J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 12.11.2018

Období %
1 měsíc -0.01 %
3 měsíce 0.57 %
6 měsíců 0.89 %
1 rok 1.66 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.18 %
k min. IH (p.a.) 1.66 %
Období %
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 12.11.2018

Struktura majetku k datu 12.11.2018

Struktura aktiv k datu 31.10.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,026,311.82
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 1,160,353.64
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 1,064,263.64
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 96,090.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,575,693.56
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 277,387.25
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,298,306.31
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 278,306.15
Akcie 0.00
Podílové listy 278,306.15
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 11,958.47
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.18 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.95 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.71 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 4.49 %
JTFIGR 3,00/2019 4.10 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.99 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.74 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.15 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.13 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.90 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 2.88 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.60 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.11 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.08 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.64 %
TMR 6% 5/2/2021 1.58 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.50 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.30 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.28 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.25 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.16 %
CZTB 0% 2/11/2018 0.90 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.90 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.83 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.76 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.76 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.66 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.62 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.61 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.61 %
JTRE Financing 4,5% 24/7/2023 0.60 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.59 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.58 %
CZTB 0% 09/11/2018 0.56 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.55 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.54 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.53 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 0.52 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.51 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.49 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.48 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.48 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.47 %
MND VAR 13/11/2022 0.47 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20190719 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.44 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.43 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.37 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.36 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.35 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.35 %
EPH VAR 16/7/2022 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.33 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.32 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 0.30 %
Volkswagen 2,7% perp 0.29 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.29 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 0.29 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.28 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.28 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.26 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.25 %
J&T Energy 5,25% 13/3/2025 0.24 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.20 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.14 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
50 312 349 64 795 253,00 111 340 457 143 391 913,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018

V říjnu obcházela akciové trhy značná nervozita a tak se státní dluhopisy, jakožto bezpečný přístav, staly relativním vítězem měsíce. Evropa zažívá zpomalení růstu, což působí jako podpora pro dluhopisové trhy a jako brzda pro budoucí utahování monetární politiky. Pokles cen ropy (-11% m/m) způsobil, že nejvíce ztratil US high yield trh, kde jsou těžaři zastoupeni. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 1,6%, obdobný evropský HY index odepsal 1%. Během října jsme na primárním trhu nakoupili dluhopisy Liberty One Methanol 2023 a provozovatele horských středisek Tatry Mountain Resorts 2024. Navýšili jsme pozice v realitní skupině CPI, ruském Home Creditu a v bondech J&T Energy Financing. Nahradili jsme splacený dluhopis J&T Securities. Dluhopis J&T Finance Group splatný v roce 2019 postupně měníme za výnosnější EUR bond 2023 od stejného emitenta. Část úrokového rizika zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia stoupla na 1,65. Výnos do splatnosti portfolia je 3,24%. Předstihové indikátory signalizují zpomalení dynamiky světové ekonomiky. Brzkou reakci ze strany centrálních bank však čekat nelze, protože trh práce se zjevně přehřívá v USA a postupně utahuje i v Evropě. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu musí investoři počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 12.11.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 861 889 358,34
Aktuální hodnota PL
1,2874
Změna aktuální hodnoty PL
-0,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc