zpět

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE OPF – oznámení o hlasování per rollam

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE OPF – oznámení o hlasování per rollam

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE OPF – oznámení o hlasování per rollam

Investiční společnost oznamuje, že dle ustanovení článku 1.13. statutu fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond (dále jen „fond“) rozeslala oznámení o hlasování per rollam mimo zasedání o změně frekvence oceňování a s tím související změnu statutu.

Oznámení o hlasování per rollam mimo zasedání naleznete jako přílohu zde (součástí dotčený článek statutu s navrženou změnou).


Dále by vás mohlo zajímat