Aktualizované znění statutů fondů kvalifikovaných investorů J&T FVE, J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE, J&T REALITY, J&T VENTURES I

29.06.2020

Investiční společnost si dovoluje informovat podílníky investičních fondů, že ke dni 30. června 2020 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů:

 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond
 • J&T REALITY otevřený podílový fond
 • J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

Ve statutech výše uvedených investičních fondů došlo k následujícím změnám:

 • Vymezení pojmů: základní investiční fond
 • 1.6       údaje o schválení aktuálního znění statutu
 • 2.5       aktualizace seznamu vedoucích osob
 • 2.6       aktualizace údaje o funkcích, které vedoucí osoby vykonávají
 • 2.11     aktualizace seznamu fondů, které investiční společnost obhospodařuje
 • 4.2       aktualizace činností, které svěřila investiční společnost jiné osobě
 • 5.3       doplnění údajů o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu
 • 8          aktualizace grafu historické výkonnosti fondu
 • 12.       informace o poplatcích a nákladech fondu
 • 12.2.1  celková nákladovost
 • 14.       datum vydání statutu

Ve statutech nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů