J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 31.12.2017

Období %
1 měsíc 0.18 %
3 měsíce 0.71 %
6 měsíců 1.73 %
1 rok 3.31 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.56 %
k min. IH (p.a.) 3.31 %
Období %
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.12.2017

Struktura majetku k datu 31.12.2017

Struktura aktiv k datu 31.12.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,308,199.71
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 745,432.57
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 731,432.57
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 14,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 8,268,361.74
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 59,735.20
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 8,208,626.54
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 266,936.69
Akcie 0.00
Podílové listy 266,936.69
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 27,468.71
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 9.33 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 6.17 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.06 %
JTFIGR 3,00/2019 5.47 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.77 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.56 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.48 %
CPI 4,65% 6/11/2022 3.27 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.02 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 2.91 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.84 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.79 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.40 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.19 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.16 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.10 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 2.01 %
TMR 6% 5/2/2021 1.53 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.26 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.24 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.23 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.05 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.92 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.87 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 0.87 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.83 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.78 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.71 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.71 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.70 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.62 %
Smenka JTPE CZK 6,50 20180427 - MOC 0.61 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.60 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.59 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.57 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.57 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.57 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.54 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.50 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.50 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.49 %
MND VAR 13/11/2022 0.46 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.46 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.45 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.45 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.41 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.35 %
Wendel SA 1% 20/04/2023 0.34 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.33 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.33 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.33 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.32 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.32 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180316 - MOC 0.31 %
PEMEX 2,5% 21/8/2021 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.29 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.29 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.29 %
Volkswagen 2,7% perp 0.29 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.20 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.20 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.19 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180314 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180202 - MOC 0.18 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180226 - MOC 0.18 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
144 677 207 183 063 897,00 83 708 153 105 927 112,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2017

Poslední měsíc roku 2017 zakončil smíšeně napříč dluhopisovým spektrem, když tradičně ovlivnily konec roku technické faktory. Schválení daňové reformy v USA trhy nezaskočilo. Výsledky voleb v Katalánsku, kde získaly převahu separatistické strany, také výrazné změny nepřinesly. Americký Fed zvedl úrokové sazby, čímž si byly trhy téměř jisty. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil v prosinci o 0,2 %, evropský HY index odepsal 0,1%. V prosinci jsme na primárním trhu koupili dluhopisy s proměnlivým kuponem Teplárny Otrokovice a dále fixní eurové bondy sázkařského holdingu Sazka Group. Podíleli jsme se také na navýšení primární emise Alpha Quest 2021. Dále jsme navýšili pozice v realitním holdingu CPI. Rolovali jsme směnky J&T Private Equity a EPI. Realizovali jsme zisk částečným prodejem dluhopisů Fiat Chrysler. Modifikovaná durace portfolia stoupla na 2,23, výnos do splatnosti portfolia byl 3,2%. Na začátku roku budou investoři sledovat, jak bondové trhy reagují na snížené nákupy Evropské centrální banky v rámci politiky QE. Celkově čekáme mírně rostoucí výnosy státních dluhopisů. Kreditní přirážky by se zatím mohly v průměru udržet zhruba na stejné úrovni, i když lze čekat větší diferenciaci mezi emitenty.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 31.12.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 165 867 977,20
Aktuální hodnota PL
1,2672
Změna aktuální hodnoty PL
0,11 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc