Fondy

Fondy investují do různých investičních nástrojů v souladu se strategií, která je určena statutem fondu. Jsou spravovány portfolio manažery fondů, kteří rozhodují o tom, kde a jak vaše peníze pracují. Jde o diverzifikovaný způsob investice – aktivity fondů směřují do různých oblastí s různou mírou rizika.

Nabízíme Vám možnost investovat do následujících skupin fondů:

Fondy pro veřejnost

Fondy kvalifikovaných investorů