J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 16.09.2019

Období %
1 měsíc 0.33 %
3 měsíce 1.30 %
6 měsíců 2.20 %
1 rok 3.53 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.16 %
k min. IH (p.a.) 3.53 %
Období %
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 16.09.2019

Struktura majetku k datu 09.09.2019

Struktura aktiv k datu 31.08.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,947,168.36
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 976,010.42
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 478,267.64
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 497,742.78
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,685,685.70
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 364,816.13
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,320,869.57
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 284,493.77
Akcie 0.00
Podílové listy 284,493.77
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 978.47
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.22 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6.12 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.83 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.81 %
JTFIGR 3,00/2019 4.00 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.64 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.22 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.21 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.98 %
TMR 6% 5/2/2021 2.59 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.29 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.07 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.85 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.85 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 1.83 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.71 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.68 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.37 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.24 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.21 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.16 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.12 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.98 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.95 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.93 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.86 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.80 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.80 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 0.74 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.71 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.70 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - MOC 0.66 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.62 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.59 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.58 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.57 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.57 %
MND VAR 13/11/2022 0.54 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.52 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.51 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.50 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.49 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.49 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.46 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.46 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.44 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.44 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.40 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.37 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.37 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.35 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.34 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
EPH VAR 16/7/2022 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.33 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.32 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.31 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.30 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.29 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.28 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.28 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.28 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.26 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.16 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.16 %
Volkswagen 2,7% perp 0.15 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.15 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.12 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
78 264 790 103 823 511,00 76 044 187 100 863 508,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019

Srpen bývá volatitní měsíc a letošek nebyl výjimkou. Na vině byla překvapivá eskalace obchodní války ze strany USA v podobě rozšíření cel na čínské zboží. V tomto prostředí se vedlo lépe dluhopisům. Makrodata, zejména ta evropská, k pozitivnímu obrázku nepřispěla a Evropa tak nyní spoléhá na centrální banku a fiskální stimuly. Výnos německého 10letého státního dluhopisu se dále propadl na 0,7% p.a. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, obdobný evropský HY index přidal 0,6%. V srpnu jsme investovali do dluhopisů realitní společnosti Natland splatných 2024. Obnovili jsme splacenou směnku J&T Private Equity a navýšili jsme pozici ve směnkách holdingu EP Industries. Plně zajišťujeme měnové riziko. Snížili jsme zajištění úrokového rizika a modifikovaná durace portfolia stoupla na 2,13. Výnos do splatnosti portfolia je 3,25%. Září bude patřit centrálním bankám. Trh si je téměř jist snížením sazeb v USA, nicméně u ECB je situace nejasná. Náš výhled je opatrný vzhledem k velkým tržním očekáváním, kterým musí centrální bankéři dostát.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 16.09.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 857 154 475,04
Aktuální hodnota PL
1,3313
Změna aktuální hodnoty PL
0,13 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc