J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 22.05.2017

Období %
1 měsíc 0.16 %
3 měsíce 0.54 %
6 měsíců 1.49 %
1 rok 2.20 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.91 %
k min. IH (p.a.) 0.80 %
Období %
2011 2.13 %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.05.2017

Struktura majetku k datu 22.05.2017

Struktura aktiv k datu 30.04.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 335,305.03
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 47,854.43
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 47,854.43
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 267,526.07
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 90,415.80
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 177,110.27
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 18,037.85
Akcie 0.00
Podílové listy 18,037.85
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,886.67
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2017

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 9.25 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.20 %
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (F) 3.09 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.03 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.02 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 2.95 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.94 %
ST.DLUHOPIS 0,95% 15/5/2030 2.90 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.77 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.76 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.54 %
MOL 2,625% 28/4/2023 2.53 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.51 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.50 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.45 %
Astrazeneca 0,25% 12/5/2021 2.43 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.31 %
Turk Telekom 3,75% 19/6/2019 2.27 %
Lukoil 3,416% 24/4/2018 2.24 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.22 %
Merck 3,375% 12/12/2074 2.18 %
Volkswagen 4,625% perp 2.17 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 2.12 %
Novomatic 1,625% 20/9/2023 2.08 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.04 %
CPI 4,65% 11/12/2022 1.85 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.82 %
GE CAP VAR 05/02/2018 1.80 %
JTFIGR 3,00/2019 1.78 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.58 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 1.54 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.51 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.23 %
Alstria 2.125% 12/4/2023 0.86 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.81 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 707 235 5 319 586,00 2 595 810 3 725 105,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2017

Přebytek likvidity na trzích nadále pomáhá udržovat ceny dluhopisů vysoko. Měnová politika v Evropě zůstává velmi uvolněná a také v USA se utahuje jen velmi pomalu. Po zveřejnění výsledků voleb ve Francii klesly rizikové přirážky na jihu eurozóny. Dluhopisový index EMU státních bondů získal 0,6%, americké státní dluhopisy vzrostly o 0,7%. Český index státního dluhu zakončil beze změny. V dubnu se portfolio fondu zásadně nezměnilo. Prodali jsme dluhopis Goldman Sachs, který již vyčerpal výnosový potenciál a investovali jsme volnou hotovost v polském zlotém do nákupu polského státního dluhopisu splatného v říjnu 2018. Modifikovaná durace portfolia zůstala stabilní na 2,42, výnos do splatnosti portfolia byl na konci dubna 1,37%. Fond je plně zajištěn proti případnému posílení české koruny. V portfoliu ponecháváme vyšší zastoupení hotovosti vzhledem k vysokým nákladům na měnové zajištění a také vysokému ocenění podnikových dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.05.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
333 415 657,62
Aktuální hodnota PL
1,4384
Změna aktuální hodnoty PL
-0,04 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny