J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 07.10.2019

Období %
1 měsíc 0.00 %
3 měsíce 1.37 %
6 měsíců 2.72 %
1 rok 3.06 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.29 %
k min. IH (p.a.) 0.70 %
Období %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 07.10.2019

Struktura majetku k datu 07.10.2019

Struktura aktiv k datu 30.09.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 278,703.65
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 12,212.59
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 12,212.59
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 265,356.96
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 130,188.18
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 135,168.78
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 0.00
Akcie 0.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,134.09
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.09.2019

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 14.10 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 7.79 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.94 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.09 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.88 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.85 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.81 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 3.65 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.54 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.35 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.26 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.91 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.84 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.82 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.80 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.55 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.52 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.43 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.19 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.15 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 2.01 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.01 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.85 %
Sazka 5,20% 23/9/2024 1.82 %
MND VAR 13/11/2022 1.11 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.10 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.08 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.07 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.00 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.97 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.94 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 9.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 044 230 1 534 225,00 1 384 379 2 032 578,00

Komentář portfolio managera k datu 30.09.2019

Září bylo relativně příjemným měsícem. Trhy jsou nadále podporovány očekávanými akcemi centrálních bank, které tak bojují proti oslabování ekonomiky. Výnosy dluhopisů korigovaly svůj propad, přesto se stále drží na nízkých úrovních. Útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii způsobily pouze krátké pozdvižení. Z fronty obchodních válek přichází smíšené signály, což pro investory není nic nového. Dluhopisový index EMU státních bondů oslabil o 0,4%, americké státní bondy odepsaly 0,8%. Český index státního dluhu ztratil 1,5%. Během září jsme koupili dluhopis telekomunikačního holdingu PPF 3,125% splatný 2026 a na primárním trhu jsme investovali do korunových dluhopisů SAZKA 5,2% splatných 2024. Mírně jsme navýšili zajištění duračního rizika a modifikovaná durace portfolia na konci září mírně klesla na 3,05. Výnos do splatnosti portfolia byl 1,62%. Investoři budou sledovat makroekonomický vývoj, který je aktuálně slabší a proto zastáváme opatrný postoj. Výsledková sezóna přinese zpřesnění výhledu na další rok, což považujeme za zásadní. Případné revize odhadu zisků dolů by s sebou přinesly nejspíše další pokles výnosů/růst cen státních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 07.10.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
277 268 766,24
Aktuální hodnota PL
1,4678
Změna aktuální hodnoty PL
0,23 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny