J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 15.07.2019

Období %
1 měsíc 0.44 %
3 měsíce 0.96 %
6 měsíců 1.75 %
1 rok 3.27 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.14 %
k min. IH (p.a.) 3.27 %
Období %
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.07.2019

Struktura majetku k datu 15.07.2019

Struktura aktiv k datu 30.06.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,755,417.25
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 451,391.21
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 429,891.21
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 21,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 500,503.26
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 500,503.26
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,465,199.16
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 350,729.87
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,114,469.29
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 278,385.84
Akcie 0.00
Podílové listy 278,385.84
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 59,937.78
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2019

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.22 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6.15 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.89 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.77 %
JTFIGR 3,00/2019 4.02 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.68 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.25 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.19 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.12 %
TMR 6% 5/2/2021 2.55 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.31 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.21 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.86 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.85 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.80 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 1.73 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.64 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.36 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.26 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.19 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.17 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.98 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.95 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.93 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.88 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.80 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.79 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 0.73 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.69 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - MOC 0.65 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.61 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.59 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.57 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.56 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.55 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.55 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.51 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.50 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.50 %
MND VAR 13/11/2022 0.49 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.49 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.48 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.46 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20190719 - MOC 0.46 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.46 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.43 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.42 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.38 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.37 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.37 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.35 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
EPH VAR 16/7/2022 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.34 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.32 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.30 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.30 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.28 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.27 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.27 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.24 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.15 %
Volkswagen 2,7% perp 0.15 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.15 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.12 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
75 145 808 98 781 631,00 87 502 857 114 959 423,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2019

Mohutná červnová rally byla živená očekáváním v obnovení uvolňování monetární politiky USA i eurozóny. Centrálním bankéřům se nedaří probudit inflační tlaky a do popředí se dostávají obchodní nejistoty způsobené geopolitikou. Trhy počítají se snížením sazeb USA v červenci a vidí solidní šanci, že nás letos čeká trojí snížení. V eurozóně je zpět debata o QE, které teprve skončilo s novým rokem. Poslední červnové dny také přinesly příměří na poli tzv. obchodních válek. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 2,5%, obdobný evropský HY index přidal 1,9%. V červnu jsme na primárním trhu investovali do dluhopisů přepravce ropy Euronav. Prolongovali jsme směnku EP Industries a mírně jsme navýšili investice do českých státních dluhopisů. Po růstu ceny jsme odprodali zbylé dluhopisy JTRE Finance. Část likvidity investujeme prostřednictvím repo operací. Modifikovaná durace portfolia mírně vzrostla na 1,94. Výnos do splatnosti portfolia je 3,37%. Hned z kraje července musí trhy vstřebat výsledky jednání USA a Číny. Zde čekáme minimálně krátkodobý pozitivní impuls, přestože do samotné dohody je ještě dlouhá cesta. Také se bude dále formovat očekávání trhu na nastavení úrokových sazeb. Indikace Fedu, že trh má přehnaná očekávání, by mohly způsobit negativní reakce.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.07.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 739 913 666,94
Aktuální hodnota PL
1,3200
Změna aktuální hodnoty PL
0,04 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc