J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 07.10.2019

Období %
1 měsíc 0.32 %
3 měsíce 1.08 %
6 měsíců 2.07 %
1 rok 3.55 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.15 %
k min. IH (p.a.) 3.55 %
Období %
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 07.10.2019

Struktura majetku k datu 07.10.2019

Struktura aktiv k datu 30.09.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,927,755.37
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 474,910.94
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 427,410.94
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 47,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 500,135.42
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 500,135.42
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,662,224.92
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 358,897.32
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,303,327.60
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 284,058.31
Akcie 0.00
Podílové listy 284,058.31
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 6,425.80
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.09.2019

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.16 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6.05 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.81 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.71 %
JTFIGR 3,00/2019 4.00 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.63 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.27 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.20 %
TMR 6% 5/2/2021 2.59 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.52 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.25 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.07 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.85 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.81 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 1.76 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.70 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.70 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.34 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.25 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.17 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.16 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.13 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 1.01 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 0.96 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.94 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.93 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.86 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.80 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.79 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.71 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.70 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20200320 - MOC 0.66 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.62 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.60 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.58 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.57 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.57 %
MND VAR 13/11/2022 0.52 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.50 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.50 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.50 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.48 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.46 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.46 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.46 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.45 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.44 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.38 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.37 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.36 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.35 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.34 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
EPH VAR 16/7/2022 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.33 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.32 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.31 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.30 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.29 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.29 %
Sazka 5,20% 23/9/2024 0.29 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.28 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.26 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.26 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.23 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.23 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.16 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.16 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.16 %
Volkswagen 2,7% perp 0.15 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.12 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 0.11 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 9.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
62 960 273 83 766 227,00 60 070 487 79 929 160,00

Komentář portfolio managera k datu 30.09.2019

Září bylo relativně příjemným měsícem. Trhy jsou nadále podporovány očekávanými akcemi centrálních bank, které tak bojují proti oslabování ekonomiky. Výnosy dluhopisů korigovaly svůj propad, přesto se stále drží na nízkých úrovních. Útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii způsobily pouze krátké pozdvižení. Z fronty obchodních válek přichází smíšené signály, což pro investory není nic nového. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,3%, obdobný evropský HY index odepsal 0,2%. Během září jsme navýšili investice do dluhopisu Emma Gamma 2024 a na primárním trhu jsme investovali do korunových dluhopisů SAZKA 5,2% 2024. Oproti tomu jsme částečně uprodali starší Sazku 4% 2022 v eurech. Vzali jsme částečně zisk na bondech papírny Sappi a obnovili jsme směnku J&T Private Equity. Modifikovaná durace portfolia mírně klesla na 2,07. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,25%. Investoři budou sledovat makroekonomický vývoj, který je aktuálně slabší a proto zastáváme opatrný postoj. Výsledková sezóna přinese zpřesnění výhledu na další rok, což považujeme za zásadní. Případné revize odhadu zisků dolů by s sebou přinesly nejspíše další pokles výnosů/růst cen státních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 07.10.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 850 138 417,16
Aktuální hodnota PL
1,3338
Změna aktuální hodnoty PL
0,07 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc