J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 18.09.2017

Období %
1 měsíc 0.56 %
3 měsíce 0.62 %
6 měsíců 1.44 %
1 rok 1.39 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.85 %
k min. IH (p.a.) 1.72 %
Období %
2011 2.13 %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.09.2017

Struktura majetku k datu 18.09.2017

Struktura aktiv k datu 31.07.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 329,834.37
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 55,980.98
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 30,980.98
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 25,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 254,915.80
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 88,793.57
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 166,122.23
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 16,378.33
Akcie 0.00
Podílové listy 16,378.33
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,559.26
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 10.48 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 3.53 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.31 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.11 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.06 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.99 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 2.89 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.84 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.80 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.69 %
MOL 2,625% 28/4/2023 2.56 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.52 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.49 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.43 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.43 %
Astrazeneca 0,25% 12/5/2021 2.40 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.28 %
Merck 3,375% 12/12/2074 2.19 %
Volkswagen 4,625% perp 2.13 %
Novomatic 1,625% 20/9/2023 2.08 %
Turk Telekom 3,75% 19/6/2019 2.07 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.02 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.01 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.01 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.90 %
GE CAP VAR 05/02/2018 1.84 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.84 %
JTFIGR 3,00/2019 1.83 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 1.81 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.56 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 0.92 %
Alstria 2.125% 12/4/2023 0.85 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.81 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
7 679 119 11 056 961,00 4 500 688 6 479 333,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2017

V srpnu hýbalo trhy geopolitické riziko v podobě slovní přestřelky mezi USA a Severní Koreou. Zejména se tak dařilo státním obligacím, zatímco high yield dluhopisy si vybraly oddechový čas. Data potvrzují dosavadní trend ekonomické expanze v Evropě i v USA, avšak stále za nízké inflace. Dluhopisový index EMU státních bondů posílil o 0,8 %, americké státní bondy přidaly 1,1 %. Český index státního dluhu přidal 0,1 %. Během srpna jsme navýšili investice do polského státního dluhopisu v lokální měně. Dále jsme po korekci navýšili podíl ve fondu evropských konvertibilních dluhopisů. Modifikovaná durace portfolia činí 2,13, výnos do splatnosti portfolia je 1,2%. Fond je zajištěn proti měnovému riziku s výjimkou investic v ruských rublech a polských zlotých. Září bude zřejmě zajímavé na obou stranách Atlantiku. Zasedá jak americká, tak evropská centrální banka. ECB může představit svůj plán na utažení měnové politiky, které je v současném prostředí expanze ospravedlnitelné. Proti unáhleným krokům však bude stát brzda v podobě silného eura. Další posilování společné měny by mohlo značně přitížit exportérům.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.09.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
337 584 411,72
Aktuální hodnota PL
1,4485
Změna aktuální hodnoty PL
0,26 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny