J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 11.11.2019

Období %
1 měsíc 0.13 %
3 měsíce 0.79 %
6 měsíců 2.07 %
1 rok 3.83 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.13 %
k min. IH (p.a.) 3.83 %
Období %
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 11.11.2019

Struktura majetku k datu 11.11.2019

Struktura aktiv k datu 31.10.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,924,869.85
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 450,111.67
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 402,611.67
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 47,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 450,195.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 450,195.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,686,153.15
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 355,403.78
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,330,749.37
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 281,495.26
Akcie 0.00
Podílové listy 281,495.26
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 56,914.78
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2019

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.18 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6.91 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.86 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.60 %
JTFIGR 3,00/2019 3.95 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.59 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.21 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.17 %
TMR 6% 5/2/2021 2.57 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.25 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.08 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.83 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.81 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 1.74 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.70 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.69 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.34 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.23 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.16 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.16 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.13 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 1.00 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.94 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.93 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.86 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.79 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.78 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.70 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.69 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - MOC 0.65 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.61 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.58 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.57 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.56 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.56 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.54 %
MND VAR 13/11/2022 0.51 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.50 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.50 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.49 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.48 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.45 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.45 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.44 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.43 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.39 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.38 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.37 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.36 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.35 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.34 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
EPH VAR 16/7/2022 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.33 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.31 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.30 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.29 %
Sazka 5,20% 23/9/2024 0.29 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.28 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.28 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.27 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.26 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.23 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.22 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.16 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.15 %
Volkswagen 2,7% perp 0.15 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.15 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 0.13 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.12 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
66 456 316 88 675 903,00 79 086 149 105 506 964,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2019

Na začátku října byly trhy nervózní z makroekonomického vývoje. Poté však zazněly pozitivní komentáře z fronty obchodních válek – obě strany jsou ochotny uzavřít omezenou dohodu v rámci „Fáze 1“. Po těchto zprávách se rizikovým aktivům podařilo zakončit říjen s kladným zhodnocením. Americký Fed snížil sazby s doprovodným komentářem o plánované pauze v nastavení monetární politiky. ECB od 1.11. znovu začala s programem nákupu aktiv (QE). Výsledková sezóna překonává nízká očekávání, zisky však meziročně klesají. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, obdobný evropský HY index odepsal 0,2%. V říjnu jsme investovali do dluhopisů těžařských firem Vale (železná ruda) a Norilsk Nickel (nikl, paladium). Rovněž na primárním trhu jsme koupili nový seniorní dluhopis realitní společnosti CPI. Byl splacen bond JTFG 3,8% místo nějž jsme navýšili bond JTFG 4,75% 2024. Modifikovaná durace portfolia zůstala stabilní těsně pod 2,1. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,51%. Náš výhled pro listopad je opatrný vzhledem k relativně vysokým valuacím a malému prostoru pro chybu na geopolitickém poli.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 11.11.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 883 996 152,61
Aktuální hodnota PL
1,3367
Změna aktuální hodnoty PL
0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc