J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 19.03.2018

Období %
1 měsíc 0.05 %
3 měsíce 0.31 %
6 měsíců 0.99 %
1 rok 2.74 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.44 %
k min. IH (p.a.) 2.74 %
Období %
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.03.2018

Struktura majetku k datu 19.03.2018

Struktura aktiv k datu 28.02.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,452,512.55
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 718,117.22
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 704,117.22
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 14,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 8,455,423.85
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 208,864.70
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 8,246,559.14
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 268,134.18
Akcie 0.00
Podílové listy 268,134.18
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 10,837.31
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 8.73 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 5.88 %
EPH 4,2% 30/9/2018 5.85 %
JTFIGR 3,00/2019 5.42 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.73 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.79 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.50 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.40 %
CPI 4,65% 6/11/2022 3.23 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 2.96 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 2.87 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.75 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.37 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.13 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.12 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.06 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 1.92 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.49 %
TMR 6% 5/2/2021 1.42 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.24 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.22 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.21 %
CZTB 0% 04/05/2018 1.07 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.03 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.86 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 0.85 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.82 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.75 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.71 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.67 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.61 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.60 %
Smenka JTPE CZK 6,50 20180427 - MOC 0.60 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.58 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.57 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.56 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.56 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.55 %
CZTB 0% 11/05/2018 0.53 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.51 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.50 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.49 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.48 %
MND VAR 13/11/2022 0.45 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.45 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.45 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.44 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.40 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.34 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.34 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.34 %
Wendel SA 1% 20/04/2023 0.33 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.33 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.32 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.32 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.31 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180316 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.29 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.29 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.29 %
PEMEX 2,5% 21/8/2021 0.29 %
Volkswagen 2,7% perp 0.28 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.20 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.19 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.19 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180314 - MOC 0.18 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
139 746 567 177 583 986,00 82 382 980 104 674 964,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2018

Investoři se v únoru začali více obávat zrychlující inflace, což přineslo prodejní tlak na trhy obligací. Americké desetileté státní bondy atakovaly hranici výnosu 3,0%, což je nejvíce od roku 2013. V druhé polovině února se ceny dluhopisů stabilizovaly, avšak na trzích stále panovaly obavy z vyšších sazeb. Rétorika nového předsedy Fedu J. Powella potvrdila plán na utažení monetární politiky a nesla se v mírně jestřábím tónu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 0,9%, evropský HY index zaznamenal ztrátu 0,6%. V únoru jsme snížili pozici v dluhopisech MOL, které již vyčerpaly růstový potenciál. Navýšili jsme investici do EPH 3,5% 2020 a také jsme přikoupili bondy Sazka Group 4% 2022. Byly splaceny dvě směnky J&T Private Equity. Část hotovosti jsme umístili do státních pokladničních poukázek. Zajišťujeme část úrokového rizika prostřednictvím futures na německé státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,95, výnos do splatnosti portfolia je 3,05%. Trhy práce napříč ekonomikami zůstávají silné a komentáře Fedu vyzněly ve prospěch rychlejšího utažení měnové politiky. Výnosy státních dluhopisů by proto měly spíše pokračovat v růstu, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor. Prohlášení ohledně protekcionistických opatření ze strany USA mohou na trhy také přinést nervozitu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.03.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 293 508 863,10
Aktuální hodnota PL
1,2711
Změna aktuální hodnoty PL
-0,04 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc