J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-0120740257/0100

IBAN: CZ85 0100 0001 0701 2074 0257,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 18.03.2019

Období %
1 měsíc 0.18 %
3 měsíce 0.72 %
6 měsíců 1.20 %
1 rok 2.49 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.14 %
k min. IH (p.a.) 2.49 %
Období %
2013 5.73 %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.03.2019

Struktura majetku k datu 18.03.2019

Struktura aktiv k datu 28.02.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,644,382.95
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 1,082,815.55
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 1,066,815.55
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 16,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,241,278.59
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 193,524.74
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,047,753.85
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 277,535.89
Akcie 0.00
Podílové listy 277,535.89
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 42,752.92
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019

Cenný papír %
EPH 3,50% 9/6/2020 10.37 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.99 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4.68 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 4.11 %
JTFIGR 3,00/2019 4.09 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 4.01 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 3.29 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 3.27 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 3.25 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ (F) 3.23 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 2.25 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.23 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.93 %
TMR 6% 5/2/2021 1.88 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.80 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 1.63 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.63 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.40 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 1.29 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.20 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.17 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 1.03 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.94 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.91 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190503 - MOC 0.80 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.79 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190708 - MOC 0.69 %
Smenka EPI CZK 5,65 20200414 - MOC 0.64 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190321 - MOC 0.64 %
INEOS 4% 1/5/2023 0.63 %
JTRE Financing 4,5% 24/7/2023 0.62 %
Smenka JTPE EUR 4,60 20200619 - MOC 0.62 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.58 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.58 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190823 - MOC 0.57 %
HCFBRU 10.5% 19/4/2021 0.54 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.54 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.53 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.53 %
MND VAR 13/11/2022 0.51 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.51 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190918 - MOC 0.50 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.50 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 0.47 %
Rohlik CZ 6,6% 31/01/2023 0.46 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200720 - MOC 0.46 %
Smenka JTEF EUR 4,40 20190719 - MOC 0.46 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.46 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 0.39 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191115 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20191220 - MOC 0.37 %
Smenka JTPE CZK 5,00 20190520 - MOC 0.37 %
ST. DLUHOP 2,4% 17/9/2025 0.37 %
BAT International 4,875% 24/2/2021 0.36 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.35 %
EPH VAR 16/7/2022 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,60 20200316 - MOC 0.34 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.34 %
Anheuser-Busch InBev 4% 2/6/2021 0.33 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20200803 - MOC 0.30 %
Volkswagen 2,7% perp 0.29 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 0.29 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.29 %
Smenka EPI CZK 4,70 20191205 - MOC 0.28 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20190617 - MOC 0.27 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.27 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,75 20191129 - MOC 0.26 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.21 %
Gazprom 2,5% 21/3/2026 0.15 %
LVMH 0% 28/2/2021 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
48 831 324 63 458 442,00 90 032 923 117 012 862,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019

V únoru se trhy dál vezly na optimistické vlně. Sentimentu pomáhají naděje na dohodu mezi Čínou a USA ohledně cel a také pozitivní vyznění výsledkové sezóny. Samotná makrodata pokračují v trendu, který odpovídá zpomalení ekonomického růstu. Zejména některé evropské státy vysílají signály, které lze do budoucna interpretovat jako stagnaci až pokles. V návaznosti na data trhy letos růst sazeb neočekávájí, což v únoru dále napomohlo výkonnosti aktiv.Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,6%, obdobný evropský HY index připsal 1,7%. V únoru jsme navýšili pozici v českém státním dluhopisu s proměnlivým kuponem VAR 2027. Na primárním trhu jsme koupili dvouletý dluhopis koncernu LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton. Realizovali jsme část zisku na pozicích Eurovea a J&T Energy Financing. Část úrokového rizika zajišťujeme futures kontrakty na německé a francouzské státní dluhopisy. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,4. Výnos do splatnosti portfolia byl 3,3%. V březnu budou pokračovat jednání USA s Čínou a také o Brexitu. Trh bude citlivý na makrodata, která budou vyjasňovat obrázek ohledně stavu ekonomik. Platí, že v této fázi ekonomického cyklu by investoři měli počítat s vyšší kolísavostí cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 18.03.2019

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 617 170 568,39
Aktuální hodnota PL
1,3027
Změna aktuální hodnoty PL
0,10 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc