J&T PERSPEKTIVA*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Smíšený fond kombinující ve větší míře dluhopisy společně s nižším zastoupením akcií. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší koncentraci majetku a investice s vyšším investorským rizikem. Dluhopisovou část portfolia tvoří především korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Akciová část je zastoupena mixem investičních příležitostí, které aktuálně sledujeme.

Výkonnost fondu k datu 14.04.2021

Období %
1 měsíc 0.42 %
3 měsíce 4.27 %
6 měsíců 6.89 %
1 rok 12.35 %
od zahájení činnosti (p.a.) 9.97 %
k min. IH (p.a.) 3.29 %
Období %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %
2019 2.11 %
2020 2.94 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021

Struktura majetku k datu 14.04.2021

Struktura aktiv k datu 31.03.2021

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,291,780.40
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 59,479.80
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 54,979.80
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 4,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,029,867.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 14,940.23
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,014,926.78
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 200,457.51
Akcie 147,359.50
Podílové listy 53,098.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,976.09
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021

Cenný papír %
EPH 4,50% 17/3/2025 11.56 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 9.13 %
RMS Mezzanine 9.11 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 7.79 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.18 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 4.65 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.48 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211202 - PER 3.70 %
Smenka RMS EUR 3,80 20221220 - PER 3.30 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.27 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 3.23 %
TMR 6% 2/2/2026 2.05 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.98 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.95 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.88 %
TMR 1.76 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.59 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.55 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.48 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.46 %
CPI Property Group 4,875% PERP call26 1.33 %
Seaspan Corp 6,5% 05/02/2024 1.28 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 1.17 %
MND VAR 13/11/2022 1.16 %
Navigator Holdings 8,0% 10/09/2025 1.10 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.07 %
Savarin PLC 0% 12/1/2026 1.01 %
NUPEH 5,90% 30/10/2025 0.97 %
Intrum 4,875% 15/8/2025 0.87 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.73 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.71 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.64 %
Heimstaden AB 4,25% 09/03/2026 0.63 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.48 %
Česká zbrojovka Group VAR 23/3/2027 0.43 %
ENGIE 0.30 %
British American Tobacco P.L.C. 0.24 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.16 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
418 3 313,00 25 942 205 586,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021

V březnu bylo nadále výrazné téma růst tržních sazeb amerických státních dluhopisů, které mohou svou vyšší atraktivitou ohrožovat riziková aktiva. Nicméně na zastavení býčího trhu to nestačilo a akcie i firemní dluhopisy připisovaly další zisky. Makroekonomická data překvapují na pozitivní stranu, předstihové indikátory značí optimistický výhled firem i spotřebitelů a centrální banky potvrdily svou podporu trhům v podobě dodávání likvidity a nízkých sazeb. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, zatímco evropský high yield trh posílil také o 0,4%. Během března jsme zařadili do fondu nový dluhopis Heimstaden 2026. Dluhopis nabízí kupon 4,25% a datum do splatností 2026. Rovněž jsme využili zisk z prodeje dluhopisu Lukoil 2030. Emitent Minerva předčasně splatil dluhopis splatný v roce 2026. Koupili jsme akcie Engie. Engie je jedním z největších poskytovatelů energie ve Francii a EU. Dále jsme nakoupili nový floater Česká Zbrojovka 2027 a dluhopis Savarin 2026. Modifikovaná durace klesla na 1,9 a výnos do splatnosti činí 3,4%. V hledáčku investorů bude další postup vakcinace zejména v evropských státech. Centrální banky budou nadále trhům podporou, navíc od vlád lze možná čekat další fiskální balíčky (USA). Na druhou stranu nelze vyloučit, že si trhy po nedávném dynamickém růstu vyberou oddechový čas. Přesto náš celkový výhled zůstává pozitivní.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.04.2021

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Gladiola Gjuzi
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 271 436 437,24
Aktuální hodnota PL
7,9719
Změna aktuální hodnoty PL
0,90 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
dvakrát týdně