J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 30.11.2019

Období %
1 měsíc -0.10 %
3 měsíce -0.63 %
6 měsíců 1.84 %
1 rok 3.40 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.23 %
k min. IH (p.a.) 0.55 %
Období %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 30.11.2019

Struktura majetku k datu 30.11.2019

Struktura aktiv k datu 30.11.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 276,360.57
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 7,260.19
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 7,260.19
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 268,052.45
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 139,634.04
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 128,418.41
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 0.00
Akcie 0.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,047.92
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.11.2019

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 14.17 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 7.73 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.98 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 4.53 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.10 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.88 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.86 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.86 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.57 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.35 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.31 %
US Treasury 3% 15/2/2049 2.99 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.90 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.81 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.79 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.55 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.51 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.40 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.23 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.15 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.97 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 1.96 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 1.95 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.88 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.71 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.11 %
MND VAR 13/11/2022 1.10 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.09 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.08 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.00 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.95 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 11.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
539 006 788 830,00 1 778 268 2 598 086,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2019

Na počátku října byly trhy nervózní z makroekonomického vývoje. Poté však zazněly pozitivní komentáře z fronty obchodních válek – obě strany jsou ochotny uzavřít omezenou dohodu v rámci „Fáze 1“. Po těchto zprávách se rizikovým aktivům podařilo zakončit říjen s kladným zhodnocením. Americký Fed snížil sazby s doprovodným komentářem o plánované pauze v nastavení monetární politiky. ECB od 1. 11. znovu začala s programem nákupu aktiv (QE). Výsledková sezóna překonává nízká očekávání, zisky však meziročně klesají. Dluhopisový index EMU státních bondů oslabil o 1,1%, americké státní bondy přidaly 0,1%. Český index státního dluhu odepsal 0,1%. V říjnu jsme investovali do dluhopisů těžařských firem Vale (železná ruda) a Norilsk Nickel (nikl, paladium). Se ziskem jsme prodali dluhopis Sazka 2024. Byl splacen bond GM – Opel. Po růstu výnosů jsme opět otevřeli pozici ve třicetiletém americkém státním dluhopisu. Modifikovaná durace portfolia v důsledku toho vzrostla na 3,75. Výnos do splatnosti portfolia byl 1,73%. Náš výhled pro listopad je opatrný vzhledem k relativně vysokým valuacím a malému prostoru pro chybu na geopolitickém poli.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 30.11.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
274 965 989,68
Aktuální hodnota PL
1,4642
Změna aktuální hodnoty PL
0,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny