J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 17.09.2018

Období %
1 měsíc 0.43 %
3 měsíce 0.58 %
6 měsíců 1.16 %
1 rok 2.48 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.26 %
k min. IH (p.a.) 2.48 %
Období %
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.09.2018

Struktura majetku k datu 17.09.2018

Struktura aktiv k datu 31.08.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,035,745.09
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 763,408.42
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 719,158.42
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 44,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,965,452.06
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 245,240.27
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,720,211.79
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 274,666.67
Akcie 0.00
Podílové listy 274,666.67
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 32,217.93
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 9.09 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 6.28 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.09 %
JTFIGR 3,00/2019 5.63 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.91 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.59 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.66 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.57 %
CPI 4,65% 6/11/2022 3.14 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.10 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.07 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.84 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.15 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.11 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 2.04 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.61 %
TMR 6% 5/2/2021 1.55 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.27 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.26 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.14 %
JTRE Financing 4,5% 24/7/2023 1.02 %
CZTB 0% 2/11/2018 0.89 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.88 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.86 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.75 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.65 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.61 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.60 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.60 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.60 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.58 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.57 %
CZTB 0% 09/11/2018 0.56 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.55 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.53 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.52 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.50 %
MND VAR 13/11/2022 0.48 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.48 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.48 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.47 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.45 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.43 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20190719 - MOC 0.43 %
J&T Energy Financing 0% 31/5/2024 0.43 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.36 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.36 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.34 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.34 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.34 %
EPH VAR 16/7/2022 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.33 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.32 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.31 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.30 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 0.29 %
Volkswagen 2,7% perp 0.29 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 0.29 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.29 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.28 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.27 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.25 %
J&T Energy 5,25% 13/3/2025 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.19 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.14 %
CPI 5,1% 29/3/2021 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
66 654 701 85 358 110,00 152 265 550 194 990 416,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018

Hrozba obchodních válek nadále obchází finanční trhy, z čehož benefitují americká aktiva na úkor ostatních. Pokračující problémy Argentiny a Turecka a nové sankce na Rusko sentimentu nepomohly. Makroekonomická data jsou nadále pozitivní, přestože evropský růst lze vedle USA označit jako tlumený. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,7%, obdobný evropský HY index zůstal beze změny. V srpnu jsme do portfolia zařadili dluhopis největšího správce pohledávek v Evropě Intrum. Navýšili jsme bondy Sazka a AlphaQuest. Byl splacen dluhopis JOJ Media House. Realizovali jsme zisk na části JTRE Financing 4,5% 2023. Část úrokového rizika zajišťujeme nově pomocí futures na francouzské dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia byla 1,71, výnos do splatnosti portfolia stoupl na 3,14%. Fond má mírně aktivní pozici v české koruně. Na finančních trzích panují poměrně pesimistická očekávání ohledně výhledu pro ceny investičních aktiv. Důvodem jsou specifické problémy zemí jako Turecko či Argentina, zpomalení v Číně, růst úrokových sazeb v USA a Trumpova konfrontační zahraniční politika. V září se začne výrazněji mluvit o amerických parlamentních volbách v listopadu. Obchodní války, problematika italského rozpočtu a turecké potíže zřejmě brzy nezmizí. Z tohoto důvodu zaujímáme spíše defenzivní postoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.09.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 981 652 581,41
Aktuální hodnota PL
1,2859
Změna aktuální hodnoty PL
0,33 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc