J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 14.01.2019

Období %
1 měsíc 0.67 %
3 měsíce 0.60 %
6 měsíců 1.33 %
1 rok 2.02 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.16 %
k min. IH (p.a.) 2.02 %
Období %
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.01.2019

Struktura majetku k datu 14.01.2019

Struktura aktiv k datu 31.12.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,744,589.42
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 1,486,638.57
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 741,790.65
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 744,847.92
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 6,947,244.08
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 148,759.62
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 6,798,484.46
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 277,301.21
Akcie 0.00
Podílové listy 277,301.21
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 33,405.56
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2018

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.27 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.91 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 4.63 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.46 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 4.07 %
JTFIGR 3,00/2019 4.03 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.31 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.18 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.18 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 2.95 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 2.25 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.20 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.20 %
TMR 6% 5/2/2021 1.94 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.90 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.53 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.37 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.27 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.20 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.15 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.91 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.90 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.78 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.77 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.68 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.63 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.62 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.61 %
JTRE Financing 4,5% 24/7/2023 0.61 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.60 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.55 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.55 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 0.53 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.52 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.51 %
Smenka EPH CZK 4,65 20190204 - MOC 0.50 %
MND VAR 13/11/2022 0.50 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.49 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.49 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.47 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.47 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20190719 - MOC 0.45 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.45 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.44 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.38 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.36 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.36 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.36 %
EPH VAR 16/7/2022 0.35 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.34 %
ST.DLUHOPIS 0,25% 10/02/2027 0.30 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.30 %
Volkswagen 2,7% perp 0.28 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.28 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.27 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.27 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.26 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.26 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.25 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 0.20 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.14 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
33 611 923 43 160 314,00 134 234 395 172 371 304,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2018

Místy až panické reakce na trhu nahnaly investory do náruče státních dluhopisů. Schůzka prezidentů USA a Číny sice přinesla odložení eskalace cel, ale investoři se nadále obávají slabého výkonu světové ekonomiky v roce 2019. Komunikace po zasedání Fedu nebyla tak opatrná, jak trh doufal. Základní scénář centrálních bankéřů je zvýšení sazeb v tomto roce o 0,5 %, avšak trh je přesvědčen, že sazby zůstanou na stávající úrovni. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil 2,2%, obdobný evropský HY index odepsal 0,5%. Během prosince stoupl podíl hotovosti a depozit v portfoliu. Byly splaceny dluhopisy Point Resources, TMR a směnka J&T Private Equity. Namísto splaceného dluhopisu TMR 4,5% 2018 jsme mírně navýšili podíl v bondu TMR 6% 2021. Úrokové riziko částečně zajišťujeme. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,55. Výnos do splatnosti portfolia je 3,14%. V lednu bude trh vyhodnocovat míru zpomalení světové ekonomiky, kterou lze racionálně očekávat. V centru pozornosti bude Čína, kde jsou rizika pro růst nejvyšší. O kondici reálné ekonomiky hodně napoví výsledková sezóna za 4Q 2018. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu by investoři měli počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.01.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 705 024 305,42
Aktuální hodnota PL
1,2952
Změna aktuální hodnoty PL
0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc