J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 10.07.2020

Období %
1 měsíc 0.39 %
3 měsíce 2.91 %
6 měsíců 2.15 %
1 rok 3.17 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.24 %
k min. IH (p.a.) 2.34 %
Období %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 10.07.2020

Struktura majetku k datu 10.07.2020

Struktura aktiv k datu 30.06.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 269,588.73
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 3,303.34
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,303.34
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 248,210.52
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 98,034.59
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 150,175.93
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 14,607.25
Akcie 0.00
Podílové listy 14,607.25
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,467.62
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2020

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 13.03 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 5.08 %
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (F) 4.78 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.38 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 4.30 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 4.24 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.85 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.83 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.60 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 3.00 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 2.64 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.62 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.51 %
Coca-Cola 1,45% 1/6/2027 2.30 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.25 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.23 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 2.18 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 2.06 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 2.06 %
AT&T 1,60% 19/5/2028 2.05 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.04 %
Airbus 1,375% 9/6/2026 2.03 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.02 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 2.02 %
Orange 0,5% 04/09/2032 1.92 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.91 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.88 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.85 %
IBM 1,7% 15/5/2027 1.83 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 1.78 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.14 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.09 %
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 1.06 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 1.02 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.98 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.68 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
499 055 744 305,00 488 265 727 057,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2020

Po předchozím dynamickém růstu trhy hledaly směr. Na jedné straně přicházejí pozitivní zprávy ohledně otevírání ekonomik a skokově lepších makrodat oproti květnu. Centrální banky také podporují trhy masivním dodáváním likvidity. Na druhou stranu zejména v USA se situace ohledně nových případů nelepší, což zvyšuje riziko znovuzavedení omezení. Do úvah investorů se dostávají americké listopadové volby, kde nyní trhům nakloněný D. Trump výrazně ztrácí. Toto téma se bude stále více dostávat do popředí. Dluhopisový index EMU státních bondů přidal 1,0%, americké státní bondy přidaly 0,1%. Český index státního dluhu odepsal 0,1%. Během června jsme investovali do dluhopisů těžaře diamantů Alrosa a nadnárodního výrobce letecké techniky Airbus. Celkově jsme drželi vysokou míru zainvestovanosti. Modifikovaná durace portfolia stoupla na 3,9. Hrubý výnos do splatnosti portfolia dosahoval 1,5%. Během prázdninových měsíců bývá na trzích zpravidla nižší likvidita, proto vyšší kolísavost trhů zřejmě neřekla poslední slovo. Ve výsledkové sezóně za 2Q bude více než samotný výkon firem důležitý jejich výhled na celý rok. Makrodata jsou nyní složitě predikovatelná, proto více než samotné hodnoty je pro trhy důležitý vzestupný trend.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 10.07.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
267 310 475,20
Aktuální hodnota PL
1,4948
Změna aktuální hodnoty PL
-0,17 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny