J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 09.07.2018

Období %
1 měsíc -0.43 %
3 měsíce -0.93 %
6 měsíců -1.59 %
1 rok -0.69 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.40 %
k min. IH (p.a.) 0.13 %
Období %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 09.07.2018

Struktura majetku k datu 09.07.2018

Struktura aktiv k datu 30.06.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 309,114.61
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 29,380.10
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 29,380.10
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 258,376.88
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 139,649.90
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 118,726.98
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 18,063.28
Akcie 0.00
Podílové listy 18,063.28
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,294.35
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2018

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 10.86 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.16 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.51 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.44 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 3.44 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.29 %
CZTB 0% 2/11/2018 3.26 %
CZTB 0% 23/11/2018 3.26 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.14 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.14 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.92 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 2.82 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.65 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.65 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.57 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.55 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 2.49 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.32 %
CPI 4,85% 22/8/2042 2.17 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.13 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.99 %
MND VAR 13/11/2022 1.98 %
JTFIGR 3,00/2019 1.98 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 1.94 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.94 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.84 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.71 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.64 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.63 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.00 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.97 %
POLGB 0% 25/07/2020 0.94 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.86 %
Volkswagen 4,625% perp II 0.85 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.81 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.45 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
5 144 811 7 354 129,00 4 442 033 6 357 287,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2018

USA pokračují v zavádění protekcionistických opatření a protistrany kontrují adekvátní reakcí. Výnosové křivky v USA i Evropě pokračují ve zplošťování, což je interpretováno jako obavy ze zpomalující ekonomiky. ECB představila relativně opatrný plán na utažení měnové politiky a nálada na italském dluhopisovém trhu se v červnu stabilizovala. Dluhopisový index EMU státních bondů posílil o 0,8%, americké státní bondy zůstaly beze změny. Český index státního dluhu oslabil o 1,1%. Během června jsme postupně navyšovali podíl českých státních dluhopisů ve fondu, nadále však zajišťujeme část úrokového rizika prostřednictvím futures na německé státní dluhopisy. Na primárním trhu jsme koupili podřízený dluhopis Volkswagenu a navýšili jsme investici do realitního holdingu CPI. Částečně jsme realizovali zisk na fondu konvertibilních dluhopisů. Modifikovaná durace portfolia mírně vzrostla na 0,86, výnos do splatnosti portfolia je 1,55%. Měnová pozice fondu je mírně aktivní v rublech a české koruně. Začíná výsledková sezóna v Evropě i USA. Politická rizika v podobě euroskeptické vlády Itálie přetrvávají, což může pomoci poptávce po bezpečných německých dluhopisech. Vyhlídky evropské ekonomiky by se však mohly během léta opět vylepšit a spolu s rostoucí inflací tak tlačit výnosy delších německých bondů směrem nahoru.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 09.07.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
306 302 481,24
Aktuální hodnota PL
1,4257
Změna aktuální hodnoty PL
0,15 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny