J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 17.09.2018

Období %
1 měsíc 0.25 %
3 měsíce -0.35 %
6 měsíců -1.11 %
1 rok -1.66 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.33 %
k min. IH (p.a.) -0.15 %
Období %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.09.2018

Struktura majetku k datu 17.09.2018

Struktura aktiv k datu 31.08.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 304,549.70
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 34,961.61
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 34,961.61
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 247,148.31
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 126,340.04
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 120,808.27
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 19,289.78
Akcie 0.00
Podílové listy 19,289.78
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,150.01
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 11.03 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.14 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.51 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 3.51 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.46 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.32 %
CZTB 0% 2/11/2018 3.30 %
CZTB 0% 23/11/2018 3.29 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.09 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.98 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.93 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 2.87 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.65 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.65 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.57 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.57 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.41 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.32 %
CPI 4,85% 22/8/2042 2.15 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.02 %
MND VAR 13/11/2022 2.01 %
JTFIGR 3,00/2019 2.01 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 1.98 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.81 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.70 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.65 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.64 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 1.23 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.01 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.00 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.86 %
Volkswagen 4,625% perp II 0.86 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.81 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.46 %
POLGB 0% 25/07/2020 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
961 333 1 367 400,00 2 811 500 4 005 589,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018

Hrozba obchodních válek nadále obchází finanční trhy, z čehož benefitují americká aktiva na úkor ostatních. Pokračující problémy Argentiny a Turecka a nové sankce na Rusko sentimentu nepomohly, stejně tak úvahy Trumpovy administrativy nad dalšími cly na Čínu. Makroekonomická data jsou nadále pozitivní, přestože evropský růst lze vedle USA označit jako tlumený. Dluhopisový index EMU státních bondů oslabil o 0,6%, americké státní bondy rostly o 0,8%. Český index státního dluhu přidal 0,2%. Během srpna jsme odprodali polské a ruské státní dluhopisy a tím i opustili aktivní měnové pozice v rublech a zlotých. Část úrokového rizika zajišťujeme nově pomocí futures na francouzské dluhopisy namísto německých. Modifikovaná durace portfolia se zvýšila na 0,99, výnos do splatnosti portfolia byl 1,55%. Měnová pozice fondu je mírně aktivní v české koruně. Na finančních trzích panují poměrně pesimistická očekávání ohledně výhledu pro ceny investičních aktiv. Důvodem jsou specifické problémy zemí jako Turecko či Argentina, zpomalení v Číně, růst úrokových sazeb v USA a Trumpova konfrontační zahraniční politika. V září se začne výrazněji mluvit o amerických parlamentních volbách v listopadu. Obchodní války, problematika italského rozpočtu a turecké potíže zřejmě brzy nezmizí. Z tohoto důvodu zaujímáme spíše defenzivní postoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.09.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
298 859 384,32
Aktuální hodnota PL
1,4244
Změna aktuální hodnoty PL
0,20 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny