coverImage
Ing. Michal Semotan

Manažer fondu

Ing. Michal Semotan

CZK Akumulační

J&T ARCH INVESTMENTS CZK H

Fond kvalifikovaných investorů, který otevírá možnost investovat jako zakladatelé a akcionáři finanční skupiny J&T. Investiční záběr fondu je poměrně široký a investorům otevírá možnost participovat na diverzifikovaném portfoliu investic především z oblasti private equity. Portfolio fondu tvoří nebo budou tvořit investice ze sektorů nemovitostí, energetiky, maloobchodu, finančních služeb, volnočasových aktivit, médií a dalších odvětví, ve kterých se J&T aktivně angažuje. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a nižší likviditu danou kvartálním oceňováním fondu a skladbou podkladových aktiv.

Třída aktiv

private equity

Region

střední Evropa

Rizikovost fondu

vyšší

Horizont

5 a více let

Minimální investice

1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)