coverImage

Manažeři fondů

Každý z našich fondů má jasnou, mnohdy jedinečnou investiční strategii a zodpovědného portfolio manažera, který jej spravuje.

Ing. Martin Kujal,CFA

Martin zastává pozici ředitele odboru Správy fondů a zároveň působí jako portfolio manažer se zaměřením na trhy státních a korporátních dluhopisů. Své znalosti si postupně zdokonalil při práci pro společnost Prague International Securities a během působení v České národní bance. Řízení portfolií se věnuje od roku 2002, kdy nastoupil do ABN AMRO Asset Management. Ve skupině J&T působí od roku 2011, kdy J&T akvírovala Atlantik Asset Management.

Martin získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor finance. Je držitelem certifikátu CFA a členem CFA Institutu. Vlastní makléřskou licenci vydanou Ministerstvem financí České republiky a certifikát Cambridge Advanced English Certificate z anglického jazyka. Volný čas věnuje své pětičlenné rodině, sportu, turistice, knihám a dobrým filmům.

Ing. Michal Semotan

Michal se dlouhodobě specializuje na akcie a jako portfolio manažer řídí naše akciové fondy. Na kapitálových trzích se pohybuje od roku 1997. Do J&T nastoupil v roce 1998 a v rámci finančních trhů působil nejprve jako makléř, později jako vedoucí obchodování na akciových trzích. V J&T Investiční společnosti působí od roku 2012. Michal vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor finance a je držitelem makléřské licence. Ve svém volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu. Jeho velkou vášní jsou automobily a sledování nových trendů v oblasti automobilového průmyslu.

Ing. Pavel Hlaváček, ACCA

Ing. Pavel Hlaváček,ACCA

Pavel nově řídí fond J&T ARCH INVESTMENTS, naši vlajkovou loď mezi fondy kvalifikovaných investorů. Je rovněž členem jeho investičního výboru a působí i v investičních výborech našich dalších fondů. Do finanční skupiny J&T nastoupil v lednu 2019 a od začátku se mimo orientace na nebankovní investice podílel i na vzniku současné struktury našich fondů kvalifikovaných investorů. Před nástupem do J&T sbíral pracovní zkušenosti na různých pozicích v EY. 

Pavel získal inženýrský titul na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, bakalářský titul na Anglo-American University a dva roky studoval na University of Alaska Anchorage v USA. Od roku 2010 je držitelem certifikátu ACCA. Volný čas věnuje své šestičlenné rodině a sportu, především pak lednímu hokeji, kterému se věnuje od dětství.

Martin Cakl Msc.

Martin je autorem myšlenky a portfolio manažerem fondu Naše ČESKO, který vznikl pod záštitou J&T Investiční společnosti a jejího odborného týmu. Dříve pracoval jako investiční manažer v českém family officu SPM spravujícím vyšší jednotky miliard korun, dále jako analytik ve společnostech Patria Finance se zaměřením na regionální veřejně obchodované firmy, analytik ve fondu Metatron Capital se zaměřením na makroekonomické strategie a jako stážista v centrále ING Investment Management v Haagu, dnešní Goldman Sachs Asset Mangement. Své formální vzdělání získal na Národohospodářské fakultě VŠE studiem ekonomie a na prestižní fakultě Erasmus School of Economics v holandském Rotterdamu studiem finanční ekonomie.

Ing. Marek Ševčík

Marek je zodpovědný za fondy, jejichž portfolia obsahují dluhopisy a také smíšená aktiva. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje zejména na podnikové dluhopisy a dividendové akcie. V J&T pracuje od roku 2014 a postupně si prošel několika pozicemi v rámci úseku finančních trhů. Do J&T Investiční společnosti přestoupil v roce 2017.

Marek vystudoval obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a v současnosti pokračuje ve studiu na CFA Institutu. V mládí hrál závodně tenis a sportu se věnuje ve svém volném čase i v současné době.  

Ing. Marek Janečka,CFA

Markovou hlavní zodpovědností je v současné době správa aktiv fondů, investujících do komerčních nemovitostí. Je rovněž naším specialistou v oblasti komodit a komoditních trhů. Svoji profesní kariéru v oblasti kapitálových trhů zahájil v roce 1996 ve společnosti ATLANTIK Portfolio Management jako manažer portfolií privátních klientů. V rámci ABN AMRO Asset Management spravoval aktiva institucionálních klientů včetně měst a penzijních fondů. V J&T působí od roku 2011.

Marek absolvoval Civic Education Project organizovaný Central European and Yale University a vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na Mendelově Univerzitě v Brně. Je držitelem makléřské licence a certifikátu CFA. Ve svém volném čase se věnuje sportu - především tenisu, cestování a rodině.

Mgr. Gladiola Štursová

Gladiola je zodpovědná za správu našich fondů životního cyklu a nově také za fond J&T Perspektiva. Vyhledává, sleduje a analyzuje investiční příležitosti jak na poli dluhopisů, tak akcií. Už během svých studií absolvovala několik stáží v Turecku a ve své rodné Albánii, včetně stáže v albánské centrální bance. Svou profesní kariéru zahájila ve společnosti DXT Technology. Do J&T nastoupila v roce 2019.

Gladiola získala magisterský titul v oboru finance na Karlově Univerzitě v Praze a v současné době pokračuje ve studiu na CFA Institutu. Ve volném čase chodí ráda do přírody, čte a tráví čas s rodinou a přáteli.

Account Background Image