coverImage

Vedení společnosti

Naplňuje vizi a určuje strategické směřování společnosti. Členové našeho managementu disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti finančních trhů a kolektivního investování.

Ing. Tomáš Martinec

Předseda představenstva

Tomáš jako předseda představenstva a generální ředitel zodpovídá za celkové strategické směrování společnosti. Mimo jiné má na starosti řízení rizika, compliance, personální a marketingovou agendu. Soustředit se také bude na rozvoj investičního talentu a budování expertízy při dlouhodobé alokaci aktiv. Vedení společnosti se ujal v říjnu 2021.

V oblasti finančních trhů a kolektivního investování působí od roku 1994. Patří k historicky prvním zaměstnancům J&T. Byl členem představenstva J&T Banky a působil v dalších vysokých manažerských pozicích v rámci celé finanční skupiny. Do jeho působnosti patřila koordinace operací na finančních trzích a vyhledávání investičních příležitostí pro zhodnocení kapitálu samotné finanční skupiny. V roce 2011 založil na Maltě Metatron Capital SICAV, jehož je akcionářem a ředitelem. V letech 2011 až 2021 řídil jako portfolio manažer fond Metatron Global Macro.

Před svým působením v J&T zastával pozici projektového manažera ve Slovak Academic Information Agency a ješte jako student byl odpovědný za organizaci Valného shromáždění Board of European Students of Technology (B.E.S.T.) v Bratislavě. Tomáš vystudoval katedru Bankovnictví a mezinárodních financí na Národohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě. Dlouhodobě žije v Praze a vlastní větší množství kol a koloběžek, které využívá na přepravu jak ve městě, tak i mimo město.

Ing. Roman Hajda

Člen představenstva

Roman jako člen představenstva zodpovídá za Divizi správy fondů a kompletní portfolio management všech fondů ve správě J&T Investiční společnosti. Je rovněž odpovědný za vztahy s externími distributory a řízení maltských společností pod hlavičkou J&T. Členem představenstva je od roku 2012.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 1995, kdy již v průběhu vysokoškolských studií spolupracoval s menšími brokerskými domy. V roce 2000 nastoupil na pozici makléře v BBG Finance, a.s. Od roku 2002 pracuje ve finanční skupině J&T, ve které si prošel různými pozicemi v rámci finančních trhů a privátního bankovnictví než natrvalo zakotvil v oblasti individuální a kolektivní správy aktiv.

Roman vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory daňové poradenství, podnikové finance a obchod. Je držitelem makléřské licence a absolventem řady domácích a zahraničních odborných kurzů. Ve volném čase se věnuje svým dětem, sportu, cestování a četbě.

Ing. Michal Kubeš

Člen představenstva

Michal je odpovědný za finanční řízení společnosti. Jeho úkolem je také koordinace správy aktiv napříč skupinou J&T, včetně strategické spolupráce s investiční společností AMISTA. Ve skupině J&T působí od roku 2017, členem představenstva J&T Investiční společnosti je pak od října 2021.

V oblasti řízení finančních rizik a auditu finančních institucí se Michal pohybuje od roku 1998, kdy začínal na pozici finančního kontrolora v pražské pobočce ING Bank NV. V roce 2001 se stal na dlouhá léta členem auditních týmů KPMG Česká republika odkud jeho kroky vedly do J&T, kde byla jeho primární zodpovědností oblast regulace a řízení rizik včetně zastřešení regulatorní oblasti a komunikace s ČNB.

Michal absolvoval obor účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem mezinárodní asociace certifikovaných účetních (ACCA) a držitelem titulu FCCA. Dále je členem Českého institutu interních auditorů a držitelem titulu CIA. Volný čas tráví s rodinou, sportem a cestováním.

Mgr. Miloš Pařízek

Člen představenstva

Miloš je odpovědný za řízení provozní části společnosti, především v oblastech back office a registru investorů. Zodpovídá rovněž za automatizaci rutinních procesů a jeho úkolem je také koordinace IT projektů s vazbou na celou skupinu J&T. Součástí našeho týmu je od roku 2021, členem představenstva J&T Investiční společnosti od července 2022.

V oblasti finančních trhů působí od roku 1994. Před nástupem do skupiny J&T dlouhodobě pracoval v Komerční bance, kde si prošel různými pozicemi v oblasti operations finančních a kapitálových trhů, custody služeb a služeb privátního bankovnictví. Podílel se na projektech v oblasti regulace evropského finančního trhu (např. MiFID, EMIR, CSDR). Byl členem odborných orgánů AKAT a výboru v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů. Od roku 2000 působí v manažerských funkcích.

Miloš vystudoval Obchodněprávní vztahy na Vysoké škole CEVRO Institut v Praze. Absolvoval řadu odborných a manažerských kurzů a školení. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a hudbě.