J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 14.01.2019

Období %
1 měsíc 0.34 %
3 měsíce 0.06 %
6 měsíců -0.13 %
1 rok -1.62 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.24 %
k min. IH (p.a.) -0.02 %
Období %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.01.2019

Struktura majetku k datu 14.01.2019

Struktura aktiv k datu 31.12.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 289,095.61
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 54,099.14
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 54,099.14
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 220,177.98
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 109,548.05
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 110,629.93
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 11,219.06
Akcie 0.00
Podílové listy 11,219.06
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,599.42
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2018

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 11.77 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.54 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 3.80 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.68 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.62 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.60 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.50 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.45 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.23 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.18 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 3.10 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 3.07 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.74 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.73 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.68 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.43 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.29 %
MND VAR 13/11/2022 2.15 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.11 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.10 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.74 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.72 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.08 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.06 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.04 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.90 %
Volkswagen 4,625% perp II 0.86 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.75 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.44 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 577 3 659,00 2 206 259 3 129 610,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2018

Místy až panické reakce na trhu nahnaly investory do náruče státních dluhopisů. Schůzka prezidentů USA a Číny sice přinesla odložení eskalace cel, ale investoři se nadále obávají slabého výkonu světové ekonomiky v roce 2019. Komunikace po zasedání Fedu nebyla tak opatrná, jak trh doufal. Základní scénář centrálních bankéřů je zvýšení sazeb v tomto roce o 0,5 %, avšak trh je přesvědčen, že sazby zůstanou na stávající úrovni. Dluhopisový index EMU státních bondů přidal 0,9%, americké státní bondy přidaly 2,2%. Český index státního dluhu posílil o 0,6%. Během prosince stoupl podíl hotovosti a depozit v portfoliu. Byly splaceny dluhopisy TMR 4,5% 2018 a česká státní pokladniční poukázka MFČR. Po výrazném růstu ceny jsme z portfolia odprodali třicetiletý americký státní dluhopis. Úrokové riziko částečně zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia klesla na 0,93. Výnos do splatnosti portfolia je 1,65%. V lednu bude trh vyhodnocovat míru zpomalení světové ekonomiky, kterou lze racionálně očekávat. V centru pozornosti bude Čína, kde jsou rizika pro růst nejvyšší. O kondici reálné ekonomiky hodně napoví výsledková sezóna za 4Q 2018. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu by investoři měli počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.01.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
287 091 200,78
Aktuální hodnota PL
1,4252
Změna aktuální hodnoty PL
0,03 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny