J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 31.12.2017

Období %
1 měsíc 0.01 %
3 měsíce -0.06 %
6 měsíců 0.83 %
1 rok 1.68 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.74 %
k min. IH (p.a.) 1.77 %
Období %
2012 10.40 %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.12.2017

Struktura majetku k datu 31.12.2017

Struktura aktiv k datu 31.12.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 332,312.35
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 67,927.69
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 57,927.69
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 10,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 247,157.41
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 77,071.26
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 170,086.15
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 14,865.02
Akcie 0.00
Podílové listy 14,865.02
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,362.22
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2017

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 10.53 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.30 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.11 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.05 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.86 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 2.86 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 2.60 %
MOL 2,625% 28/4/2023 2.56 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.41 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.41 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.36 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 2.36 %
TMR 4,5% 17/12/2018 2.35 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.15 %
Merck 3,375% 12/12/2074 2.15 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.11 %
CPI 4,85% 22/8/2042 2.03 %
POLGB 0% 25/10/2018 2.02 %
Novomatic 1,625% 20/9/2023 2.01 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.00 %
CPI 4,65% 6/11/2022 1.95 %
MND VAR 13/11/2022 1.84 %
Russia OFZ 6,40% 27/5/2020 1.83 %
JTFIGR 3,00/2019 1.83 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 1.83 %
GE CAP VAR 05/02/2018 1.82 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 1.82 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.56 %
ERSTE GROUP BANK VAR 28/01/2019 1.52 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.52 %
PEMEX 1,875% 21/4/2022 1.21 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 0.93 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.91 %
Alstria 2.125% 12/4/2023 0.84 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.79 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 227 999 1 778 366,00 4 455 931 6 452 395,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2017

Poslední měsíc roku 2017 zakončil smíšeně napříč dluhopisovým spektrem, když tradičně ovlivnily konec roku technické faktory. Schválení daňové reformy v USA trhy nezaskočilo. Výsledky voleb v Katalánsku, kde získaly převahu separatistické strany, také výrazné změny nepřinesly. Americký Fed zvedl úrokové sazby, čímž si byly trhy téměř jisty. Data z vyspělých ekonomik nadále vyznívají obecně příznivě, ať už se jedná o trh práce, inflaci či předstihové indikátory. Dluhopisový index EMU státních bondů oslabil o 0,8 %, americké státní bondy přidaly o 0,3 %. Český index státního dluhu zůstal na nule. V prosinci jsme na primárním trhu koupili dluhopisy s proměnlivým kuponem Teplárny Otrokovice splatné v roce 2023. Částečně jsme snížili pozici a realizovali zisk na fondu, který investuje do dluhopisů v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Modifikovaná durace portfolia je 1,67, výnos do splatnosti portfolia je 1,25%. Měnová pozice fondu zůstala mírně aktivní v rublech, zlotých a české koruně. Na začátku roku budou investoři sledovat, jak bondové trhy reagují na snížené nákupy Evropské centrální banky v rámci politiky QE. Celkově čekáme mírně rostoucí výnosy státních dluhopisů. Kreditní přirážky by se zatím mohly v průměru udržet zhruba na stejné úrovni, i když lze čekat větší diferenciaci mezi emitenty.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 31.12.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
329 418 704,22
Aktuální hodnota PL
1,4483
Změna aktuální hodnoty PL
0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny