zpět

Aktualizované statuty a sdělení klíčových informací fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD CZK a Naše ČESKO

Aktualizované statuty a sdělení klíčových informací fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD CZK a Naše ČESKO

J&T Investiční společnost, a.s. si dovoluje informovat investory, že ke dni 16. února 2024 nabyde účinnost aktualizace statutů a sdělení klíčových informací obhospodařovaných investičních fondů.

Fondy kolektivního investování: J&T PERSPEKTIVA, J&T LIFE Konzervativní, J&T LIFE Stabilní, J&T LIFE Dynamický, J&T LIFE Balancovaný, J&T FLEXIBILNÍ, J&T KOMODITNÍ, J&T MONEY, J&T OPPORTUNITY, J&T BOND, J&T Realitních akcií a dluhopisů a J&T NextGen.

Fondy kvalifikovaných investorů: J&T HIGH YIELD CZK a Naše ČESKO.

Změny ve statutech uvedených fondů spočívali v pravidelné aktualizaci údajů, tj.:

 • - bod 2.6 – úprava údajů o aktualizaci a účinnosti statutu
 • - bod 2.11 – doplnění historie fondu – informace o sloučení fondů (u fondů J&T LIFE Balancovaný, J&T LIFE Dynamický, J&T LIFE Stabilní)
 • - bod 3.5 – úprava seznamu vedoucích osob
 • - bod 3.6 – úprava údajů o funkcích, které vykonávají vedoucí osoby
 • - bod 3.8 – úprava údaje o konsolidačním celku
 • - bod 3.11 – úprava seznamu obhospodařovaných fondů
 • - bod 5.2 – úprava činností, kterých výkon byl svěřen třetím osobám
 • - bod 7.2 – doplnění informace k cílům udržitelnosti
 • - bod 7.9.2 písm. k) - úprava investičního limitu (u fondu J&T KOMODITNÍ)
 • - bod 8.1 – doplnění rizika koncentrace
 • - bod 9 – aktualizace grafu historické výkonnosti fondu (kromě fondů, u kterých není dostatečně dlouhé referenční období)
 • - bod 13 – aktualizace tabulky poplatků
 • - bod 13.1.3 – úprava, že zaokrouhlovací rozdíl pří nákupu a odkupu podílových listů je příjmem fondu
 • - bod 13.2.1 – aktualizace roční nákladovosti fondu
 • - bod 13.2.2 – doplnění ilustrace výkonnostního poplatku (u fondů J&T Realitních akcií a dluhopisů opf, J&T NextGen opf)
 • - bod 15 - aktuální údaje o účinnosti fondu

 

Ve sdělení klíčových informací došlo k následujícím změnám:

 • - upravena informace ohledně zahrnutí J&T Investiční společnosti, a.s. do konsolidačního celku J&T FINANCE GROUP SE
 • - byl aktualizován údaj o poslední aktualizaci sdělení klíčových informací
 • - v sekci „Scénáře výkonnosti“ byly doplněny údaje, kdy došlo k nepříznivému, umírněnému a příznivému scénáři výkonnosti fondu
 • - aktualizace scénářů výkonnosti
 • - aktualizovány tabulky „Náklady v čase“ a „Skladba nákladů“
 • - byl upraven odkaz na článek statutu

 

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci zde.


Dále by vás mohlo zajímat