J&T OPPORTUNITY CZK*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 13.01.2021

Období %
1 měsíc 3.85 %
3 měsíce 16.75 %
6 měsíců 18.55 %
1 rok 14.18 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.75 %
k min. IH (p.a.) 10.59 %
Období %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %
2019 16.22 %
2020 12.35 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.01.2021

Struktura majetku k datu 13.01.2021

Struktura aktiv k datu 31.12.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 386,484.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 83,214.15
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 53,214.15
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 30,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 303,153.96
Akcie 303,153.96
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 115.89
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2020

Cenný papír %
CEZ 14.90 %
PUBLIC POWER CORP 5.64 %
AVAST PLC-WI 4.32 %
MONETA Money Bank, a.s. 3.99 %
Facebook Inc 3.86 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 3.86 %
BP PLC 3.48 %
ALPHA BANK 3.45 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.43 %
NETFLIX INC 3.19 %
Apple Computer Inc 3.13 %
FREEPORT MCMORAN INC 3.07 %
S IMMO AG 3.07 %
ROYAL MAIL PLC 2.72 %
FOOT LOCKER INC 2.38 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.22 %
PFNONWOVENS SA 2.04 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE 1.79 %
RYANAIR HOLDINGS PLC 1.76 %
American Airlines Group Inc 1.53 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 1.42 %
NORBIT ASA 1.37 %
MACY´S INC 1.33 %
MODERNA INC 1.23 %
ERSTE BANK 1.09 %
Abbott Laboratories 0.97 %
Unibail-Rodamco-Westfield 0.93 %
SMILEDIRECTCLUB INC 0.70 %
PILULKA LÉKÁRNY 0.64 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
5 595 988 17 578 155,00 416 479 1 319 149,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2020

Poslední měsíc letošního roku přinesl další růst akciových trhů, optimismus podporoval příslib účinnosti vakcíny proti Covidu, a to od více výrobců. Investoři byli na trzích velmi aktivní, přestože šlo o závěr roku, a vrhli se i na akcie, které do té doby stály mimo zájem investorů. Přitom jsou dle mého názoru fundamentálně podhodnoceny (např. Čez). Naše portfolio přidalo v průběhu prosince téměř +5% a zakončilo tak rok 2020 s konečným ziskem +12,40%, což si dovolím vnímat jako solidní číslo při tak náročném trhu jako byl letos díky pandemii koronaviru. V průběhu prosince jsme částečně vybrali zisky na letecké společnosti Ryanair, mírně jsme snížili váhu Monety v portfoliu, naopak výrazně ponížili váhu Erste (díky prudkému růstu ceny) a prodali část Applu po růstu nad 135USD, tj. téměř k historickým maximům. Nově jsme zařadili do portfolia producenta vakcín proti Covidu firmu Moderna a výrazně navýšili ropnou společnost BP (sázka na oživení ropy v 2021). Podařilo se nám odehrát úspěšně krátkodobou spekulaci na Volkswagenu. I přes značný růst akciových trhů v posledních dvou měsících roku 2020 si myslím, že růst trhů může pokračovat i v dalším roce. Velký objem finančních prostředků na trhu hledá výnos, a protože na dluhopisových trzích se nadále snižuje, část investorů se přesouvá do akcií. Akcie obchodované v EUR a USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.01.2021

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
409 542 298,73
Aktuální hodnota PL
3,2998
Změna aktuální hodnoty PL
2,75 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc