J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.01.2019

Období %
1 měsíc -4.42 %
3 měsíce -10.01 %
6 měsíců -12.84 %
1 rok -5.81 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.59 %
k min. IH (p.a.) 9.23 %
Období %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.01.2019

Struktura majetku k datu 16.01.2019

Struktura aktiv k datu 31.12.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 227,898.71
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 36,447.58
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 21,447.58
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 15,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 190,743.19
Akcie 190,743.19
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 707.94
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2018

Cenný papír %
CEZ 19.43 %
MONETA Money Bank, a.s. 8.78 %
KOMERČNÍ BANKA 8.58 %
CETV 7.72 %
AVAST PLC-WI 7.01 %
RWE AG 6.44 %
Apple Computer Inc 5.46 %
VOESTALPINE AG 4.14 %
ERSTE BANK 2.63 %
Alcoa Corp 2.37 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 2.32 %
ARCELORMITTAL II SA 2.05 %
Micron Tech 1.88 %
BNP Paribas SA 1.79 %
General Electric Co 1.50 %
OAO GAZPROM 1.10 %
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 0.78 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
239 443 609 787,00 1 445 158 3 694 652,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2018

Prosinec 2018 přinesl nejbrutálnější výprodej akciových pozic, co jsme za posledních 10let zažil. Akcelerace propadů tentokrát přišla z amerických trhů - a z technologických titulů se přesunula do dalších sektorů. Americké indexy odepsaly za prosinec téměř -10%, rok tak zakončily mezi -4 až -6%. V Evropě byl tentokrát pokles o něco mírnější okolo -6%, ale ani evropské akcie si rok 2018 za rámeček nedají – skončily -15 až -18% dolů… Tak jak se držela po celý rok Praha relativně dobře, prosinec zasáhl brutálně i jí, rok 2018 Praha zakončila -8.5% dolů na indexu PX. Ještě, že máme na českých titulech slušné dividendy. Naše poměrně konzervativně stavěné portfolio v prosinci bohužel také neodolalo výprodejům a zakončili jsme ho ztrátou -7.20%, což znamená, že se rok 2018 překlopil do mínusu na hodnotě -5.81%. Obchodování v prosinci bylo hektické, bláznivé, intra-day volatilita extrémní. Díky výrazným poklesům jsme museli uzavřít pozice na Covestru, snížit váhu Micronu, BNP Paribas a po návrhu zavedení bankovní daně v Rumunsku i Erste. Odehráli jsme úspěšně rychlou spekulaci na O2 CR, ale to byla jen pozitivní kapka v rudém moři plném akciové krve… Naopak jsme posílili váhu Komerční banky, CETV a Avastu, na příznivějších cenách jsme se snažili přikupovat Apple, Voestalpine, otevřeli jsme nově long pozici na ArcelorMittalu a Alcoe. Znovu jsme nastoupili do Gazpromu, který zvýšil dividendu, ale špatný sentiment v prosinci tu informaci zcela zazdil. Nejzákladnější otázkou je, zda se jedná o korekci a půjdeme zpět nahoru, či se jedná o nástup medvědího trhu po delší dobu. Odpověď bohužel neznám, křišťálová koule by se šikla, zatím vycházím z toho, že ekonomika nadále poměrně šlape a šlo o tolik očekávanou korekci, jen prudší. Budeme situaci bedlivě sledovat, a portfolio situaci na trzích přizpůsobovat, zda utratit více cashe nebo naopak pozici cashe posílit… Nadále držíme jako hlavní pozice domácí tituly, kde vidíme nárůsty zisku – Čez, Komerční banka, Moneta. Investujeme do firem, které i v této době dokáží držet ziskovost dlouhodobě. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, jsme mírně otevřeni short EUR vůči domácí Kč. Dolarové i librové pozice (Avast) jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila lehce nad 15% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.01.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
227 118 660,73
Aktuální hodnota PL
2,4042
Změna aktuální hodnoty PL
-2,24 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc