J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

 
Do 31.5.2019 je účet pro zasílání investic klientů vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 13.05.2019

Období %
1 měsíc 0.16 %
3 měsíce 0.72 %
6 měsíců 1.93 %
1 rok 2.63 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.12 %
k min. IH (p.a.) 2.63 %
Období %
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.05.2019

Struktura majetku k datu 13.05.2019

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,734,848.54
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 1,053,787.99
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 1,032,287.99
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 21,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,379,224.86
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 232,362.93
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,146,861.93
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 279,387.74
Akcie 0.00
Podílové listy 279,387.74
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 22,447.94
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2019

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.36 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 5.26 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.98 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.83 %
JTFIGR 3,00/2019 4.02 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.71 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.29 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.22 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.13 %
TMR 6% 5/2/2021 2.57 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.31 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.23 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 1.97 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.89 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.86 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.81 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.59 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.37 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.26 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.20 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.17 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.94 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.94 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.89 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.80 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.79 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.69 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - MOC 0.66 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.65 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.63 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.62 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.58 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.58 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.56 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.55 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.54 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.51 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.50 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.50 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.49 %
MND VAR 13/11/2022 0.49 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.49 %
Rohlik CZ 6,6% 31/01/2023 0.47 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.46 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20190719 - MOC 0.46 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.46 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.45 %
JBS 7% 15/1/2026 0.42 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.38 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.37 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.36 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.36 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.35 %
EPH VAR 16/7/2022 0.35 %
TD Gama 5,25% 11/12/2023 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.34 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.33 %
JTRE Financing 4,5% 24/7/2023 0.31 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.31 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.30 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.28 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.27 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.24 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.15 %
Volkswagen 2,7% perp 0.15 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.14 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
59 809 439 78 156 716,00 57 836 106 75 586 299,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2019

V dubnu nadále vládl na trzích rizikových aktiv optimismus. Investoři vnímají pozitivně posun v politice centrálních bank. Ty budou držet sazby na současných úrovních delší dobu a dokonce se v USA začíná ozývat volání po snižování sazeb. Dluhopisový index EMU státních bondů zůstal na nule, americké státní bondy ztratily 0,2%. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,3%, obdobný evropský HY index připsal 1,2%. V dubnu byly předčasně splaceny dluhopisy Sappi, Emma Gamma a Home Credit a v důsledku toho se zvýšil podíl hotovosti v portfoliu. Realizovali jsme zisk na části pozice v podřízených bondech VW. Investovali jsme do zpracovatele masa JBS, zvedli jsme podíl realitního holdingu CPI a část hotovosti jsme uložili do českého státního dluhopisu. Modifikovaná durace portfolia mírně vzrostla na 1,78. Výnos do splatnosti portfolia je 3,28%. V květnu bude pokračovat výsledková sezóna, která je zatím cenám podporou. Investoři budou dále pečlivě sledovat ekonomická data, která mohou určit kroky centrálních bank. Trvajícím rizikem je nevyřešená obchodní roztržka USA/Čína, případně nová cla na evropské automobilky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.05.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 676 601 309,87
Aktuální hodnota PL
1,3096
Změna aktuální hodnoty PL
0,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc