coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND OPF 1.5370 0.0000 5 210 506
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.5308 0.0000 358 191
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.7624 0.0000 2 194 051
J&T KOMODITNÍ OPF 0.5950 0.0000 155 338
J&T LIFE 2025 OPF 1.2511 0.0000 363 610
J&T LIFE 2030 OPF 1.3179 0.0000 231 298
J&T LIFE 2035 OPF 1.3337 0.0000 234 387
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.0002 0.0000 28 861
J&T LIFE Dynamický OPF 0.9958 0.0000 27 639
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.0056 0.0000 27 372
J&T LIFE Stabilní OPF 1.0066 0.0000 26 667
J&T MONEY OPF 1.4966 0.0000 8 194 835
J&T OPPORTUNITY OPF 4.5291 0.0000 964 299
J&T PERSPEKTIVA OPF 8.1466 0.0000 1 266 296
J&T BOND OPF 1 436 599 2 205 1 225 856 1 881
J&T FLEXIBILNÍ OPF 327 0 0 0
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0 0 629 960 1 110
J&T KOMODITNÍ OPF 0 0 0 0
J&T LIFE 2025 OPF 0 0 50 018 62
J&T LIFE 2030 OPF 2 574 3 0 0
J&T LIFE 2035 OPF 1 625 2 0 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 1 000 900 1 000 0 0
J&T LIFE Dynamický OPF 1 003 613 1 000 0 0
J&T LIFE Konzervativní OPF 0 0 0 0
J&T LIFE Stabilní OPF 0 0 0 0
J&T MONEY OPF 1 292 929 1 932 2 218 610 3 316
J&T OPPORTUNITY OPF 25 812 116 1 339 6
J&T PERSPEKTIVA OPF 0 0 0 0
J&T BOND OPF 0.00 4.86 89.83 0.00 0.82 4.48
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 0.62 91.27 0.00 5.20 2.90
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 63.02 0.00 3.12 33.87
J&T KOMODITNÍ OPF 32.99 58.61 0.00 0.00 5.24 3.16
J&T LIFE 2025 OPF 11.01 0.00 72.72 0.00 4.13 12.15
J&T LIFE 2030 OPF 27.17 0.00 42.25 0.00 6.13 24.44
J&T LIFE 2035 OPF 36.70 0.00 31.50 0.00 6.23 25.57
J&T LIFE Balancovaný OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Dynamický OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Konzervativní OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Stabilní OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T MONEY OPF 0.00 1.21 87.65 0.00 1.03 10.11
J&T OPPORTUNITY OPF 80.92 2.64 0.00 0.00 12.66 3.78
J&T PERSPEKTIVA OPF 13.11 2.31 70.18 0.00 3.65 10.75

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle