J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 16.09.2019

Období %
1 měsíc -0.85 %
3 měsíce 1.58 %
6 měsíců 2.41 %
1 rok 2.77 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.28 %
k min. IH (p.a.) 0.53 %
Období %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 16.09.2019

Struktura majetku k datu 09.09.2019

Struktura aktiv k datu 31.08.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 282,259.19
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 21,045.99
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 21,045.99
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 260,317.88
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 132,122.06
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 128,195.82
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 0.00
Akcie 0.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 895.33
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 14.04 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 8.04 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 6.01 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.17 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.87 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.85 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.79 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 3.63 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.59 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.32 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.29 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.90 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.83 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.82 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.79 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.55 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.52 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.46 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.19 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.17 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 2.00 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 1.99 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.83 %
MND VAR 13/11/2022 1.13 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.10 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.06 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.06 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.95 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.94 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
4 265 525 6 227 054,00 2 244 329 3 292 220,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019

Srpen bývá volatitní měsíc a letošek nebyl výjimkou. Na vině byla překvapivá eskalace obchodní války ze strany USA v podobě rozšíření cel na čínské zboží. V tomto prostředí se vedlo lépe dluhopisům. Makrodata, zejména ta evropská, k pozitivnímu obrázku nepřispěla a Evropa tak nyní spoléhá na centrální banku a fiskální stimuly. Výnos německého 10letého státního dluhopisu se dále propadl na 0,7% p.a. Dluhopisový index EMU státních bondů posílil o 2,5%, americké státní bondy přidaly 3,4%. Český index státního dluhu posílil o 1,9%. V srpnu jsme realizovali zisk na pozici v dlouhém americkém státním dluhopisu. Oproti tomu jsme snížili zajištění úrokového rizika a durace fondu tak zůstala blízko neutrální úrovně. Po poklesu ceny jsme koupili dluhopis realitní společnosti Passer Invest splatný 2023. Naopak jsme částečně redukovali Moravské naftové doly 2022 a zcela jsme odprodali fond konvertibilních dluhopisů. Modifikovaná durace portfolia na konci srpna byla 3,15. Výnos do splatnosti portfolia byl 1,39%. Září bude patřit centrálním bankám. Trh si je téměř jist snížením sazeb v USA, nicméně u ECB je situace nejasná. Náš výhled je opatrný vzhledem k velkým tržním očekáváním, kterým musí centrální bankéři dostát.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 16.09.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
277 133 372,69
Aktuální hodnota PL
1,4639
Změna aktuální hodnoty PL
-0,27 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny