J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 13.01.2021

Období %
1 měsíc 0.41 %
3 měsíce 3.17 %
6 měsíců 4.95 %
1 rok 4.59 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.69 %
k min. IH (p.a.) 3.31 %
Období %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %
2019 6.46 %
2020 4.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.01.2021

Struktura majetku k datu 13.01.2021

Struktura aktiv k datu 31.12.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 5,067,031.28
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 111,344.73
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 111,344.73
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,499,095.54
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,499,095.54
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 306,652.11
Akcie 0.00
Podílové listy 306,652.11
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 149,938.90
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2020

Cenný papír %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.99 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.81 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.69 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 2.67 %
TMR 6% 5/2/2021 2.54 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.50 %
VALE SA 5,625% 11/09/2042 2.48 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.20 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.18 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 2.15 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 2.12 %
Smenka EPI EUR 4,55 20210115 - BCZ 2.09 %
Eurofins 3,25% perp 2.05 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 1.98 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.94 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.90 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.88 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 1.88 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.87 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.86 %
Ardagh Finance 5% 30/6/2027 1.86 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.82 %
Kedrion 3,0% 12/07/2022 1.78 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.74 %
CPI Property Group 4,875% PERP call26 1.66 %
Chemours 4% 15/5/2026 1.62 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.60 %
JBS 7% 15/1/2026 II 1.58 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.55 %
CPI Property Group 4,375% PERP 1.53 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 1.51 %
Altice France Holding 8% 15/05/27 (YPSO FINANCE) 1.43 %
Banco Santander 4,75% perp 1.36 %
Intrum 4,875% 15/8/2025 1.36 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 1.24 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.23 %
Garfunkelux 6,75% 1/11/2025 1.19 %
NUPEH 5,90% 30/10/2025 1.17 %
BNP Paribas 5,125% perp 1.15 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.12 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.12 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.10 %
Norilsk Nickel 2,55% 11/9/2025 1.09 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.08 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 1.02 %
MND VAR 13/11/2022 0.92 %
Hidrovias 5,95% 24/01/2025 0.91 %
MINERVA 6,5% 20/9/2026 0.91 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.89 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.83 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.82 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.81 %
Volkswagen 2,7% perp 0.74 %
Brazil Food 4,875% 24/01/2030 0.70 %
AJECORP 6,5% 14/5/2022 0.68 %
Navigator Holdings 8,0% 10/09/2025 0.67 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.64 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 0.60 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.54 %
Gazprom 3,25% 25/2/2030 0.53 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 0.52 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.42 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.42 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211220 - BCZ 0.42 %
NEPI 2,625% 22/5/2023 0.38 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.38 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.35 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.34 %
PPF Telecom Group 3,50% 20/05/2024 0.28 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.26 %
MINERVA 5,875% 19/1/2028 0.23 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.13 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
60 701 754 91 754 639,00 20 823 518 31 437 083,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2020

V prosinci trhy pokračovaly v růstu, nicméně volněji. Zprávy o úspěšném vývoji vakcín z listopadu doplnila ohlášení začátku procesu vakcinace. Ekonomické indikátory ke konci roku budou zejména kvůli evropským lockdownům slabší, nicméně investoři to trhům odpouštějí díky pozitivnímu výhledu. Vpřed hledící makro indikátory obecně vyznívají lépe pro USA, kde navíc zákonodárci stihli schválit před koncem roku další fiskální stimul. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 1,7% a evropský high yield trh posílil o 0,7%. Na primárním trhu jsme navýšili emisi Heuréka 5,25% 2025 a nově jsme investovali do dluhopisu NUPEH 5,9% 2025, který je velmi dobře zajištěn kvalitními nemovitostmi na Ukrajině. Mírně jsme posílili pozici v bondech Sazka. Emitenti se rozhodli předčasně splatit dluhopisy Chembulk (námořní přeprava) a Faroe (těžba ropy a plynu v Norsku). Fond drží vysokou míru zainvestovanosti. Modifikovaná durace portfolia klesla na 2,67. Hrubý výnos do splatnosti portfolia je 3,7%. Předpokládáme, že výhled na postupnou vakcinaci populace převáží aktuální negativní ekonomické dopady druhé/třetí vlny onemocnění COVID-19. Výhled na ekonomické oživení v letošním roce by měl nadále podporovat ceny rizikových aktiv a naopak vyvolat pozvolný pokles cen státních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.01.2021

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
5 080 876 966,33
Aktuální hodnota PL
1,5197
Změna aktuální hodnoty PL
0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc