zpět

Na trh uvádíme rodinu fondů J&T LIFE inspirovanou investičními strategiemi tuzemských dolarových milionářů

Na trh uvádíme rodinu fondů J&T LIFE inspirovanou investičními strategiemi tuzemských dolarových milionářů

J&T Investiční společnost rozšiřuje svou nabídku otevřených podílových fondů o čtyři nové fondy J&T LIFE. Portfolia fondů, jež sází na časem prověřené investiční strategie českých dolarových milionářů, přináší široké veřejnosti možnost, jak si své bohatství strukturovat podobně, jako naše ekonomická elita. Navíc nová rodina fondů J&T LIFE investorům nabízí možnost svou investiční strategii přizpůsobovat své aktuální životní situaci.

„Letité zkušenosti se správou majetku movitých a pestrost naší fondové nabídky nám dovolily vytvořit unikátní investiční portfolia, která investorům umožní naplnit různé strategické a operativní cíle v rámci jednoho řešení,“ uvádí k J&T LIFE Martin Kujal z J&T Investiční společnosti a dodává „Nové fondy jsou vhodným investičním nástrojem především pro ty, kteří jsou v záplavě investičních nabídek bezradní nebo nemají čas a chuť sledovat aktuální vývoj na trzích.  Fondy jsou složeny z aktivně řízených prémiových fondů J&T a jsou vhodné jak pro pravidelné, tak jednorázové investice.“

Různorodé jako sám život

Nejvhodnějším typem pro vstup do světa investic je fond J&T LIFE Stabilní, který je vedle termínovaných vkladů orientován především na lineárně úročené nástroje s předem známou mírou zhodnocení. Ocení jej tak zejména ti, kteří chtějí více než jen termínovaný vklad, ale investování se z důvodu dřívějších zkušeností či omezených znalostí obávají. Detail fondu zde.

J&T LIFE Konzervativní má ambice oslovit především takové investory, u kterých je ochrana majetku na prvním místě. Je orientován na fixně úročené cenné papíry doplněné o akciovou složku představující klíčový nástroj v boji proti inflaci. Detail fondu zde.

Na J&T LIFE Balancovaný se nejčastěji spolehnou investoři v produktivním věku, nabízí totiž vyváženou kombinaci akciových a dluhopisových investic s přidanou hodnotou v akumulační fázi života. Detail fondu zde.

Pro J&T LIFE Dynamický je typický dlouhodobý investiční horizont a své využití nachází u znalých investorů akcentujících vysoké zhodnocení. Fond v maximální možné míře využívá potenciál akciového trhu a těží ze širokého záběru a aktivního přístupu portfolio manažerů podkladových fondů. Fond je proto vhodný pro dlouhodobé budování finančního majetku. Detail fondu zde.

 

 

Disclaimer

Jedná se o propagační sdělení. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené Informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut, ani sdělení klíčových informací. Údaje o minulých výnosech nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. S investováním je spojeno riziko, přičemž hodnota investice může v čase stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. JTIS ani jiná osoba nepřebírá zodpovědnost za jednání učiněná na základě tohoto dokumentu. V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh, tudíž o případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Veškeré informace týkající se produktu můžete získat bezplatně v sídle společnosti, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.


Dále by vás mohlo zajímat