J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a malé kolísavosti. V portfoliu fondu převažují podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Fond cílí na dosažení kapitálového výnosu, který bude překonávat výnos bankovních vkladů. Portfolio fondu je měnově zajištěno.

Výkonnost fondu k datu 14.04.2021

Období %
1 měsíc 0.27 %
3 měsíce 0.47 %
6 měsíců 2.05 %
1 rok 7.26 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.99 %
k min. IH (p.a.) 7.26 %
Období %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %
2019 4.01 %
2020 3.28 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021

Struktura majetku k datu 14.04.2021

Struktura aktiv k datu 31.03.2021

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 9,470,618.15
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 233,748.76
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 192,248.76
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 41,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 400,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 400,000.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 8,722,876.42
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 537,359.25
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 8,185,517.16
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 72,262.43
Akcie 0.00
Podílové listy 72,262.43
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 41,730.54
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021

Cenný papír %
EPH 4,50% 17/3/2025 7.53 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 6.57 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 5.01 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.83 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.60 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 4.43 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.49 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.08 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.85 %
TMR 6% 2/2/2026 2.29 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 2.20 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.17 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 1.96 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.71 %
Savarin PLC 0% 12/1/2026 1.64 %
AUCTOR 5% 24/11/2025 1.55 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.28 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.26 %
Rohlik CZ 5,5% 1/2/2026 1.21 %
CPI Property Group 3,75% PERP call28 1.15 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.10 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 1.10 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.10 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.07 %
Alpha Quest 5% 15/12/2025 1.04 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.95 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.87 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.82 %
BNP Paribas- Euro High Yield Short Duration Bond - I (F) 0.77 %
PPF Telecom Group 3,50% 20/05/2024 0.77 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.74 %
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 0.74 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.72 %
NUPEH 5,90% 30/10/2025 0.72 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.72 %
Smenka EPH CZK 4,55 20230324 - MOC 0.62 %
CPI Property Group 4,875% PERP call26 0.60 %
Smenka JTPE CZK 5,15 20230619 - MOC 0.58 %
Smenka EPH CZK 4,55 20230804 - MOC 0.58 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.58 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 0.56 %
J&T Energy Financing 0% 31/10/2025 0.54 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.53 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.51 %
MND VAR 13/11/2022 0.47 %
Smenka JTPE CZK 5,15 20230720 - MOC 0.47 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.47 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.46 %
EPH VAR 16/7/2022 0.45 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.44 %
Vonovia Finance 0,625% 9/7/2026 0.43 %
Ardagh Finance 2,125% 15/8/2026 0.42 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 0.42 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.39 %
Airbus 1,375% 9/6/2026 0.39 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.39 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC 0.38 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC 0.38 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC 0.38 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.38 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.37 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 0.36 %
Smenka EPH CZK 4,40 20230331 - MOC 0.33 %
Smenka JTPE CZK 5,05 20221216 - MOC 0.32 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.32 %
Smenka JTPE CZK 4,85 20210803 - MOC 0.31 %
Intrum 4,875% 15/8/2025 0.30 %
Garfunkelux 6,75% 1/11/2025 0.30 %
VOLCAN 4,375% 11/2/2026 0.30 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20230213 - MOC 0.29 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.28 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.28 %
Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20221129 - MOC 0.27 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.26 %
Heimstaden AB 4,25% 09/03/2026 0.26 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.26 %
Seaspan Corp 6,5% 05/02/2024 0.25 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.24 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.24 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.24 %
MOL 1,50% 8/10/2027 0.24 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.23 %
Net4Gas VAR 28/1/2028 0.23 %
Bayer 0,375% 6/7/2024 0.23 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 0.22 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211206 - MOC 0.17 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.15 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.15 %
Volkswagen 2,7% perp 0.15 %
Norilsk Nickel 2,55% 11/9/2025 0.12 %
Česká zbrojovka Group VAR 23/3/2027 0.11 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.08 %
CA Immobilien Anlagen 0,875% 5/2/2027 0.08 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.06 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
143 612 382 200 390 758,00 61 203 778 85 367 254,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021

V březnu bylo nadále výrazné téma růst tržních sazeb amerických státních dluhopisů, které mohou svou vyšší atraktivitou ohrožovat riziková aktiva. Nicméně na zastavení býčího trhu to nestačilo a akcie i firemní dluhopisy připisovaly další zisky. Makroekonomická data překvapují na pozitivní stranu, předstihové indikátory značí optimistický výhled firem i spotřebitelů a centrální banky potvrdily svou podporu trhům v podobě dodávání likvidity a nízkých sazeb. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, zatímco evropský high yield trh posílil také o 0,4%. V březnu jsme mírně snížili úrokové riziko ve fondu prodejem podnikových dluhopisů s delší splatností. Realizovali jsme zisk na bondech Lukoil 2030 a AT&T 2028. Emitent Equinix předčasně splatil zbylé dluhopisy splatné 2026. Investovali jsme do švédské realitní firmy Heimstaden, floateru České zbrojovky a pronajímatele kontejnerových lodí Seaspan. Navyšovali jsme rovněž podíl v investicích Savarin 2026 a J&T Securities 2024. Část volné hotovosti investujeme do repo operací s poukázkami ČNB. Modifikovaná durace klesla na 2,33. Průměrný výnos do splatnosti portfolia zůstal na 4%. V hledáčku investorů bude další postup vakcinace zejména v evropských státech. Centrální banky budou nadále trhům podporou, navíc od vlád lze možná čekat další fiskální balíčky (USA). Na druhou stranu nelze vyloučit, že si trhy po nedávném dynamickém růstu vyberou oddechový čas. Přesto náš celkový výhled zůstává pozitivní.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.04.2021

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
9 418 409 776,19
Aktuální hodnota PL
1,3998
Změna aktuální hodnoty PL
-0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
dvakrát týdně