zpět

Kupovat nebo prodávat? Ne, ale investovat ano!

Kupovat nebo prodávat? Ne, ale investovat ano!

Letošní rok je zatím pro akcie negativní, hlavní indexy výrazně ztrácejí. Přesto byly období v letošním roce, kdy akcie i výrazně rostly. Má smysl nákupy a prodeje časovat?

Letošní rok ukazuje, co jsou to pohyby na akciovém trhu. Rok 2022 je celkově obdobím poměrně velkého poklesu – světové indexy ztrácejí -10 %, některé dokonce skoro -30 %. Přesto ale v rámci roku přicházejí měsíce, kdy akcie prudce korigují předchozí poklesy a letí nahoru rychle. Viz graf německého indexu DAX od začátku roku a růst v posledních týdnech:

A teď otázka zní – prodávat, nebo kupovat? Popravdě, právě časování trhu je to nejhorší a nejtěžší, k čemu se může investor uchýlit. Ono to párkrát vyjde, úspěšný „trejd“ pomůže lidskému egu, ale dříve či později se trejdování prostě nepovede a je z toho stoploss, případně se z „trejdingové krátkodobé pozice“ stane „dlouhodobá strategická v mínusu“ – a takovou mít nechcete! Z pohledu investora se těmi spekulacemi a krátkodobými pohyby příliš zabývat nemusíte, ukázalo se totiž daleko účinnější a tím pádem investorsky úspěšnější postupně a pravidelně investovat – tedy vlastně kupovat, ale bez časového tipování!

Obecně totiž platí, že v dlouhém investičním horizontu (a to akcie splňují – nad 5 let), jsou akcie nejvíce ziskovým finančním instrumentem, neboť rostou díky postupnému bohatnutí společnosti v čase. Tomu celému pomáhá technologický pokrok, který bohatství společnosti tlačí nahoru!  Navíc období, kdy akcie rostou, je z pohledu historie daleko více, než tzv. medvědích trhů, tedy trhů v poklesu.

Nechci nikoho podceňovat, existuje určitě někdo, kdo časovat trh umí dobře, ale ve velké většině případů opravdu platí, že člověk vydělá více, když posílá na investice své peníze pravidelně – neuteče vám totiž prudký růst, který často v rámci výprodejů, nebo na jejich konci přichází a který trefit, je opravdu umění! Myslete na to, investujte, nenechte se zlákat ke krátkodobým pohybům nahoru dolu, a uvidíte, že se vám to za pár let pozitivně vrátí! Držím palce!

Typický souboj medvěda a býka:

 

 

Michal Semotan

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Jsou-li uvedeny v tomto sdělení výnosy, uvádí se v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat