J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 13.11.2017

Období %
1 měsíc 0.25 %
3 měsíce 1.32 %
6 měsíců 1.87 %
1 rok 3.45 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.67 %
k min. IH (p.a.) 3.45 %
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.11.2017

Struktura majetku k datu 13.11.2017

Struktura aktiv k datu 31.10.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,055,184.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 1,116,636.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 1,102,636.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 14,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,629,934.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 59,727.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,570,207.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 267,680.00
Akcie 0.00
Podílové listy 267,680.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 40,935.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2017

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 9.08 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.19 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 5.60 %
JTFIGR 3,00/2019 5.53 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.90 %
TMR 4,5% 17/12/2018 3.72 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.55 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.08 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 2.98 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.89 %
CPI 4,65% 6/11/2022 2.61 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 2.42 %
CPI 4,75% 22/08/2042 2.22 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.19 %
EPH 4.2% 29/6/2018 2.18 %
CPI Finance Slovakia 5% 26/2/2020 2.05 %
TMR 6% 5/2/2021 1.56 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 1.35 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 1.26 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.24 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.08 %
MOL 2,625% 28/4/2023 0.94 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.89 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.84 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.80 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.74 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.72 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 0.72 %
Fiat Chrysler 4,75% 22/3/2021 0.66 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.63 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.62 %
Smenka JTPE CZK 6,50 20180427 - MOC 0.62 %
PEMEX 2,5% 21/8/2021 0.60 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.58 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.57 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.56 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.51 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.50 %
CPI 4,85% 22/8/2042 0.48 %
MND VAR 13/11/2022 0.47 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.47 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.46 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.45 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180720 - MOC 0.42 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181005 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181109 - MOC 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20181228 - MOC 0.35 %
Wendel SA 1% 20/04/2023 0.35 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.33 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.33 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180316 - MOC 0.31 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180608 - MOC 0.30 %
Volkswagen 2,7% perp 0.30 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180803 - MOC 0.30 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20180905 - MOC 0.30 %
Wind Tre VAR 20/1/2024 0.29 %
Smenka EPI CZK 5,9 20171205 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20181130 - MOC 0.25 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 0.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.20 %
Smenka EPI CZK 5,9 20180314 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20171229 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180202 - MOC 0.19 %
Smenka JTPE CZK 6,5 20180226 - MOC 0.19 %
Rustonka (Gramexo) 0% 13/9/2021 0.06 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
104 802 226 132 325 605,00 108 110 305 136 391 748,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2017

V říjnu udávaly tempo centrální banky, když ECB představila plán na pokles nákupů aktiv ze 60 mld. EUR na 30 mld. EUR (do konce září 2018). Trh vyhodnotil zprávu jako relativně opatrnou. V návaznosti na to posílily především evropské státní obligace, nicméně výnosy se dále snížily napříč celým dluhopisovým spektrem. High Yield dluhopisům svědčí ekonomická expanze a prostředí nízkých výnosů. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil v říjnu o 0,3% , evropský HY index vyrostl o 0,9 %. V říjnu jsme se zúčastnili primárních emisí s variabilními kupóny společností WindTre, Moravské naftové doly a Leaseplan. Částečně jsme realizovali zisk na nadále druhé největší pozici fondu – dluhopisech CPI. Po růstu cen jsme snižovali pozice také v bondech Cetin, Bigboard a Volkswagen. Modifikovaná durace portfolia klesla na 2,12. Výnos do splatnosti portfolia činí 2,9%. Měnové riziko je z velké většiny zajištěno. V listopadu nebudou zasedat centrální banky, nicméně trhy bude hýbat pokračující výsledková sezóna v Evropě a USA. Makroekonomická data ve Spojených státech mohou potvrdit či zvrátit očekávané zvýšení sazeb v prosinci. V neposlední řadě může na trhy dorazit pozitivní impuls v podobě schválení daňové reformy Trumpovy administrativy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.11.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 036 100 460,24
Aktuální hodnota PL
1,2664
Změna aktuální hodnoty PL
0,03 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc