J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 13.11.2017

Období %
1 měsíc -0.08 %
3 měsíce 0.66 %
6 měsíců 0.68 %
1 rok 2.26 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.79 %
k min. IH (p.a.) 1.89 %
Období %
2011 2.13 %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.11.2017

Struktura majetku k datu 13.11.2017

Struktura aktiv k datu 31.10.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 337,745.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 78,425.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 53,425.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 25,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 238,160.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 80,487.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 157,673.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 19,919.00
Akcie 0.00
Podílové listy 19,919.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,240.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2017

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 10.31 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.22 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.08 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.04 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.03 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.84 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.83 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 2.80 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.79 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.77 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.61 %
MOL 2,625% 28/4/2023 2.50 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.41 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.38 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.36 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.32 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.21 %
Merck 3,375% 12/12/2074 2.16 %
Novomatic 1,625% 20/9/2023 1.99 %
CPI 4,85% 22/8/2042 1.98 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.96 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.94 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 1.87 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.80 %
GE CAP VAR 05/02/2018 1.79 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 1.78 %
MND VAR 13/11/2022 1.78 %
JTFIGR 3,00/2019 1.78 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.51 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 0.92 %
Alstria 2.125% 12/4/2023 0.83 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.78 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 467 043 2 126 560,00 2 617 042 3 792 360,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2017

V říjnu udávaly tempo centrální banky, když ECB představila plán na pokles nákupů aktiv ze 60 mld. EUR na 30 mld. EUR (do konce září 2018). Trh vyhodnotil zprávu jako relativně opatrnou. V návaznosti na to posílily především evropské státní obligace, nicméně výnosy se dále snížily napříč celým dluhopisovým spektrem. High Yield dluhopisům svědčí ekonomická expanze a prostředí nízkých výnosů. Dluhopisový index EMU státních bondů přidal 1,1 %, americké státní bondy oslabily o 0,1 %. Český index státního dluhu ztratil 2,0 %. V říjnu jsme se zúčastnili primárních emisí s variabilními kupóny Moravských naftových dolů a Leaseplanu. Realizovali jsme zisk na bondech Passerinvest, které mají již omezený výnosový potenciál. Rozhodli jsme se opustit turecký trh. Investici do Turk Telecomu splatného 2019 jsme nahradili dluhopisy Lukoilu. Modifikovaná durace portfolia mírně klesla na 1,55, výnos do splatnosti portfolia je 1,1%. Měnová pozice fondu zůstala mírně aktivní v rublech, zlotých a české koruně. V listopadu nebudou zasedat centrální banky, nicméně trhy bude hýbat pokračující výsledková sezóna v Evropě a USA. Makroekonomická data ve Spojených státech mohou potvrdit či zvrátit očekávané zvýšení sazeb v prosinci. V neposlední řadě může na trhy dorazit pozitivní impuls v podobě schválení daňové reformy Trumpovy administrativy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.11.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
334 879 720,31
Aktuální hodnota PL
1,4488
Změna aktuální hodnoty PL
-0,10 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny