J&T OPPORTUNITY CZK*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700


 


Charakteristika fondu

Akciový fond, který se primárně zaměřuje na investice do akciových titulů ve středoevropském regionu. Lokální tituly doplňujeme o zajímavé investiční příležitosti z celého světa a snažíme se tak využívat naší dlouhodobé expertízy na lokálních trzích společně se sledováním klíčových trendů na trzích světových. Základ portfolia fondu tvoří silné domácí společnosti s jasně definovanou dividendovou politikou. S portfoliem fondu aktivně pracujeme a pohyby na trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.

Výkonnost fondu k datu 14.04.2021

Období %
1 měsíc 1.79 %
3 měsíce 12.32 %
6 měsíců 31.33 %
1 rok 57.15 %
od zahájení činnosti (p.a.) 6.28 %
k min. IH (p.a.) 14.17 %
Období %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %
2019 16.22 %
2020 12.35 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021

Struktura majetku k datu 14.04.2021

Struktura aktiv k datu 31.03.2021

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 510,536.14
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 91,398.82
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 81,398.82
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 10,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 419,078.76
Akcie 419,078.76
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 58.55
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021

Cenný papír %
CEZ 16.06 %
PUBLIC POWER CORP 6.23 %
Facebook Inc 5.29 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP 4.19 %
ALPHA BANK 3.87 %
CAMECO CORP 3.73 %
BP PLC 3.64 %
S IMMO AG 3.39 %
MONETA Money Bank, a.s. 3.32 %
Apple Computer Inc 3.29 %
Telefonica SA 3.02 %
ERSTE BANK 2.75 %
Deutche Post AG 2.71 %
MODERNA INC 2.65 %
AVAST PLC-WI 2.54 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 2.51 %
ASTRAZENECA PLC 2.24 %
ROLLS-ROYCE 1.95 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 1.81 %
Euronav NV 1.64 %
GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC 1.57 %
NETFLIX INC 1.41 %
FLUGHAFEN WIEN AG 1.08 %
Abbott Laboratories 1.08 %
BIFFA PLC 0.99 %
PILULKA LÉKÁRNY 0.88 %
Global Fashion Group SA 0.59 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 967 268 14 155 950,00 545 450 1 963 487,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021

Březen byl dalším plusovým měsícem pro většinu akciových trhů v roce 2021. Nejvíce se dařilo evropským akciím, když si index Eurostoxx50 připsal více než 7,5%, německé akcie dokonce +9% a dosáhly svého historického maxima. Naopak se nedařilo v březnu technologickým akciím, které byly pod tlakem z důvodu růstu výnosu amerických dluhopisů, který se u 10letých pomaloučku posunuje ke dvěma procentům. Náš fond si za březen připsal zhodnocení +6,00% a od začátku roku 2021 rosteme o +12,99%!!! Pokračovala jízda na akciích Volkswagenu (+37% jen za březen!!!), kde jsme nad 200 EURO začali redukovat naši pozici, prodali jsme více než polovinu pozice. Dařilo se i řecké Alpha Bank, kompletně jsme pak odprodali a realizovali zisky na Profile Software, Norbitu, částečně jsme ponížili váhu Pilulky, S IMMO a Abottu. Naopak jsme nově zařadili do portfolia těžaře a zpracovatele uranu společnost Cameco, začali jsme budovat dlouhodobou pozici ve Flughafen Wien, když věříme, že letní dovolenková sezóna se rozjede. Mírně jsme v průběhu měsíce přikupovali také akcie španělské Telefonicy a Rolls-Roycu, zcela nově pak naše portfolio doplnily akcie Biffy, která se zabývá sběrem, tříděním a recyklací odpadu ve Velké Británii. Akcie Monety jsme přihlásili do dobrovolného odkupu za 80 Kč, akceptována byla celá pozice, postupně nyní probíhá vypořádání. Akcie obchodované v EUR a USD jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, librové pozice jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost činila mírně cca 17%. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.04.2021

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 a více let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
521 801 751,90
Aktuální hodnota PL
3,7118
Změna aktuální hodnoty PL
0,54 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
dvakrát týdně