coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND CZK OPF 1.4647 0.0000 4 885 047
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.4662 0.0000 238 785
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.6477 0.0000 2 326 319
J&T KOMODITNÍ OPF 0.6400 0.0000 181 647
J&T LIFE 2025 OPF 1.1779 0.0000 356 802
J&T LIFE 2030 OPF 1.2237 0.0000 209 595
J&T LIFE 2035 OPF 1.2332 0.0000 211 387
J&T MONEY CZK OPF 1.4217 0.0000 8 068 505
J&T OPPORTUNITY CZK OPF 3.8496 0.0000 752 452
J&T PERSPEKTIVA OPF 7.8272 0.0000 1 218 768
J&T BOND CZK OPF 35 256 005 51 869 19 268 912 28 332
J&T FLEXIBILNÍ OPF 4 258 424 6 241 364 323 537
J&T HIGH YIELD CZK OPF 52 723 874 86 665 640 564 1 057
J&T KOMODITNÍ OPF 3 948 262 2 567 592 935 381
J&T LIFE 2025 OPF 2 707 003 3 218 1 077 922 1 281
J&T LIFE 2030 OPF 153 280 191 1 156 265 1 441
J&T LIFE 2035 OPF 1 039 524 1 319 1 305 254 1 646
J&T MONEY CZK OPF 68 429 599 97 270 24 344 582 34 609
J&T OPPORTUNITY CZK OPF 423 153 1 669 2 416 430 9 608
J&T PERSPEKTIVA OPF 15 909 126 560 4
J&T BOND CZK OPF 0.00 4.68 85.12 0.00 2.92 7.28
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 0.92 86.80 0.00 7.27 5.01
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 45.19 0.00 5.54 49.27
J&T KOMODITNÍ OPF 39.16 50.58 0.00 0.00 3.16 7.09
J&T LIFE 2025 OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE 2030 OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE 2035 OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T MONEY CZK OPF 0.00 1.21 83.11 0.00 2.77 12.92
J&T OPPORTUNITY CZK OPF 74.36 4.01 0.00 0.00 15.21 6.42
J&T PERSPEKTIVA OPF 13.03 2.54 61.68 0.00 12.63 10.11

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle