J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 27.03.2017

Období %
1 měsíc -0.13 %
3 měsíce 0.31 %
6 měsíců -0.08 %
1 rok 1.74 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.90 %
k min. IH (p.a.) 0.26 %
Období %
2011 2.13 %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 27.03.2017

Struktura majetku k datu 27.03.2017

Struktura aktiv k datu 28.02.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 337,024.16
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 51,651.77
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 51,651.77
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 266,724.72
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 75,659.16
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 191,065.56
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 18,335.52
Akcie 0.00
Podílové listy 18,335.52
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 312.15
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2017

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 9.21 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.25 %
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (F) 3.16 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.03 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.99 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.98 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 2.94 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.78 %
MOL 2,625% 28/4/2023 2.58 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.55 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.49 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.48 %
Raiffeisen Bank 2,75% 10/7/2017 2.48 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.44 %
Astrazeneca 0,25% 12/5/2021 2.43 %
Lukoil 3,416% 24/4/2018 2.33 %
Turk Telekom 3,75% 19/6/2019 2.31 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.30 %
Volkswagen 4,625% perp 2.20 %
Merck 3,375% 12/12/2074 2.16 %
Gazprom 5,136% 22/3/2017 2.11 %
Novomatic 1,625% 20/9/2023 2.08 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 2.07 %
POLAND GOVT BOND 4% 25/10/2023 1.96 %
CPI 4,65% 11/12/2022 1.86 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.80 %
GE CAP VAR 05/02/2018 1.79 %
JTFIGR 3,00/2019 1.79 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 1.78 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.64 %
GOLDMAN SACHS GP GS 6,15% 04/01/2018 1.63 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.50 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.25 %
Alstria 2.125% 12/4/2023 0.86 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.81 %
Sberbank 5,4% 24/3/2017 0.78 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 531 996 2 189 657,00 3 253 877 4 647 887,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2017

Představitelé Evropské centrální banky opakovaně ubezpečovali finanční trhy, že přes krátkodobě rostoucí inflaci se ECB nechystá předčasně ukončit program odkupu aktiv. Ačkoli inflace v Evropě roste, její méně kolísavá část – čistá inflace, nadále zůstává velmi nízká. Rizikové přirážky dluhopisů jihoevropských zemí se dále mírně zvýšily. Dluhopisový index EMU státních bondů posílil o 1,1%, americké státní dluhopisy vzrostly o 0,34%. Český index státního dluhu propadl o více než 1%. V únoru jsme investovali volnou hotovost do státního dluhopisu s variabilním kupónem splatného 2027. Na primárním trhu jsme koupili dluhopisy poskytovatele půjček Home Credit. Investovali jsme do institucionální třídy fondu zaměřeného na lokální dluhopisy tzv. emerging trhů. Snížili jsme expozici na Francii prodejem bondu Wendel. Byl splacen dluhopis ropné firmy SOIAZ. Modifikovaná durace portfolia dále klesla na 2,02, výnos do splatnosti portfolia je 1,31%. Dále jsme zvýšili měnové zajištění portfolia. Ačkoli se zdá, že se schyluje ke zvýšení základní dolarové úrokové sazby v březnu, trhy zůstávají díky přebytku hotovosti prozatím v klidu. Logické by však bylo očekávat určitý pokles cen státních dluhopisů a v důsledku toho by mohly být postiženy také akcie a dále měny a bondy rozvíjejících se zemí.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 27.03.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
333 007 444,10
Aktuální hodnota PL
1,4288
Změna aktuální hodnoty PL
0,06 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny