zpět

Investiční potenciál Česka je větší, než by se na první pohled mohlo zdát

Investiční potenciál Česka je větší, než by se na první pohled mohlo zdát

Investiční potenciál Česka je v evropském i globálním srovnání daleko pozitivnější a perspektivnější, než se z domácí diskuse může zdát. Domácí investoři mají dle našeho průzkumu hlad po investování do českých firem. Právě pro ně otevíráme nový investiční fond Naše ČESKO.

Lepší než evropský i světový průměr

„Investičně je český trh mimořádně úspěšný a patří k nejlepším nejen v Evropě, ale i globálně. V oblasti akciových investic nabízí Česká republika nadprůměrné zhodnocení, v některých ohledech poráží dokonce i americké akciové indexy,“ říká Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky. Dle jeho slov tento fakt potvrzují i přímé zahraniční investice. „Zahraniční firmy nainvestovaly a současně stále investují do české ekonomiky nejvíce ze všech států z regionu střední a východní Evropy (CEE). Současně máme stále nejvyšší kumulativní příliv investic za posledních 10 až 15 let," dodává Sklenář. Potenciál Česka potvrzuje také lidský potenciál a silná migrační politika. V regionu CEE máme nejvyšší a trvale kladné migrační saldo, což znamená, že Češi nemají příliš důvod odcházet do zahraničí a zároveň jsme atraktivní destinací pro cizince. Máme navíc jednu z nejvyšších měr zaměstnanosti cizinců. Podobně je na tom třeba Švýcarsko.

Atraktivitu Česka potvrzují i čeští investoři

Dle průzkumu J&T Investiční společnosti umístili drobní čeští investoři Česko z pohledu míry zhodnocení lépe než například Polsko, Slovensko či Chorvatsko. Optikou bezpečnosti si pak podle nich stojíme lépe než miliardová Čína nebo Indie. Atraktivitu vidí především v míře industrializace a potenciálu vyrábět, dále pak oceňují lidský kapitál a výhodnou polohu vzhledem k sousednímu Německu. „Zajímavé je, že jako atraktivní region vidí Česko i více než polovina (55 %) mladších investorů. Přitom mladší generace je obecně vůči Česku skeptičtější,“ komentuje výsledky průzkumu Martin Cakl, portfolio manažer fondu Naše ČESKO a dodává, že čtyři z deseti investorů (39 %) hodnotí Českou republiku pro investování jako bezpečnou.

Investoři chtějí od českých firem „světovost“

V rámci diverzifikace portfolia českých investorů hraje důležitou roli „světovost“ firem. Český investiční trh je malý, a tak je expanze firem do zahraničí pro investory důležitá. Přesto by 58 % investorů preferovalo investice do českých akcií, zatímco pouze 28 % do akcií amerických. Také uvádějí, že by se na stabilním investičním prostředí mohl více podílet i stát. Od něj obecně očekávají zajištění stabilního legislativního prostředí a infrastrukturu. „72 % investorů by uvítalo více českých firem v nabídce pražské burzy. Z těch, kteří mají s tuzemskou burzou zkušenosti, by si to přálo dokonce 90 % dotázaných,“ uvedl Cakl. Zajímavé také je, že ambiciózní program START, který má za cíl umožnit menším a středně velkým společnostem vstup na burzu, sleduje pouze 17 % z dotázaných drobných investorů a 55 % program dokonce vůbec nezná.

Naše ČESKO – unikátní ryze český investiční fond

Průzkum J&T Investiční společnosti ukázal, že přes omezený výběr investuje do českých firem již 52 % drobných českých investorů, a to především přes akciové trhy nejobchodovatelnější právě na pražské burze. Hlavní výhodou pro 46 % českých investorů je při investování do českých firem znalost místního trhu, kterou zahraniční investoři postrádají. Čtyři z deseti uvádí jako pozitivum i podporu a rozvoj země, ve které žijí. Dvě třetiny investorů (68 %) by mělo zájem více investovat do českých firem a 65 % by dokonce chtělo investovat do fondu složeného čistě z českých firem. Takovou příležitost nabízí unikátní fond Naše ČESKO, který nově otevíráme. „Investoři, kteří chtějí v Česku investovat, mají několik možností, které se odvíjejí od úrovně jejich finančního kapitálu a znalostí investičních produktů. Nově jsme spustili fond Naše ČESKO, který v jedné struktuře kombinuje všechny důležité třídy aktiv, které jsou spojené s růstem České republiky. Díky tomu investor nemusí hledat jednotlivé investice sám,“ říká Martin Cakl, portfolio manažer fondu a dodává: „Fond Naše ČESKO je aktivně řízen tak, že jednotlivé pozice neustále vyhodnocujeme a upravujeme dle aktuální tržní příležitosti. Cílem fondu je mít několik spoluprací s fondy privátního kapitálu, které budeme měnit dle jejich expirace a doplňovat o investice z veřejných trhů.“ 

 Více informací o fondu a jeho investiční strategii naleznete na www.nase-cesko.cz.

Vysvětlivky: Průzkum J&T Investiční společnosti mezi 505 respondenty ve věku 18 až 65 let provedla v srpnu 2023 výzkumná agentura Perfect Crowd. Podmínkou bylo, aby respondenti měli k dispozici min. 200 tis. Kč na investice a současně již využívali nějaký investiční produkt (podílové fondy, akcie, EFT, korporátní dluhopisy, kryptoměny, Private Equity).

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Jsou-li uvedeny v tomto sdělení výnosy, uvádí se v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat