J&T MONEY CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672390/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 23.09.2020

Období %
1 měsíc 0.31 %
3 měsíce 1.01 %
6 měsíců 6.66 %
1 rok 2.69 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.98 %
k min. IH (p.a.) 2.69 %
Období %
2014 5.28 %
2015 4.08 %
2016 4.87 %
2017 3.31 %
2018 2.07 %
2019 4.01 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 23.09.2020

Struktura majetku k datu 23.09.2020

Struktura aktiv k datu 31.08.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 8,582,774.99
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 314,562.08
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 314,562.08
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 200,013.33
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 200,013.33
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 7,960,596.49
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 431,733.90
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 7,528,862.59
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 0.00
Akcie 0.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 107,603.08
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2020

Cenný papír %
EPH 4,50% 17/3/2025 8.13 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 7.25 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.18 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 5.15 %
TMR 4,4% 10/10/2024 5.10 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 4.17 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 3.79 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.28 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.07 %
TMR 6% 5/2/2021 2.61 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.24 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 1.98 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.90 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.71 %
J&T Securities 5% 16/10/2023 1.44 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 1.24 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.19 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 1.17 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 1.17 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.15 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.00 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 0.96 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.93 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 0.91 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - MOC 0.88 %
Smenka EPH EUR 3,60 20201002 - MOC 0.86 %
PPF Telecom Group 3,50% 20/05/2024 0.81 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210709 - MOC 0.77 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - MOC 0.77 %
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 0.76 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 0.76 %
Coca-Cola 1,45% 1/6/2027 0.74 %
Deutsche Wohnen 1% 30/4/2025 0.64 %
Smenka EPH CZK 4,30 20210204 - MOC 0.63 %
Smenka JTPE CZK 5,15 20230619 - MOC 0.63 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.60 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 0.59 %
AT&T 1,60% 19/5/2028 0.59 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.58 %
CPI 2,125 % 04/10/2024 0.58 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - MOC 0.54 %
Leaseplan VAR 17/10/2024 0.53 %
MND VAR 13/11/2022 0.52 %
EPH VAR 16/7/2022 0.51 %
Smenka JTPE CZK 5,15 20230720 - MOC 0.51 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.49 %
IBM 1,7% 15/5/2027 0.48 %
J&T Energy Financing 0% 31/10/2025 0.47 %
Vonovia Finance 0,625% 9/7/2026 0.47 %
Ardagh Finance 2,125% 15/8/2026 0.46 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.46 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.43 %
JBS 7% 15/1/2026 II 0.42 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 0.42 %
Airbus 1,375% 9/6/2026 0.42 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC 0.41 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC 0.41 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC 0.41 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 0.41 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210520 - MOC 0.41 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 0.39 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.36 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 0.35 %
Smenka JTPE CZK 4,85 20210803 - MOC 0.33 %
Intrum 4,875% 15/8/2025 0.32 %
CETIN 1,423% 6/12/2021 0.32 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20230213 - MOC 0.31 %
Orange 0,5% 04/09/2032 0.30 %
Smenka EPI EUR 4,40 20201130 - MOC 0.30 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220617 - MOC 0.30 %
Smenka EPI CZK 5,20 20221129 - MOC 0.29 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 0.28 %
CEMEX 7,75% 16/4/2026 0.28 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 0.27 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 0.26 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 0.26 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220809 - MOC 0.25 %
Bayer 0,375% 6/7/2024 0.25 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 0.22 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211206 - MOC 0.18 %
CA Immobilien Anlagen 1,875% 26/3/2026 0.16 %
Volkswagen 2,7% perp 0.16 %
CPI Property Group 4,875% PERP 0.16 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.09 %
CA Immobilien Anlagen 0,875% 5/2/2027 0.09 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,875% 12/7/2021 0.06 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
79 651 881 108 576 941,00 55 819 541 76 078 421,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2020

V srpnu se dařilo rizikovým aktivům, naopak státní dluhopisy mírně korigovaly. Důvodem byl nárůst inflačních očekávání, ke kterému přispěla deklarovaná úprava měnové politiky americké centrální banky. FED bude nadále cílovat průměrnou inflaci, což by v následujících letech mohlo vést k vyšší inflaci v ekonomice. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů posílil o 0,75% a high yield trh v Evropě přidal dokonce 1,4%. Během srpna jsme v portfoliu fondu prováděli minimum změn. Realizovali jsme profit na části pozic v dluhopisech CEMEX 2026 a Sazka 2022. Modifikovaná durace mírně klesla na 2,63. Výnos do splatnosti portfolia byl 4%. S příchodem amerických voleb a vysokými úrovněmi amerických akciových indexů roste riziko podzimního zakolísání trhů. Případný růst cen státních dluhopisů bychom rádi využili pro částečné zajištění úrokového rizika.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 23.09.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
1 rok
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473808
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMMON CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
23.08.2012
Vlastní kapitál celkem
8 543 451 419,46
Aktuální hodnota PL
1,3684
Změna aktuální hodnoty PL
-0,06 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc