zpět

Oznámení o výplatě podílu na zisku (dividendy) za rok 2023 J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.

Oznámení o výplatě podílu na zisku (dividendy) za rok 2023 J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.

Představenstvo společnosti J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 088 00 693, jednající na účet J&T ARCH INVESTMENTS podfond oznamuje, že valná hromada dne 24. 6. 2024 schválila u dividendových tříd akcií výplatu podílu na zisku za rok 2023.

Třída akcií J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZK HD

Nárok na podíl na zisku má akcionář, který je zapsán jako vlastník akcie J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZK HD, ISIN CZ0008050317, k rozhodnému

dni 28. 6. 2024, ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. („dále jen CDCP“). Podíl na zisku je splatný

ke dni 20. 8. 2024 způsobem popsaným níže a představuje částku ve výši 100,48 CZK na jednu akcii před zdaněním.

Třída akcií J&T ARCH INVESTMENTS podfond EUR HD

Nárok na podíl na zisku má akcionář, který je zapsán jako vlastník akcie J&T ARCH INVESTMENTS podfond EUR HD, ISIN CZ0008050309, k rozhodnému dni 28. 6. 2024, ve výpisu z registru emitenta vedeného u CDCP. Podíl na zisku je splatný ke dni 20. 8. 2024 způsobem popsaným níže a představuje částku ve výši 3,55 EUR na jednu akcii před zdaněním.

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2023 naleznete zde.


Dále by vás mohlo zajímat