J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 21.02.2020

Období %
1 měsíc 0.47 %
3 měsíce 0.62 %
6 měsíců -0.04 %
1 rok 3.06 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.22 %
k min. IH (p.a.) 0.95 %
Období %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 21.02.2020

Struktura majetku k datu 21.02.2020

Struktura aktiv k datu 31.01.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 275,152.29
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 25,258.95
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 25,258.95
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 245,975.90
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 121,198.44
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 124,777.46
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 1,742.61
Akcie 0.00
Podílové listy 1,742.61
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,174.83
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2020

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 14.26 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.97 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 4.56 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.11 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 3.91 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.89 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.86 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.85 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.56 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.32 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.31 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.83 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.79 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.76 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.52 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.48 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.42 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.20 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.18 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.02 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.97 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 1.95 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.87 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.71 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.11 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.09 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.09 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.00 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.95 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.63 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 039 368 1 521 430,00 1 363 432 1 996 507,00

Komentář portfolio managera k datu 31.01.2020

Trhy rizikových aktiv si prošly začátkem roku korekcí v důsledku obav ze šíření nového koronaviru z čínského Wuhanu. Předpokládaný pokles globální ekonomické aktivity se projevil zejména na cenách aktiv na rozvíjejících trzích, evropských akcií a REITs . Posílily naopak ceny státní dluhopisů a zlata v důsledku přesunu prostředků do tzv. bezpečných aktiv. Dluhopisový index EMU státních bondů posílily o 2,4% a obdobně vzrostly i americké státní bondy. Český index státního dluhu přidal 1,1%. V lednu jsme po růstu cen dále snížili úrokové riziko ve fondu. Realizovali jsme zisk na části pozice 13-letých českých státních dluhopisů a navýšili jsme zajištění prostřednictvím futures kontraktů. Odprodali jsme také dluhopis Moravských naftových dolů. Modifikovaná durace portfolia poklesla na 2,3. Výnos do splatnosti portfolia byl 1,60%. Investoři se budou snažit odhadnout ekonomické dopady aktuální epidemie koronaviru. Ačkoliv další průběh epidemie samotné lze jen těžko odhadovat, předpokládáme zatím, že většina ekonomických škod bude jen dočasná a trhy se postupně opět soustředí na střednědobý výhled světové ekonomiky. Zatím pracujeme s hypotézou, že ceny bezpečných dluhopisů poklesnou ze současných úrovní.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 21.02.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
273 954 300,14
Aktuální hodnota PL
1,4726
Změna aktuální hodnoty PL
0,12 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny