zpět

Upozornění na podvodné jednání

Upozornění na podvodné jednání

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. upozorňuje na podvodné jednání ze strany neznámého subjektu zneužívajícího firmu, IČO a obchodní značku J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. v poslední době zaznamenala, na základě několika podnětů z řad veřejnosti, podvodné jednání zaměřené na fyzické osoby, kterým jsou nabízeny investice do projektů skupiny „CEZ.Group“ prostřednictvím osob jednajících jménem údajné společnosti „JTIS Group“ nebo „JTI STANDARD“ s odkazem na jejich webové stránky jtisgroup.com/jtistandard.com/cz, zneužívající kontaktní a identifikační údaje J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.  

Důrazně upozorňujeme, že osoby spjaté s údajnými společnostmi „JTIS Group“, „JTI STANDARD“, nebo se společnosti s jinak modifikovaným názvem JTIS nejsou zaměstnanci J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. a neexistuje žádný právní vztah ani jiná spojitost mezi nimi a J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se distancuje od těchto aktivit a osobám, které obdržely nabídku investic nedoporučuje s osobami jednajícími jménem této společnosti dále komunikovat, uzavírat smlouvy či realizovat jakékoliv transakce.

Pokud již z Vaší strany došlo k odeslání peněžních prostředků v návaznosti na nabídku od výše uvedené společnosti, případně s ní spřízněných osob, doporučujeme bezodkladně kontaktovat Policii České republiky.

 


Dále by vás mohlo zajímat