coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND OPF 1.5536 0.0000 5 178 140
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.5174 0.0000 281 659
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.7285 0.0000 2 285 427
J&T KOMODITNÍ OPF 0.6442 0.0000 171 712
J&T LIFE 2025 OPF 1.2437 0.0000 370 951
J&T LIFE 2030 OPF 1.3151 0.0000 227 745
J&T LIFE 2035 OPF 1.3357 0.0000 230 725
J&T MONEY OPF 1.4738 0.0000 8 130 589
J&T OPPORTUNITY OPF 4.3528 0.0000 878 919
J&T PERSPEKTIVA OPF 7.8974 0.0000 1 228 444
J&T BOND OPF 5 549 738 8 566 3 303 882 5 100
J&T FLEXIBILNÍ OPF 53 447 80 7 782 12
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0 0 0 0
J&T KOMODITNÍ OPF 40 065 26 7 429 5
J&T LIFE 2025 OPF 2 448 3 0 0
J&T LIFE 2030 OPF 76 810 100 2 601 3
J&T LIFE 2035 OPF 46 643 62 5 049 7
J&T MONEY OPF 8 592 130 12 613 5 866 812 8 612
J&T OPPORTUNITY OPF 0 0 112 111 472
J&T PERSPEKTIVA OPF 7 800 61 0 0
J&T BOND OPF 0.00 7.07 84.85 0.00 2.50 5.58
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 4.97 90.27 0.00 1.83 2.94
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 58.67 0.00 2.56 38.77
J&T KOMODITNÍ OPF 32.42 57.64 0.00 0.00 3.12 6.82
J&T LIFE 2025 OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE 2030 OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE 2035 OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T MONEY OPF 0.00 1.97 85.93 0.00 0.83 11.27
J&T OPPORTUNITY OPF 76.45 3.62 0.00 0.00 15.14 4.79
J&T PERSPEKTIVA OPF 12.00 2.42 69.02 0.00 2.91 13.64

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle