zpět

Aktualizace statutů vybraných fondů kvalifikovaných investorů

Aktualizace statutů vybraných fondů kvalifikovaných investorů

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si dovoluje informovat investory, že ke dni 1. srpna 2023 nabyly účinnost aktualizované statuty fondů kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond a J&T VENTURES I otevřený podílový fond.

Ve statutech došlo k úpravě bodu 12.2.5 Úplata depozitáři – u obou fondů dochází k navýšení měsíční úplaty depozitáře o 15 %.

Aktualizované statuty naleznete zde.


Dále by vás mohlo zajímat