Smluvní dokumentace - fondy

Tato sekce obsahuje formulář pro uzavření rámcové smlouvy, včetně příloh

Upozornění klientům

Upozorňujeme klienty, že před každou investicí do fondů určených veřejnosti je nutné se seznámit se Sdělením klíčových informací, které obsahuje souhrn základních informací týkajících se fondu. Účelem je, aby investor lépe pochopil povahu investice do tohoto fondu a rizika s tím spojená.

V současné době není možné uzavírat nové rámcové smlouvy přímo s investiční společností, proto, pokud máte zájem  investovat do našich fondů, kontaktujte J&T BANKU, a.s. .

 

Smlouvy a formuláře žádostí

Vážení klienti,
zde jsou k dispozici formuláře pro uzavření "Rámcové smlouvy o vydávání a odkupu podílových listů"

Rámcová smlouva je nutná, pokud chcete investovat do našich fondů. Pokud chcete pouze požádat o odkup podílových listů, není nutné uzavírat rámcovou smlouvu, stačí vyplnit pro příslušný fond žádost o odkup podílových listů.

Postup pro uzavření rámcové smlouvy:

V současné době není možné uzavírat nové rámcové smlouvy přímo s investiční společností, proto, pokud máte zájem  investovat do našich fondů, kontaktujte J&T BANKU, a.s. .