J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 12.11.2018

Období %
1 měsíc -0.21 %
3 měsíce 0.04 %
6 měsíců -1.24 %
1 rok -1.89 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.26 %
k min. IH (p.a.) 0.16 %
Období %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 12.11.2018

Struktura majetku k datu 12.11.2018

Struktura aktiv k datu 31.10.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 299,276.26
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 17,025.15
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 17,025.15
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 263,852.87
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 144,537.49
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 119,315.38
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 15,096.28
Akcie 0.00
Podílové listy 15,096.28
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,301.96
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 11.53 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.28 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 3.63 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.59 %
US Treasury 2,875% 15/8/2045 3.55 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.51 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.49 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.48 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.41 %
CZTB 0% 2/11/2018 3.39 %
CZTB 0% 23/11/2018 3.38 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.17 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 3.04 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.03 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 2.94 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.73 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.68 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.68 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.65 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.49 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.18 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.08 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.05 %
MND VAR 13/11/2022 2.02 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.77 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.69 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.69 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.04 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.04 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.02 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.89 %
Volkswagen 4,625% perp II 0.88 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.79 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.45 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
773 909 1 101 436,00 1 987 429 2 830 293,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018

V říjnu obcházela akciové trhy značná nervozita a tak se státní dluhopisy, jakožto bezpečný přístav, staly relativním vítězem měsíce. Evropa zažívá zpomalení růstu, což působí jako podpora pro dluhopisové trhy a jako brzda pro budoucí utahování monetární politiky. Pokles cen ropy (-11% m/m) způsobil, že nejvíce ztratil US high yield trh, kde jsou těžaři zastoupeni. Dluhopisový index EMU státních bondů zůstal beze změny, americké státní bondy ztratily 0,5%. Český index státního dluhu zakončil výše o 0,3%. Během října jsme do portfolia na primárním trhu nakoupili dluhopis provozovatele horských středisek TMR 4,4% 2024 a dále také dvouletou směnku energetického holdingu EPH. Vzhledem k riziku dalšího posilování dolaru jsme uzavřeli pozici ve fondu lokálních dluhopisů rozvíjejících se trhů. Úrokové riziko částečně zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia se meziměsíčně zvýšila na 1,73, výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 1,82%. Měnová pozice fondu je mírně aktivní v české koruně. Předstihové indikátory signalizují zpomalení dynamiky světové ekonomiky. Brzkou reakci ze strany centrálních bank však čekat nelze, protože trh práce se zjevně přehřívá v USA a postupně utahuje i v Evropě. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu musí investoři počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 12.11.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
292 567 007,83
Aktuální hodnota PL
1,4214
Změna aktuální hodnoty PL
0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny