J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 05.08.2020

Období %
1 měsíc 0.49 %
3 měsíce 2.93 %
6 měsíců 2.35 %
1 rok 2.59 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.27 %
k min. IH (p.a.) 2.70 %
Období %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 05.08.2020

Struktura majetku k datu 05.08.2020

Struktura aktiv k datu 31.07.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 271,604.37
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 7,196.82
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 7,196.82
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 245,060.55
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 92,052.38
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 153,008.17
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 13,988.00
Akcie 0.00
Podílové listy 13,988.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 5,359.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2020

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 11.10 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 4.75 %
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (F) 4.51 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.33 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 4.24 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 4.13 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.82 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.78 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.93 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 2.72 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.56 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.45 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.24 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.23 %
Coca-Cola 1,45% 1/6/2027 2.14 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 2.10 %
AT&T 1,60% 19/5/2028 2.06 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 2.01 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 2.01 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 2.01 %
Airbus 1,375% 9/6/2026 2.00 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.00 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.97 %
Vonovia Finance 0,625% 9/7/2026 1.95 %
Bayer 0,375% 6/7/2024 1.95 %
Orange 0,5% 04/09/2032 1.93 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.90 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.76 %
IBM 1,7% 15/5/2027 1.71 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.69 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 1.65 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 1.47 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.14 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.10 %
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 1.03 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 1.00 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.96 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.67 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 7.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
555 556 832 667,00 642 069 962 142,00

Komentář portfolio managera k datu 31.07.2020

Směr dluhopisových trhů udávali v červenci kupující, u akcií byl vývoj smíšený. Výsledková sezóna je za svou polovinou a prozatím si vede lépe USA, když překonává očekávání analytiků na tržbách i zisku. V neposlední řadě meziroční poklesy hospodaření nejsou tak výrazné jako v Evropě. V sadě nových makrodat lze najít protichůdné signály i u předstihových indikátorů a celkově pozorujeme určité zpomalení oživení. Masivní podpora monetární politiky a příslib (dalšího) fiskálního stimulu v USA však podporují aktuální optimismus. Dluhopisový index EMU státních bondů přidal 1,0%, americké státní bondy přidaly 1,1%. Český index státního dluhu odepsal 0,4%. V červenci jsme na primárním trhu koupili nový dluhopis farmacie Bayer a dále pronajímatele nájemního bydlení v Německu Vonovia. Realizovali jsme zisk na části pozice CA Immo a snížili jsme mírně pozici v českém státním dluhopisu VAR 2027. Modifikovaná durace portfolia mírně klesla na 3,8. Hrubý výnos do splatnosti portfolia dosahoval 1,3%. Po dynamických růstech finančních trhů může následovat technická korekce. Makrodata jsou nyní složitě predikovatelná, nicméně více než samotné hodnoty je pro trhy důležitý vzestupný trend. Proto jsme výhledově opatrnými optimisty.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 05.08.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
269 351 229,57
Aktuální hodnota PL
1,5047
Změna aktuální hodnoty PL
-0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny