zpět

J&T Investiční společnost má nové členy vedení

J&T Investiční společnost má nové členy vedení

Změny ve vedení J&T Investiční společnosti.

Od počátku října posiluje představenstvo J&T Investiční společnosti Tomáš Martinec a Michal Kubeš. Tomáš, který ve skupině J&T už historicky působil bude ze své funkce generálního ředitele zodpovědný za rozvoj investičního talentu a budování expertízy při dlouhodobé strategické alokaci aktiv. Michal pak bude zodpovídat především za finanční a provozní řízení, digitalizaci a automatizaci interních procesů jakož i skupinovou koordinaci aktivit na poli správy fondů včetně spolupráce s investiční společností AMISTA, se kterou skupina J&T v letošním roce uzavřela strategické partnerství.

„Fondy J&T Investiční společnosti patří k těm nejlepším na trhu a představují stěžejní prvek při ochraně a zhodnocení majetku našich klientů a investorů. V současnosti spravuje J&T Investiční společnost přes 35 miliard korun a naší ambicí je objem spravovaných financí znásobit především pak rozvojem fondů orientovaných na investice do permanentních aktiv, která představují ze své podstaty ochranu proti inflaci,“ odhaluje Tomáš Martinec plány rozvoje.

Vedle nových členů představenstvo společnosti tvoří také Roman Hajda a Petra Tomisová. Dosavadní generální ředitel společnosti, Daniel Drahotský, finanční skupinu J&T opouští.

 Profily nových členů představenstva:

Tomáš Martinec v minulosti zastával jak pozici člena představenstva J&T BANKY, tak figuroval v top managementu celé skupiny. Později založil Metatron Capital SICAV domicilovaný na Maltě, kde i nadále zůstává v pozici ředitele a akcionáře. Spravoval Global Macro Fund a sbíral zkušenosti z globální alokace aktiv, taktického i strategického charZmakteru. Dlouhodobě studuje behaviorální finance, a sleduje vliv emocí na investování.

Michal Kubeš se v oblasti finančních trhů a bankovnictví pohybuje více než 20 let. Začínal v pražské pobočce ING Bank a následně pracoval dlouhá léta v KPMG, kde se věnoval auditům finančních institucí, řízení finančních rizik a podílel se na due dilligence projektech. Ve skupině J&T pracuje od roku 2017.


Dále by vás mohlo zajímat