J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 14.05.2018

Období %
1 měsíc 0.22 %
3 měsíce 0.44 %
6 měsíců 0.84 %
1 rok 2.65 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.39 %
k min. IH (p.a.) 2.65 %
Období %
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.05.2018

Struktura majetku k datu 14.05.2018

Struktura aktiv k datu 30.04.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,231,013.15
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 791,434.71
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 768,934.71
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 22,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 8,160,101.03
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 241,078.24
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,919,022.79
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 270,504.84
Akcie 0.00
Podílové listy 270,504.84
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 8,972.57
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 9.07 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 6.05 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.04 %
JTFIGR 3,00/2019 5.49 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.88 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.60 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.45 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.10 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.00 %
CPI 4,65% 6/11/2022 2.99 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 2.96 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.85 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.33 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.20 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.16 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.13 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 1.99 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.57 %
TMR 6% 5/2/2021 1.48 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.27 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.24 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.22 %
CZTB 0% 04/05/2018 1.10 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 0.88 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.87 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.85 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.78 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.72 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.70 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.63 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.60 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.59 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.58 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.58 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.56 %
CZTB 0% 11/05/2018 0.55 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.51 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.51 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.50 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.50 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.47 %
MND VAR 13/11/2022 0.47 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.46 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.45 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.45 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.42 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.33 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.33 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.33 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.32 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.31 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.30 %
Volkswagen 2,7% perp 0.29 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.24 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.20 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.20 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.19 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.14 %
CPI 5,1% 29/3/2021 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
60 703 570 77 269 625,00 171 063 949 217 753 140,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018

Ekonomiky na obou stranách Atlantiku vykazují solidní růst. Vyšší inflační očekávání a víra ve zvyšování sazeb v USA tak postavily státní dluhopisy na stranu poražených. Výnos 10letého vládního amerického dluhopisu znovu atakoval maxima roku 2013 na 3%. Prozatím podařená výsledková sezóna přispěla k odolnosti podnikových dluhopisů. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů vzrosl o 0,9%, evropský HY index zaznamenal zisk 0,5%. V dubnu jsme po výprodeji ruských aktiv navýšili investici do dluhopisů Gazprom, přikoupili jsme také norskou těžařskou firmu Point Resources. Realizovali jsme zisk na investicích, které vyčerpaly růstový potenciál - maďarský MOL a francouzský Wendel a snížili jsme expozici na dluhopisy Sazka. Část volné hotovosti jsme umístili do českých státních dluhopisů. Úrokové riziko řídíme futures kontrakty na německé státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,8, výnos do splatnosti portfolia je 3,02%. V květnu bude pokračovat ostře sledovaná výsledková sezóna, ve které budou investoři hledat pozitivní efekty americké daňové reformy. Makroekonomická data by měla potvrdit pozitivní momentum ekonomik. Proto v základním scénáři a delším horizontu počítáme s rostoucími výnosy státních dluhopisů, což je pro podnikové dluhopisy negativní faktor.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.05.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 130 897 135,07
Aktuální hodnota PL
1,2761
Změna aktuální hodnoty PL
0,06 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc