zpět

J&T BOND slaví 10 let existence

J&T BOND slaví 10 let existence

J&T BOND slaví 10 let existence

J&T BOND byl založen na začátku prosince 2011 a slaví tak první desetiletí své existence. Během uplynulých 10 let zhodnotil fond spravované prostředky o téměř 55%, což představuje průměrný roční výnos ve výši 4,42%. Tento výnos se podařilo doručit při relativně nízké kolísavosti. Anualizovaná volatilita dosahuje 2,8% a Sharpeho poměr vychází  při použití tříměsíční sazby PRIBOR jako bezrizikové míry bezpečně nad hodnotou 1, konkrétně 1,34. Pro srovnání, průměrná spotřebitelská inflace v České republice v daném období dosáhla 2%.

Díky kombinaci slušné výkonnosti a nízké kolísavosti si J&T BOND postupně získal stabilní místo mezi největšími domácími fondy, které investují do podnikových dluhopisů. Čistá aktiva fondu aktuálně dosahují 5,8 mld. korun, z toho od začátku roku 2021 investoři do fondu vložili již více než jednu miliardu.

Fond investuje primárně do dluhopisů s vysokým výnosem, nicméně jeho strategie umožňuje flexibilně přizpůsobit umístění prostředků aktuálním podmínkám a vybírat investice s dobrým poměrem výnosu a rizika. Snažíme se volit optimální kombinaci dluhopisů z našeho regionu a dluhopisů vydaných v zahraničí. V případě rostoucích rizik můžeme upřednostnit dluhopisy konzervativnější a do portfolia případně také zařadit dluhopisy státní. Když se naopak ekonomice daří, zařazujeme částečně i konvertibilní bondy, které odrážejí vyšší výnos akciového trhu. Aktivně zajišťujeme měnové riziko a také riziko úrokové (průměrná splatnost) přizpůsobujeme ekonomickému cyklu.

Aktuálně rostoucí inflace a s tím spojené změny úrokových sazeb představují výzvu pro všechny investory do dluhopisů. Dobře zvládnuté období růstu sazeb je pro dluhopisové fondy odrazovým můstkem k nadstandardnímu zhodnocení v době, kdy se úroky a inflace stabilizují a začnou klesat. Dluhopisové fondy, jejichž investice se nyní přecenily směrem dolů, nabízejí totiž do budoucna automaticky vyšší výnosový potenciál. Navíc nové investice J&T BOND nyní pořizuje za aktuálních, atraktivnějších podmínek. Výnosový potenciál fondu na jeho investičním horizontu tak nyní přesahuje průměrný historický anualizovaný výnos dosažený v uplynulém období.

Za celý tým J&T Investiční společnosti, která se stará o vaše investice, mi dovolte upřímně poděkovat za důvěru a společně si popřejme stabilní a reálné zhodnocení vašich úspor i v letech příštích.  

 

Martin Kujal

Portfolio manažér fondu

 

Upozornění

Tento materiál, který vytvořila J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., představuje názor společnosti, který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Pokud sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, nejedná se o spolehlivého ukazatele budoucích výsledků. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání jejich výnosů a hodnoty investované částky (ani není zaručena její návratnost). Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu těchto investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.


Dále by vás mohlo zajímat