zpět

J&T ARCH INVESTMENTS investuje do druhé největší zemědělské skupiny v Česku

J&T ARCH INVESTMENTS investuje do druhé největší zemědělské skupiny v Česku

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, navazuje na předchozí spolupráci s Dušanem Palcrem a jím vedenou zemědělskou skupinu J&T Zemědělství a Ekologie (JTZE) a stává se jejím 45% akcionářem. Dokončení transakce podléhá schválení ÚOHS.

Investice je dokončením deklarovaného zájmu o prohloubení spolupráce s druhou největší zemědělskou skupinou v Česku. Té fond již v minulém roce poskytl mezaninové akviziční financování ve výši 41 milionů eur na nákup 10 zemědělských společností v České a Slovenské republice. 

Podepsání transakční dohody mezi fondem a J&T AGRICULTURE SICAV a.s. je tak prvním krokem v akvizičním procesu, jehož dokončení se plánuje v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

„Zemědělství vnímáme jako atraktivní sektor s dlouhodobě stabilní poptávkou. Jsem proto velmi rád, že po poskytnutém financování jsme úspěšně dotáhli dříve avizovaný záměr přímého majektového vstupu,“ říká Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.

O JTZE:

Skupina farem JTZE začala pod vedením dlouholetého partnera J&T Dušana Palcra vznikat v roce 2020 a aktuálně vlastní 13 zemědělských podniků v Čechách a na Slovensku. Rozloha obhospodařované půdy dosahuje 39 tisíc hektarů, což z JTZE činí druhou největší zemědělskou skupinu v České republice.

O J&T ARCH INVESTMENTS:

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 25 letech vybudovat a podílí se také na naplňování ambicí Česko-slovenského kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papírů Praha, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly. Více informací o fondu a detailní výsledky hospodaření naleznete na www.jtarchinvestments.cz

Kontakt pro média:

Monika Veselá, PR manager, e: mvesela@jtbank.cz, m: +420 604 333 320

 

 

Právní upozornění:

J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. („ZISIF“) a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 ZISIF, a/nebo kvalifikovaný investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanovení zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektívnom investovaní.

Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí.  S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investiční akcie a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. V rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

 


Dále by vás mohlo zajímat