zpět

Ochrana před inflací nejsou nutně akcie

Ochrana před inflací nejsou nutně akcie

Mnoho firem, které hodnotíme jako kreditně kvalitně nyní, stejně jako roky předtím, se aktuálně financují za sazby blízké 10 % p.a. Takovou situaci v ekonomice považujeme za dlouhodobě neudržitelnou a časově omezenou.

V rámci dluhopisových portfolií jsme v posledních měsících lehce navýšili duraci – nakupovali jsme dluhopisy s delší splatností, než byl průměr portfolia. Nesdílíme optimismus prognózy centrální banky ohledně propadu inflace na 2 % již ke konci roku. Souhlasíme však, že lze očekávat pokles poptávkových inflačních tlaků, cenová hladina brzy poroste jednociferným tempem meziročně a následně ČNB může přistoupit ke snížení úrokových sazeb.

Centrální banky mají primárně pod kontrolou krátkodobé sazby, ČNB konkrétně dvou týdenní, na aktuální hodnotě 7,0 % p.a. Instrumenty navázané na tyto krátké sazby zatím stále nabízí relativně atraktivní výnosy, navíc s minimálním kreditním rizikem, které zde ztělesňuje ČNB.

Stále více však vnímáme tzv. reinvestiční riziko, kdy v okamžiku splacení musí investor získané prostředky znovu zainvestovat, ale trh již tyto příležitosti nenabízí. Pokud se blíží doba snižování sazeb, stojí za zvážení si současné výnosy „zafixovat“ delší splatností.

Prostřednictvím investic do státních obligací, i s delší splatností, ale nebude téměř určitě možné s inflací bojovat efektivně. Dlouhodobější státní obligace nabízí nyní výnos okolo 5 % p.a. Kdo chce zachovat kupní sílu svých peněz, musí se vydat dále do světa investic. Akcie jsou sice základním pilířem portfolia, nicméně vzhledem ke svému dlouhému investičnímu horizontu (5 let je minimum) či kolísavosti nemusí být vhodné pro každého.

Osobně tak vidím korporátní dluhopisy jako tu nejvíce konzervativní investici, která v následujících dvou až třech letech inflaci porazí. Mnoho firem, které hodnotíme jako kreditně kvalitně nyní, stejně jako roky předtím, se aktuálně financují za sazby blízké 10 % p.a. Takovou situaci v ekonomice považujeme za dlouhodobě neudržitelnou a časově omezenou. Nynější tržní prostředí korporátních dluhopisů tak hodnotíme jako investiční příležitost a způsob, jak nakoupit do portfolia výnosy konkurující budoucí inflaci na dalších několik let.

 

Marek Ševčík

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Jsou-li uvedeny v tomto sdělení výnosy, uvádí se v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat