J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 24.01.2020

Období %
1 měsíc 0.39 %
3 měsíce 1.04 %
6 měsíců 1.90 %
1 rok 4.01 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.16 %
k min. IH (p.a.) 4.01 %
Období %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %
2019 4.01 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.01.2020

Struktura majetku k datu 24.01.2020

Struktura aktiv k datu 31.12.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,103,421.82
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 573,754.02
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 275,925.90
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 297,828.12
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 499,788.75
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 499,788.75
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,684,972.03
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 348,534.64
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,336,437.39
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 281,767.05
Akcie 0.00
Podílové listy 281,767.05
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 63,139.98
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 9.97 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6.91 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.75 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.55 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.44 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.55 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.18 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.13 %
TMR 6% 5/2/2021 2.54 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.21 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.07 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.81 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.79 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.67 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 1.65 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.63 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.36 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 1.27 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.13 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.13 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.10 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 0.99 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.92 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.91 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.86 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.84 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.78 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.77 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.69 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.69 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - MOC 0.64 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.60 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.58 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.56 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.56 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.54 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.53 %
MND VAR 13/11/2022 0.51 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.50 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.50 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.49 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.47 %
EPH VAR 16/7/2022 0.47 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.45 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.45 %
J&T Energy Financing 0% 31/10/2025 0.43 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.42 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.42 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.38 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.36 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.35 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.34 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.33 %
Orange 0,5% 04/09/2032 0.32 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.32 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.31 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.30 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.29 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.27 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.27 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20221129 - MOC 0.26 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.23 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.23 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 0.22 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.20 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211206 - MOC 0.17 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.16 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.15 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.15 %
Volkswagen 2,7% perp 0.15 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.11 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
72 050 290 96 509 036,00 41 131 320 55 093 532,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019

Na konci roku zavládl na finančních trzích značný optimismus. Podpora centrálních bank, stabilizace ekonomických ukazatelů a signály o blížící se částečné obchodní dohodě USA – Čína pomohly výše akciovým trhům. Dařilo se rovněž rizikovějším podnikovým, konvertibilním a EM dluhopisům. Naopak pro státní dluhopisy prosinec přinesl korekci jinak výnosově úspěšného roku. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,9%, obdobný evropský HY index vzrostl o 1,0%. V prosinci jsme zvýšili zainvestovanost portfolia. Koupili jsme dluhopisy Orange, J&T Reality a navýšili jsme investice do bondů Aquilla, Sazka Group a J&T Energy Financing. Po splacení předchozích jsme nakoupili nové směnky JTPE a EP Industries. Volnou hotovost jsme ukládali do repo obchodů se zajištěním poukázkami ČNB. Mírně jsme zvýšili zajištění úrokového rizika. Modifikovaná durace portfolia byla 2,07. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,35%. V lednu trhy se čeká uzavření částečné obchodní dohody či spíše dočasného příměří mezi USA a Čínou. Při pokračující stabilizaci makrodat by trhy mohly udržet prosincové zisky a přes vysoké ceny aktiv by mělo prozatím dávat smysl zůstat zainvestovaný na rozvíjejících se trzích i v podnikových bondech.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.01.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 117 599 571,04
Aktuální hodnota PL
1,3505
Změna aktuální hodnoty PL
0,11 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc