zpět

První kroky k investování

První kroky k investování

Češi jsou obecně velmi opatrní a zbytečně málo investují do akcií, tj. podílů ve firmách a málo tak participují na rozvoji a růstu ekonomiky.

1.      Pohotovostní rezervu na několik měsíců živobytí a dále peníze, které vím, že budu potřebovat v řádu několika měsíců, uložím na spořicí účet. Nemá smysl je vystavit riziku ztráty. Tedy pokud mám ušetřené peníze např. na nákup bytu za 3 měsíce, nebudu je investovat do akcií. To není investice nýbrž spekulace.

2.      Zbylé prostředky naopak nemá smysl nechat dlouhodobě ležet na bankovních vkladech. To je téměř zaručená cesta k tomu, že moje úspory budou posupně ztrácet koupěschopnost. Je třeba úspory investovat, nechat je pracovat. Na začátku stojí rozhodnutí, jestli  budu investovat sám nebo využiji služeb profesionála. V případě prvním bych měl být připraven se aktivně a průběžně zajímat o dění na finančních trzích.  Pokud zvolím služeb profesionála, měl bych se zajímat o jeho vzdělání, zkušenosti a serióznost. Za poradenskou nebo investiční službu náleží přiměřená odměna. Pokud je služba poskytována „zdarma“, pak je to velmi podezřelé a nějaké poplatky se velmi pravděpodobně skrývají uvnitř. Ptejme se na výši poplatků/nákladů a porovnávejme.

3.      Neinvestujme bez rozmyslu, náhodně nebo pod vlivem momentálních nálad. Každý investor by si měl sám nebo s poradcem nejprve položit několik otázek. Jakého cíle (požadovaného výnosu) chci dosáhnout? Jaké riziko (kolísavost popř. ztrátu v nejhorší variantě) investice jsem psychicky schopen ustát? Kdy budu investované peníze potřebovat (investiční horizont), popř. nebudu z mého portfolia potřebovat pravidelné cash-flow? Vodítko poskytuje vyplnění tzv. investičního dotazníku. Je dobré si naše výchozí cíle a omezení písemně zaznamenat a popsat tomu odpovídající investiční strategii.

4.      S vyšším požadovaným výnosem, vyšší tolerancí k možným ztrátám a délkou investičního horizontu si můžu dovolit výnosově orientovanou skladbu investic (portfolia). Češi jsou obecně velmi opatrní a zbytečně málo investují do akcií, tj. podílů ve firmách a málo tak participují na rozvoji a růstu ekonomiky. Naopak někteří z nás mají tendenci uvěřit líbivým slibům šarlatánů o zázračných, bezrizikových a zároveň vysokých ziscích. To je cesta do slzavého údolí. Seriózní investování je systematický, dlouhodobý proces, který vede k cílům pomaleji, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti. Nejlépe rozkládejme investice do známých firem a diverzifikovaných fondů nebo indexů. Pro méně odvážné jsou variantou smíšené fondy.

5.       Investujme postupně, nejlépe pravidelně. S tím, jak se blíží konec mého investičního horizontu, je logické postupně realizovat případné zisky a přesouvat se do konzervativnějších nástrojů (např. princip fondů životního cyklu).

 

Martin Kujal

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Jsou-li uvedeny v tomto sdělení výnosy, uvádí se v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat