coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND OPF 1.5919 0.0000 5 695 193
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.5706 0.0000 387 357
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.8232 0.0000 2 068 960
J&T KOMODITNÍ OPF 0.6016 0.0000 158 262
J&T LIFE 2025 OPF 1.2856 0.0000 365 837
J&T LIFE 2030 OPF 1.3639 0.0000 243 108
J&T LIFE 2035 OPF 1.3906 0.0000 246 365
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.0490 0.0000 60 411
J&T LIFE Dynamický OPF 1.0533 0.0000 49 614
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.0447 0.0000 53 449
J&T LIFE Stabilní OPF 1.0298 0.0000 38 363
J&T MONEY OPF 1.5470 0.0000 8 542 270
Naše ČESKO OPF
30. 11. 2023
108.5705 0.0000 354 526
J&T OPPORTUNITY OPF 5.0049 0.0000 1 267 423
J&T PERSPEKTIVA OPF 8.3998 0.0000 1 303 019
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.0476 0.0000 168 409
J&T BOND OPF 8 870 019 14 059 1 116 615 1 770
J&T FLEXIBILNÍ OPF 6 397 766 10 025 17 282 27
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0 0 44 000 80
J&T KOMODITNÍ OPF 16 714 022 10 000 7 325 513 4 383
J&T LIFE 2025 OPF 3 822 5 55 079 71
J&T LIFE 2030 OPF 3 646 5 91 549 124
J&T LIFE 2035 OPF 3 548 5 11 638 16
J&T LIFE Balancovaný OPF 0 0 0 0
J&T LIFE Dynamický OPF 23 797 25 0 0
J&T LIFE Konzervativní OPF 122 041 127 0 0
J&T LIFE Stabilní OPF 0 0 0 0
J&T MONEY OPF 1 275 246 1 970 2 274 117 3 512
Naše ČESKO OPF 0 0 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 2 935 739 14 461 916 990 4 517
J&T PERSPEKTIVA OPF 0 0 12 655 106
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 4 603 740 4 775 0 0
J&T BOND OPF 0.00 3.42 86.69 0.00 2.53 7.36
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 0.46 85.13 0.00 2.91 11.50
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 61.08 0.00 0.62 38.30
J&T KOMODITNÍ OPF 33.81 52.62 0.00 0.00 10.41 3.17
J&T LIFE 2025 OPF 3.15 0.00 56.46 0.00 13.79 26.59
J&T LIFE 2030 OPF 18.53 0.00 33.75 0.00 15.01 32.71
J&T LIFE 2035 OPF 34.40 0.00 19.51 0.00 17.43 28.66
J&T LIFE Balancovaný OPF 46.95 0.00 19.20 0.00 3.15 30.69
J&T LIFE Dynamický OPF 70.04 0.00 4.19 0.00 3.03 22.74
J&T LIFE Konzervativní OPF 28.84 0.00 33.54 0.00 4.09 33.54
J&T LIFE Stabilní OPF 0.00 0.00 44.06 0.00 2.59 53.35
J&T MONEY OPF 0.00 0.42 81.48 0.42 1.46 16.21
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 80.99 2.72 0.00 0.00 13.40 2.89
J&T PERSPEKTIVA OPF 15.30 2.35 70.75 0.00 2.73 8.88
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 42.38 20.97 9.38 8.20 34.38 -15.31

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle