J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 15.07.2019

Období %
1 měsíc 0.54 %
3 měsíce 1.18 %
6 měsíců 1.48 %
1 rok 1.53 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.24 %
k min. IH (p.a.) 0.32 %
Období %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.07.2019

Struktura majetku k datu 15.07.2019

Struktura aktiv k datu 30.06.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 274,457.95
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 6,360.31
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 6,360.31
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 259,558.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 135,810.90
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 123,747.10
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 5,957.11
Akcie 0.00
Podílové listy 5,957.11
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,582.53
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2019

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 14.14 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 7.63 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 6.09 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.08 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.93 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.84 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.83 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.54 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 3.46 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.39 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.33 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.89 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.84 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.81 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.80 %
US Treasury 3% 15/2/2049 2.71 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.55 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.51 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.45 %
MND VAR 13/11/2022 2.22 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.20 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.18 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.17 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.96 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 1.93 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.14 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.10 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.09 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.94 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.91 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 123 033 1 620 626,00 3 406 872 4 904 024,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2019

Mohutná červnová rally byla živená očekáváním v obnovení uvolňování monetární politiky USA i eurozóny. Centrálním bankéřům se nedaří probudit inflační tlaky a do popředí se dostávají obchodní nejistoty způsobené geopolitikou. Trhy počítají se snížením sazeb USA v červenci a vidí solidní šanci, že nás letos čeká trojí snížení. V eurozóně je zpět debata o QE, které teprve skončilo s novým rokem. Poslední červnové dny také přinesly příměří na poli tzv. obchodních válek. Dluhopisový index EMU státních bondů posílil o 2,3% americké státní bondy přidaly 0,9%. Český index státního dluhu posílil o 1,3%. V červnu jsme zvýšili duraci fondu do blízkosti neutrální úrovně. Do portfolia jsme koupili dlouhodobý americký státní dluhopis a snížili jsme podíl durace zajištěný futures kontrakty. Modifikovaná durace portfolia během měsíce stoupla na 2,9. Výnos do splatnosti portfolia je 1,68%. Hned z kraje července musí trhy vstřebat výsledky jednání USA a Číny. Zde čekáme minimálně krátkodobý pozitivní impuls, přestože do samotné dohody je ještě dlouhá cesta. Také se bude dále formovat očekávání trhu na nastavení úrokových sazeb. Indikace Fedu, že trh má přehnaná očekávání, by mohly způsobit negativní reakce.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.07.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
273 332 960,92
Aktuální hodnota PL
1,4489
Změna aktuální hodnoty PL
0,06 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny