zpět

Aktualizace statutů vybraných fondů kolektivního investování

Aktualizace statutů vybraných fondů kolektivního investování

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si dovoluje informovat investory, že s účinností ke dni 5. září 2023 došlo k aktualizaci statutů fondů J&T LIFE Dynamický OPF, J&T LIFE Stabilní OPF, J&T LIFE Konzervativní OPF a J&T LIFE Balancovaný OPF.

Ve všech uvedených statutech došlo shodně ke změně článků 3.5 a 3.6, kde došlo k úpravě údajů o vedoucích osobách, čl. 3.11, kde došlo k aktualizaci seznamu obhospodařovaných investičních fondů, čl. 7.2, kde byla doplněna informace o tom, že fond nezohledňuje faktory udržitelnosti, čl. 8.1, kde bylo doplněno riziko koncentrace a článků 14.2 a 14.2.1, která spočívá zejména v úpravě tam definovaných lhůt a v dalších drobných jazykových úpravách.

Aktualizované statuty naleznete zde.


Dále by vás mohlo zajímat