J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672219/2700

 
Do 31.5.2019 je účet pro zasílání investic klientů vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

 


Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 21.05.2019

Období %
1 měsíc -1.73 %
3 měsíce 1.70 %
6 měsíců 0.59 %
1 rok -3.62 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.01 %
k min. IH (p.a.) 11.02 %
Období %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 21.05.2019

Struktura majetku k datu 15.05.2019

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 258,856.75
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 87,503.31
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 44,503.31
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 43,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 167,893.04
Akcie 167,893.04
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,460.39
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2019

Cenný papír %
CEZ 19.56 %
AVAST PLC-WI 8.08 %
CETV 7.93 %
MONETA Money Bank, a.s. 7.13 %
BNP Paribas SA 4.74 %
RWE AG 3.42 %
FREEPORT MCMORAN INC 3.29 %
EDF 3.21 %
PFNONWOVENS SA 2.93 %
ARCELORMITTAL II SA 1.93 %
RAIFFEISEN BANK INT 1.90 %
L BRANDS INC 1.37 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
329 226 881 560,00 928 567 2 481 875,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2019

Duben 2019 se nadále nesl na hlavních trzích v pozitivním duchu, pokračuje tak akciová euforie trvající od ledna 2019. Solidní výkonnost předvedly především evropské akcie, které přidaly za tento měsíc více než +4.5%, poměrně překvapivě byly tahouny exportéři z automobilového průmyslu, ale i finanční sektor. Na domácím trhu bylo naopak méně veselo, když se pod prodejním tlakem ocitl Čez a zakončil duben v mínusu. V závěru měsíce pak pražskou burzu vyplašila zpráva o možných sektorových daních pro banky, pojišťovny a telekomunikační operátory. Ani dementování této informace od premiéra už nestihlo odmazat veškeré mínusy, které tato zpráva napáchala. Náš fond si za duben připsal zhodnocení +1,45%, od začátku roku pak činí plus 11.86%. Pozitivně se do NAV našeho fondu projevil prudký nárůst akcií Quallcom po vyřešení rozporu s Applem, Twitter jsme prodali po růstu na dobrých výsledcích, solidně jsme participovali na posunu vzhůru u BNP Paribas a VIGu. Naopak negativně se do portfolia projevila pozice na domácích titulech, jako je Čez a Moneta, a tím pádem naše zhodnocení bylo nižší v dubnu, než předvedly okolní akciové trhy. Zrealizovali jsme rychlou spekulaci na Erste, nově jsme zařadili do portfolia akcie Raiffeisen bank, Pegas a LBrands. Navýšena byla váha francouzské EDF. Akcie obchodované v EUR jsou plně zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Dolarové i librové pozice (Avast) jsou drženy long bez měnového zajištění. Váhu dolarových pozic jsme však snížili prodejem volných USD do CZK poblíž úrovně 23Kč za USD. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila mírně nad 30% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 21.05.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
249 854 573,55
Aktuální hodnota PL
2,6330
Změna aktuální hodnoty PL
-1,22 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc