J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 10.07.2020

Období %
1 měsíc 0.20 %
3 měsíce 3.73 %
6 měsíců 0.49 %
1 rok 2.55 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.94 %
k min. IH (p.a.) 2.55 %
Období %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %
2019 4.01 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 10.07.2020

Struktura majetku k datu 10.07.2020

Struktura aktiv k datu 30.06.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,399,353.68
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 296,970.29
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 288,970.29
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 8,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 350,011.67
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 350,011.67
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,687,951.78
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 278,539.24
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,409,412.54
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 0.00
Akcie 0.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 64,419.94
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2020

Cenný papír %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 7.34 %
EPH 4,50% 17/3/2025 6.93 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.54 %
TMR 4,4% 10/10/2024 5.27 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 5.17 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 4.01 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.35 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.29 %
TMR 6% 5/2/2021 2.70 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 2.39 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.39 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.05 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.93 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.78 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.43 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.28 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.24 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 1.20 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.19 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.16 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.04 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.96 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.95 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.95 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.90 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.89 %
PPF Telecom Group 3,50% 20/05/2024 0.82 %
Coca-Cola 1,45% 1/6/2027 0.81 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.80 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.78 %
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 0.78 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 0.73 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 0.66 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE CZK 5,15 20230619 - MOC 0.64 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.61 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 0.61 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.60 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.60 %
AT&T 1,60% 19/5/2028 0.59 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.59 %
J&T Energy Financing 0% 31/10/2025 0.57 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.55 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.55 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.54 %
MND VAR 13/11/2022 0.53 %
IBM 1,7% 15/5/2027 0.53 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.52 %
EPH VAR 16/7/2022 0.51 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.49 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.47 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.47 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 0.45 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.44 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 0.43 %
Airbus 1,375% 9/6/2026 0.42 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC 0.42 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC 0.42 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC 0.42 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.42 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.36 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 0.36 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.35 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.33 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20230213 - MOC 0.32 %
Orange 0,5% 04/09/2032 0.31 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.30 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.29 %
Smenka EPI CZK 5,20 20221129 - MOC 0.29 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.29 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.27 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.25 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.22 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211206 - MOC 0.18 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.16 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.16 %
Volkswagen 2,7% perp 0.16 %
ENAPHO 1,659% 26/04/2024 0.13 %
CA Immobilien Anlagen 0,875% 5/2/2027 0.09 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.09 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
120 161 807 162 344 397,00 50 980 992 68 855 066,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2020

Po předchozím dynamickém růstu trhy hledaly směr. Na jedné straně přicházejí pozitivní zprávy ohledně otevírání ekonomik a skokově lepších makrodat oproti květnu. Centrální banky také podporují trhy masivním dodáváním likvidity. Na druhou stranu zejména v USA se situace ohledně nových případů nelepší, což zvyšuje riziko znovuzavedení omezení. Do úvah investorů se dostávají americké listopadové volby, kde nyní trhům nakloněný D. Trump výrazně ztrácí. Toto téma se bude stále více dostávat do popředí. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil o 0,1%, obdobný evropský HY index přidal 1,8%. Během června jsme investovali do dluhopisů těžaře diamantů Alrosa a nadnárodního výrobce letadel Airbus. Navýšili jsme také investice do pětiletých dluhopisů EPH a do českých státních dluhopisů s proměnlivým úrokem. Obnovili jsme směnku J&T Private Equity. Modifikovaná durace stoupla na 2,8. Výnos do splatnosti portfolia byl 4,2%. Během prázdninových měsíců bývá na trzích zpravidla nižší likvidita, proto vyšší kolísavost trhů zřejmě neřekla poslední slovo. Ve výsledkové sezóně za 2Q bude více než samotný výkon firem důležitý jejich výhled na celý rok. Makrodata jsou nyní složitě predikovatelná, proto více než samotné hodnoty je pro trhy důležitý vzestupný trend.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 10.07.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 360 951 740,03
Aktuální hodnota PL
1,3537
Změna aktuální hodnoty PL
0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc