J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 20.05.2020

Období %
1 měsíc 1.79 %
3 měsíce -1.43 %
6 měsíců -0.28 %
1 rok 1.72 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.81 %
k min. IH (p.a.) 1.72 %
Období %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %
2019 4.01 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020

Struktura majetku k datu 15.05.2020

Struktura aktiv k datu 30.04.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,169,454.69
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 512,602.11
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 304,472.11
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 208,130.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 200,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 200,000.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,430,278.09
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 75,080.90
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,355,197.20
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 0.00
Akcie 0.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 26,574.49
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.51 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 7.72 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.82 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 5.43 %
TMR 4,4% 10/10/2024 5.31 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 4.16 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.46 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.36 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.82 %
TMR 6% 5/2/2021 2.78 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.39 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.05 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.90 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.76 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.46 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.37 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.30 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.25 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.24 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.24 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 1.16 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.04 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 1.00 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.98 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.95 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.94 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.93 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.83 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.82 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.74 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 0.69 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.66 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.62 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.62 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.60 %
J&T Energy Financing 0% 31/10/2025 0.59 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.59 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.58 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.58 %
EPH VAR 16/7/2022 0.56 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.56 %
MND VAR 13/11/2022 0.55 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.55 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.53 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.52 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.49 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.48 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.48 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 0.47 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC 0.44 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.38 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.36 %
Orange 0,5% 04/09/2032 0.33 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20230213 - MOC 0.33 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.32 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.31 %
Smenka EPI CZK 5,20 20221129 - MOC 0.30 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.28 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.26 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.24 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.23 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211206 - MOC 0.19 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.17 %
Volkswagen 2,7% perp 0.17 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.16 %
CA Immobilien Anlagen 0,875% 5/2/2027 0.10 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.08 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
51 228 540 66 772 858,00 177 377 957 229 533 756,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020

Po prudkém propadu přišel v dubnu prudký růst. Centrální banky svou masivní podporou společně s vládními fiskálními stimuly dokázaly investorům dodat optimismus. Data o výkonu ekonomik se v prvním kvartálu silně propadla, navíc aktuální průzkumy mnohdy indikují nejnižší sentiment spotřebitelů a firem v historii měření. Přesto investoři hledí do budoucnosti a je pro ně zásadní způsob a doba návratu do normálu. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil o 3,5%, obdobný evropský HY index přidal 6,1%. V dubnu jsme odprodali dluhopis producenta tabákových produktů BAT. Byla splacena směnka EP Industries. Za volnou hotovost jsme dokupovali „ve slevách“ dluhopisy Passer Invest, Aquila a J&T Securities. Na primárním trhu jsme koupili dluhopisy pivovarnické skupiny Heineken, těžaře Lukoil a německého pronajímatele rezidenčního bydlení Deutsche Wohnen. Modifikovaná durace stoupla na 2,5. Výnos do splatnosti portfolia byl 5,8%. V dalších týdnech uvidíme mnohdy bezprecedentní zhoršení makrodat. Trhy se však budou dívat dále a hledat náznaky, že se ekonomiky začínají navracet do normálního režimu. Odhodlanost centrálních bank trhům pomáhá, přesto lze očekávat nadále volatilní vývoj.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.05.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 108 667 166,35
Aktuální hodnota PL
1,3339
Změna aktuální hodnoty PL
0,32 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc