zpět

Oznámení dle § 207 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Oznámení dle § 207 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si dovoluje informovat investory, že ke dni 16. listopadu 2022 nabyde účinnost aktualizace statutů a sdělení klíčových informací fondů J&T BOND CZK a J&T MONEY CZK, kterou dochází ke změně investiční strategie uvedených fondů .

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. rozhodla s účinnosti ode dne 16. listopadu 2022 o změně klasifikace fondů J&T BOND CZK a J&T MONEY CZK dle metodiky závazné pro členy AKAT ČR ze smíšeného fondu na dluhopisový fond. Změna klasifikace s sebou nepřinese změnu stávajícího způsobu investování fondu a aktualizace statutů byla provedena v souladu s § 207 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

V případě, že s těmito změnami podílník výše uvedených fondů nesouhlasí, může uplatnit právo na zpětný odkup bez poplatku ve lhůtě 30 dní ode dne uveřejnění tohoto oznámení, které je zveřejněno pouze na webových stránkách www.jtis.cz, a to do 15. prosince 2022. Uplynutím této lhůty právo na zpětný odkup bez poplatku zaniká.

Konkrétní změny statutů a sdělení klíčových informací J&T BOND CZK a J&T MONEY CZK naleznete zde.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci zde.


Dále by vás mohlo zajímat