J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 14.05.2018

Období %
1 měsíc 0.15 %
3 měsíce -0.42 %
6 měsíců -0.61 %
1 rok 0.02 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.55 %
k min. IH (p.a.) 1.09 %
Období %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.05.2018

Struktura majetku k datu 14.05.2018

Struktura aktiv k datu 30.04.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 315,041.76
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 28,512.70
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 28,512.70
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 261,181.39
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 128,283.52
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 132,897.87
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 22,736.96
Akcie 0.00
Podílové listy 22,736.96
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,610.72
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 10.80 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.24 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 4.32 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.39 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.31 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.23 %
CZTB 0% 04/05/2018 3.20 %
CZTB 0% 11/05/2018 3.20 %
Czech Republic T-Bill 0% 25/05/2018 3.20 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.06 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.01 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.68 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.55 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.54 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.50 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.48 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 2.37 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.20 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.12 %
CPI 4,85% 22/8/2042 2.09 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.09 %
CPI 4,65% 6/11/2022 2.02 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.98 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.96 %
MND VAR 13/11/2022 1.95 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 1.94 %
JTFIGR 3,00/2019 1.93 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.63 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.61 %
CZTB 0% 21/12/2018 1.59 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.00 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.98 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.98 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.83 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.78 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 020 904 1 469 257,00 4 076 180 5 865 109,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018

Ekonomiky na obou stranách Atlantiku vykazují solidní růst. Vyšší inflační očekávání a víra ve zvyšování sazeb v USA tak postavily státní dluhopisy na stranu poražených. Výnos 10letého vládního amerického dluhopisu znovu atakoval maxima roku 2013 na 3%. Prozatím podařená výsledková sezóna přispěla k odolnosti podnikových dluhopisů. Index amerických státních dluhopisů ztratil 0,8%, obdobný evropský index ubral 0,4%. Naopak české státní bondy přidaly 0,5%. Během dubna jsme dále snížili pozice v podnikových dluhopisech, které vyčerpaly růstový potenciál – maďarský petrochemický koncern MOL a německá realitní firma Alstria. Oproti tomu jsme navýšili investice do evropských konvertibilních dluhopisů prostřednictvím fondu Ellipsis. Nadále zajišťujeme část úrokového rizika futures kontrakty na německé státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia je 0,99, výnos do splatnosti portfolia se stabilizoval v okolí 1,4%. Měnová pozice fondu je mírně aktivní v rublech, zlotých a české koruně. V květnu bude pokračovat ostře sledovaná výsledková sezóna, ve které budou investoři hledat pozitivní efekty americké daňové reformy. Makroekonomická data by měla potvrdit pozitivní momentum ekonomik. Proto v základním scénáři a delším horizontu počítáme s rostoucími výnosy státních dluhopisů, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.05.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
311 558 637,43
Aktuální hodnota PL
1,4393
Změna aktuální hodnoty PL
0,07 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny