J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 17.07.2017

Období %
1 měsíc 0.11 %
3 měsíce 0.66 %
6 měsíců 1.46 %
1 rok 3.08 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.65 %
k min. IH (p.a.) 3.08 %
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.07.2017

Struktura majetku k datu 17.07.2017

Struktura aktiv k datu 30.06.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,763,888.65
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 1,357,044.39
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 657,044.39
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 700,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,118,357.83
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 59,266.16
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,059,091.66
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 270,868.57
Akcie 0.00
Podílové listy 270,868.57
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 17,617.86
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 8.63 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 7.17 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.45 %
JTFIGR 3,00/2019 5.73 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.91 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.78 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.12 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.10 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.63 %
CPI 4,65% 6/11/2022 2.61 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.47 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.30 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.24 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 2.14 %
TMR 6% 5/2/2021 1.61 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.41 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.40 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.37 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.24 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.14 %
CPI 5% 20/8/2025 1.10 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.07 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.88 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.75 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.73 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.67 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.64 %
PEMEX 2,5% 21/8/2021 0.62 %
Smenka JTPE CZK 6,50 20180427 - MOC 0.62 %
Volkswagen 2,7% perp 0.60 %
GENERAL MOTORS 0,955% 07/09/2023 0.59 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.58 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.58 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.55 %
Smenka CPI CZK 6,50 20170825 - MOC 0.52 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.50 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.50 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.48 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.47 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171006 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.42 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.38 %
Wendel SA 1% 20/04/2023 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.35 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.34 %
Smenka CPI CZK 7,00 20170707 - MOC 0.33 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 0.32 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180316 - MOC 0.31 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.30 %
Smenka EPH CZK 5,9 20170919 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,9 20171205 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.24 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.20 %
Rustonka (Gramexo) 0% 13/9/2021 0.20 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180314 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20171229 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180202 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180226 - MOC 0.19 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022 0.17 %
Smenka EPI CZK 5,75 20170703 - MOC 0.16 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
233 558 220 290 665 309,00 130 854 188 162 921 832,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017

Evropské obligace oslabovaly v očekávání utahování měnové politiky. Trhy takto naladil svými vyjádřeními guvernér ECB Mario Draghi. Americké high yield dluhopisy prokázaly houževnatost, když se na nich výrazně nepodepsala ani klesající cena ropy. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,1%, evropský HY index vyrostl o 0,2%. V průběhu června jsme realizovali zisky na části dluhopisů Gramexo a Passerinvest. Novou investicí v portfoliu se stal eurový dluh italské společnosti Leonardo, která produkuje vrtulníky, letadla a další technologii pro obranný průmysl. Nakoupili jsme také nově emitovaný podřízený dluhopis Volkswagen a dále navýšili pozici v tříletých bondech Energetického a průmyslového holdingu. Měnové riziko plně zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,76. Výnos do splatnosti portfolia je 2,93%. Investoři budou sledovat, jestli výnos německého desetiletého dluhopisu prolomí důležitou technickou hranici 0,5%. Díky politice ECB je tento trh odtržen od fundamentů a proto lze výsledek těžko předvídat. V portfoliích držíme úrokové riziko snížené, protože proražení hranice 0,5% by mohlo vést k výraznějším výprodejům. Naopak pohyb výnosů na druhou stranu (pokles) by neměl být tak prudký.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 17.07.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 720 356 430,39
Aktuální hodnota PL
1,2468
Změna aktuální hodnoty PL
0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc