zpět

Nízké investice a zásoby posunou ceny ropy výše i v roce 2022

Nízké investice a zásoby posunou ceny ropy výše i v roce 2022

Po dramatickém poklesu v roce 2020 patřila ropa a její deriváty k nejvýnosnějším komoditám v roce 2021.

Ceny americké ropy WTI loni posílily o 55%, přičemž růst severomořské ropy Brent rovněž překonal 50%.  K hlavním důvodům silné „rally“ na ropě patří rychle se obnovující poptávka navzdory pokračující pandemii. Zatímco spotřeba ropy a likvidních paliv se prakticky vrátila na úroveň před pandemií, nabídka za tímto růstem stále zaostává. Dalším faktorem podporujícím růstový trend na ropě je nízký stav zásob, jejichž úroveň se nachází pod dlouhodobými průměry.
Organizace zemí vyvážejících ropu  OPEC pokračuje v postupném navyšování denní produkce o 400tis. barelů měsíčně. Ke konci roku 2021 celková těžba ropy OPECu vzrostla na 28 mil. barelů za den, což stále výrazně méně, než tomu bylo před vypuknutím onemocnění Covid-19. Produkční volná kapacita OPECu sice loni výrazně klesla z rekordních 9,5 mil. b/d, nicméně stále ke konci roku činila 5 mil. b/d.  

Podobný vývoj těžby ropy se odehrává v USA, i když zde jsou hlavní důvody zaostávání nabídky za poptávkou rozdílné. Celkové kapitálové výdaje (CAPEX) v rámci těžby ropy a plynu klesly v roce 2020 v důsledku pandemie o více než 60% na 60 mld. USD. Dle předběžných odhadů překonají kapitálové výdaje v odvětví Oil&Gas 80 mld. USD, nicméně to je stále výrazně méně než v roce 2019 a ropný sektor zůstává značně podinvestován. Jedním z důvodu je bezesporu rychlejší transformace ekonomiky od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům. Tato snaha o snižování emisí začala ještě více rezonovat po amerických presidentských volbách. Principy ESG začínají stále silněji ovlivňovat těžební průmysl a tradiční ropné společnosti, jako Chevron nebo Exxon Mobile, jsou nuceny omezovat investice do fosilních paliv a financovat nákladný přechod na obnovitelné zdroje.

 

Marek Janečka napsal pro E15

 

Upozornění

Tento materiál vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat