coverImage

Vedení společnosti

Naplňuje vizi a určuje strategické směřování společnosti. Členové našeho managementu disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti finančních trhů a kolektivního investování.

Ing. Daniel Drahotský,MBA

Předseda představenstva

Dan zastává funkci předsedy představenstva a je zároveň generálním ředitelem společnosti. Do jeho působnosti spadá Řízení rizik a správní odbor. Angažuje se také v oblasti vzniku nových private equity fondů. Členem představenstva je od roku 2019.

Na českém kapitálovém trhu se pohybuje od začátku devadesátých let. Pracoval mimo jiné ve společnostech Wood & Company a České spořitelně, kde inicioval vznik několika podílových fondů a řídil prodej institucionální klientele. Působil rovněž na Ministerstvu financí České republiky. Do finanční skupiny J&T nastoupil v roce 2010 a dlouhodobě působil na pozici ředitele Úseku finančních trhů v J&T Bance. V roce 2019 přestoupil do J&T Investiční společnosti.

Dan vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology a Bankovním institutu. Ve svém volném čase se nejraději věnuje svým dětem, cestování, potápění a horské turistice.

Ing. Roman Hajda

Člen představenstva

Roman jako člen představenstva zodpovídá za Divizi správy fondů a kompletní portfolio management všech fondů ve správě J&T Investiční společnosti. Je rovněž zodpovědný za vztahy s externími distributory a řízení maltských společností pod hlavičkou J&T. Členem představenstva je od roku 2012.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 1995, kdy již v průběhu vysokoškolských studií spolupracoval s menšími brokerskými domy. V roce 2000 nastoupil na pozici makléře v BBG Finance, a.s. Od roku 2002 pracuje ve finanční skupině J&T, ve které si prošel různými pozicemi v rámci finančních trhů a privátního bankovnictví než natrvalo zakotvil v oblasti individuální a kolektivní správy aktiv.

Roman vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory daňové poradenství, podnikové finance a obchod. Je držitelem makléřské licence a absolventem řady domácích a zahraničních odborných kurzů. Ve volném čase se věnuje svým dětem, sportu, cestování a četbě.

Ing. Petra Tomisová,MBA

Členka představenstva

Petra zastává pozici finanční ředitelky společnosti. Do její zodpovědností spadá také řízení Operations a projektové řízení IT infrastruktury. V oblasti private equity je v její kompetenci strukturování a parametrizace nových fondů, oceňování aktiv a dluhů včetně akvizičního procesu fondového investování. Členkou představenstva je od roku 2019.

Své první pracovní zkušenosti získala na Ministerstvu financí v oblasti mezinárodních ekonomických organizací. V soukromém finančním sektoru pracuje od roku 2005, kdy nastoupila do České spořitelny, ve které působila na vedoucích pozicích ve Finanční Divizi a v Divizi IT a Provoz. Součástí její odpovědnosti byla mimo jiné i administrace nemovitostních a private equity fondů. V oblasti kolektivního investování se podílela na vzniku a řízení investiční a penzijní společnosti ve finanční skupině Raiffeisen a na řízení českých a irských fondů spravovaných společností Generali Investments CEE. Do finanční skupiny J&T nastoupila v roce 2019.

Petra je absolventkou Katedry ekonomiky Technické univerzity VŠB v Ostravě. Titul Executive MBA u Ligs University, USA získala v roce 2018. Ve svém volném čase se věnuje cestování a rodině.