zpět

Čínský „lockdown“ tlumí růst cen kovů

Čínský „lockdown“ tlumí růst cen kovů

Korekce cen technických kovů by mohla být v případě dalších investic do infrastruktury zajímavou investiční příležitostí.

Čínský „lockdown“ tlumí růst cen kovů

Technické kovy, jako je měď, nikl nebo hliník, patřily loni i k nejvýnosnějším aktivům. Vysoká poptávka po kovech, které se využívají v elektrotechnickém nebo stavebním průmyslu, posunula jejich ceny na nová mnohaletá maxima.  Vysoké ceny kovů a ostatních komodit významně přispívají k rostoucí inflaci.  Dopravní restrikce a uzavření velkých čínských aglomerací kvůli rostoucím případům nákazy virem Covid-19  vedly k výraznému utlumení ekonomické aktivity a poklesu poptávky po kovech.  Zásoby strategických kovů ve světě tak díky slabší poptávce od začátku roku rostou. Čínský „lockdown“ a zvýšené riziko recese v EU tak spustil poměrně prudkou korekci nejen na kovech.  Ceny hliníku se propadly ze svých letošních maxim o více než 20 %, přestože jeho produkce v Číně klesla a zhruba 15 % světového jeho exportu pochází Ruska, které je pod sankcemi západního světa. Ceny mědi, která je zásadní komoditou pro tzv. Green Deal, zkorigovaly z březnových maxim o více než 10 % a ztrácejí i od začátku roku.

Korekce cen jak investiční příležitost?

Nadějí na obrat v negativním trendu u cen kovů by mohl přinést avizovaný fiskální stimul v Číně na oživení ekonomiky. Velká část podpůrného balíčku by měla směřovat do investic na infrastrukturu, které jsou spojeny s vyšší spotřebou právě průmyslových kovů.  Podpůrně by mohl působit Fed svou umírněnější měnovou politikou v podobě pomalejšího zvyšování úrokových sazeb. Vysoké ceny komodit a negativní dopad „lockdownu“ podle některých analytiků již způsobily destrukci poptávky. Nicméně mohutné investice do infrastruktury a podpora rychlejšího přechodu na obnovitelné zdroje jako součást snahy o energetickou nezávislost západních ekonomik na Rusku přinesou na trh technických kovů pozitivní impuls. Proto se aktuální pokles u cen kovů jeví spíše jako investiční příležitost než změna rostoucího trendu.     

 

Marek Janečka

 

Upozornění

Tento materiál vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat