Smluvní dokumentace - fondy

Tato sekce obsahuje formulář pro uzavření rámcové smlouvy, včetně příloh

Upozornění klientům

Upozorňujeme klienty, že před každou investicí do fondů určených veřejnosti je nutné se seznámit se Sdělením klíčových informací, které obsahuje souhrn základních informací týkajících se fondu. Účelem je, aby investor lépe pochopil povahu investice do tohoto fondu a rizika s tím spojená.

Smlouvy a formuláře žádostí