J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 18.03.2019

Období %
1 měsíc 0.04 %
3 měsíce 0.33 %
6 měsíců 0.39 %
1 rok -0.76 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.21 %
k min. IH (p.a.) 0.06 %
Období %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.03.2019

Struktura majetku k datu 18.03.2019

Struktura aktiv k datu 28.02.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 287,552.93
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 33,304.25
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 33,304.25
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 238,934.31
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 105,782.02
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 133,152.28
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 11,494.59
Akcie 0.00
Podílové listy 11,494.59
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,819.78
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 13.43 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.58 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 3.85 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.68 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.66 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.63 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.55 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.52 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.22 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.21 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 3.15 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.73 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.72 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.68 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.67 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.49 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.46 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.43 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.38 %
MND VAR 13/11/2022 2.18 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.13 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.12 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 1.78 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.77 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.08 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.08 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.05 %
Volkswagen 4,625% perp II 0.91 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.90 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.80 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.46 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 999 478 4 290 603,00 2 918 271 4 172 451,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019

V únoru se trhy dál vezly na optimistické vlně. Sentimentu pomáhají naděje na dohodu mezi Čínou a USA ohledně cel a také pozitivní vyznění výsledkové sezóny. Samotná makrodata pokračují v trendu, který odpovídá zpomalení ekonomického růstu. Zejména některé evropské státy vysílají signály, které lze do budoucna interpretovat jako stagnaci až pokles. V návaznosti na data trhy letos růst sazeb neočekávájí, což v únoru dále napomohlo výkonnosti aktiv. Dluhopisový index EMU státních bondů odepsal 0,4%, americké státní bondy ztratily 0,3%. Český index státního dluhu odepsal 0,9%. V únoru jsme dále navýšili největší investici v portfoliu – český státní dluhopis s proměnlivým kuponem VAR 2027. Na primárním trhu jsme koupili čtyřletý dluhopis koncernu LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton. Část úrokového rizika zajišťujeme futures kontrakty na německé a francouzské státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia klesla na 0,48. Výnos do splatnosti portfolia je 1,62%. V březnu budou pokračovat jednání USA s Čínou a také o Brexitu. Trh bude citlivý na makrodata, která budou vyjasňovat obrázek ohledně stavu ekonomik. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu by investoři měli počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.03.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
285 295 904,91
Aktuální hodnota PL
1,4295
Změna aktuální hodnoty PL
0,09 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny