zpět

J&T ARCH INVESTMENTS se stává největším fondem v Česku a na Slovensku, za loňský rok připsal investorům zhodnocení ve výši 19 %

J&T ARCH INVESTMENTS se stává největším fondem v Česku a na Slovensku, za loňský rok připsal investorům zhodnocení ve výši 19 %

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel rok 2023 s objemem aktiv ve výši 55,08 miliard korun (tedy 2,23 miliard eur) a stal se tak největším fondem v Česku a na Slovensku. Investorům fond za loňský rok připsal výnos ve výši 19 % v případě růstové korunové třídy, respektive 14,98 % v případě té eurové.

Rok 2023 byl pro fond z hlediska dosažených výsledků nejlepším v jeho 3,5leté existenci. Korunová růstová třída rok uzavřela na hodnotě 1,5034 Kč za jednu akcii, tj. mezikvartálně plus 4,50 %, eurová na 1,3719 eur za jednu akcii, což představuje mezikvartální zhodnocení 3,84 %[1].

Na výborných čtvrtletních výsledcích se podílela nejen naše největší investice do fondu J&T ALLIANCE, jejíž výkonnost se udržela na úrovni možného kvartálního maxima, ale nezanedbatelný efekt měly též dobré výsledky ostatních portfoliových investic. Konkrétně našeho podílu v MONETA Money Bank (Moneta) a dále minoritních podílů, které spoluvlastníme s J&T Bankou, Rohlik Group (Rohlik) a fondem Petrus Advisers Special Situations Fund (Petrus),“ komentuje výsledky Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.

Zhodnocení v březnu nově zavedené dividendové třídy ke konci čtvrtého kvartálu bylo prakticky shodné jako u tříd růstových. V případě korunové třídy došlo k nárůstu o 4,50 % na 1125,87 Kč, resp. o 3,85 %1 na 55,01 euro v případě eurové.

Primární úpis nových investičních akcií ve čtvrtém čtvrtletí činil 5 miliard Kč (zhruba 202 milionů eur) a objem aktiv fondu k 31. prosinci 2023 tak po jeho zohlednění dosáhl již výše zmiňovaných 55,08 miliard Kč (tedy 2,23 miliardy eur).

S detaily hospodaření fondu se lze seznámit v dopise investorům.

______________________________

1 Rozdíl mezi zhodnocením korunových a eurových tříd investičních akcií je způsoben rozdílem mezi úrokovými sazbami denominovanými v české koruně a euru a zajišťovacími deriváty uzavíranými vždy na začátku čtvrtletí.

 

O J&T ARCH INVESTMENTS:

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 25 letech vybudovat a podílí se také na naplňování ambicí Česko-slovenského kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papírů Praha, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly. Více informací o fondu a detailní výsledky hospodaření naleznete na: https://www.jtarchinvestments.cz/

Kontakt pro média:

Monika Veselá, PR manager, e: mvesela@jtbank.cz, m: +420 604 333 320

Právní upozornění:

J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. („ZISIF“) a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 ZISIF, a/nebo kvalifikovaný investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanovení zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektívnom investovaní.

Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí.  Údaje o minulých výnosech nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investiční akcie a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. V rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Dále by vás mohlo zajímat