J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 18.09.2017

Období %
1 měsíc 0.40 %
3 měsíce 0.75 %
6 měsíců 1.42 %
1 rok 2.65 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.62 %
k min. IH (p.a.) 2.65 %
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.09.2017

Struktura majetku k datu 18.09.2017

Struktura aktiv k datu 31.07.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,845,686.06
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 717,816.06
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 97,816.06
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 620,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,837,638.22
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 59,447.83
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,778,190.39
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 270,573.22
Akcie 0.00
Podílové listy 270,573.22
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 19,658.55
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 8.58 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.42 %
JTFIGR 3,00/2019 5.69 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 5.61 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.80 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.83 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.75 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.31 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.09 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.07 %
CPI 4,65% 6/11/2022 2.55 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.49 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.46 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.27 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 2.24 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.23 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 2.07 %
TMR 6% 5/2/2021 1.59 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.41 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.37 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.31 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.13 %
CPI 5% 20/8/2025 1.06 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.06 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.96 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.87 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.80 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.74 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.73 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.68 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.64 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.63 %
Smenka JTPE CZK 6,50 20180427 - MOC 0.62 %
PEMEX 2,5% 21/8/2021 0.62 %
GENERAL MOTORS 0,955% 07/09/2023 0.59 %
Volkswagen 2,7% perp 0.59 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.58 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.58 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.54 %
Smenka CPI CZK 6,50 20170825 - MOC 0.51 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.48 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.47 %
Smenka CPI CZK 5,50 20171006 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.42 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.37 %
Wendel SA 1% 20/04/2023 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.35 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.34 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.33 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 0.32 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180316 - MOC 0.31 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.30 %
Smenka EPH CZK 5,9 20170919 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,9 20171205 - MOC 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.24 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.20 %
Rustonka (Gramexo) 0% 13/9/2021 0.20 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180314 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20171229 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180202 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180226 - MOC 0.19 %
Ardagh 4,25% 15/1/2022_early_redemption 01/08/2017 0.16 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
123 566 591 154 431 734,00 70 656 804 88 296 776,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2017

V srpnu hýbalo trhy geopolitické riziko v podobě slovní přestřelky mezi USA a Severní Koreou. Zejména se tak dařilo státním obligacím, zatímco high yield dluhopisy si vybraly oddechový čas. Data potvrzují dosavadní trend ekonomické expanze v Evropě i v USA, avšak stále za nízké inflace. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil v srpnu 0,2 %, evropský HY index vyrostl o 0,3 %. V srpnu jsme inkasovali prostředky ze splacení směnky CPI, které jsme použili na nákup nové, dvouleté směnky J&T Private Equity. Emitent Ardagh předčasně splatil své dluhopisy s kuponem 4,25%. Snížili jsme zastoupení obligací realitní společnosti CPI splatných v roce 2042 a naopak koupili dluhopisy CPI splatné v roce 2022 nesoucí kupón 5 %. Modifikovaná durace portfolia vzrostla na 2,27. Výnos do splatnosti portfolia poklesl na 3,07%. Září bude zřejmě zajímavé na obou stranách Atlantiku. Zasedá jak americká, tak evropská centrální banka. ECB může představit svůj plán na utažení měnové politiky, které je v současném prostředí expanze ospravedlnitelné. Proti unáhleným krokům však bude stát brzda v podobě silného eura. Další posilování společné měny by mohlo značně přitížit exportérům.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.09.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 872 744 406,32
Aktuální hodnota PL
1,2548
Změna aktuální hodnoty PL
0,26 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc