zpět

Aktualizované statuty investičních fondů obhospodařovaných JTIS

Aktualizované statuty investičních fondů obhospodařovaných JTIS

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si dovoluje informovat investory investičních fondů, že ke dni 30. září 2022 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů.

Fondy kolektivního investování: J&T BOND, J&T MONEY, J&T PERSPEKTIVA, J&T LIFE 2025, J&T LIFE 2030, J&T LIFE 2035, J&T OPPORTUNITY, J&T FLEXIBILNÍ, J&T KOMODITNÍ;

Fondy kvalifikovaných investorů: J&T FVE, J&T HIGH YIELD CZK, J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE, J&T REALITY, J&T VENTURES I;

Fondy kvalifikovaných investorů s formou SICAV: PT Equity Investments SICAV, a.s., J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., JTFG FUND I SICAV, a.s., J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., J&T ALLIANCE SICAV, a.s.

Změny jsou provedeny především v důsledku vyhlášky č. 185/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování

Ve statutech podílových fondů kolektivního investování a podílových fondů kvalifikovaných investorů došlo k následujícím změnám:

-       doplněna definice „Nařízení o udržitelnosti“;

-       uvedení údajů týkajících se udržitelnosti – nový článek „Cíle udržitelnosti“ a související úprava informace o rizicích udržitelnosti;

-       doplnění LEI každého fondu;

-       doplnění informace o podmínkách kompenzace za nesprávný výpočet aktuální hodnoty podílového listu (§ 193 odst. 3 ZISIF);

-       aktualizace rizikového profilu fondu (ukazatel SRI).

Ve statutech dále došlo k drobným formálním či pojmovým úpravám bez dopadu na význam textu.

Ve statutech investičních fondů kvalifikovaných investorů s formou SICAV došlo k následujícím změnám:

Ve statutu fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., došlo k následujícím změnám:

-       Čl. 2.1. – doplněno LEI;

Ve statutu podfondu J&T ARCH INVESTMENTS podfond došlo k následujícím změnám:

-       Čl. 1.1. – Doplněna definice „Nařízení o udržitelnosti“

-       Čl. 2. – doplněna LEI;

-       Čl. 6.6. – doplněn nový čl. „Cíle udržitelnosti“;

-       Čl. 10.4. – aktualizována informace o rizicích udržitelnosti.

Ve statutu fondu J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., došlo k následujícím změnám:

-       Čl. 1.1. – Doplněna definice „Nařízení o udržitelnosti“

-       Čl. 6.9. – doplněn nový čl. „Cíle udržitelnosti“;

-       Čl. 10.4. – aktualizována informace o rizicích udržitelnosti.

Ve statutu fondu J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., došlo k následujícím změnám:

-       Čl. 1.1. – Doplněna definice „Nařízení o udržitelnosti“

-       Čl. 2.1. – doplněna LEI;

-       Čl. 6.6. – doplněn nový čl. „Cíle udržitelnosti“;

-       Čl. 10.4. – aktualizována informace o rizicích udržitelnosti.

Ve statutu fondu JTFG FUND I SICAV, a.s., došlo k následujícím změnám:

-       Čl. 1.1. – Doplněna definice „Nařízení o udržitelnosti“

-       Čl. 2.1. – doplněna LEI;

-       Čl. 7.6. – doplněn nový čl. „Cíle udržitelnosti“;

-       Čl. 11.4. – aktualizována informace o rizicích udržitelnosti.

Ve statutu fondu PT Equity Investments SICAV, a.s., došlo k následujícím změnám:

-       Čl. 1. a 3.1. – doplněno LEI;

-       Čl. 2.1. – Doplněna definice „Nařízení o udržitelnosti“

-       Čl. 7.7. – doplněn nový čl. „Cíle udržitelnosti“;

-       Odstraněny dosavadní čl. 8.7. a 27.9. pro nadbytečnost;

-       Čl. 10.3. – aktualizována informace o rizicích udržitelnosti.

Ve statutu fondu J&T ALLIANCE SICAV, a.s., došlo k následujícím změnám:

-       Čl. 1.1. – Doplněna definice „Nařízení o udržitelnosti“

-       Čl. 2.1. – doplněna LEI;

-       Čl. 7.8. – doplněn nový čl. „Cíle udržitelnosti“;

-       Čl. 11.2. – aktualizována informace o rizicích udržitelnosti;

-       Čl. 19.3.8. – úprava procent v rámci distribuce fondového kapitálu mezi jednotlivé třídy investičních akcií.

 Všechny statuty pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci zde.


Dále by vás mohlo zajímat