zpět

Aktualizovaná sdělení klíčových informací (KID) investičních fondů obhospodařovaných J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Aktualizovaná sdělení klíčových informací (KID) investičních fondů obhospodařovaných J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., si dovoluje informovat investory, že s účinností ke dni 1. ledna 2023 připravila a zveřejňuje sdělení klíčových informací (KID) jí obhospodařovaných investičních fondů v souladu s regulací PRIIPs ve znění účinném od 1. ledna 2023 (zejména ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2268).

Jedná se o sdělení klíčových informací následujících investičních fondů:

podílové fondy kolektivního investování: J&T BOND, J&T MONEY, J&T PERSPEKTIVA, J&T LIFE 2025, J&T LIFE 2030, J&T LIFE 2035, J&T OPPORTUNITY, J&T FLEXIBILNÍ, J&T KOMODITNÍ

podílový fond kvalifikovaných investorů: J&T HIGH YIELD CZK

investičních fondů kvalifikovaných investorů s právní osobností: PT Equity Investments SICAV, a.s., J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., J&T ARCH INVESTMENTS podfond, J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., (emise dluhopisů)

Všechny KIDy pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci zde.


Dále by vás mohlo zajímat