J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

 
Do 31.5.2019 je účet pro zasílání investic klientů vedený v CZK u Komerční banky:

43-7797250227/0100

 IBAN: CZ65 0100 0000 4377 9725 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 13.05.2019

Období %
1 měsíc 0.01 %
3 měsíce 0.23 %
6 měsíců 0.85 %
1 rok -0.49 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.19 %
k min. IH (p.a.) -0.24 %
Období %
2013 1.60 %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.05.2019

Struktura majetku k datu 13.05.2019

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 281,762.15
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 9,505.07
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 9,505.07
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 256,938.89
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 125,557.07
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 131,381.82
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 11,819.39
Akcie 0.00
Podílové listy 11,819.39
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,498.81
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2019

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 13.66 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5.73 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 3.94 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3.76 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 3.75 %
Parvest Convertible Bond EUR - I (F) 3.73 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.72 %
ST.DLUHOP. VAR 9/12/2020 3.61 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 3.47 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.40 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 3.36 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 3.31 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 3.24 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 2.83 %
GM Financial 1,875% 15/10/2019 2.80 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.76 %
Carrefour VAR 20/4/2021 2.75 %
Lukoil 7,25% 5/11/2019 2.59 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 2.57 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 2.51 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.41 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.18 %
MND VAR 13/11/2022 2.17 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.11 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.89 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 1.86 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.12 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.09 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.08 %
McDonalds 0,50% 15/1/2021 0.93 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.86 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 0.49 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
942 757 1 349 694,00 4 403 094 6 296 984,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2019

V dubnu nadále vládl na trzích rizikových aktiv optimismus. Investoři vnímají pozitivně posun v politice centrálních bank. Ty budou držet sazby na současných úrovních delší dobu a dokonce se v USA začíná ozývat volání po snižování sazeb. Dluhopisový index EMU státních bondů zůstal na nule, americké státní bondy ztratily 0,2%. Český index státního dluhu ztratil 0,1%. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,3%, obdobný evropský HY index připsal 1,2%. V dubnu jsme navyšovali pozice v českých státních dluhopisech, přičemž část úrokového rizika s nimi spojeného jsme zajišťovali futures kontrakty na německé a francouzské státní dluhopisy. Realizovali jsme zisk na podřízeném dluhopisu Volkswagen. Modifikovaná durace portfolia na konci měsíce byla 0,78. Výnos do splatnosti portfolia je 1,7%. V květnu bude pokračovat výsledková sezóna, která je zatím cenám podporou. Investoři budou dále pečlivě sledovat ekonomická data, která mohou určit kroky centrálních bank. Trvajícím rizikem je nevyřešená obchodní roztržka USA/Čína, případně nová cla na evropské automobilky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.05.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
278 904 948,84
Aktuální hodnota PL
1,4322
Změna aktuální hodnoty PL
0,00 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny