coverImage

Manažeři fondů

Každý z našich fondů má jasnou, mnohdy jedinečnou investiční strategii a zodpovědného portfolio manažera, který jej spravuje.

Ing. Martin Kujal,CFA

Martin zastává pozici ředitele odboru Správy fondů a zároveň působí jako portfolio manažer se zaměřením na trhy státních a korporátních dluhopisů. Své znalosti si postupně zdokonalil při práci pro společnost Prague International Securities a během působení v České národní bance. Řízení portfolií se věnuje od roku 2002, kdy nastoupil do ABN AMRO Asset Management. Ve skupině J&T působí od roku 2011, kdy J&T akvírovala Atlantik Asset Management.

Martin získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor finance. Je držitelem certifikátu CFA a členem CFA Institutu. Vlastní makléřskou licenci vydanou Ministerstvem financí České republiky a certifikát Cambridge Advanced English Certificate z anglického jazyka. Volný čas věnuje své pětičlenné rodině, sportu, turistice, knihám a dobrým filmům.

Ing. Michal Semotan

Michal se dlouhodobě specializuje na akcie a jako portfolio manažer řídí naše akciové fondy. Na kapitálových trzích se pohybuje od roku 1997. Do J&T nastoupil v roce 1998 a v rámci finančních trhů působil nejprve jako makléř, později jako vedoucí obchodování na akciových trzích. V J&T Investiční společnosti působí od roku 2012. Michal vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor finance a je držitelem makléřské licence. Ve svém volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu. Jeho velkou vášní jsou automobily a sledování nových trendů v oblasti automobilového průmyslu.

Ing. Pavel Hlaváček, ACCA

Ing. Pavel Hlaváček,ACCA

Pavel nově řídí fond J&T ARCH INVESTMENTS, naši vlajkovou loď mezi fondy kvalifikovaných investorů. Je rovněž členem jeho investičního výboru a působí i v investičních výborech našich dalších fondů. Do finanční skupiny J&T nastoupil v lednu 2019 a od začátku se mimo orientace na nebankovní investice podílel i na vzniku současné struktury našich fondů kvalifikovaných investorů. Před nástupem do J&T sbíral pracovní zkušenosti na různých pozicích v EY. 

Pavel získal inženýrský titul na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, bakalářský titul na Anglo-American University a dva roky studoval na University of Alaska Anchorage v USA. Od roku 2010 je držitelem certifikátu ACCA. Volný čas věnuje své šestičlenné rodině a sportu, především pak lednímu hokeji, kterému se věnuje od dětství.

Ing. Marek Ševčík

Marek je zodpovědný za fondy, jejichž portfolia obsahují dluhopisy a také smíšená aktiva. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje zejména na podnikové dluhopisy a dividendové akcie. V J&T pracuje od roku 2014 a postupně si prošel několika pozicemi v rámci úseku finančních trhů. Do J&T Investiční společnosti přestoupil v roce 2017.

Marek vystudoval obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a v současnosti pokračuje ve studiu na CFA Institutu. V mládí hrál závodně tenis a sportu se věnuje ve svém volném čase i v současné době.  

Ing. Marek Janečka,CFA

Markovou hlavní zodpovědností je v současné době správa aktiv fondů, investujících do komerčních nemovitostí. Je rovněž naším specialistou v oblasti komodit a komoditních trhů. Svoji profesní kariéru v oblasti kapitálových trhů zahájil v roce 1996 ve společnosti ATLANTIK Portfolio Management jako manažer portfolií privátních klientů. V rámci ABN AMRO Asset Management spravoval aktiva institucionálních klientů včetně měst a penzijních fondů. V J&T působí od roku 2011.

Marek absolvoval Civic Education Project organizovaný Central European and Yale University a vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na Mendelově Univerzitě v Brně. Je držitelem makléřské licence a certifikátu CFA. Ve svém volném čase se věnuje sportu - především tenisu, cestování a rodině.

Mgr. Gladiola Štursová

Gladiola je zodpovědná za správu našich fondů životního cyklu a nově také za fond J&T Perspektiva. Vyhledává, sleduje a analyzuje investiční příležitosti jak na poli dluhopisů, tak akcií. Už během svých studií absolvovala několik stáží v Turecku a ve své rodné Albánii, včetně stáže v albánské centrální bance. Svou profesní kariéru zahájila ve společnosti DXT Technology. Do J&T nastoupila v roce 2019.

Gladiola získala magisterský titul v oboru finance na Karlově Univerzitě v Praze a v současné době pokračuje ve studiu na CFA Institutu. Ve volném čase chodí ráda do přírody, čte a tráví čas s rodinou a přáteli.

Account Background Image