coverImage
Ing. Pavel Hlaváček, ACCA

Manažer fondu

Ing. Pavel Hlaváček, ACCA

J&T ARCH INVESTMENTS EUR H

EUR Akumulační

Fond kvalifikovaných investorů, který otevírá možnost investovat jako zakladatelé a akcionáři finanční skupiny J&T. Investiční záběr fondu je poměrně široký a investorům otevírá možnost participovat na diverzifikovaném portfoliu investic především z oblasti private equity. Portfolio fondu tvoří nebo budou tvořit investice ze sektorů nemovitostí, energetiky, maloobchodu, finančních služeb, volnočasových aktivit, médií a dalších odvětví, ve kterých se J&T aktivně angažuje. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a nižší likviditu danou kvartálním oceňováním fondu a skladbou podkladových aktiv.

Třída aktiv

Private equity

Region

Střední Evropa

Rizikovost fondu

Vysoká

Horizont

5 a více let

Minimální investice

1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)