zpět

Kam kráčíš, koruno? (díl druhý)

Kam kráčíš, koruno? (díl druhý)

V prosinci jsme zde publikovali náš výhled na vývoj české měny vůči euru. Na úrovni 25,40 jsme tehdy byli optimisté a dali jsme nahlédnout pod pokličku našich portfolií. K myšlence se dnes vracíme s tím, že dnes při již silnější koruně na kurzu 24,40 pozici pomalu opouštíme.

V prosinci jsme zde publikovali náš výhled na vývoj české měny vůči euru. Na úrovni 25,40 jsme tehdy byli optimisté a dali jsme nahlédnout pod pokličku našich portfolií. K myšlence se dnes vracíme s tím, že dnes při již silnější koruně na kurzu 24,40 pozici pomalu opouštíme.

Dne 4. srpna proběhlo první zasedání ČNB s novým guvernérem a částečně obměněnou radou. Růst sazeb se neudál, v souladu s předchozí indikací Aleše Michla, který by již rád sazby stabilní (alespoň s jeho vědomím dnes dostupných dat).

To reflektují i trhy resp. tržní úrokový diferenciál. Čím je úrokový diferenciál vyšší, tím více láká zahraniční investory investovat či uložit peníze do české koruny, kde jsou vyšší úroky. Trhy nečekají na nějaké to zasedání a snaží se předjímat. A tržní úrokový diferenciál, byť stále vysoký, již několik měsíců klesá. Obecně řečeno, trhy nehodnotí tolik stav, ale výhled a očekávání. Z tohoto pohledu lze s nadsázkou říct, že nejlépe už bylo.

Pro fundamentálně silnou korunu, tím myslím přirozeně silnou na základě peněžních toků, je zásadní výkon ekonomiky resp. exportu. Již několik měsíců máme zápornou obchodní bilanci, kdy víc dovezeme než vyvezeme. To se může zlepšit s opětovným naběhnutím automobilového průmyslu. Poptávku po něm u nás táhne Německo. Jenže dle makroekonomických dat, konkrétně tzv. předstihových indikátorů (průzkumy mezi podniky), Německo balancuje na hraně recese. Z tohoto směru je tedy pravděpodobné, že nám náš největší obchodní partner krátkodobě příliš nepomůže.

Dále, několikrát jsem psal o intervencích za účelem posílení měny. Musím uznat, že z mé strany se spíše jednalo o zbožné přání, které je dle všeho ze stolu pryč. ČNB dle oficiální komunikace bude „bránit nadměrným výkyvům“ české měny, ale do silných intervencí se dle všeho nepustí. Na základě výše zmíněného tedy s profitem opouštíme sázky na posílení koruny. Měnový trh umí být kolísavý, ale na případnou apreciaci národní měny se nyní už budeme dívat z povzdálí, protože rizika hodnotíme jako nepříznivá.

O dluhopisech a měnách v našich fondech jsem již psal dost. Příště o akciích.

 

Marek Ševčík

 

Upozornění

Tento materiál vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat