J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 09.07.2018

Období %
1 měsíc 0.05 %
3 měsíce 0.49 %
6 měsíců 0.70 %
1 rok 2.69 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.30 %
k min. IH (p.a.) 2.69 %
Období %
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 09.07.2018

Struktura majetku k datu 09.07.2018

Struktura aktiv k datu 30.06.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,203,160.36
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 949,241.92
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 861,991.92
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 87,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,966,224.84
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 244,771.58
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,721,453.26
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 276,348.90
Akcie 0.00
Podílové listy 276,348.90
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 11,344.70
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 8.98 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 6.36 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.10 %
JTFIGR 3,00/2019 5.53 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.81 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.63 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.55 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.18 %
CPI 4,65% 6/11/2022 3.09 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.07 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.04 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.94 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.30 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.22 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.18 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 2.06 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.63 %
TMR 6% 5/2/2021 1.53 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.31 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.25 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.23 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 0.89 %
CZTB 0% 2/11/2018 0.88 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.87 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.86 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.73 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.64 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.60 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.60 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.59 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.59 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.57 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.57 %
CZTB 0% 09/11/2018 0.55 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.54 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.52 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.52 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.49 %
MND VAR 13/11/2022 0.47 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.46 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.46 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.46 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.45 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.42 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.36 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.34 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.34 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.33 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.31 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.31 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.30 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 0.29 %
Volkswagen 2,7% perp 0.28 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.27 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.25 %
Point Resources 8,5% 20/09/24 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.24 %
J&T Energy 5,25% 13/3/2025 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.19 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.14 %
CPI 5,1% 29/3/2021 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
63 216 807 80 785 782,00 98 860 830 126 322 872,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2018

USA pokračují v zavádění protekcionistických opatření a protistrany kontrují adekvátní reakcí. Výnosové křivky v USA i Evropě pokračují ve zplošťování, což je interpretováno jako obavy ze zpomalující ekonomiky. ECB představila relativně opatrný plán na utažení měnové politiky a nálada na italském dluhopisovém trhu se v červnu stabilizovala. Vzniklý sentiment pomohl defenzivním aktivům a vítězem měsíce se staly vládní dluhopisy eurozóny. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, obdobný evropský HY index ztratil 0,4%. V červnu jsme prostřednictvím směnky navýšili investici do J&T Private Equity. Snížili jsme pozici v bondech italské firmy Leonardo. Na konci měsíce byl splacen dluhopis energetického holdingu EPH. Úrokové riziko limitujeme prostřednictvím futures na německé státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia zůstala stabilní na 1,68, výnos do splatnosti portfolia je 3,01%. Fond má mírně aktivní pozici v české koruně. Začíná výsledková sezóna v Evropě i USA. Politická rizika v podobě euroskeptické vlády Itálie přetrvávají, což může pomoci poptávce po bezpečných německých dluhopisech. Vyhlídky evropské ekonomiky by se však mohly během léta opět vylepšit a spolu s rostoucí inflací tak tlačit výnosy delších německých bondů směrem nahoru.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 09.07.2018

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 089 172 653,02
Aktuální hodnota PL
1,2785
Změna aktuální hodnoty PL
0,16 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc