J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 22.05.2017

Období %
1 měsíc 0.31 %
3 měsíce 0.64 %
6 měsíců 1.50 %
1 rok 3.82 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.74 %
k min. IH (p.a.) 3.82 %
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 22.05.2017

Struktura majetku k datu 22.05.2017

Struktura aktiv k datu 30.04.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,414,591.63
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 586,911.82
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 586,911.82
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 6,836,603.75
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 58,767.59
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 6,777,836.16
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 277,024.38
Akcie 0.00
Podílové listy 277,024.38
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 714,051.68
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 8.11 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 7.44 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.75 %
JTFIGR 3,00/2019 5.94 %
TMR 4,5% 17/12/2018 5.24 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 4.02 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.32 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.25 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.69 %
CPI 4,65% 11/12/2022 2.66 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.49 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.48 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 2.44 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.32 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.51 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.45 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.41 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.33 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.24 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.24 %
CPI 5% 20/8/2025 1.16 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.94 %
Rustonka (Gramexo) 0% 13/9/2021 0.80 %
TMR 6% 5/2/2021 0.68 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.68 %
PEMEX 2,5% 21/8/2021 0.66 %
GENERAL MOTORS 0,955% 07/09/2023 0.64 %
Smenka JTPE CZK 6,50 20180427 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.60 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.60 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.56 %
Smenka CPI CZK 6,50 20170825 - MOC 0.53 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.49 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.49 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171006 - MOC 0.46 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.44 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.40 %
Wendel SA 1% 20/04/2023 0.38 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.37 %
Smenka CPI CZK 8,00 20170519 - MOC 0.35 %
Smenka CPI CZK 7,00 20170707 - MOC 0.34 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 0.34 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180316 - MOC 0.32 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.31 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.31 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.31 %
Smenka EPH CZK 5,9 20170919 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,9 20171205 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.25 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.22 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.21 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180314 - MOC 0.20 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20171229 - MOC 0.20 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180202 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180226 - MOC 0.19 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022 0.18 %
Smenka EPI CZK 5,75 20170703 - MOC 0.17 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
459 270 497 568 688 963,00 79 361 881 98 283 943,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2017

Přebytek likvidity na trzích nadále pomáhá udržovat ceny dluhopisů vysoko. Měnová politika v Evropě zůstává velmi uvolněná a také v USA se utahuje jen velmi pomalu. Po zveřejnění výsledků voleb ve Francii klesly rizikové přirážky na jihu eurozóny. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1%, evropský HY index vyrostl o 0,9%. Během dubna jsme částečně zrealizovali zisk na dluhopisech Gramexo 2021, Home Credit 2020 a Passerinvest 2023. Volnou hotovost jsme investovali do energetického holdingu EPH a dluhopisů J&T Finance Group. Nakoupili jsme také směnky EP Industries a J&T Private Equity. Měnové riziko plně zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,94. Výnos do splatnosti portfolia je 3%. V portfoliu ponecháváme vyšší zastoupení hotovosti vzhledem k vysokým nákladům na měnové zajištění a také vysokému ocenění podnikových dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 22.05.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 511 448 159,95
Aktuální hodnota PL
1,2432
Změna aktuální hodnoty PL
0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc