zpět

Indikátory nervozity trhu

Indikátory nervozity trhu

Zpravidla se komentuje hlavně zvedání úrokových sazeb centrálními bankami, případně růst sazeb vládních dluhopisů. Avšak těm, které bolí zvedání sazeb nejvíc - firmám a zadluženým ekonomikám, rostou ještě rychleji. To nás vede již delší dobu k opatrnému krátkodobému výhledu na vývoj akciového trhu jako celku.

Finanční trh je komplexní místo, kde jedna třída aktiv ovlivňuje druhou. A mnohdy je to dluhopisový trh, který vysílá signály pro akciové investory s předstihem.

V eurozóně je různorodý trh vládních dluhopisů a ECB přiznává, že sleduje tzv. spready mezi jednotlivými zeměmi. To je jednoduše rozdíl, za kolik si půjčuje např. italská vláda oproti německé. V období finančního stresu se tyto rozdíly zvětšují, když investoři stahují peníze z jihu do zemí s disciplinovanějšími veřejnými financemi, do Německa. Rozdíl v sazbách desetiletých vládních dluhopisů Itálie a Německa nyní činí cca 1,6 procentního bodu, přičemž se tento rozdíl zvětšuje již několik měsíců – není to o válce na Ukrajině. Odhadem (dle historie) se jeví jako důležité pásmo rozdílu 2 až 2,5 procentního bodu mezi „Italem“ a „Němcem“. V ten moment je na místě začít se připravovat na nové komentáře a akce ECB. Může to být zvolnění tempa utahování měnové politiky nebo třeba speciální program na nákup dluhopisů jihu. Každopádně tyto reakce mají velký potenciál pro akciové pohyby.

V zámoří hraje dluhopisové firemní financování větší roli než v Evropě. Jako jeden z indikátorů stresu v ekonomice je tak zajímavé sledovat úrokovou sazbu firem s ratingem BBB, tj. na spodní hraně tzv. investičního pásma, v porovnání s vládními úrokovými sazbami. Tento rozdíl stoupl cca z jednoho procentního bodu před rokem na nynějších 1,7 procentního bodu. Tento růst se udál navíc za rychlého růstu sazeb samotných státních bondů na zhruba 3 procenta. Z pohledu firem se tak jedná o rychlý a výrazný tlak. Lze předpokládat, že Fed se dívá i zde a je to střípek do mozaiky, zda růst sazeb nezadusí ekonomiku. 

Zpravidla se komentuje hlavně zvedání úrokových sazeb centrálními bankami, případně růst sazeb vládních dluhopisů. Avšak těm, které bolí zvedání sazeb nejvíc – firmám a zadluženým ekonomikám, rostou ještě rychleji. To nás vede již delší dobu k opatrnému krátkodobému výhledu na vývoj akciového trhu jako celku.

 

 

Marek Ševčík

 

Upozornění

Tento materiál vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat