zpět

Aktualizované statuty a sdělení klíčových investorů fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD CZK

Aktualizované statuty a sdělení klíčových investorů fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD CZK

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si dovoluje informovat investory, že ke dni 16. února 2023 nabyde účinnost aktualizace statutů a sdělení klíčových informací fondů.

Fondy kolektivního investování: J&T PERSPEKTIVA, J&T LIFE 2025, J&T LIFE 2030, J&T LIFE 2035, J&T FLEXIBILNÍ, J&T KOMODITNÍ, J&T MONEY, J&T OPPORTUNITY a J&T BOND

Fondy kvalifikovaných investorů: J&T HIGH YIELD CZK;

Změny ve statutech uvedených fondů spočívali v pravidelné aktualizaci údajů, tj.:

bod 1.6 – úprava údajů o aktualizaci a účinnosti statutu

bod 2.6 – úprava údajů o funkcích, které vykonávají vedoucí osoby

bod 2.11 – úprava seznamu obhospodařovaných fondů

bod 7.3 – zpřesnění popisu pro rizikový profil fondu, který je vyjádřen souhrnným ukazatelem rizik

bod 8 – aktualizace grafu historické výkonnosti fondu

bod 12 – aktualizace tabulky poplatků

bod 12.2.1 – aktualizace roční nákladovosti fondu

bod 14 - aktuální údaje o účinnosti fondu

 

Ve sdělení klíčových informací došlo k následujícím změnám:

- údaj o aktualizaci sdělení klíčových informací

- v sekci „O jaký produkt se jedná“ byla doplněna informace o typu fondu (AIF nebo UCITS)

- v sekci „Investiční cíle“ byla doplněna informace, že investice fondu nejsou omezené hospodářským odvětvím, státem nebo části trhu (pouze u J&T BOND)

- v sekci „Scénáře výkonnosti“ byly doplněny údaje, kdy došlo k nepříznivému, umírněnému a příznivému scénáři výkonnosti fondu

- aktualizace scénářů výkonnosti (pouze u fondu J&T LIFE 2035 a J&T OPPORTUNITY)

- aktualizovány tabulky „Náklady v čase“ a „Skladba nákladů“

 

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci zde.


Dále by vás mohlo zajímat