J&T BOND CZK *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672358/2700

Charakteristika fondu

Dluhopisový fond, který investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T. Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika. Fond je určen těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně převyšující zhodnocení bankovních vkladů.

Výkonnost fondu k datu 14.04.2021

Období %
1 měsíc 0.34 %
3 měsíce 0.46 %
6 měsíců 3.65 %
1 rok 10.82 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.62 %
k min. IH (p.a.) 3.55 %
Období %
2015 4.77 %
2016 7.44 %
2017 4.46 %
2018 -0.87 %
2019 6.46 %
2020 4.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021

Struktura majetku k datu 14.04.2021

Struktura aktiv k datu 31.03.2021

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 5,412,690.91
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 242,769.01
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 169,019.01
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 73,750.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 4,778,262.60
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 4,778,262.60
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 371,948.14
Akcie 0.00
Podílové listy 371,948.14
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 19,711.16
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021

Cenný papír %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 4.22 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.78 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.62 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2.58 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 2.58 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) 2.47 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.46 %
TMR 6% 2/2/2026 2.29 %
Chemours 4% 15/5/2026 2.23 %
Emma Gamma 4,90% 29/5/2024 2.09 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.06 %
Seaspan Corp 6,5% 05/02/2024 2.02 %
Eurofins 3,25% perp 1.98 %
J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 1.98 %
Alrosa Finance 3,1% 25/6/2027 1.95 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 1.88 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.86 %
Intrum 4,875% 15/8/2025 1.84 %
Garfunkelux 6,75% 1/11/2025 1.83 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.81 %
Sappi Papier 3,125% 15/4/2026 1.81 %
KBC GROUP 4,25% PERP 1.80 %
Ardagh Finance 5% 30/6/2027 1.79 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.74 %
Kedrion 3,0% 12/07/2022 1.72 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 1.67 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.62 %
CPI Property Group 4,875% PERP call26 1.60 %
JBS 7% 15/1/2026 II 1.53 %
AUCTOR 5% 24/11/2025 1.49 %
Savarin PLC 0% 12/1/2026 1.48 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 1.46 %
CPI Property Group 3,75% PERP call28 1.44 %
Alpha Quest 5% 15/12/2025 1.40 %
Altice France Holding 8% 15/05/27 (YPSO FINANCE) 1.38 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 1.34 %
Banco Santander 4,75% perp 1.32 %
Raiffeisen Bank 4,5% PERP 1.19 %
NEPI 1,75% 23/11/2024 1.16 %
NUPEH 5,90% 30/10/2025 1.15 %
BNP Paribas 5,125% perp 1.15 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.10 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20220824 - BCZ 1.05 %
Norilsk Nickel 2,55% 11/9/2025 1.05 %
Ineos 5,375% 1/8/2024 1.01 %
Rohlik CZ 5,5% 1/2/2026 0.98 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 0.97 %
Siccar Point Energy 9,0% 03/04/2026 0.93 %
Copper Mountain Mining 8% 9/4/2026 0.91 %
MND VAR 13/11/2022 0.89 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.87 %
Lukoil 4,563% 24/04/2023 0.82 %
Smenka JTPE EUR 4,20 20210503 - BCZ 0.80 %
NATLAND 5,47% 27/05/2024 0.77 %
Volkswagen 2,7% perp 0.72 %
Navigator Holdings 8,0% 10/09/2025 0.66 %
VOLCAN 4,375% 11/2/2026 0.65 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220621 - BCZ 0.61 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 0.51 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 0.51 %
Heimstaden AB 4,25% 09/03/2026 0.51 %
Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028 0.48 %
Česká zbrojovka Group VAR 23/3/2027 0.47 %
Aquila Real Asset Finance 5,25% 8/7/2022 0.41 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 0.41 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211220 - BCZ 0.40 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 0.33 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 0.33 %
Intrum 3,125% 15/07/2024 0.32 %
PPF Telecom Group 3,50% 20/05/2024 0.27 %
Smenka EPI CZK 5,20 20220916 - BCZ 0.25 %
MINERVA 5,875% 19/1/2028 0.23 %
J&T Finance Group 4% 26/10/2023 0.12 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
86 863 521 132 053 508,00 34 996 237 53 189 467,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021

V březnu bylo nadále výrazné téma růst tržních sazeb amerických státních dluhopisů, které mohou svou vyšší atraktivitou ohrožovat riziková aktiva. Nicméně na zastavení býčího trhu to nestačilo a akcie i firemní dluhopisy připisovaly další zisky. Makroekonomická data překvapují na pozitivní stranu, předstihové indikátory značí optimistický výhled firem i spotřebitelů a centrální banky potvrdily svou podporu trhům v podobě dodávání likvidity a nízkých sazeb. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů přidal 0,4%, zatímco evropský high yield trh posílil také o 0,4%. V březnu jsme dále snižovali úrokové riziko ve fondu prodejem podnikových dluhopisů s delší splatností. Realizovali jsme zisk na bondu na těžaře Vale 2042, dále Lukoil 2030 a Gazprom 2030. Emitenti předčasně splatili dluhopisy Atic a Minerva. Zvýšili jsme podíl v investicích Chemours, Savarin, Bayer a Alpha Quest. Nově jsme investovali do švédské realitní firmy Heimstaden, floateru České zbrojovky, těžaře Copper Mountain a pronajímatele kontejnerových lodí Seaspan. Modifikovaná durace portfolia na konci března klesla na 2,47. Hrubý výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 3,86%. V hledáčku investorů bude další postup vakcinace zejména v evropských státech. Centrální banky budou nadále trhům podporou, navíc od vlád lze možná čekat další fiskální balíčky (USA). Na druhou stranu nelze vyloučit, že si trhy po nedávném dynamickém růstu vyberou oddechový čas. Přesto náš celkový výhled zůstává pozitivní.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.04.2021

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473634
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBONDC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
5 359 887 175,65
Aktuální hodnota PL
1,5267
Změna aktuální hodnoty PL
0,01 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
dvakrát týdně