zpět

Investice do dluhopisů ropných společností

Investice do dluhopisů ropných společností

Akcie komoditních firem jsme v portfoliích zredukovali, stojí však za zvážení zůstat v sektoru pomocí firemních dluhopisů těžařů ropy v Severním moři.

Akcie komoditních firem jsme v portfoliích zredukovali. Několikrát jsem se ve zdejších příspěvcích snažil nastínit, že správa peněz není o honbě za výnosem, ale o balancování výnosu a rizika. Pokud nám investice za rizika nestojí, s klidem se díváme na případné zisky ostatních. Podobně nyní smýšlíme o komoditních akciích, přičemž v sektoru ale zůstáváme.

Těžaři ropy v Severním moři mnohdy financují své aktivity na kapitálovém trhu pomocí dluhopisů. Povědomí o těchto firmách je relativně malé, přestože se často jejich náklady na vytěžený barel pohybují v pásmu pouhých dvacet až třicet dolarů. Současná cena ropy Brent je v pásmu osmdesát až devadesát dolarů za barel. Cena by mohla propadnout na polovinu a několik let tam zůstat, aniž by to ohrozilo splácení jejich dluhu.

Ti, které bychom považovali za výnosově zajímavé jsou však zároveň ti, kteří ztělesňují tzv. single asset risk (riziko jednoho aktiva). Není to doslovně jeden vrt, ze kterého se těží, ale menší ropné společnosti bývají zpravidla fixovány na jednu oblast. S tím souvisí tzv. execution risk, kdy například prosakování jednoho z vrtů může zastavit těžbu v celé oblasti, stejně jako potíže při výstavbě mohou zpozdit projekt o několik let či jej zastavit. I relativně malí těžaři však operují v několika ropných polích a účastní se (často v partnerství s největšími hráči oboru) těžby z desítek vrtů.

V neposlední řadě je zde také riziko změny ceny samotné ropy a její volatilita. Těžařů se však krátkodobé výkyvy na pár dnů de facto netýkají, pro ně je důležitá střednědobá a dlouhodobá úroveň. Seriózní firmy využívají zajištění ceny na několik kvartálů dopředu. Mnohdy zajišťují přes polovinu své produkce, což i investorům přidává na spolehlivosti odhadů hotovostních toků.

Po krasojízdě akcií „ropáků“ jsme z nich značnou část zisků vybrali, v některých případech se zisky blíží stu procentům. Stojí však za zvážení zůstat v sektoru pomocí firemních dluhopisů těžařů ropy v Severním moři, které umí na následující jednotky let nabídnout výnos zhruba deset procent ročně. S perspektivou sektoru nadále souhlasíme.

 

Marek Ševčík

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Jsou-li uvedeny v tomto sdělení výnosy, uvádí se v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat