Aktuality

Přinášíme Vám aktuální informace o našich fondech a investiční výhled našich portfolio manažerů.

13.01.2021

Omezení provozu Klientského centra od 20.01.2021 do 21.01.2021

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 20.01.2021 do 21.01.2021 bude Klientské centrum uzavřené pro osobní návštěvy z provozních důvodů. 

Infolinka 800 149 172 a e-mailová adresa info@jtis.cz budou obsluhovány dle své standardní provozní doby.

Děkujeme za pochopení
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

31.12.2020

Změna Sazebníku poplatků od 01.01.2021

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 1. ledna 2021 dochází ke změně Sazebníku poplatků.

Přinášíme Vám aktuální informace o našich fondech a investiční výhled našich portfolio manažerů.

03.12.2020

Informace o zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. informuje, že došlo ke zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu investičních akcií fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu

20.11.2020

Ukončení omezení provozu Klientského centra k 20. listopadu 2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 23. listopadu 2020 bude Klientské centrum opět fungovat ve standardním režimu.

Současně upozorňujeme, že došlo ke změně úředních hodin Klientského centra: Pondělí - Čtvrtek od 12:30 do 16:00.

Budeme se těšit na viděnou
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Přinášíme Vám aktuální informace o našich fondech a investiční výhled našich portfolio manažerů.

Investiční společnost tímto uveřejňuje informaci o přeměně otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.

02.11.2020

Změna Sazebníku poplatků od 01.11.2020

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 1. listopadu 2020 došlo ke změně Sazebníku poplatků.

Investiční společnost si dovoluje informovat podílníky investičních fondů, že ke dni 2. listopadu 2020 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů a sdělení klíčových informací níže uvedených fondů:

 • J&T BOND
 • J&T FLEXIBILNÍ
 • J&T HIGH YIELD
 • J&T KOMODITNÍ
 • J&T LIFE 25
 • J&T LIFE 30
 • J&T LIFE 35
 • J&T MONEY CZK
 • J&T OPPORTUNITY CZK
 • J&T PERSPEKTIVA

29.10.2020

Informace o zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. informuje, že došlo ke zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu investičních akcií fondu J&T PROPERTY INCOME SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu

Přinášíme Vám aktuální informace o našich fondech a investiční výhled našich portfolio manažerů.

Sledujte názory našeho portfolio manažera Martina Kujala

10.09.2020

Změna názvu fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK na nový název fondu J&T HIGH YIELD CZK

Investiční společnost informuje, že ke dni 10.09.2020 byl aktualizován statut, klíčové informace pro investory a klíčové informace produktu z důvodu změny názvy fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. Nový název fondu je J&T HIGH YIELD CZK.

Aktualizované znění statutu a klíčových informací naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů.

10.09.2020

Oznámení o změně sídla společnosti a Klientského centra J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si dovoluje oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti. Novým sídlem společnosti a současně nová korespondenční adresa s platností od 14.09.2020 je: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8.

Současně dochází i ke změně adresy Klientského centra. Na nové adrese Sokolovská 700/113a, Praha 8 se budeme těšit na osobní setkání s Vámi od 08.09.2020.

31.08.2020

Uveřejnění Pololetní zprávy 2020

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že byla uveřejněna Pololetní zpráva za rok 2020.

27.07.2020

Informace o změně obhospodařovatele, administrátora a depozitáře u fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Investiční společnost upozorňuje, že k 17.07.2020 došlo ke změně názvu fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. na J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond a zároveň proběhla změna statutu.

Investiční společnost tímto dále informuje, že od 15.07.2020 došlo k převodu obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond ze společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Zároveň oznamujeme, že od 01.08.2020 dochází u fondu J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond k převodu administrace ze společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Dále dochází od 01.08.2020 ke změně depozitáře ze společnosti Česká spořitelna, a.s. na společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Investiční společnost si dovoluje informovat podílníky investičních fondů, že ke dni 30. června 2020 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů:

 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond
 • J&T REALITY otevřený podílový fond
 • J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

08.06.2020

Informace o zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. informuje, že došlo ke zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu investičních akcií fondu J&T INVESTMENTS SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu 

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností ode dne 7. dubna 2020 bylo v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizováno sdělení klíčových informací fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK.