zpět

Oznámení o změně depozitáře

Oznámení o změně depozitáře

Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 01.05.2022 došlo ke změně depozitáře investičních fondů.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto informuje, že ode dne 01. 05. 2022 dochází ke změně depozitáře fondů kolektivního investování – J&T BOND CZK, J&T MONEY CZK, J&T PERSPEKTIVA, J&T OPPORTUNITY, J&T LIFE 2025, J&T LIFE 2030, J&T LIFE 2035, J&T KOMODITNÍ a fondů kvalifikovaných investorů - J&T HIGH YIELD CZK, J&T FVE, J&T REALITY, J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE, J&T VENTURES I, J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., JTFG FUND I SICAV, a.s. a J&T ALLIANCE SICAV, a.s.

Stávajícího depozitáře společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nahradí nově společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Změna depozitáře výše uvedených investičních fondů nemá žádný vliv na klienty a investory, nedochází ani k žádným změnám v platebních instrukcích.


Dále by vás mohlo zajímat