zpět

Aktualizované statuty fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD CZK

Aktualizované statuty fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD CZK

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si dovoluje informovat investory, že ke dni 1. ledna 2023 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů.

Fondy kolektivního investování: J&T PERSPEKTIVA, J&T LIFE 2025, J&T LIFE 2030, J&T LIFE 2035, J&T FLEXIBILNÍ, J&T KOMODITNÍ, J&T MONEY a J&T BOND

Fondy kvalifikovaných investorů: J&T HIGH YIELD CZK

V uvedených fondech došlo k následujícím změnám:

-    bod 1.6 – úprava údajů o aktualizaci a účinnosti statutu

-    bod 2.11 – aktualizace seznamu obhospodařovaných fondů

-    bod 7.3 – rizikový profil fondu – zvýšen ze 3 na 4 (pouze u J&T LIFE 2035)

-    bod 8 – doplnění prohlášení k prezentaci grafu dosavadní výkonnosti

-    bod 12 – aktualizace tabulky poplatků dle nařízení PRIIPS

-    bod 12.2.3 – upřesnění úplaty za administraci

Kromě výše uvedeného se dále u fondů J&T MONEY a J&T BOND mění název fondu a z plného a zkrácených názvů fondu J&T MONEY CZK otevřený podílový fond a J&T BOND CZK otevřený podílový fond došlo k vyjmutí slova „CZK“.

Všechny statuty pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci zde.


Dále by vás mohlo zajímat