zpět

Je růst úrokových sazeb pro dluhopisové fondy negativní nebo pozitivní?

Je růst úrokových sazeb pro dluhopisové fondy negativní nebo pozitivní?

Inflace v Česku v posledních měsících roste na dlouho nevídané úrovně a vše nasvědčuje tomu, že bude v prvním čtvrtletí příštího roku atakovat hranici 6%.

Česká národní banka zprvu nesměle, ale nyní již poměrně rozhodně navyšuje úrokovou sazbu, za kterou si u ní mohou ukládat koruny obchodní banky. To následně ovlivňuje a dále bude ovlivňovat tržní úrokové sazby v ekonomice. Porostou tedy hypotéční sazby, úroky ze spotřebitelských úvěrů a banky by také měly nabídnout klientům lepší úročení vkladových produktů.

Pro ceny dluhopisů (což jsou s úrokovými sazbami instrumenty přímo spjaté) z toho vyplývá jejich tržní přecenění a to směrem dolů. Například: nabízela-li mi dosud banka (pojištěný) termínovaný vklad za 1%, tak dluhopis nesoucí úrok 2% pro mě mohl být zajímavý. Zvedne-li ale nyní banka úročení vkladu na 2%, tak si pravděpodobně dluhopis platící 2% již nebudu chtít koupit a budu od něho požadovat vyšší výnos. Na trhu proto vznikne přetlak nabízených dluhopisů a jejich cena klesne tak, aby nabízely znovu atraktivní výnos, např. 3%. Fondy investující do dluhopisů musí ze zákona oceňovat svá portfolia aktuálními cenami. Proto nyní, v prostředí rostoucích úroků, se kurzy dluhopisových fondů posunují spíše směrem dolů. Takže odpověď na otázku, kterou jsme si položili v titulku je „negativní“.  

Mnoho otázek na světě nabízí zdánlivě jednoduché řešení, které však při bližším pohybu není tak úplně jednoznačně správné. A tak je tomu i v tomto případě. Dluhopisové fondy jejichž investice se nyní přecenily směrem dolů nabízejí totiž do budoucna automaticky vyšší výnosový potenciál. Pomůžeme si opět jednoduchým příkladem: Držel-li fond původně dvouletý dluhopis s výnosem 2%, tak očekávaný příjem fondu byl 2+2% v obou letech, tj. 4% celkem. Spadne-li jeho cena kvůli přecenění na trhu nyní o 2%, tak po úrokové platbě 2% celkově zrealizuji v prvním roce výnos 0%. Ve druhém roce mě pak čeká opět úroková platba 2% a navíc růst ceny o 2% tak, aby při splatnosti dlužník vracel opět celou půjčenou částku. Celkově tedy 4% ve druhém roce a za dobu investice, stejně jako v prvním případě 4%.

Čistá, i když pro náš případ trochu zjednodušená matematika. To samé, co jsme ukázali u dluhopisu, platí i pro dluhopisový fond. Krátkodobě tedy negativní vliv rostoucích úroků na fond bude kompenzován vyšší návratností v příštích letech. Navíc nové investice do portfolia dluhopisové fondy nyní pořizují za aktuálních, atraktivnějších podmínek. U dluhopisů tedy platí: Kdo si počká, ten se dočká.

 Martin Kujal

Upozornění

Tento materiál, který vytvořila J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., představuje názor společnosti, který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Pokud sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, nejedná se o spolehlivého ukazatele budoucích výsledků. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání jejich výnosů a hodnoty investované částky (ani není zaručena její návratnost). Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu těchto investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.


Dále by vás mohlo zajímat