J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 19.02.2020

Období %
1 měsíc 0.31 %
3 měsíce 1.16 %
6 měsíců 1.98 %
1 rok 4.16 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.15 %
k min. IH (p.a.) 4.16 %
Období %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %
2019 4.01 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.02.2020

Struktura majetku k datu 19.02.2020

Struktura aktiv k datu 31.01.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,152,176.81
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 533,029.59
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 234,910.84
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 298,118.75
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 600,065.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 600,065.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,675,294.20
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 274,446.50
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,400,847.70
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 280,663.49
Akcie 0.00
Podílové listy 280,663.49
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 63,124.52
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2020

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 9.89 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6.86 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.76 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.72 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.37 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.42 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.13 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.08 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.50 %
TMR 6% 5/2/2021 2.37 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.19 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.06 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.80 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.73 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.62 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.34 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.12 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.12 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.09 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 1.04 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 0.96 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.92 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.90 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.85 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.84 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.81 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.77 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.76 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.68 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.68 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.64 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - MOC 0.63 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.60 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.57 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.56 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.56 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.53 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.53 %
MND VAR 13/11/2022 0.50 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.49 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.49 %
J&T Energy Financing 0% 31/10/2025 0.49 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.48 %
EPH VAR 16/7/2022 0.46 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.46 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.45 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.45 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.44 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.42 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.41 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.39 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.36 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.33 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.33 %
Orange 0,5% 04/09/2032 0.32 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.31 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.30 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.29 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.28 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.27 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.26 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,20 20221129 - MOC 0.26 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.25 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.24 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 0.23 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.22 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.22 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.20 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211206 - MOC 0.16 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.15 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.15 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.15 %
Volkswagen 2,7% perp 0.14 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.11 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 0.11 %
CA Immobilien Anlagen 0,875% 5/2/2027 0.08 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
150 758 330 203 085 257,00 103 310 315 139 236 200,00

Komentář portfolio managera k datu 31.01.2020

Trhy rizikových aktiv si prošly začátkem roku korekcí v důsledku obav ze šíření nového koronaviru z čínského Wuhanu. Předpokládaný pokles globální ekonomické aktivity se projevil zejména na cenách aktiv na rozvíjejících trzích, evropských akcií a REITs . Posílily naopak ceny státní dluhopisů a zlata v důsledku přesunu prostředků do tzv. bezpečných aktiv. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 0,3%, obdobný evropský HY index zůstal beze změny. V lednu jsme navýšili investice do dluhopisu realitní firmy Eurovea a do bondů TMR 2024. Účastnili jsme se také nové emise CA Immo 2027. Po růstu cen jsme snížili úrokové riziko ve fondu. Realizovali jsme zisk na části 13-letých českých státních dluhopisů a navýšili jsme zajištění prostřednictvím futures kontraktů. Volnou hotovost jsme ukládali do repo obchodů se zajištěním poukázkami ČNB a depozit. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,89. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,31%. Investoři se budou snažit odhadnout ekonomické dopady aktuální epidemie koronaviru. Ačkoliv další průběh epidemie samotné lze jen těžko odhadovat, předpokládáme zatím, že většina ekonomických škod bude jen dočasná a trhy se postupně opět soustředí na střednědobý výhled světové ekonomiky. Zatím pracujeme s hypotézou, že ceny bezpečných dluhopisů poklesnou ze současných úrovní.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.02.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 133 979 000,30
Aktuální hodnota PL
1,3532
Změna aktuální hodnoty PL
0,10 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc