J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 27.03.2017

Období %
1 měsíc 0.18 %
3 měsíce 0.89 %
6 měsíců 1.22 %
1 rok 3.92 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.80 %
k min. IH (p.a.) 3.92 %
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 27.03.2017

Struktura majetku k datu 27.03.2017

Struktura aktiv k datu 28.02.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 7,234,777.29
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 541,886.20
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 541,886.20
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 6,410,223.19
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 59,655.45
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 6,350,567.74
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 277,167.91
Akcie 0.00
Podílové listy 277,167.91
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 5,500.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2017

Cenný papír %
JTFG 5,2% 15/09/2017 8.70 %
EPH 4,2% 30/9/2018 7.92 %
EPH 3,50% 9/6/2020 6.37 %
TMR 4,5% 17/12/2018 6.13 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 4.81 %
JTFIGR 3,00/2019 4.50 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 4.18 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.91 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.80 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 3.60 %
CPI 4,65% 11/12/2022 3.15 %
CPI 4,75% 22/08/2042 3.13 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 3.04 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.92 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.77 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.75 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.69 %
Rustonka (Gramexo) 0% 13/9/2021 1.52 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.47 %
CPI 5% 20/8/2025 1.36 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.10 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 0.95 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.81 %
TMR 6% 5/2/2021 0.79 %
PEMEX 2,5% 21/8/2021 0.77 %
GENERAL MOTORS 0,955% 07/09/2023 0.76 %
Smenka JTPE CZK 6,50 20180427 - MOC 0.74 %
Smenka CPI CZK 6,50 20170825 - MOC 0.62 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022 0.59 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.59 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.57 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171006 - MOC 0.53 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.51 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.47 %
Wendel SA 1% 20/04/2023 0.45 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.44 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.44 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.43 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.43 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.43 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 0.41 %
Smenka CPI CZK 8,00 20170519 - MOC 0.40 %
Smenka CPI CZK 7,00 20170707 - MOC 0.39 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180316 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.36 %
Smenka EPH CZK 5,9 20170919 - MOC 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,9 20171205 - MOC 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.30 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.29 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.29 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.26 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180314 - MOC 0.23 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20171229 - MOC 0.23 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180202 - MOC 0.23 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180226 - MOC 0.23 %
Smenka EPI CZK 5,75 20170703 - MOC 0.20 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
236 226 392 291 146 113,00 34 432 343 42 433 212,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2017

Představitelé Evropské centrální banky opakovaně ubezpečovali finanční trhy, že přes krátkodobě rostoucí inflaci se ECB nechystá předčasně ukončit program odkupu aktiv. Ačkoli inflace v Evropě roste, její méně kolísavá část – čistá inflace, nadále zůstává velmi nízká. Rizikové přirážky dluhopisů jihoevropských zemí se dále mírně zvýšily. Dluhopisový index EMU státních bondů posílil o 1,1%, americké státní dluhopisy vzrostly o 0,34%. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů vzrostl o 1,5%, obdobný evropský index přidal 0,7%. V únoru jsme investovali do dluhopisů mexické ropné firmy PEMEX, koupili jsme sedmileté dluhopisy skupiny CPI a na primárním trhu jsme koupili dluhopisy poskytovatele půjček Home Credit. Nahradili jsme část dluhopisů EPH 2018 dluhopisy stejného emitenta splatnými 2020. Snížili jsme expozici na Francii prodejem bondu Bureau Veritas a částečně jsme realizovali zisk na JOJ 2018. Měnové riziko plně zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia klesla na 2,2. Výnos do splatnosti portfolia je 3,33%. Ačkoli se zdá, že se schyluje ke zvýšení základní dolarové úrokové sazby v březnu, trhy zůstávají díky přebytku hotovosti prozatím v klidu. Logické by však bylo očekávat určitý pokles cen státních dluhopisů a v důsledku toho by mohly být postiženy také akcie a dále měny a bondy rozvíjejících se zemí.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 27.03.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
7 649 105 346,72
Aktuální hodnota PL
1,2375
Změna aktuální hodnoty PL
0,02 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc