J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 17.07.2017

Období %
1 měsíc 0.01 %
3 měsíce 0.29 %
6 měsíců 0.98 %
1 rok 1.14 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.86 %
k min. IH (p.a.) 1.11 %
Období %
2011 2.13 %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.07.2017

Struktura majetku k datu 17.07.2017

Struktura aktiv k datu 30.06.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 333,419.78
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 72,386.87
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 47,386.87
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 25,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 240,590.83
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 74,031.75
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 166,559.07
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 19,529.07
Akcie 0.00
Podílové listy 19,529.07
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 913.01
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2017

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 9.40 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.26 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.07 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.01 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.98 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 2.90 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.80 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 2.75 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.73 %
MOL 2,625% 28/4/2023 2.53 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.49 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.46 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.43 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.41 %
Astrazeneca 0,25% 12/5/2021 2.37 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.24 %
Merck 3,375% 12/12/2074 2.16 %
Volkswagen 4,625% perp 2.15 %
Turk Telekom 3,75% 19/6/2019 2.10 %
Novomatic 1,625% 20/9/2023 2.04 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.01 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.91 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 1.87 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.82 %
GE CAP VAR 05/02/2018 1.82 %
JTFIGR 3,00/2019 1.81 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 1.66 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.52 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.22 %
Alstria 2.125% 12/4/2023 0.84 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.80 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
4 138 425 5 960 490,00 4 306 833 6 201 437,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017

Evropské obligace oslabovaly v očekávání utahování měnové politiky. Trhy takto naladil svými vyjádřeními guvernér ECB Mario Draghi. Americká centrální banka také nemírní jestřábí komentáře a je odhodlána dodržet letošní plán na ještě jedno zvyšování sazeb při snižování své bilance. Dluhopisový index EMU státních bondů ztratil 0,5%, americké státní dluhopisy klesly o 0,2%. Český index státního dluhu zakončil se ztrátou 1,2%. V průběhu června jsme dále snížili duraci portfolia prodejem desetiletého českého státního dluhopisu. Prodali jsme fond investující na americkém hypotéčním trhu a naopak navýšili investici do fondu dluhopisů rozvíjejících se trhů. Po oslabení polského zlotého jsme zvýšili expozici na Polsko. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,83, výnos do splatnosti portfolia byl 1,19%. Fond je plně zajištěn proti posílení české koruny. Investoři budou sledovat, jestli výnos německého desetiletého dluhopisu prolomí důležitou technickou hranici 0,5%. Díky politice ECB je tento trh odtržen od fundamentů a proto lze výsledek těžko předvídat. V portfoliích držíme úrokové riziko snížené, protože proražení hranice 0,5% by mohlo vést k výraznějším výprodejům. Naopak pohyb výnosů na druhou stranu (pokles) by neměl být tak prudký.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.07.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
330 532 410,60
Aktuální hodnota PL
1,4398
Změna aktuální hodnoty PL
0,29 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny