J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Výkonnost fondu k datu 20.11.2020

Období %
1 měsíc 0.39 %
3 měsíce 1.16 %
6 měsíců 3.21 %
1 rok 4.00 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.29 %
k min. IH (p.a.) 3.60 %
Období %
2014 5.52 %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.11.2020

Struktura majetku k datu 20.11.2020

Struktura aktiv k datu 31.10.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 277,718.76
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 43,018.07
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 37,268.07
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 5,750.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 224,735.72
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 79,009.87
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 145,725.85
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 8,118.83
Akcie 0.00
Podílové listy 8,118.83
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,846.13
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2020

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 10.98 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4.26 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 4.07 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.78 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.74 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 3.02 %
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (F) 2.97 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.65 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.56 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.49 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.23 %
Coca-Cola 1,45% 1/6/2027 2.20 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.20 %
AT&T 1,60% 19/5/2028 2.16 %
Airbus 1,375% 9/6/2026 2.12 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 2.07 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 2.07 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 2.05 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.05 %
Vonovia Finance 0,625% 9/7/2026 2.05 %
Daimler 0,75% 10/9/2030 2.03 %
Bayer 0,375% 6/7/2024 2.02 %
MOL 1,50% 8/10/2027 1.96 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.86 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.81 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 1.76 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.76 %
IBM 1,7% 15/5/2027 1.76 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 1.73 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 1.52 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.09 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.08 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 1.05 %
EQUINIX 2,875% 1/2/2026 1.02 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.99 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
871 738 1 321 282,00 930 549 1 409 878,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2020

Říjen byl pro trhy relativně nervózním měsícem. Kvůli nárůstům nakažených v Evropě se vrátila do hry opatření známá jako lockdown. To přineslo přehodnocení očekávání ohledně ekonomického výkonu ve 4Q. Výsledková sezóna prozatím vyznívá příznivě, přesto trh sleduje zejména další výhled. V neposlední řadě trh vyhodnocoval pravděpodobnost vítězství Demokratů v USA, což by zřejmě znamenalo výraznější fiskální impuls, ale také zvyšování daní. Dluhopisový index EMU státních bondů přidal 1,0%, obdobný americký index ztratil 0,9%. Český index státního dluhu oslabil o 0,8%. Během října jsme se ziskem prodali několik dlouhodobých podnikových dluhopisů (Heineken, dále částečně Equinix a Eurofins) s cílem snížit úrokové riziko ve fondu. Byla splacena směnka EPH, místo které jsme koupili dluhopis stejného emitenta. Novou investicí je maďarská petrochemická společnost MOL. Realizovali jsme také zisk na pozici v konvertibilních dluhopisech. Modifikovaná durace portfolia dále klesla na 3,18. Hrubý výnos do splatnosti portfolia dosahoval 1,18. Na začátku listopadu bude hlavní téma výsledek voleb v USA. Případná „modrá vlna“ a vítězství Demokratů by přineslo vysoká očekávání ohledně dalšího fiskálního stimulu. V takové situaci očekáváme minimálně krátkodobý růst výnosů (pokles cen) amerických státních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.11.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
274 110 446,13
Aktuální hodnota PL
1,5221
Změna aktuální hodnoty PL
0,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za dva týdny