J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 03.04.2020

Období %
1 měsíc -4.64 %
3 měsíce -4.35 %
6 měsíců -3.40 %
1 rok -1.39 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.41 %
k min. IH (p.a.) -1.39 %
Období %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %
2019 4.01 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 03.04.2020

Struktura majetku k datu 03.04.2020

Struktura aktiv k datu 31.03.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,327,539.10
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 950,265.25
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 542,725.25
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 407,540.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,338,673.06
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 74,157.03
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,264,516.02
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 0.00
Akcie 0.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 38,600.80
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2020

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.48 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 7.61 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.67 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 5.34 %
TMR 4,4% 10/10/2024 5.25 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 4.03 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.44 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.10 %
TMR 6% 5/2/2021 2.79 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.79 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.14 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.11 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.85 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.80 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.35 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.35 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.32 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.25 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.23 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.23 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.05 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 1.02 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.99 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.95 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.94 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.94 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.93 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.83 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.81 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.74 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.73 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.66 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.63 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.62 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.61 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.59 %
J&T Energy Financing 0% 31/10/2025 0.59 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.57 %
MND VAR 13/11/2022 0.55 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.55 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.55 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.54 %
EPH VAR 16/7/2022 0.51 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.49 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.48 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.47 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.47 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.44 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC 0.43 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC 0.43 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC 0.43 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.39 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20230213 - MOC 0.33 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.32 %
Orange 0,5% 04/09/2032 0.30 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.30 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.29 %
Smenka EPI CZK 5,20 20221129 - MOC 0.29 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.27 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.25 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.25 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.21 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211206 - MOC 0.19 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.17 %
Volkswagen 2,7% perp 0.16 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.16 %
CA Immobilien Anlagen 0,875% 5/2/2027 0.10 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.08 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
70 559 743 93 957 338,00 713 337 342 938 272 994,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2020

V březnu pokračoval na trzích negativní vývoj, jak postupně rostla čísla nakažených v Evropě. Odpověď centrálních bank byla razantní a rychlá. Snižování sazeb, masivní dodávání likvidity a kvantitativní uvolňování. Státy také přichází s mohutnými a drahými fiskálními opatřeními – garance půjček, náhrady mezd, různé podpory domácnostem a firmám. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 10,2%, obdobný evropský HY index odepsal 13,2%. Během března jsme odprodali část státních dluhopisů, některé podnikové dluhopisy s velmi krátkou splatností (např. Anheuser Busch, Louis Vuitton) a realitní fond NPR. Byly splaceny dluhopisy Home Credit a směnky J&T Energy Financing. Za volnou hotovost jsme po propadech cen dokupovali „ve slevách“ dluhopisy Emma Gamma, Sazka, J&T Securities a na primárním trhu nové bondy holdingu EPH. Modifikovaná durace stoupla na 2,4. Výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 5,9% a oproti předchozím měsícům tak výrazně stoupl střednědobý výnosový potenciál fondu. Investoři sledují křivky nově nakažených a vyhlíží známky, že dostáváme virus pod kontrolu. Věříme, že nynější ceny poskytují atraktivní vstup do kvalitních firem s nízkým zadlužením a silným obchodním modelem. Vyprodávat do roztřeseného trhu nepovažujeme za dlouhodobě profitabilní strategii.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 03.04.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
7 829 367 863,65
Aktuální hodnota PL
1,2885
Změna aktuální hodnoty PL
-0,26 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc