coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND OPF 1.7196 0.0000 8 182 507
J&T CASH OPF 1.0016 0.0000 100 167
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.6391 0.0000 475 362
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.9179 0.0000 2 010 976
J&T KOMODITNÍ OPF 0.6227 0.0000 101 462
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.1545 0.0000 345 662
J&T LIFE Dynamický OPF 1.1694 0.0000 361 368
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.1247 0.0000 84 590
J&T LIFE Stabilní OPF 1.0808 0.0000 382 710
J&T MONEY OPF 1.6418 0.0000 9 834 450
J&T NextGen OPF 1.0702 0.0000 111 361
Naše ČESKO OPF
30. 6. 2024
117.1952 0.0000 510 639
J&T OPPORTUNITY OPF 5.5666 0.0000 2 309 055
J&T PERSPEKTIVA OPF 8.7888 0.0000 1 359 632
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.1740 0.0000 659 830
J&T BOND OPF 121 596 888 208 412 19 356 194 33 176
J&T CASH OPF 100 000 000 100 000 0 0
J&T FLEXIBILNÍ OPF 910 488 1 481 1 722 662 2 805
J&T HIGH YIELD CZK OPF 314 209 602 12 511 725 23 984
J&T KOMODITNÍ OPF 532 041 337 29 064 356 18 434
J&T LIFE Balancovaný OPF 5 599 025 6 414 1 900 849 2 178
J&T LIFE Dynamický OPF 4 351 737 5 077 1 210 298 1 417
J&T LIFE Konzervativní OPF 2 669 486 2 985 0 0
J&T LIFE Stabilní OPF 1 807 571 1 949 2 655 102 2 857
J&T MONEY OPF 67 455 677 110 642 29 727 088 48 761
J&T NextGen OPF 13 395 798 14 128 38 725 41
Naše ČESKO OPF 22 660 800 26 557 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 17 379 916 97 295 2 398 080 13 405
J&T PERSPEKTIVA OPF 3 862 34 23 273 204
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 65 642 821 75 857 139 000 162
J&T BOND OPF 0.00 3.93 85.49 0.00 3.70 6.87
J&T CASH OPF 0.00 99.81 0.00 99.81 99.88 -199.50
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 2.21 77.89 0.00 2.03 17.87
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 58.25 0.00 8.68 33.07
J&T KOMODITNÍ OPF 37.90 55.18 0.00 0.00 6.26 0.66
J&T LIFE Balancovaný OPF 45.27 0.00 41.89 0.00 1.36 11.48
J&T LIFE Dynamický OPF 65.40 0.00 11.93 0.00 2.42 20.25
J&T LIFE Konzervativní OPF 27.69 0.00 46.56 0.00 6.67 19.07
J&T LIFE Stabilní OPF 0.00 0.00 63.17 0.00 1.63 35.20
J&T MONEY OPF 0.00 0.00 82.55 0.00 1.68 15.77
J&T NextGen OPF 66.95 0.00 12.45 0.00 20.16 0.44
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 80.78 3.48 0.00 0.00 13.83 1.92
J&T PERSPEKTIVA OPF 15.04 2.17 72.74 0.00 2.10 7.94
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 49.21 4.07 30.25 0.00 15.77 0.69

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle