coverImage

Vedení společnosti

Naplňuje vizi a určuje strategické směřování společnosti. Členové našeho managementu disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti finančních trhů a kolektivního investování.

Ing. Tomáš Martinec

Předseda představenstva

Tomáš jako předseda představenstva a generální ředitel zodpovídá za celkové strategické směrování společnosti. Mimo jiné má na starosti řízení rizika, compliance, personální a marketingovou agendu. Soustředit se také bude na rozvoj investičního talentu a budování expertízy při dlouhodobé alokaci aktiv. Vedení společnosti se ujal v říjnu 2021.

V oblasti finančních trhů a kolektivního investování působí od roku 1994. Patří k historicky prvním zaměstnancům J&T. Byl členem představenstva J&T Banky a působil v dalších vysokých manažerských pozicích v rámci celé finanční skupiny. Do jeho působnosti patřila koordinace operací na finančních trzích a vyhledávání investičních příležitostí pro zhodnocení kapitálu samotné finanční skupiny. V roce 2011 založil na Maltě Metatron Capital SICAV, jehož je akcionářem a ředitelem. V letech 2011 až 2021 řídil jako portfolio manažer fond Metatron Global Macro.

Před svým působením v J&T zastával pozici projektového manažera ve Slovak Academic Information Agency a ješte jako student byl odpovědný za organizaci Valného shromáždění Board of European Students of Technology (B.E.S.T.) v Bratislavě. Tomáš vystudoval katedru Bankovnictví a mezinárodních financí na Národohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě. Dlouhodobě žije v Praze a vlastní větší množství kol a koloběžek, které využívá na přepravu jak ve městě, tak i mimo město.

Ing. Roman Hajda

Člen představenstva

Roman jako člen představenstva zodpovídá za Divizi správy fondů a kompletní portfolio management všech fondů ve správě J&T Investiční společnosti. Je rovněž odpovědný za vztahy s externími distributory a řízení maltských společností pod hlavičkou J&T. Členem představenstva je od roku 2012.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 1995, kdy již v průběhu vysokoškolských studií spolupracoval s menšími brokerskými domy. V roce 2000 nastoupil na pozici makléře v BBG Finance, a.s. Od roku 2002 pracuje ve finanční skupině J&T, ve které si prošel různými pozicemi v rámci finančních trhů a privátního bankovnictví než natrvalo zakotvil v oblasti individuální a kolektivní správy aktiv.

Roman vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory daňové poradenství, podnikové finance a obchod. Je držitelem makléřské licence a absolventem řady domácích a zahraničních odborných kurzů. Ve volném čase se věnuje svým dětem, sportu, cestování a četbě.

Ing. Daniel Ochman, FCCA

Člen představenstva

Daniel je odpovědný za finanční řízení společnosti. Jeho úkolem je také nastavení metodiky pro oceňování aktiv ve spravovaných fondech. Ve skupině J&T působí od roku 2018, členem představenstva J&T Investiční společnosti je pak od června 2023.

V oblasti financí se Daniel pohybuje od roku 2012, kdy nastoupil do poradenské společnosti EY do oddělení auditu. Jeho další kroky vedly do pojišťovací skupiny Axa (nyní Uniqa), kde zastával pozici finančního kontrolora. V roce 2018 nastoupil do skupiny J&T, kde postupně zastával pozice finančního analytika, portfolio manažera a v roce 2022 se stal finančním ředitelem J&T Investiční společnosti.

Daniel absolvoval obor účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem mezinárodní asociace certifikovaných účetních (ACCA) a držitelem titulu FCCA. Volný čas tráví s rodinou, sportem a cestováním.

Mgr. Miloš Pařízek

Člen představenstva

Miloš je odpovědný za řízení provozní části společnosti, především v oblastech back office a registru investorů. Zodpovídá rovněž za automatizaci rutinních procesů a jeho úkolem je také koordinace IT projektů s vazbou na celou skupinu J&T. Součástí našeho týmu je od roku 2021, členem představenstva J&T Investiční společnosti od července 2022.

V oblasti finančních trhů působí od roku 1994. Před nástupem do skupiny J&T dlouhodobě pracoval v Komerční bance, kde si prošel různými pozicemi v oblasti operations finančních a kapitálových trhů, custody služeb a služeb privátního bankovnictví. Podílel se na projektech v oblasti regulace evropského finančního trhu (např. MiFID, EMIR, CSDR). Byl členem odborných orgánů AKAT a výboru v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů. Od roku 2000 působí v manažerských funkcích.

Miloš vystudoval Obchodněprávní vztahy na Vysoké škole CEVRO Institut v Praze. Absolvoval řadu odborných a manažerských kurzů a školení. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a hudbě.