J&T FLEXIBILNÍ *

standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672307/2700

Charakteristika fondu

Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.

Výkonnost fondu k datu 14.04.2021

Období %
1 měsíc 0.02 %
3 měsíce -0.84 %
6 měsíců -0.13 %
1 rok 4.29 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.15 %
k min. IH (p.a.) 2.85 %
Období %
2015 0.68 %
2016 1.87 %
2017 1.68 %
2018 -1.62 %
2019 2.72 %
2020 4.35 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021

Struktura majetku k datu 14.04.2021

Struktura aktiv k datu 31.03.2021

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 294,687.16
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 38,101.91
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 38,101.91
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 229,569.18
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 106,028.05
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 123,541.13
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 24,954.05
Akcie 0.00
Podílové listy 24,954.05
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,062.02
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021

Cenný papír %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 21.32 %
BNP Paribas- Euro High Yield Short Duration Bond - I (F) 4.82 %
Škofin 0% 5/4/2022 4.25 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 3.90 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3.62 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 3.58 %
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 3.49 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 2.83 %
LVMH 0,125% 28/2/2023 2.82 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.51 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.34 %
Net4Gas VAR 28/1/2028 2.17 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 2.14 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 2.09 %
Airbus 1,375% 9/6/2026 2.00 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.98 %
MOL 1,50% 8/10/2027 1.96 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.95 %
Vonovia Finance 0,625% 9/7/2026 1.92 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 1.91 %
Bayer 0,375% 6/7/2024 1.89 %
CPI Property Group 3,75% PERP call28 1.82 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 1.72 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 1.67 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.66 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 1.62 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 1.43 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 1.25 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.11 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 1.09 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 0.98 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.96 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
6 457 084 9 775 305,00 2 433 085 3 689 198,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021

V březnu bylo nadále výrazné téma růst tržních sazeb amerických státních dluhopisů, které mohou svou vyšší atraktivitou ohrožovat riziková aktiva. Nicméně na zastavení býčího trhu to nestačilo a akcie i firemní dluhopisy připisovaly další zisky. Makroekonomická data překvapují na pozitivní stranu, předstihové indikátory značí optimistický výhled firem i spotřebitelů a centrální banky potvrdily svou podporu trhům v podobě dodávání likvidity a nízkých sazeb. Dluhopisový index EMU státních bondů připsal 0,1%, americký index ztratil 1,5%. Český index státního dluhu ztratil 1,7%. V březnu jsme dále snižovali úrokové riziko ve fondu prodejem podnikových dluhopisů s delší splatností. Realizovali jsme zisk na bondu na těžaře Vale 2042, prodali jsme dolarový dluhopis telekomunikační firmy AT&T a po růstu ceny jsme opustili dluhopis Heuréka splatný 2025. Emitent Equinix předčasně splatil zbylé dluhopisy splatné 2026. Nově jsme investovali do ročního bezkupónového dluhopisu firmy Škofin. Modifikovaná durace portfolia klesla na 2,25. Hrubý výnos do splatnosti portfolia dosahoval 1,04%. V hledáčku investorů bude další postup vakcinace zejména v evropských státech. Centrální banky budou nadále trhům podporou, navíc od vlád lze možná čekat další fiskální balíčky (USA). Na druhou stranu nelze vyloučit, že si trhy po nedávném dynamickém růstu vyberou oddechový čas. Přesto náš celkový výhled zůstává pozitivní.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.04.2021

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
2 roky
Typ fondu
standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008472867
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
AAMFLEX CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
03.12.2007
Vlastní kapitál celkem
280 216 808,37
Aktuální hodnota PL
1,5149
Změna aktuální hodnoty PL
0,03 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
dvakrát týdně