,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019

Na konci roku zavládl na finančních trzích značný optimismus. Podpora centrálních bank, stabilizace ekonomických ukazatelů a signály o blížící se částečné obchodní dohodě USA – Čína pomohly výše akciovým trhům. Dařilo se rovněž rizikovějším podnikovým, konvertibilním a EM dluhopisům. Naopak pro státní dluhopisy prosinec přinesl korekci jinak výnosově úspěšného roku. Dluhopisový index EMU státních bondů oslabil o cca 1%, americké státní bondy oslabily 0,6%. Český index státního dluhu odepsal 1,2%. Během prosince jsme snížili úrokové riziko ve fondu. Prodali jsme americký třicetiletý dluhopis a zvýšili jsme také zajištění futures kontrakty. Část volné hotovosti jsme zainvestovali do fondu konvertibilních dluhopisů. Modifikovaná durace portfolia poklesla na 3,03. Výnos do splatnosti portfolia byl 1,77%. V lednu trhy se čeká uzavření částečné obchodní dohody či spíše dočasného příměří mezi USA a Čínou. Při pokračující stabilizaci makrodat by trhy mohly udržet prosincové zisky a přes vysoké ceny aktiv by mělo prozatím dávat smysl zůstat zainvestovaný na rozvíjejících se trzích i v podnikových bondech.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.01.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
274 626 235,18
Aktuální hodnota PL
1,4696
Změna aktuální hodnoty PL
0,27 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny