zpět

Sdělení o hlasování odkupu podílových listů ve fondu OSTRAVICE ACTIVE LIFE

Sdělení o hlasování odkupu podílových listů ve fondu OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE UPF – oznámení o hlasování per rollam

Investiční společnost oznamuje, že dle ustanovení článku 1.13. statutu fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond (dále jen „fond“) rozeslala oznámení o hlasování per rollam mimo zasedání o návrhu fakultativního odkupu podílových listů a s tím související změně statutu fondu.

Oznámení o hlasování per rollam mimo zasedání naleznete jako přílohu zde (součástí dotčený článek statutu s navrženou změnou).


Dále by vás mohlo zajímat