J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 19.03.2018

Období %
1 měsíc -0.35 %
3 měsíce -0.55 %
6 měsíců -0.68 %
1 rok 0.88 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.61 %
k min. IH (p.a.) 1.32 %
Období %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.03.2018

Struktura majetku k datu 19.03.2018

Struktura aktiv k datu 28.02.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 325,679.45
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 49,192.74
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 49,192.74
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 253,608.49
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 108,063.04
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 145,545.45
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 19,729.43
Akcie 0.00
Podílové listy 19,729.43
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,148.78
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2018

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 10.60 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 4.18 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.32 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.16 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.14 %
CZTB 0% 04/05/2018 3.09 %
CZTB 0% 11/05/2018 3.09 %
Czech Republic T-Bill 0% 25/05/2018 3.09 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.93 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 2.89 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.53 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 2.50 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.45 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.44 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.40 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.39 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.10 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.05 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.04 %
CPI 4,85% 22/8/2042 2.03 %
CPI 4,65% 6/11/2022 2.00 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.92 %
JTFIGR 3,00/2019 1.89 %
MND VAR 13/11/2022 1.87 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 1.86 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.86 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.59 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.55 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.48 %
MOL 2,625% 28/4/2023 1.30 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 1.21 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 0.96 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.93 %
Alstria 2.125% 12/4/2023 0.85 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.80 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 399 935 2 023 212,00 5 192 346 7 511 531,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2018

Investoři se v únoru začali více obávat zrychlující inflace, což přineslo prodejní tlak na trhy obligací. Americké desetileté státní bondy atakovaly hranici výnosu 3,0%, což je nejvíce od roku 2013. V druhé polovině února se ceny dluhopisů stabilizovaly, avšak na trzích stále panovaly obavy z vyšších sazeb. Dluhopisový index EMU státních bondů přidal 0,2%, americké státní bondy ztratily 0,8%. Český index státního dluhu posílil o 0,2%. Snížili jsme pozici v dluhopisech MOL, které vyčerpaly růstový potenciál. Byl splacen dluhopis General Electric. Zvětšili jsme pozici ve fondu konvertibilních dluhopisů a v ruských státních bondech. Zajišťovali jsme část úrokového rizika prostřednictvím futures na německé státní dluhopisy. Část hotovosti jsme umístili do státních pokladničních poukázek. Modifikovaná durace portfolia klesla na 0,97, výnos do splatnosti byl 1,28%. Měnová pozice zůstala mírně aktivní v rublech, zlotých a české koruně. Trhy práce napříč ekonomikami zůstávají silné a komentáře Fedu vyzněly ve prospěch rychlejšího utažení měnové politiky. Výnosy státních dluhopisů by proto měly spíše pokračovat v růstu, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor. Prohlášení ohledně protekcionistických opatření ze strany USA mohou na trhy také přinést nervozitu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.03.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
320 222 858,59
Aktuální hodnota PL
1,4404
Změna aktuální hodnoty PL
-0,16 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny