J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 03.04.2020

Období %
1 měsíc -2.83 %
3 měsíce -1.75 %
6 měsíců -2.05 %
1 rok 0.61 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.99 %
k min. IH (p.a.) -0.05 %
Období %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 03.04.2020

Struktura majetku k datu 03.04.2020

Struktura aktiv k datu 31.03.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 270,877.54
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 27,584.17
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 21,084.17
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 239,907.17
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 107,335.04
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 132,572.13
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 1,731.59
Akcie 0.00
Podílové listy 1,731.59
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,654.61
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2020

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 13.48 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 6.44 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 5.26 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.42 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 4.41 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 4.16 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.91 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.86 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.80 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 3.23 %
Carrefour VAR 20/4/2021 3.17 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 3.12 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.83 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.75 %
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (F) 2.52 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.47 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.43 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.28 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.24 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 2.13 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.10 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 2.05 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.04 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 2.00 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.91 %
Orange 0,5% 04/09/2032 1.84 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.84 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.10 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.06 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.98 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.67 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
502 254 721 445,00 6 659 071 9 644 263,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2020

V březnu pokračoval na trzích negativní vývoj, jak postupně rostla čísla nakažených v Evropě. Odpověď centrálních bank byla razantní a rychlá. Snižování sazeb, masivní dodávání likvidity a kvantitativní uvolňování. Státy také přichází s mohutnými a drahými fiskálními opatřeními – garance půjček, náhrady mezd, různé podpory domácnostem a firmám. V reakci se trhy podnikových dluhopisů odrazily, akcie prošly až manickým vývojem. Dluhopisový index EMU státních bondů odepsal 2,6%, americké státní bondy přidaly 2,9%. Český index státního dluhu ztratil 1,1%. Fond má nadále konzervativní charakter, přesouváme ale část investic směrem k podnikovým bondům s investičním ratingem s cílem zvýšit výnosový potenciál. V březnu jsme realizovali zisk na části státních dluhopisů. Byl splacen dluhopis Home Credit. Po propadech cen jsme zvýšili zastoupení dluhopisů provozovatele datových center Equinix, těžařů Vale a Lukoil a telekomunikačních firem Orange a PPF Arena. Modifikovaná durace stoupla na 3,3. Výnos do splatnosti portfolia byl 1,79%. Investoři sledují křivky nově nakažených a vyhlíží známky, že dostáváme virus pod kontrolu. Věříme, že nynější ceny poskytují atraktivní vstup do kvalitních firem s nízkým zadlužením a silným obchodním modelem. Vyprodávat do roztřeseného trhu nepovažujeme za dlouhodobě profitabilní strategii.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 03.04.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
257 750 938,47
Aktuální hodnota PL
1,4377
Změna aktuální hodnoty PL
-0,08 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny